Danh sách sinh viên tham gia BHYT 2022 tại Trường

Ngày đăng: 08/02/2022      Lượt xem: 10729

DANH SÁCH SINH VIÊN

THAM GIA BHYT 2022 TẠI TRƯỜNG

1- Đối tượng: Sinh viên tham gia mua BHYT 2022 tại Trường (cập nhật 8/2/2022)

2- Tra cứu: Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin.

Nếu có thắc mắc thì liên hệ phòng Công tác sinh viên gặp Thầy Trương Tấn Tài để được xử lý.

Lưu ý: Sinh viên KHÔNG tham gia  sẽ bị xử lý theo quy định (trừ điểm rèn luyện, không xét cấp các loại học bổng…)

Danh sách tra cứu:

STT Họ Và Tên MSSV Mã BHYT Nơi tham gia
0 0 0 0 0
1 Nguyễn Thị Mỹ Anh 1723403010014 7424348952 TDMU
2 Hướng Linh Vương 1723801010533 7424358979 TDMU
3 Nguyễn Trần Phương Vy 1724801030176 7422230879 TDMU
4 Nguyễn Thành Công 1725801020004 7424344463 TDMU
5 Đỗ Minh Nhật 1725801020035 8621352148 TDMU
6 Phạm Minh Thiện 1725801020050 7424344478 TDMU
7 Nguyễn Hùng 1725801020080 7424358957 TDMU
8 Nguyễn Tấn Thuận 1725802080080 7222168626 TDMU
9 Nguyễn Thị Quỳnh Oanh 1821402010046 7423362471 TDMU
10 Châu Lê Thúy Diệu 1821402010050 7422960592 TDMU
11 Nguyễn Thị Thùy Dương 1821402010061 7422828376 TDMU
12 Phạm Thị Ngọc Tâm 1821402010072 7424536174 TDMU
13 Ngô Thị Như Quỳnh 1821402010081 7422725479 TDMU
14 Đinh Thu Huyền 1821402010093 7221274590 TDMU
15 Nguyễn Thị Hồng Đoan 1821402010097 8421305603 TDMU
16 Doãn Thị Diệu Linh 1821402010099 6720749396 TDMU
17 Lê Thị Thanh Huyền 1821402010100 6721209023 TDMU
18 Phan Thị Thuý Hằng 1821402020007 6221011851 TDMU
19 Nguyễn Phi Long 1821402020011 6821381291 TDMU
20 Hoàng Thị Thìn 1821402020016 7022069893 TDMU
21 Vương Bích Trâm 1821402020024 7422234019 TDMU
22 Văn Quang Vũ 1821402020030 7422209721 TDMU
23 Trần Trúc Linh 1821402020051 7424258749 TDMU
24 Nguyễn Thị Yến Loan 1821402020052 7424198995 TDMU
25 Dương Ngọc Trâm 1821402020055 7424258760 TDMU
26 Phạm Thị Hải Yến 1821402020058 7424258807 TDMU
27 Trần Anh Huỳnh 1821402020059 7422564980 TDMU
28 Bùi Thị Dung 1821402020065 7424544740 TDMU
29 Hà Thị Anh Đào 1821402020066 7422915736 TDMU
30 Vũ Thị Trang Đài 1821402020070 7422705620 TDMU
31 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1821402020075 7423231681 TDMU
32 Nguyễn Sỹ Hải Đăng 1821402020077 5820210005 TDMU
33 Nguyễn Hoàng Oanh 1821402020093 7424476698 TDMU
34 Trương Thị Minh Thương 1821402170008 5120083763 TDMU
35 Mai Phương Quỳnh 1821402170039 7424071632 TDMU
36 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 1821402170048 7422767168 TDMU
37 Nguyễn Thị Minh Anh 1821402180007 7424671502 TDMU
38 Trần Thị Thanh Hải 1822202010010 6021659345 TDMU
39 Phan Ngọc Ánh 1822202010072 6822634252 TDMU
40 Trần Thị Thu Hương 1822202010103 7021556903 TDMU
41 Lê Quang Khải 1822202010145 7422339422 TDMU
42 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 1822202010171 7422158523 TDMU
43 Phạm Kỳ Anh Thy 1822202010187 7424531499 TDMU
44 Hoản Thị Hoài Thương 1822202010268 7423954654 TDMU
45 Phạm Anh Tài 1822202010304 7424844104 TDMU
46 Lê Thị Thu Thảo 1822202010326 7424092769 TDMU
47 Hoàng Yến Nhi 1822202010356 7423828852 TDMU
48 Bồ Thị Ngọc Tâm 1822202010361 7424258824 TDMU
49 Lê Trà My 1822202010380 7422683678 TDMU
50 Trần Ngọc Tài 1822202010383 7422419764 TDMU
51 Đặng Thị Thanh Huyền 1822202010419 7424557558 TDMU
52 Hoàng Thị Thanh Nga 1822202010421 7422712618 TDMU
53 Vũ Thị Loan 1822202010426 7422662121 TDMU
54 Nguyễn Sơn Trà 1822202010429 7422714984 TDMU
55 Huỳnh Phương Thảo Linh 1822202010507 6720632018 TDMU
56 Nguyễn Thị Thương 1822202010509 6721246571 TDMU
57 Đoàn Thị Kiều Lam 1822202010512 7424255556 TDMU
58 Nguyễn Thị Lành 1822202010531 7423571814 TDMU
59 Trần Hoàng Nhung 1822202040002 7221523451 TDMU
60 Phùng Thị Như Ngọc 1822202040106 7021863015 TDMU
61 Nguyễn Thị Hồng Nhi 1822202040123 7021464491 TDMU
62 Trần Thị Thiên Hương 1822202040151 7022182074 TDMU
63 Gịp Hưng Thuận 1822202040229 7424255544 TDMU
64 Nguyễn Thị Tuyết Minh 1822202040239 7424017226 TDMU
65 Chu Nữ Cẩm Nhi 1822202040397 6020319763 TDMU
66 Phạm Diễm Quỳnh 1822202040412 6622710181 TDMU
67 Nguyễn Thị Thanh Kiều 1822290400032 7422787749 TDMU
68 Võ Phương Duy 1823102010004 7021364815 TDMU
69 Bùi Ánh Ngọc 1823102010009 7422280460 TDMU
70 Lý Nhật Hào 1823102050069 7422146591 TDMU
71 Nguyễn Nhật Hậu 1823102050072 7424640809 TDMU
72 Đoàn Thanh Tâm 1823102050208 7422625425 TDMU
73 Nguyễn Hữu Thắng 1823102050211 7424563232 TDMU
74 Lê Thanh Thúy 1823102050212 7424563233 TDMU
75 Nguyễn Hữu Bình 1823102050275 7422822637 TDMU
76 Hà Hoàng Hào 1823102050319 7422911589 TDMU
77 Lê Văn Vững 1823102050364 7221696049 TDMU
78 Trần Long Sơn 1823401010242 7526566410 TDMU
79 Võ Thị Ngọc Anh 1823401010285 7424664094 TDMU
80 Bồ Hồng Phúc 1823401010319 7423872354 TDMU
81 Vũ Thảo Vy 1823401010351 7423514182 TDMU
82 Trần Thanh Huy 1823401010368 7422950264 TDMU
83 Lê Thị Bình Phước 1823401010369 7423173145 TDMU
84 Lê Hồng Yến 1823401010379 7423146751 TDMU
85 Nguyễn Đình Hùng 1823401010386 7424135435 TDMU
86 Vũ Lê Thu Huyền 1823401010387 7424255585 TDMU
87 Vũ Thị Thu Uyên 1823401010533 7422739008 TDMU
88 Cao Khả Thi 1823401010545 5820577481 TDMU
89 Lưu Thị Trang 1823401010582 7525574547 TDMU
90 Trương Nhựt Tiến 1823401010583 8722891443 TDMU
91 Võ Ngọc Sơn 1823401010601 9123430822 TDMU
92 Trần Công Trường 1823401010618 7021749939 TDMU
93 Phạm Thị Hiên 1823402010054 7021989472 TDMU
94 Trần Bảo Châu 1823402010073 7424599931 TDMU
95 Bùi Lê Thanh Dung 1823402010161 7423378148 TDMU
96 Trần Thị Cẩm Như 1823402010253 7422748399 TDMU
97 Nguyễn Thị Minh Thúy 1823402010338 7422693897 TDMU
98 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1823403010039 4217073231 TDMU
99 Trương Thị Loan 1823403010083 6821819521 TDMU
100 Nguyễn Thị Phương Thảo 1823403010088 7022054630 TDMU
101 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1823403010093 7021374024 TDMU
102 Phạm Thị Thùy Dương 1823403010134 7022005239 TDMU
103 Huỳnh Thị Thùy Trang 1823403010144 7021420824 TDMU
104 Nguyễn Thị Anh Trúc 1823403010157 7021719449 TDMU
105 Nguyễn Hà Thảo Ly 1823403010158 7021726153 TDMU
106 Huỳnh Thị Cẩm Hằng 1823403010175 7422465396 TDMU
107 Nguyễn Hoàng Anh Khôi 1823403010348 7422565328 TDMU
108 Nguyễn Thị Phượng Ngân 1823403010357 7422715975 TDMU
109 Bùi Thanh Thúy 1823403010369 7422578738 TDMU
110 Nguyễn Thành Trung 1823403010377 7422769178 TDMU
111 Đặng Như Ý 1823403010385 7422582210 TDMU
112 Phan Hoàng Anh Tuyết 1823403010437 7424535699 TDMU
