Posts by Trần Đức Hoàn

Danh sách sinh viên chưa cập nhật ngoại trú (cập nhật 22/04/2020)

Ngày đăng: 22/04/2020

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN-SỐ 2 “các lớp D15 (Kiến trúc, Đô thị, Xây dựng) và D16 ( trừ các lớp Kiến trúc, Xây dựng)”. Thời gian: 08/4/2020 đến 14/4/2020.

Ngày đăng: 08/04/2020

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THAM GIA GIẢI VIỆT DÃ NUMBER 1 NĂM 2020

Ngày đăng: 03/12/2019

LỊCH THI ĐẤU GIẢI ĐIỀN KINH SINH VIÊN CHÀO MỪNG 20/11/2019

Ngày đăng: 07/11/2019

Thông báo số 2 về việc cập nhật bổ sung địa chỉ ngoại trú năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 04/11/2019

Thông báo danh sách sinh viên chưa đăng ký ngoại trú năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 28/10/2019

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN, ĐIỀN KINH SINH VIÊN 2019

Ngày đăng: 25/10/2019