Posts by Nguyễn Hữu Toán

Thông báo cập nhật số tài khoản nhận tiền học bổng đợt 2 (có danh sách kèm theo)

Ngày đăng: 25/02/2021

Danh sách tình trạng sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (Tính đến 03/02/2021-có file đính kèm)

Ngày đăng: 04/02/2021

Danh sách sinh viên được gia hạn học phí, học kỳ 2, năm học 2020-2021

Ngày đăng: 29/01/2021

Danh sách sinh viên xét hưởng trợ cấp xã hội học kỳ 1, 2020-2021

Ngày đăng: 19/01/2021

Thông báo đánh giá rèn luyện học kỳ 1, 2020-2021 (thông báo số 1)

Ngày đăng: 18/01/2021

Thông báo “Giải quyết cho sinh viên D20 chính quy chưa nhận mã kích hoạt tài khoản của ngân hàng BIDV” (theo link đính kèm)

Ngày đăng: 15/01/2021

Thông báo nộp đơn gia hạn học phí HK2, 2020-2021

Ngày đăng: 28/12/2020