Danh sách học bổng học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ngày đăng: 02/10/2021      Lượt xem: 23155

HỌC BỔNG

học kỳ 1 năm học 2020-2021

– Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để tra cứu.

– Sinh viên có thắc mắc, liên hệ Khoa/Viện đang học để được xử lý.

– Sinh viên không có số tài khoản BIDV chính chủ, liên hệ Khoa để cập nhật.

Tiền học bổng được chuyển trực tiếp vào Tài khoản BIDV do sinh viên cung cấp (dự kiến 15-20/10/2021).

– Đưa chuột vào dấu “…” để xem đầy đủ “số tiền”, “số tài khoản”.

—–

– Lưu ý: 

  + Dùng laptop, PC để thuận tiện cho tra cứu.

  + Quay ngang màn hình nếu dùng điện thoại (KHÔNG KHUYẾN KÍCH).

Generated by wpDataTables
Tin cùng chuyên mục