113 Phạm Thị Hoài Quyên 1823403010456 7422749433 TDMU
114 Lâm Phạm Bảo Uyên 1823403010482 5820347874 TDMU
115 Nguyễn Thị Trúc Nhi 1823403010483 7221645936 TDMU
116 Nguyễn Thị Phương Thanh 1823403010487 7221561173 TDMU
117 Trần Ngọc Tiên 1823403010498 7221905215 TDMU
118 Đặng Nguyễn Phương Thanh 1823403010504 7222143418 TDMU
119 Huỳnh Thị Kim Duyên 1823403010518 7524897897 TDMU
120 Trương Phước Hồng Thảo 1823403010521 7525550251 TDMU
121 Nguyễn Thị Anh Thư 1823403010522 7526423918 TDMU
122 Nguyễn Thị Diễm Anh 1823403010533 9123333672 TDMU
123 Nguyễn Thị Chi 1823403010540 6720639131 TDMU
124 Phạm Thị Thủy 1823403010542 6720661319 TDMU
125 Thòng Chủ Lầy 1823403010567 7525296844 TDMU
126 Lê Thị Phương Ý 1823403010568 7021262696 TDMU
127 Lê Thị Tố Tâm 1823403010575 7221932583 TDMU
128 Nguyễn Thị Hằng 1823801010074 6423157233 TDMU
129 Trần Hiếu Minh Châu 1823801010229 7424531508 TDMU
130 Thái Ngọc Hương Giang 1823801010243 7424531428 TDMU
131 Trần Phạm Gia Long 1823801010265 7422231990 TDMU
132 Ngô Hoài Nhân 1823801010401 7424255543 TDMU
133 Đỗ Thanh Tâm 1823801010527 7422948510 TDMU
134 Nguyễn Thị Bảo Trang 1823801010562 7422665567 TDMU
135 Bùi Thị Thanh Thủy 1823801010725 6720725423 TDMU
136 Lê Trúc Linh 1824401020003 7424319320 TDMU
137 Nguyễn Kiều Thảo 1824401020006 7424671916 TDMU
138 Nguyễn Thị Quỳnh Khuyên 1824401020010 7422709772 TDMU
139 Trần Nguyễn Bảo Trân 1824401120021 7424594832 TDMU
140 Nguyễn Như Thảo 1824401120047 7424536186 TDMU
141 Phạm Văn Thơm 1824401120050 7422733336 TDMU
142 Trần Vỹ 1824601010022 7424476699 TDMU
143 Lê Đông Sỹ 1824601010029 7424018115 TDMU
144 Nguyễn Phước Thiên Hào 1824601010043 7422274549 TDMU
145 Trần Lê Tấn Tài 1824801030018 4920818422 TDMU
146 Nguyễn Gia Bảo 1824801030055 7424682842 TDMU
147 Nguyễn Anh Hào 1824801030064 7422199747 TDMU
148 Mạch Hoàng Minh Thảo 1824801030086 7424319322 TDMU
149 Nguyễn Minh Quân 1824801030153 7424255265 TDMU
150 Đinh Thị Lan Anh 1824801030187 7422784796 TDMU
151 Nguyễn Đức Thìn 1824801030211 7422707122 TDMU
152 Nguyễn Trọng Hiếu 1824801030226 7221629491 TDMU
153 Nguyễn Nhật Linh 1824801030228 7221623172 TDMU
154 Phạm Ân 1824801030265 7422931755 TDMU
155 Phạm Tuấn Anh 1824801030268 6621959530 TDMU
156 Nguyễn Hữu Trí 1824801030269 7422589428 TDMU
157 Văn Thị Thanh Thảo 1824801040060 7424186233 TDMU
158 Ao Thanh Trúc 1825106010077 7423291473 TDMU
159 Phạm Thị Kiều Oanh 1825106010135 7422767296 TDMU
160 Trần Tấn Hiệp 1825106010143 7424419016 TDMU
161 Hồ Quốc Bảo 1825202010047 7422341805 TDMU
162 Nguyễn Minh Nhựt 1825202010074 7424640736 TDMU
163 Trần Tuấn Anh 1825202010102 7424945614 TDMU
164 Nguyễn Thanh Cao 1825202010104 7423349081 TDMU
165 Trần Tấn Khoa 1825801010008 6623399045 TDMU
166 Nguyễn Tấn Dũng 1825801010035 7424258761 TDMU
167 Trần Thị Thu Uyên 1825801050002 5121066544 TDMU
168 Phạm Minh Hiếu 1825801050010 7424293673 TDMU
169 Nguyễn Hoài Bảo 1825802010020 7424531528 TDMU
170 Nguyễn Minh Thuận 1825802010038 7423664167 TDMU
171 Trần Thảo Anh 1825802010041 7422238037 TDMU
172 Nguyễn Thanh Tiến 1828501010114 7424213461 TDMU
173 Huỳnh Trọng Tuấn 1828501010125 7424418976 TDMU
174 Nguyễn Trần Thiên 1828501010141 7422957372 TDMU
175 Phan Thị Thùy Linh 1828501010149 7424557562 TDMU
176 Dương Tấn Phát 1828501010168 7222217160 TDMU
177 Trần Thị Trúc Ly 1828501030013 5620703798 TDMU
178 Nguyễn Lê Phương Trà 1828501030032 7422341772 TDMU
179 Dương Thành Thiện 1828501030048 7423423403 TDMU
180 Hồ Kim Hồng Ân 1921402010007 7424319190 TDMU
181 Trịnh Thị Duyên 1921402010009 7424536128 TDMU
182 Hứa Thị Luyến 1921402010017 6622459501 TDMU
183 Hồ Thị Bảo Nhi 1921402010024 7424319235 TDMU
184 Trần Lê Triều Thảo 1921402010027 7424319072 TDMU
185 Nguyễn Trần Quỳnh Giao 1921402010034 7423795097 TDMU
186 Nguyễn Hồng Quỳnh Hương 1921402010038 7424531256 TDMU
187 Trần Huỳnh Thanh Thảo 1921402020015 7422679431 TDMU
188 Huỳnh Trúc Tiên 1921402020016 7422723001 TDMU
189 Nguyễn Ngọc Dung 1921402020022 7424309724 TDMU
190 Lê Hoàng Tuấn 1921402020026 8924432460 TDMU
191 Trịnh Quang Huy 1921402020044 7022069773 TDMU
192 Nguyễn Đặng Song My 1921402020045 7422679267 TDMU
193 Nguyễn Ngọc Liễu Điền 1921402020087 7424319250 TDMU
194 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1921402020109 7422296929 TDMU
195 Trần Thị Trúc Ly 1921402020111 7422877700 TDMU
196 Vũ Thị An Na 1921402020114 7422326956 TDMU
197 Nguyễn Thị Thanh Thanh 1921402020153 7424548675 TDMU
198 Nguyễn Anh Thư 1921402020164 7424672021 TDMU
199 Chiêm Khánh Vy 1921402020182 7422321922 TDMU
200 Lê Kim Ngân 1922104030010 7935407640 TDMU
201 Lý Gia Huy 1922104030025 7424306328 TDMU
202 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 1922202010031 7423574834 TDMU
203 Nguyễn Văn Tình 1922202010047 7424996189 TDMU
204 Huỳnh Thị Thanh Ngọc 1922202010050 7422976994 TDMU
205 Trần Thị Diễm Hằng 1922202010165 7424258992 TDMU
206 Trần Yến Vy 1922202010182 7424641998 TDMU
207 Lê Thị Na 1922202010187 5121438591 TDMU
208 Nguyễn Hoàng Duy 1922202010189 7423499756 TDMU
209 Nguyễn Duy Khánh 1922202010198 7424319223 TDMU
210 Hoàng Ngọc Ân Ân 1922202010287 7424558392 TDMU
211 Trần Thị Lài 1922202010327 5820336740 TDMU
212 Trịnh Vũ Phương Linh 1922202010334 7422348994 TDMU
213 Thân Thị Thúy Hiền 1922202010350 7422130770 TDMU
214 Lê Duy Hữu Đức 1922202010382 7424531276 TDMU
215 Lâm Minh Tiến 1922202010460 7021865336 TDMU
216 Lê Đức Tuấn Anh 1922202010490 7424186405 TDMU
217 Phạm Thị Hoàng Dung 1922202010548 7424306414 TDMU
218 Dương Vũ Hoài Linh 1922202010660 7424655425 TDMU
219 Phạm Thị Mỹ Linh 1922202010676 5820097158 TDMU
220 Đoàn Thị Ngọc Mai 1922202010690 7424418941 TDMU
221 Trương Thị Trúc Mai 1922202010696 7424255666 TDMU
222 Tăng Bảo My 1922202010704 5820329698 TDMU
223 Nguyễn Thị Yến Nhi 1922202010753 7424531397 TDMU
224 Dương Nguyễn Xuân Quý 1922202010816 7422703089 TDMU
225 Trần Thị Thảo 1922202010858 3824427079 TDMU
226 Tô Phương Cẩm Tiên 1922202010917 7935142009 TDMU
227 Đỗ Hoàng Kim Uyên 1922202010987 7424672066 TDMU
228 Hà Ngô Yến Vi 1922202010993 7424419638 TDMU
229 Dương Ngọc Quế Trân 1922202011019 7422506247 TDMU
230 Huỳnh Thị Mơ 1922202011023 6624120936 TDMU
231 Bùi Thị Nhị 1922202040081 7021630002 TDMU
232 Nguyễn Đặng Yến Mi 1922202040166 7934886805 TDMU
233 Phan Thị Huyền Thêm 1922202040225 7523229742 TDMU
234 Lê Thị Thu Hằng 1922202040228 7221785006 TDMU
