Thông báo nộp đơn gia hạn học phí HK2, 2020-2021

Ngày đăng: 28/12/2020      Lượt xem: 4788

Các sinh viên có nhu cầu xin gia hạn học phí học kỳ 2, năm học 2020-2021 đề nghị nộp đơn tại phòng CTSV. Thời gian: Trước 05 ngày hết hạn đóng học phi (theo thông báo 108/TB-ĐHTDM ngày 28/12/2020 viề việc thu học phí học kỳ 2, 2020-2021). SV cần xem kỹ các yêu cầu trong biểu mẫu để thực hiện.

Tin cùng chuyên mục