Kiểm tra số Thẻ BHYT

Ngày đăng: 05/06/2021      Lượt xem: 13336

Tra cứu “Số Thẻ BHYT”

– Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để tra cứu.

– Sinh viên ghi nhớ “Số Thẻ BHYT để sử dụng.

– Lưu ý: Dùng laptop, PC để thuận tiện cho tra cứu.