235 Lê Thị Thúy Kiều 1922202040252 7424476659 TDMU
236 Nguyễn Thị Thu Ngân 1922202040255 5220681074 TDMU
237 Nguyễn Ngọc Trâm 1922202040277 7424535602 TDMU
238 Thân Thị Thúy Thanh 1922202040294 7425033208 TDMU
239 Đoàn Thị Ngọc Lánh 1922202040323 7424255724 TDMU
240 Nguyễn Hồng Hương 1922202040343 8023339566 TDMU
241 Phạm Thị Hoài Thương 1922202040362 7424309773 TDMU
242 Nguyễn Phương Thùy 1922202040364 7422909381 TDMU
243 Nguyễn Thị Hồng 1922202040525 7222148147 TDMU
244 La Thị Thiên Lộc 1922202040598 7424544589 TDMU
245 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 1922202040600 7935656598 TDMU
246 Lê Bảo Ngân 1922202040642 3821684397 TDMU
247 Mai Thị Cẩm Thu 1922202040806 7222412884 TDMU
248 Phùng Đặng Thái Trân 1922202040891 7524244430 TDMU
249 Nguyễn Thụy Trúc Nhiên 1922290300025 7424306316 TDMU
250 Lê Quang Nhân 1922290400005 7424319296 TDMU
251 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 1923102050006 7424306376 TDMU
252 Nguyễn Minh Thiện 1923102050020 7422935637 TDMU
253 Nguyễn Phương Linh 1923102050022 7422122889 TDMU
254 Nguyễn Thanh Dương 1923102050066 7422773785 TDMU
255 Trần Thị Cẩm 1923102050116 7422963168 TDMU
256 Nguyễn Minh Chiến 1923102050119 7424257726 TDMU
257 Nguyễn Anh Thi 1923102050283 7422181375 TDMU
258 Nguyễn Đức Huy 1923104010084 7424309670 TDMU
259 Quách Vũ Nhật Lệ 1923104010091 6721097655 TDMU
260 Nguyễn Du 1923104010152 7221346670 TDMU
261 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1923105010057 7424392528 TDMU
262 Trịnh Lê Anh Thy 1923401010024 7424293535 TDMU
263 Đặng Trần Ánh Linh 1923401010027 5221189150 TDMU
264 Đỗ Phước Thọ 1923401010051 7424255322 TDMU
265 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1923401010083 7423618512 TDMU
266 Hà Trương Thùy 1923401010098 7021693317 TDMU
267 Nguyễn Trường An 1923401010120 7934919241 TDMU
268 Đoàn Thị Anh Thư 1923401010165 7423007047 TDMU
269 Phan Thị Thủy Tiên 1923401010169 7424671352 TDMU
270 Hà Thị Ngọc Trân 1923401010177 7423349632 TDMU
271 Phạm Ngọc Phương Anh 1923401010202 7422356314 TDMU
272 Đinh Thị Thùy Linh 1923401010263 7022207373 TDMU
273 Đổ Trọng Hiếu 1923401010272 7424473143 TDMU
274 Đinh Công Thái 1923401010277 7021569630 TDMU
275 Nguyễn Thị Thảo Trang 1923401010278 7021632658 TDMU
276 Phan Thị Hồng Duyên 1923401010296 7222187689 TDMU
277 Nguyễn Hồng Thi 1923401010319 7424671439 TDMU
278 Nguyễn Thị Mỹ Nga 1923401010331 5820364613 TDMU
279 Đồng Thị Ngân 1923401010336 3823012096 TDMU
280 Nguyễn Thị Thúy An 1923401010383 7424309662 TDMU
281 Lê Phong 1923401010414 7423464323 TDMU
282 Nguyễn Đặng Giang Băng 1923401010458 7422924975 TDMU
283 Nguyễn Tuấn Cảnh 1923401010460 7424531307 TDMU
284 Trần Ngọc Duyên 1923401010500 7422329182 TDMU
285 Phạm Thành Đạt 1923401010510 7424672138 TDMU
286 Trịnh Thị Thu Đông 1923401010514 7423350313 TDMU
287 Lê Thị Trà Giang 1923401010517 6423208004 TDMU
288 Lục Thị Thu Hà 1923401010524 6623250585 TDMU
289 Hà Trọng Hòa 1923401010569 7424531313 TDMU
290 Nguyễn Hoàng Đức Huy 1923401010584 7424319124 TDMU
291 Nguyễn Thị Thiên Lý 1923401010661 5120608939 TDMU
292 Phạm Ngọc Khánh Nguyên 1923401010721 7424309732 TDMU
293 Phạm Lý Quỳnh Như 1923401010760 7424663677 TDMU
294 Trương Thanh Phong 1923401010774 7422442088 TDMU
295 Đỗ Thị Quỳnh 1923401010806 6720751143 TDMU
296 Nguyễn Thị Minh Thư 1923401010885 7424309712 TDMU
297 Đặng Thị Như Yến 1923401011035 6422720936 TDMU
298 Diệp Võ Ngọc Ái 1923401011041 5820162788 TDMU
299 Nguyễn Ngọc Thúy 1923402010009 7424536148 TDMU
300 Trần Thị Như Quỳnh 1923402010069 7422502867 TDMU
301 Lê Nguyễn Hồng Thái 1923402010070 7424418870 TDMU
302 Nguyễn Như Quỳnh 1923402010074 7424418798 TDMU
303 Chu Thị Thanh Bình 1923402010083 7422970862 TDMU
304 Đặng Lê Thanh Xuân 1923402010152 7221890663 TDMU
305 Lê Xuân Ngọc 1923402010217 7424319203 TDMU
306 Ngô Văn Hoàng 1923402010293 7424310309 TDMU
307 Tô Thị Kim Khánh 1923402010307 7525247013 TDMU
308 Vương Tiểu Mẫn 1923402010323 7424663474 TDMU
309 Trần Thị Kiều My 1923402010327 5120938472 TDMU
310 Phạm Mỹ Phương 1923402010357 5221145680 TDMU
311 Bùi Quốc Trọng 1923402010405 7423012732 TDMU
312 Đinh Thị Khánh Vân 1923403010001 7424548673 TDMU
313 Nguyễn Thị Tuyết Sương 1923403010015 7935050087 TDMU
314 Huỳnh Trần Tuấn Anh 1923403010019 7424310243 TDMU
315 Nguyễn Vũ Xuân Linh 1923403010025 7424310424 TDMU
316 Ngư Hồng Mỹ Duyên 1923403010042 5820257299 TDMU
317 Trần Ngọc Bình 1923403010045 7424319246 TDMU
318 Lê Thị Hương 1923403010060 6423486003 TDMU
319 Phạm Ngọc Nhung 1923403010072 7424220951 TDMU
320 Trần Trung Tính 1923403010077 7424319213 TDMU
321 Hồ Thị Minh Giàu 1923403010103 7021722827 TDMU
322 Hồ Thị Hạnh 1923403010129 7424309644 TDMU
323 Nguyễn Trà My 1923403010140 7423017704 TDMU
324 Trần Thị Tuyết Hoa 1923403010177 7021695175 TDMU
325 Lê Thị Nhật Linh 1923403010190 7424558414 TDMU
326 Phạm Thị Phương Thảo 1923403010195 4420716963 TDMU
327 Nguyễn Thị Hương 1923403010222 6422139156 TDMU
328 Trần Thị Gia Như 1923403010228 7424543942 TDMU
329 Lâm Phạm Tú Quyên 1923403010235 8923276705 TDMU
330 Nguyễn Đặng Diễm Hằng 1923403010270 7424663527 TDMU
331 Trương Diễm Quỳnh 1923403010282 5221140123 TDMU
332 Nguyễn Tô Như Quỳnh 1923403010284 5221076315 TDMU
333 Lường Thị Phương 1923403010295 7424473282 TDMU
334 Trương Thị Ngọc Quyên 1923403010366 7424544408 TDMU
335 Trần Ngọc Thúy Vy 1923403010377 7423922655 TDMU
336 Trương Thị Tuyết Vân 1923403010394 7422832437 TDMU
337 Phạm Công Bình 1923403010458 7422857767 TDMU
338 Cao Thị Linh Chi 1923403010464 3821716201 TDMU
339 Trịnh Thị Dinh 1923403010472 6721231614 TDMU
340 Ngô Thị Ngọc Điệp 1923403010485 7424309695 TDMU
341 Nguyễn Thị Hạnh 1923403010497 7424258664 TDMU
342 Nguyễn Thị Minh Hân 1923403010505 7424663521 TDMU
343 Trần Thị Kim Hồng 1923403010523 4018506615 TDMU
344 Đoàn Nguyễn Thảo Lam 1923403010546 7424563258 TDMU
345 Trần Thị Linh 1923403010570 3421581297 TDMU
346 Thái Trúc Ly 1923403010581 7422263723 TDMU
347 Nguyễn Thị Tuyết Mai 1923403010585 7424306405 TDMU
348 Lê Thị Ngọc Ngân 1923403010600 7424418867 TDMU
349 Trần Thị Thúy Ngân 1923403010608 7021366387 TDMU
350 Trần Thị Trúc Ngân 1923403010609 7423994396 TDMU
351 Đặng Hồng Ngọc 1923403010614 7422296739 TDMU
352 Lê Hồng Nhung 1923403010634 7021606033 TDMU
353 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1923403010650 7935311631 TDMU
354 Nguyễn Vương Như Quỳnh 1923403010685 7424882404 TDMU
