LÃNH ĐẠO PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN (Giai đoạn 2009 đến nay)

Ngày đăng: 21/04/2021      Lượt xem: 2065

Giai đoạn

6/2009 – 2012

Trưởng phòng:

ThS. Lê Văn Long

Phó Trưởng phòng:

1. ThS. Trần Văn Trung

2. Thầy Thái Phú Hào

3. Thầy Nguyễn Hữu Thuận

 

Giai đoạn
2013 – 7/2015

Trưởng phòng:

ThS. Nguyễn Hữu Thuận

Phó Trưởng phòng:

1. ThS. Lê Văn Hải

2. ThS. Phan Nguyễn Quỳnh Anh

Giai đoạn
8/2015 – 4/2021

Trưởng phòng:

ThS. Lê Văn Hải

Phó Trưởng Phòng:

ThS. Nguyễn Hữu Toán

Giai đoạn
4/2021 – 7/2023

Trưởng phòng:

TS. Võ Trà Nam

Phó Trưởng Phòng:

ThS. Nguyễn Hữu Toán

Giai đoạn
8/2023 đến nay

Trưởng phòng:

ThS. Lê Văn Hải

Phó Trưởng Phòng:

ThS. Nguyễn Hữu Toán

Tin cùng chuyên mục