355 Ngô Thị Hồng Thúy 1923403010723 5220639764 TDMU
356 Nguyễn Thị Thùy 1923403010727 4217159555 TDMU
357 Hồ Thị Thùy Trang 1923403010763 7422721945 TDMU
358 Vương Triệu Vy 1923403010815 7422286630 TDMU
359 Phạm Thanh Xuân 1923403010817 7422445049 TDMU
360 Đỗ Vy Nhật Ly 1923801010005 7424310523 TDMU
361 Bồ Nguyễn Bảo Trân 1923801010039 7424671442 TDMU
362 Cao Thị Bích Hân 1923801010078 5420628522 TDMU
363 Nguyễn Thị Bích Lam 1923801010081 5420728934 TDMU
364 Trần Thị Mai Thy 1923801010090 7422481693 TDMU
365 Huỳnh Kim Chung 1923801010104 7021370038 TDMU
366 Lê Thị Thùy Dương 1923801010122 7937704254 TDMU
367 Nguyễn Thị Thanh Phước 1923801010140 7523121387 TDMU
368 Bùi Thảo Ly 1923801010141 7021816731 TDMU
369 Phùng Thị Hương 1923801010168 7021845880 TDMU
370 Bùi Thị Bích Huyền 1923801010170 7526015999 TDMU
371 Nguyễn Châu Tâm 1923801010199 7422975079 TDMU
372 Doãn Trần Gia Huy 1923801010200 7424557497 TDMU
373 Nguyễn Bình Minh 1923801010214 7222538048 TDMU
374 Nguyễn Tấn Kiệt 1923801010289 7415120445 TDMU
375 Hoàng Ngọc Linh 1923801010298 7424478262 TDMU
376 Nguyễn Thị Thúy Hà 1923801010405 5820205719 TDMU
377 Lê Thị Thu Hương 1923801010467 7423013531 TDMU
378 Phạm Minh Kiên 1923801010490 7422493537 TDMU
379 Phan Thành Luông 1923801010527 7422960147 TDMU
380 Hứa Xuân Lượng 1923801010529 5820636930 TDMU
381 Hoàng Ánh Minh 1923801010539 4420794533 TDMU
382 Nguyễn Trịnh Thiên Ngân 1923801010567 7424557104 TDMU
383 Lê Kim Nhung 1923801010615 7424535626 TDMU
384 Trần Hoàn Thái 1923801010691 7422966011 TDMU
385 Nguyễn Trúc Thùy 1923801010720 7424531333 TDMU
386 Lê Thảo Vy 1923801010845 7424686590 TDMU
387 Nguyễn Thanh Phong 1924401120010 7424310369 TDMU
388 Huỳnh Tuấn Hòa 1924401120066 7424319221 TDMU
389 Võ Thanh Trúc 1924601010008 7422365470 TDMU
390 Đặng Văn Giàu 1924601010039 7936924463 TDMU
391 Nguyễn Thị Mai Anh 1924601010056 7423242986 TDMU
392 Vũ Thảo Vân 1924601010057 7423029901 TDMU
393 Nguyễn Tuấn Đạt 1924601010065 7424355130 TDMU
394 Trương Quốc Hưng 1924801030004 7424382168 TDMU
395 Nguyễn Phạm Minh Triết 1924801030011 7424672113 TDMU
396 Ngô Văn Hiếu 1924801030101 6720910345 TDMU
397 Trần Minh Quân 1924801030244 7424543930 TDMU
398 Nguyễn Hoàng Nguyên Thạch 1924801030255 7424544545 TDMU
399 Phạm Hoàng Minh 1924801040034 7422260482 TDMU
400 Trần Quang 1924801040135 7424319073 TDMU
401 Nguyễn Tấn Lộc 1925102050008 7422459689 TDMU
402 Nguyễn Văn Tuấn Anh 1925102050013 8222275887 TDMU
403 Dương Văn Thi 1925102050016 7424319179 TDMU
404 Nguyễn Minh Nhựt 1925102050017 7424398895 TDMU
405 Trương Hoàng Nhân 1925102050062 7423387918 TDMU
406 Lê Công Thành 1925102050094 7424310403 TDMU
407 Phạm Minh Đức 1925102050130 7928921337 TDMU
408 Nguyễn Duy Khương 1925102050137 7424255358 TDMU
409 Lê Minh Sỹ 1925102050156 3822406824 TDMU
410 Trần Anh Trường 1925102050165 7424418948 TDMU
411 Đặng Ngọc Thanh Thư 1925106010001 7424310263 TDMU
412 Nguyễn Thanh Huyền Trân 1925106010014 7424896492 TDMU
413 Đỗ Bích Ngọc 1925106010015 7424309762 TDMU
414 Bồ Hoàng Bằng Thống 1925106010056 7424544492 TDMU
415 Lương Hiếu Vinh 1925106010095 7422526169 TDMU
416 Phạm Minh Thy 1925106010099 7424202355 TDMU
417 Trần Lê Anh Duy 1925106010104 7422496429 TDMU
418 Nguyễn Tấn Đạt 1925106010106 7424418903 TDMU
419 Nguyễn Thị Anh Thư 1925106010131 7424310264 TDMU
420 Nguyễn Thị Tường Vy 1925106010144 7422803947 TDMU
421 Trần Trường Thiên 1925106010150 7021239088 TDMU
422 Nguyễn Thị Diễm Kiều 1925106010152 5120027429 TDMU
423 Nguyễn Thị Tùng Ái 1925106050043 6822443575 TDMU
424 Lý Lệ Quyên 1925106050044 7424319207 TDMU
425 Nguyễn Thị Thùy Linh 1925106050086 7424594817 TDMU
426 Phan Nguyễn Đại Nguyên 1925106050090 7424418787 TDMU
427 Vũ Thị Minh Thư 1925106050099 5420553862 TDMU
428 Nguyễn Thị Hồng Uyên 1925106050104 5820247071 TDMU
429 Trịnh Thị Ngọc Huyền 1925106050110 7021727123 TDMU
430 Nguyễn Mai Hân 1925106050125 7424309752 TDMU
431 Lý Kim Phong 1925201140028 7422307519 TDMU
432 Phạm Quốc Tú 1925201140036 5820345243 TDMU
433 Đào Duy Kiệm 1925201140054 5220530292 TDMU
434 Lê Công Điểm 1925201140074 5221864464 TDMU
435 Trịnh Hoài Vũ 1925201140121 7424151254 TDMU
436 Phạm Ngọc Tiến 1925201140123 7021517476 TDMU
437 Ngô Đức Hoàng 1925202010011 7422265118 TDMU
438 Phạm Thế Hiển 1925202010027 5420137739 TDMU
439 Lê Trọng Tài 1925202160060 7422196810 TDMU
440 Tạ An Đông 1925202160078 6020340574 TDMU
441 Lê Thị Thanh Lam 1925490010007 7422372286 TDMU
442 Phạm Nguyễn Quốc Thắng 1925490010027 7424535579 TDMU
443 Trần Thị Quỳnh Ái 1925490010029 7424259015 TDMU
444 Trần Phan Quyết 1925490010048 6221519361 TDMU
445 Huỳnh Thị Như Quỳnh 1925490010051 4621199688 TDMU
446 Huỳnh Hiếu Tình 1925802010014 7424113421 TDMU
447 Hồ Thành Phi 1925802010026 7424319070 TDMU
448 Trần Thiện Như Huỳnh 1927601010002 7424310521 TDMU
449 Nguyễn Quốc Phúc 1928501010055 7424258647 TDMU
450 Đặng Ngọc Mai Trang 1928501010056 7422296239 TDMU
451 Trần Nhất Trí 2021401010022 7423954568 TDMU
452 Đoàn Lê Duy 2021401010025 7425013291 TDMU
453 Huỳnh Diệu Ái 2021401010028 9522035862 TDMU
454 Dương Gia Hân 2021401010047 7423592533 TDMU
455 Trần Thị Cẩm Nhung 2021401010072 7422118979 TDMU
456 Nguyễn Thục Hân 2021402010007 8321699901 TDMU
457 Trần Hoàng Trúc Ly 2021402010008 9222101871 TDMU
458 Bùi Thị Thu Uyên 2021402010010 7021011943 TDMU
459 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 2021402010016 7020959260 TDMU
460 Phạm Thúy Hiền 2021402010017 7424661700 TDMU
461 Hoàng Thị Ngọc Nga 2021402010022 7424605721 TDMU
462 Lê Thị Ngọc Nhung 2021402010024 7424257678 TDMU
463 Nguyễn Thị Hoài Phương 2021402010028 4216186124 TDMU
464 Thái Thu Tâm 2021402010030 7424640636 TDMU
465 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2021402010031 7423565218 TDMU
466 Đậu Thị Huyền Trang 2021402010035 4018583230 TDMU
467 Trương Thị Huyền Trang 2021402010036 7022206239 TDMU
468 Nguyễn Thị Hải Yến 2021402010040 7422681964 TDMU
469 Châu Phùng Mỹ Nhi 2021402010041 7936730836 TDMU
470 Nguyễn Thị Thu 2021402010042 7022187418 TDMU
471 Lê Ngọc Phượng 2021402020011 5820230553 TDMU
472 Hồ Nguyễn Như 2021402020012 7935248528 TDMU
473 Trần Ngọc Phương Trinh 2021402020014 7422341652 TDMU
474 Triệu Hoàng Oanh 2021402020019 7424548193 TDMU
475 Ngô Thị Hồng Thắm 2021402020059 7423608514 TDMU
476 Nguyễn Thị Thu Hiên 2021402020069 6020664439 TDMU
477 Lê Hoàng Vũ 2021402020072 7424114346 TDMU
478 Trần Thị Thu Hà 2021402020078 5820364433 TDMU
479 Võ Ngọc Phương Dung 2021402020100 7934991946 TDMU
480 Trần Thị Xuân Mai 2021402020105 7929291527 TDMU
481 Huỳnh Triệu Mai Duy 2021402020140 7934945904 TDMU
482 Hồ Thị Như 2021402020144 8622441209 TDMU
483 Trần Nguyễn Ngọc Hà Giang 2021402020150 7938013562 TDMU
484 Nguyễn Thị Tú My 2021402020168 7934849649 TDMU
485 Nguyễn Ngọc Huyền 2021402020180 7424481177 TDMU
486 Võ Mai Phương 2021402020188 7934948669 TDMU
487 Lý Thị Kiều Anh 2021402020219 7222399159 TDMU
488 Hoàng Kim Anh 2021402020240 9222120100 TDMU
489 Trần Thị Linh Chi 2021402020263 7424705999 TDMU
490 Phạm Thị Cúc 2021402020265 6020780045 TDMU
491 Cao Ngọc Diễm 2021402020267 7929212960 TDMU
492 Nguyễn Huỳnh Ngân Hà 2021402020304 7423362433 TDMU
493 Hồ Trung Hậu 2021402020327 7935095270 TDMU
494 Từ Minh Hiền 2021402020333 7424218549 TDMU
495 Hồ Nguyễn Minh Hiếu 2021402020338 6020486711 TDMU
496 Dương Ngọc Hoa 2021402020341 7424641793 TDMU
497 Lê Ngọc Thái Hòa 2021402020343 7424677798 TDMU
498 Hồ Thị Huyền 2021402020352 7422551377 TDMU
499 Nguyễn Trần Ngọc Huyền 2021402020356 7423291042 TDMU
500 Doanh Thị Thúy Kiều 2021402020367 7021991105 TDMU
501 Võ Ngọc Hà Mi 2021402020413 7935221366 TDMU
502 Nguyễn Thị Xuân Minh 2021402020415 7934902140 TDMU
503 Trần Thị Quỳnh Nga 2021402020429 7423034844 TDMU
504 Nguyễn Thị Kim Ngân 2021402020435 6422244500 TDMU
505 Trần Lâm Bảo Ngọc 2021402020456 7423075887 TDMU
506 Đoàn Trần Tuyết Nhi 2021402020472 7423760686 TDMU
507 Trần Minh Nhựt 2021402020495 7424605682 TDMU
508 Đỗ Hoàng Oanh 2021402020499 7422431390 TDMU
509 Trần Hữu Phước 2021402020505 7721334203 TDMU
510 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2021402020526 6020930232 TDMU
511 Phạm Thanh Thủy 2021402020569 7722416812 TDMU
512 Nguyễn Thị Thúy 2021402020571 7935395403 TDMU
513 Nguyễn Kim Thy 2021402020583 7424640640 TDMU
514 Lê Thị Tuyết Trinh 2021402020623 7424474137 TDMU
515 Vương Thanh Tuyền 2021402020650 7222018615 TDMU
516 Phan Ngọc Tuyết 2021402020653 7935217233 TDMU
517 Trần Thảo Vy 2021402020681 7935077059 TDMU
518 Dương Thị Yến 2021402020687 7423231169 TDMU
519 Thông Thị Hảo 2021402020698 6020844480 TDMU
520 Nguyễn Thị Huyền 2021402020722 6721328262 TDMU
521 Phạm Thị Quỳnh 2021402170023 7423399185 TDMU
522 Phạm Minh Châu 2021402170034 7937984725 TDMU
523 Võ Thị Hoàng Mỹ 2021402170045 7221921434 TDMU
524 Đỗ Hoàng Phong 2021402170056 7422289042 TDMU
525 Lê Văn Tiến 2021402170075 7221262218 TDMU
526 Lại Nguyễn Tường Vy 2021402170084 7424705811 TDMU
527 Trịnh Thị Yến Hà 2021402180005 8022885591 TDMU
528 Hồ Đoàn Hoàng Minh 2022104030007 5420984923 TDMU
529 Đồng Thanh Sang 2022104030024 7021712764 TDMU
530 Lương Tuấn Kiệt 2022104030124 4520784384 TDMU
531 Dương Phi Tính 2022104030377 7526420740 TDMU
532 Trần Thị Khuyên 2022202010069 6623467130 TDMU
533 Lê Thị Ái Trân 2022202010177 7424641715 TDMU
534 Đinh Đức Lộc 2022202010193 7422737218 TDMU
535 Nguyễn Thị Kim Phụng 2022202010199 7423011486 TDMU
536 Hồ Thị Phương Ngọ 2022202010312 6623193343 TDMU
537 Huỳnh Thị Thúy Hằng 2022202010325 4920045518 TDMU
538 Trần Lê Thúy Vy 2022202010377 7424202553 TDMU
539 Đinh Thị Hoàn 2022202010378 7424641594 TDMU
540 Vương Thị Hồng Phấn 2022202010380 7422161965 TDMU
541 Nguyễn Thụy Xuân Nghi 2022202010479 8924397551 TDMU
542 Trần Thị Cẩm Nhung 2022202010489 7424677742 TDMU
543 Nguyễn Diệu Cát Minh 2022202010512 6422959713 TDMU
544 Lý Trúc Mai 2022202010534 7424548186 TDMU
545 Phạm Hồng Phúc 2022202010666 7021402608 TDMU
546 Lê Gia Bảo 2022202011008 7422756220 TDMU
547 Huỳnh Ngọc Phương Duy 2022202011034 7423727423 TDMU
548 Nguyễn Diên Diễm Hiền 2022202011075 7424595589 TDMU
549 Nguyễn Tiến Thịnh 2022202011298 7424677651 TDMU
550 Lý Mỹ Tuyền 2022202040014 7424563960 TDMU
551 Nguyễn Tuyết Nhi 2022202040015 7424563945 TDMU
552 Phạm Thị Xuân Trâm 2022202040075 7424100208 TDMU
553 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 2022202040088 7022201221 TDMU
554 Thái Thị Mỹ Lung 2022202040219 7423001519 TDMU
555 Nguyễn Thị Phương Mai 2022202040220 7021519515 TDMU
556 Nguyễn Thị Xuân Thư 2022202040275 3521023200 TDMU
557 Trương Thanh Vy 2022202040276 7424052028 TDMU
558 Vũ Thị Kim Phụng 2022202040285 6021009455 TDMU
559 Đỗ Anh Thư 2022202040424 7221233221 TDMU
560 Dụng Minh Bảo Thi 2022202040437 6020506618 TDMU
561 Nguyễn Thị Sinh 2022202040475 5221766794 TDMU
562 Nguyễn Phạm Tuyết Nhi 2022202040529 7424293602 TDMU
563 Lê Thị Thu Trang 2022202040543 7021991124 TDMU
564 Nguyễn Thị Nhã Linh 2022202040611 6021040204 TDMU
565 Đinh Thị Ngọc Ánh 2022202040638 6623249206 TDMU
566 Lê Thị Ngọc Bắc 2022202040647 4217295664 TDMU
567 Phạm Văn Dân 2022202040666 3720572937 TDMU
568 Lê Nguyễn Hải Hạnh 2022202040708 4217290268 TDMU
569 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2022202040832 7424546270 TDMU
570 Phạm Nguyễn Bình Minh 2022202040843 7424595634 TDMU
571 Chu Thị Ngọc Thanh 2022202041000 6720706568 TDMU
572 Trần Thị Thanh 2022202041010 6623024735 TDMU
573 Nguyễn Phạm Anh Trúc 2022202041135 7423633196 TDMU
574 Trần Ngọc Trúc Quỳnh 2022202041213 7424600079 TDMU
575 Nguyễn Thị Thu Hà 2022290300017 7021949303 TDMU
576 Từ Thu Hồng 2022290300033 7424677720 TDMU
577 Ngô Hoàng Thiện 2023102050004 7422315359 TDMU
578 Thái Hoài Trâm 2023102050065 7424550116 TDMU
579 Nguyễn Duy Quân 2023102050081 7424546633 TDMU
580 Đào Đại Đồng 2023102050082 7424344814 TDMU
581 Trần Bình Trọng 2023102050121 7422340082 TDMU
582 Nguyễn Quốc Tấn 2023102050149 7423626433 TDMU
583 Nguyễn Thị Tiểu My 2023102050207 8923346642 TDMU
584 Trần Trường Tín 2023102050483 6624237105 TDMU
585 Nguyễn Vương Trí Nhân 2023104010029 7424705915 TDMU
586 Nguyễn Thị Mai Thanh 2023104010131 7525710727 TDMU
587 Phạm Ngọc Trúc Hân 2023104010158 7020990521 TDMU
588 Phan Thị Tuyết Ngân 2023401010023 7422648081 TDMU
589 Nguyễn Quỳnh Như 2023401010055 7423898631 TDMU
590 Nguyễn Thanh Thùy 2023401010059 7422125299 TDMU
591 Nguyễn Quang Sáng 2023401010063 7022062802 TDMU
592 Phạm Thị Như Quỳnh 2023401010070 6422392811 TDMU
593 Trần Thanh Điền 2023401010118 7424251008 TDMU
594 Danh Thị Yến Trinh 2023401010249 9123312592 TDMU
595 Nguyễn Đặng Trường Phát 2023401010251 7424249444 TDMU
596 Trần Kim Ngân 2023401010271 7423710280 TDMU
597 Nguyễn Thị Mỹ Diễm 2023401010360 5221058534 TDMU
598 Phạm Anh Khoa 2023401010465 7424041423 TDMU
599 Phan Huỳnh Như 2023401010548 7423285892 TDMU
600 Hồ Thị Kim Yến 2023401010618 7424600210 TDMU
601 Đào Nguyên Hồng Hạnh 2023401010619 7021087736 TDMU
602 Thái Thị Thành 2023401010656 4420217432 TDMU
603 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2023401010658 7021492003 TDMU
604 Trần Gia An 2023401010674 7424543867 TDMU
605 Hoàng Quế Anh 2023401010678 7423766155 TDMU
606 Nguyễn Thị Vân Anh 2023401010689 6720747933 TDMU
607 Phạm Hữu Lan Anh 2023401010692 7934873201 TDMU
608 Phạm Xuân Đại 2023401010785 7424662275 TDMU
609 Nguyễn Đình Giang 2023401010811 7424641844 TDMU
610 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 2023401010814 6721235728 TDMU
611 Phan Nhật Hậu 2023401010854 7422672989 TDMU
612 Lê Triều Huy 2023401010894 7424605643 TDMU
613 Nguyễn Thị Bích Nga 2023401011044 5420658733 TDMU
614 Nguyễn Vương Trúc Nhi 2023401011113 7424677692 TDMU
615 Võ Thị Hồng Nhung 2023401011140 7424094343 TDMU
616 Hồng Huỳnh Như 2023401011141 7424546395 TDMU
617 Nguyễn Vương Trúc Như 2023401011151 7423766123 TDMU
618 Nguyễn Phát Tài 2023401011233 7424546279 TDMU
619 Tạ Võ Tường Vi 2023401011470 5120692570 TDMU
620 Phan Thị Trang 2023401011540 3820425542 TDMU
621 Văn Cẩm Trúc 2023401011543 7424880272 TDMU
622 Cao Nguyễn Ngọc Trinh 2023401011562 7422355601 TDMU
623 Phạm Hồng Nguyên Phương 2023402010011 7422238029 TDMU
624 Phạm Thị Cẩm Lụa 2023402010059 7424544376 TDMU
625 Phan Thanh Huyền 2023402010067 6821804354 TDMU
626 Nguyễn Khánh Duy 2023402010153 7423174344 TDMU
627 Phạm Thị Châu 2023402010163 7424563965 TDMU
628 Trần Khánh Ngân 2023402010219 7422685365 TDMU
629 Lê Văn Hòa 2023402010226 7424251035 TDMU
630 Nguyễn Ngọc Vân Anh 2023402010344 7526611120 TDMU
631 Nguyễn Khánh Linh 2023402010354 7424677789 TDMU
632 Đinh Thị Uyên Thy 2023402010569 7523486800 TDMU
633 Trần Thùy Dung 2023402010592 7423301814 TDMU
634 Cao Tường Vy 2023402010604 7422181289 TDMU
635 Bùi Thị Tuyết Trinh 2023402010632 7424564023 TDMU
636 Đỗ Hà Thủy Ngân 2023402010761 7424710322 TDMU
637 Hồ Thị Tuyết Linh 2023402010869 7222492483 TDMU
638 Nguyễn Gia Phát 2023402010928 7424710304 TDMU
639 Nguyễn Thị Xuân Hằng 2023402011051 7422680526 TDMU
640 Chu Thị Song Thái 2023402011057 8021792557 TDMU
641 Phan Thị Hồng Phúc 2023403010001 7424600023 TDMU
642 Phan Thị Ngọc Linh 2023403010037 4018315255 TDMU
643 Hồ Thị Ngọc Huyền 2023403010048 5820275681 TDMU
644 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2023403010076 123565122 TDMU
645 Nguyễn Phạm Thảo Hiền 2023403010097 7422246630 TDMU
646 Nguyễn Thị Trúc Mai 2023403010105 7424564167 TDMU
647 Phan Mỹ Uyên 2023403010106 7423923048 TDMU
648 Hồ Thị Ngọc Anh 2023403010124 7022183137 TDMU
649 Lâm Thị Thanh Nhi 2023403010150 7424600082 TDMU
650 Nguyễn Lộc Thảo My 2023403010153 7423922814 TDMU
651 Diệp Thị Thùy Dung 2023403010154 7424422859 TDMU
652 Lê Thị Huyền Trang 2023403010190 4216372095 TDMU
653 Lê Hồng Hạnh 2023403010192 7424249393 TDMU
654 Tô Thị Quỳnh Như 2023403010198 7422712044 TDMU
655 Nguyễn Quỳnh Như 2023403010201 7422608068 TDMU
656 Thái Mỹ Ngân 2023403010209 7424640556 TDMU
657 Nguyễn Thị Diệu 2023403010217 9123351492 TDMU
658 Đỗ Phúc Hoài Thương 2023403010230 7422739310 TDMU
659 Lê Minh Quang 2023403010241 7424591168 TDMU
660 Nguyễn Thị Trâm Anh 2023403010253 7021775029 TDMU
661 Nguyễn Cẩm Tú 2023403010261 7424641830 TDMU
662 Đỗ Ngọc Lê 2023403010292 7423370683 TDMU
663 Tô Thị Kiều Anh 2023403010295 7423046252 TDMU
664 Lý Diệu Quyền 2023403010296 7422447059 TDMU
665 Ngô Thị Kiều Lan 2023403010297 7422824661 TDMU
666 Trần Thị Thu Hiền 2023403010307 7422386363 TDMU
667 Huỳnh Bảo Trâm 2023403010325 7424663424 TDMU
668 Nguyễn Vũ Ngọc Thùy 2023403010331 7424563895 TDMU
669 Đoàn Thị Khánh Linh 2023403010373 6221172816 TDMU
670 Danh Thị Xí Muội 2023403010374 9122615746 TDMU
671 Trần Thị Kim Duyên 2023403010495 5420641102 TDMU
672 Trần Việt Dũng 2023403010523 7423161193 TDMU
673 Nguyễn Thị Ly 2023403010528 4620473904 TDMU
674 Võ Thị Phương Liên 2023403010542 7938290953 TDMU
675 Phạm Thị Tuyết Anh 2023403010665 7422751969 TDMU
676 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2023403010672 7722487091 TDMU
677 Trần Đặng Thanh Trúc 2023403010692 7423007505 TDMU
678 Lê Thị Ngọc Hà 2023403010695 7021822397 TDMU
679 Trương Đỗ Phương Vy 2023403010708 7022201036 TDMU
680 Phạm Thị Lâm Chi 2023403010724 4520198599 TDMU
681 Bùi Thị Hải Yến 2023403010737 7423023091 TDMU
682 Vũ Thị Thùy Trang 2023403010763 6720641299 TDMU
683 Đỗ Thị Linh Chi 2023403010834 3520808121 TDMU
684 Cao Thị Thuý Hà 2023403010873 4621343878 TDMU
685 Trần Mai Hương 2023403010940 1520085196 TDMU
686 Phan Thùy Linh 2023403010977 4017880615 TDMU
687 Nguyễn Huỳnh Nhân 2023403011047 7424571040 TDMU
688 Võ Thị Mỹ Phước 2023403011098 7423046800 TDMU
689 Hồ Thị Như Quỳnh 2023403011119 7021059358 TDMU
690 Nguyễn Như Quỳnh 2023403011120 7423945050 TDMU
691 Đỗ Huỳnh Thanh Trúc 2023403011235 6422520041 TDMU
692 Lê Thị Huyền My 2023403011293 3821857127 TDMU
693 Nguyễn Phạm Ái Phi 2023403011294 6021152157 TDMU
694 Nguyễn Thị Kiều Nga 2023403011297 6622957240 TDMU
695 Nguyễn Lê Sử Khôi 2023801010021 8924431023 TDMU
696 Phan Minh Hòa 2023801010040 7424605714 TDMU
697 Lê Thành Trung 2023801010043 7422132847 TDMU
698 Trần Thị Huyền Anh 2023801010048 6421961721 TDMU
699 Nguyễn Huy Hoàng 2023801010053 7422871333 TDMU
700 Đặng Minh Chiến 2023801010082 6423066897 TDMU
701 Nguyễn Quế Trâm 2023801010091 7424541653 TDMU
702 Trần Đoàn Gia Mẫn 2023801010099 7423143075 TDMU
703 Phạm Thị Lan Hương 2023801010144 7221283561 TDMU
704 Mã Hồng Thắm 2023801010262 6423315466 TDMU
705 Nguyễn Tuấn Khang 2023801010301 7424605775 TDMU
706 Lê Thị Tuyết Mai 2023801010420 7424641748 TDMU
707 Nguyễn Thị Tuyết Lan 2023801010701 7422978009 TDMU
708 Trần Thị Xuân Tuyết 2023801010985 7422277156 TDMU
709 Lê Minh Tân 2024401120002 9321290491 TDMU
710 Lê Thành Huy Bảo 2024401120003 7424705883 TDMU
711 Lê Hoàng Sang 2024401120004 7423965692 TDMU
712 Lê Vân Lam 2024401120010 7422249962 TDMU
713 Lê Anh Duy 2024401120033 7424669858 TDMU
714 Nguyễn Phạm Thúy Linh 2024401120049 8923107266 TDMU
715 Đặng Việt Quang 2024801030007 7424565348 TDMU
716 Nguyễn Trọng Tuấn Anh 2024801030090 7424423695 TDMU
717 Võ Anh Minh 2024801030097 7937704394 TDMU
718 Nguyễn Anh Kiệt 2024801030103 7424600068 TDMU
719 Nguyễn Duy Toàn 2024801030120 7423771268 TDMU
720 Diệp Minh Dũng 2024801030144 7423422307 TDMU
721 Hoàng Ngọc Cảnh 2024801030162 6622374077 TDMU
722 Phạm Thị Huyền Trang 2024801030198 7424686523 TDMU
723 Bùi Hồ Ngọc Quý 2024801030235 6020002224 TDMU
724 Nguyễn Minh Quân 2024801030250 5420900596 TDMU
725 Phạm Như Thái 2024801040059 7424475263 TDMU
726 Lê Đức Việt Anh 2024801040060 3821993374 TDMU
727 Hoàng Phan Thủy Dương 2024802010040 7934728056 TDMU
728 Vương Minh Chánh 2024802010049 7423950158 TDMU
729 Đặng Quang Trường 2024802010054 7422330816 TDMU
730 Nguyễn Đình Doanh 2024802010060 2420358233 TDMU
731 Lê Anh Đạt 2024802010190 5120986535 TDMU
732 Phạm Hoàng Lam 2024802010210 7221722604 TDMU
733 Lê Minh Quốc Đạt 2024802010216 7021516520 TDMU
734 Lê Thanh Phương 2024802010231 7424705827 TDMU
735 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2024802010239 7424705971 TDMU
736 Đỗ Huy Hoàng 2024802010262 7935234381 TDMU
737 Trần Quốc Mạnh Phát 2024802010266 7424705870 TDMU
738 Nguyễn Ngọc Quý 2024802010282 7422332725 TDMU
739 Đỗ Thanh Tấn 2024802010299 7424563863 TDMU
740 Lê Nhật An 2024802010377 6421957808 TDMU
741 Phạm Minh An 2024802010378 7424564089 TDMU
742 Trần Đức Anh Khoa 2024802010430 7423375589 TDMU
743 Mai Thúc Hải Nam 2024802010452 7022187629 TDMU
744 Nguyễn Đình Nguyên Vũ 2024802010510 7422474561 TDMU
745 Cao Chí Bảo 2025102050020 7222378025 TDMU
746 Trần Văn Mạnh 2025102050028 8722280600 TDMU
747 Phạm Huỳnh Thái 2025102050053 5820692924 TDMU
748 Triệu Quốc An 2025102050057 7424600004 TDMU
749 Phan Thanh Toàn 2025102050261 5420703426 TDMU
750 Huỳnh Ngọc Ẩn 2025102050264 7424706000 TDMU
751 Hoàng Mạnh Ngà 2025102050410 4420826879 TDMU
752 Phạm Minh Trung 2025102050770 7423015968 TDMU
753 Liễu Lê Minh Tuấn 2025102050781 7424482264 TDMU
754 Cao Bích Hợp 2025106010013 7424565520 TDMU
755 Võ Thị Thanh Thúy 2025106010016 7424677684 TDMU
756 Nguyễn Thị Dung 2025106010063 7416168696 TDMU
757 Huỳnh Thiên Kim 2025106010074 7424640605 TDMU
758 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2025106010156 7937750036 TDMU
759 Lê Ngọc Hân 2025106010170 8322624063 TDMU
760 Nguyễn Hồng Yến 2025106010233 7424640602 TDMU
761 Đậu Thị Nhàn 2025106010244 6622360934 TDMU
762 Uông Thị Quỳnh Như 2025106010270 4024700135 TDMU
763 Nguyễn Thị Mỹ Linh 2025106010296 7422263720 TDMU
764 Nguyễn Thành Luân 2025106010299 7021458368 TDMU
765 Nguyễn Thị Yến Nhi 2025106010306 7424605796 TDMU
766 Nguyễn Thị Mai Thanh 2025106050020 7422214637 TDMU
767 Bùi Thị Quỳnh Hương 2025106050058 6623471756 TDMU
768 Đỗ Thành Núi 2025106050187 7422997585 TDMU
769 Nguyễn Thị Thu Trang 2025106050220 7422115021 TDMU
770 Hồ Ngọc Thủy Tiên 2025106050274 7424677695 TDMU
771 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 2025106050292 5221352404 TDMU
772 Cao Thị Nga 2025106050301 7424395195 TDMU
773 Lê Anh Hào 2025106050314 7424546427 TDMU
774 Trịnh Thị Bích Ngà 2025106050336 7423211425 TDMU
775 Nguyễn Hoàng Cẩm Sang 2025106050383 5121142446 TDMU
776 Phan Trung Tính 2025106050392 7424596714 TDMU
777 Nguyễn Dĩ Khang 2025106050397 7422499453 TDMU
778 Trương Nguyễn Gia Bảo 2025106050483 7424686478 TDMU
779 Trần Duy Đan 2025106050500 5420214702 TDMU
780 Bùi Thị Hồng Trang 2025106050651 7424425749 TDMU
781 Lê Hằng Vi 2025106050678 7422117285 TDMU
782 Nguyễn Tuấn Kiệt 2025106050688 7423133122 TDMU
783 Lâm Chí Khanh 2025201140057 7424662303 TDMU
784 Vũ Ngọc Hậu 2025201140108 7424252534 TDMU
785 Võ Anh Huy 2025202010037 7021717355 TDMU
786 Dương Nguyễn Hữu Lộc 2025202010038 7424249461 TDMU
787 Nguyễn Thành An 2025202010092 7424640553 TDMU
788 Nguyễn Đức Tiến 2025202010099 5420862123 TDMU
789 Cao Tiến Dũng 2025202010161 3720287568 TDMU
790 Võ Gia Bảo 2025202160031 7424600183 TDMU
791 Trần Thu Hà 2025401010006 7424425236 TDMU
792 Nguyễn Thành Luân 2025401010019 7928553382 TDMU
793 Vũ Thị Phi Yến 2025401010026 7422705477 TDMU
794 Nguyễn Lan Linh 2025401010152 7422602565 TDMU
795 Mai Thị Ngọc Linh 2025401010188 7422429823 TDMU
796 Phạm Văn Hiếu 2025490010010 7423590359 TDMU
797 Nguyễn Trí Dũng 2025801070013 7422527376 TDMU
798 Nguyễn Minh Quang 2025802010010 7424557761 TDMU
799 Nguyễn Thanh Tính 2025802010019 7422703228 TDMU
800 Thượng Trung Trọng 2025802010130 7424121987 TDMU
801 Nguyễn Văn Sỹ 2025802010150 7422959167 TDMU
802 Nguyễn Huỳnh Mỹ Tiên 2028101010171 7424641752 TDMU
803 Nguyễn Thúy Vy 2028101010228 7422620884 TDMU
804 Võ Công Quý 2028101010344 7422119486 TDMU
805 Đinh Cường Quốc 2028501010126 7424110923 TDMU
806 Đỗ Thị Xuân Nương 2028501010151 7422997584 TDMU
807 Phạm Khắc Khoa 2028501010174 7424630889 TDMU
808 Nguyễn Mộng Tuyền 2028501030006 7424640573 TDMU
809 Trần Đình Siêu 2028501030013 7422196912 TDMU
810 Nguyễn Tuấn Hạ 2028501030061 5220439157 TDMU
811 Nguyễn Thành Nhân 2028501030070 7423647855 TDMU
812 Bùi Thanh Lâm 2123403010053 7424373817 TDMU
813 Mai Thu Thủy 2123403010459 7020948507 TDMU
814 Bùi Nguyễn Kiều Hân 2122202010437 7422253642 TDMU
815 Đỗ Thị Thái Thanh 2125106050402 7424664330 TDMU
816 Trần Thị Ái Ân 2123402010691 8023456105 TDMU
817 Trần Thị Hồng Nhung 2123402010358 7526616407 TDMU
818 Nguyễn Thị Anh Thư 2125106050116 7525204448 TDMU
819 Nguyễn Ngọc Minh Thơ 2125106010146 7524428902 TDMU
820 Nguyễn Đặng Hoài Thương 2121402020063 7423190430 TDMU
821 Lê Thị Yến Nhi 2123401010305 7424256324 TDMU
822 Đinh Phan Trung Hiếu 2125106050497 7938028025 TDMU
823 Lương Thị Thúy 2125106010149 7424897174 TDMU
824 Nguyễn Thị Lan Anh 2125106010062 7424482126 TDMU
825 Tạ Thị Hoài Phương 2125106050342 7422835674 TDMU
826 Nguyễn Hoàng Hải 2123401010414 7424420025 TDMU
827 Đinh Thị Lập Tuyền 2121402020239 7422722698 TDMU
828 Nguyễn Thị Kiều Diễm 2125106050104 5221403597 TDMU
829 Văn Nữ Tường Vy 2125401010059 8222215147 TDMU
830 Phạm Thị Mỹ Duyên 2122202040216 7422573154 TDMU
831 Trần Lê Yến Linh 2121402020104 7424557297 TDMU
832 Trần Thị Yến Linh 2122202100034 7424257309 TDMU
833 Nguyễn Đức Thọ 2125106050190 7424586381 TDMU
834 Mai HoàNg KháNh Vy 2124801030124 7424051857 TDMU
835 Võ Thị Yến Nhi 2124802010224 7422655099 TDMU
836 Đặng Thị Yến Như 2123403010121 7424711593 TDMU
837 Huỳnh Thị Kim Yến 2123401010709 8321647112 TDMU
838 Hồ Thanh Thảo 2123102050182 9732685442 TDMU
839 Chung Văn Nam 2121402020005 7916266821 TDMU
840 Đặng Tấn Tâm 2123401010324 7424664160 TDMU
841 Ngô Thị Thu Phương 2121402020025 9731702444 TDMU
842 Lâm Tuấn Kiệt 2124802010307 7423998841 TDMU
843 Phạm Ngọc Minh 2124801030032 7424155640 TDMU
844 Lê Thị Yến Như 2123402010195 7422539971 TDMU
845 Lâm Khánh Ly 2125106050162 7422567854 TDMU
846 Bùi Diệu Tâm 2123403010111 7422719220 TDMU
847 Nguyễn Từ Hoàng Phúc 2122202010473 7422725615 TDMU
848 Nguyễn Ngọc Như Ý 2125106050387 7422171320 TDMU
849 Trần Công Minh 2128501030130 7422369859 TDMU
850 Tăng Nguyễn Cát Tường 2125106050389 7422270672 TDMU
851 Nguyễn Trang Thy 2123401010007 7424880270 TDMU
852 Tống Hồ Minh Anh 2125106050119 7424896441 TDMU
853 Trần Ngọc Thuỷ Tiên 2123801010193 7424525254 TDMU
854 Nguyễn Trần Mai Thảo 2125401010011 7422256782 TDMU
855 Nguyễn Phước Dư 2125106050121 9621592478 TDMU
856 Vương Hoàng Trúc Phương 2123403010007 7422172920 TDMU
857 Lâm Tâm Như 2125401010101 7424694089 TDMU
858 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 2122202010148 7422238242 TDMU
859 Nguyễn Gia Bảo 2123402010091 7424558880 TDMU
860 Trần Thị Thùy Nhung 2123403010468 7021203020 TDMU
861 Đào Thị Thành 2123801010720 6622921961 TDMU
862 Lâm Thị Linh 2122202100184 4217066155 TDMU
863 Dương Thị Huệ 2123403010030 1120642639 TDMU
864 Hồ Ngọc Phương Thảo 2121402020372 7423985414 TDMU
865 Trương Kim Hằng 2122202040140 7424694201 TDMU
866 Đỗ Hòang Bảo Trân 2123403010160 7424886735 TDMU
867 Lý Quốc Hào 2125202010154 7934910598 TDMU
868 Nguyễn Thanh Thái 2123402010574 7423459495 TDMU
869 Huỳnh Nguyễn Kim Ánh 2122104030055 7424749235 TDMU
870 Nguyễn Vũ Bằng 2121402020093 8421306183 TDMU
871 Lê Thị Dung 2122202010665 6622622257 TDMU
872 Cao Vĩnh Hưng 2125102050354 4921066035 TDMU
873 Trương Việt Hoàng 2125202010059 5121472491 TDMU
874 Đinh Thị Bích Dân 2123102060001 5221865852 TDMU
875 Nguyễn Thành Quân 2125102050278 5420568210 TDMU
876 Võ Văn Nhiên 2125102050367 5420600015 TDMU
877 Võ Hoài Nhiên 2125201140062 5420600151 TDMU
878 Đào Tất Trà 2125102050100 5420735431 TDMU
879 Lương Thị Thu Diệu 2121402020105 6020522771 TDMU
880 Lê Thảo Vy 2121402020385 6020944987 TDMU
881 Đặng Văn Hòang 2123401010013 3421157670 TDMU
882 Cao Thị Mỹ Tâm 2125106050147 6623863986 TDMU
883 Nguyễn Huy Hòang 2124802010299 6821800935 TDMU
884 Trịnh Thảo Linh 2123403010604 7021114432 TDMU
885 Mai Thị Như Quỳnh 2123403010036 7021273443 TDMU
886 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 2123403010027 7021283042 TDMU
887 Trần Thùy Trang 2121402020075 7021679775 TDMU
888 Dương Thị Ngọc Quyên 2123402010373 7022333742 TDMU
889 Lê Thị Tâm Như 2123102050270 7221284986 TDMU
890 Nguyễn Khánh Ngọc Tuyền 2123401010922 7422306724 TDMU
891 Nguyễn Chung Anh Thơ 2123801010104 7422336712 TDMU
892 Nguyễn Thanh Trúc 2125106010006 7422337332 TDMU
893 Nguyễn Vũ Thành Tâm 2125102050537 7422443136 TDMU
894 Nguyễn Mai Diễm Nguyên 2123102050283 7422477054 TDMU
895 Nguyễn Thị Bích Trâm 2122202040259 7422518388 TDMU
896 Ôn Yến Nhi 2122202040467 7422602402 TDMU
897 Nguyễn Trường Giang 2124802010382 7422631243 TDMU
898 Nguyễn Sang Xuân 2122202010296 7422709135 TDMU
899 Võ Thị Tú Trinh 2123403010113 7422983199 TDMU
900 Nguyễn Thị Hải Yến 2122202010199 7423157642 TDMU
901 Trần Phương Hiền 2123403010195 7423185024 TDMU
902 Lê Hòang Anh Quốc 2123403010504 7423622420 TDMU
903 Nguyễn Nhật Nguyên 2123401010852 7423669064 TDMU
904 Phạm Thị Cẩm Hồng 2121402020078 7424087701 TDMU
905 Trần Vương Hương Giang 2121402020272 7424125328 TDMU
906 Tống Duy Tuấn 2124801030064 7424125806 TDMU
907 Phạm Ngọc Hân 2123402010117 7424178048 TDMU
908 Vương Quốc Ngọc Quỳnh 2122202040196 7424256106 TDMU
909 Nguyễn Thị Hồng Loan 2128501030003 7424294165 TDMU
910 Nguyễn Thị Hiền Trâm 2123401012153 7424421516 TDMU
911 Bùi Châu Tuyết Nhi 2125106050210 7424482984 TDMU
912 Trần Thị Thanh Trúc 2123401010227 7424574837 TDMU
913 Đào Thị Mai Quỳnh 2124202010004 7424664233 TDMU
914 Phan Thanh Hiếu 2124601010052 7424896421 TDMU
915 Nguyễn Ngọc Khánh Quỳnh 2123401010089 7424896424 TDMU
916 Phạm Thị Thùy Trang 2123403010131 7423054921 TDMU
917 Tăng Thị Ngọc Phương 2121402020115 7721338458 TDMU
918 Lê Thu Huyền 2121402020113 7722191517 TDMU
919 Đoàn Châu Khánh Linh 2121402020250 938059847 TDMU
920 Nguyễn Thanh Vy 2121402020158 7938304611 TDMU
921 Ngô Thanh Hiền 2123402010517 7423539372 TDMU
922 Đặng Trịnh Duy Anh 2124801040004 6721002896 TDMU
923 Ngô Võ Ngọc Dung 2121402020111 7222175836 TDMU
924 Nguyễn Minh Đạt 2124202010087 7422722356 TDMU
925 Ngô Thị Nguyệt Qúy 2122202010003 8722551552 TDMU
926 Đoàn Thị Ngọc Thu 2125106050630 7422941556 TDMU
927 Trần Thị Ngọc Huyền 2123401010286 7422273942 TDMU
928 Nguyễn Thị Ý Nhi 2125106050666 7422350894 TDMU
929 Lê Hoàng Anh Quốc 2123403010504 7423622420 TDMU
930 Võ Khắc Tường Vy 2121402020254 8023327250 TDMU
931 Bùi Thị Như Quỳnh 2123801010006 7422296692 TDMU
932 Trần Huyền Trân 2123403010400 7935202479 TDMU
933 Trần Tiến Đạt 2123402010017 7422187216 TDMU
934 Lưu Tuyết Minh 2125106050186 7424580007 TDMU
935 Thái Thị Phương Uyên 2123403010649 7423841644 TDMU
936 Trương Hoàng Tuyết Ngân 2122202010078 7422728849 TDMU
937 Nguyễn Thanh Vy 2121402020158 7938304611 TDMU
938 Lê Thị Ngọc Hân 2121402020039 6020145712 TDMU
939 Phan Lê Ngọc Bảo Quyên 2121402020310 6021228823 TDMU
940 Võ Xuân Tiến 2125106051072 7424476324 TDMU
941 Nguyễn Thị Anh Thư 2125106050116 7525204448 TDMU
942 Tăng Nguyễn Cát Tường 2125106050389 7422270672 TDMU
943 Nguyễn Thị Kim Bình 2123403010225 7424886712 TDMU
944 TưởNg Thị Thu HiềN 2125106050819 4420306411 TDMU
945 Đinh Thị Bích Dân 2123102060001 5221865852 TDMU
946 Nguyễn Vũ Bằng 2121402020093 8421306183 TDMU
947 Thái Minh Trí 2125106050208 8924268655 TDMU
948 Bùi Đoàn Thanh Trúc 2123201040056 7422315743 TDMU
949 Lê Thị Kim Ngân 2125106050920 3822469082 TDMU
950 Huỳnh Thị Hồng Thủy 2125106050109 7424525247 TDMU
951 Nguyễn Thị Kim Ngọc 2125106050073 7935154202 TDMU
952 Cao Thị Bích Thảo 2125106050611 7022361965 TDMU
953 Nguyễn Thị Kim Nguyên 2125106050934 7021348623 TDMU
954 Nguyễn Lê Anh Quốc 2123801011181 8621425478 TDMU
955 Vũ Phạm Hương Quỳnh Thư 2123403010593 7423616967 TDMU
956 Mai Thị Như Quỳnh 2123403010036 7021273443 TDMU
957 Nguyễn Phương Anh 2123403010144 4018337353 TDMU
958 Trần Diễm Quỳnh 2125106050999 7423138740 TDMU
959 Nguyễn Phước Dư 2125106050121 9621592478 TDMU
960 Huỳnh Thanh Nhân 2125106050937 5621336282 TDMU
961 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2122202041111 4017850109 TDMU
962 Lê Văn Thạch 2128101010342 6020506780 TDMU
963 Vương Trọng Nghĩa 2125102050772 7424896458 TDMU
964 Nguyễn Hoàng Ngân 2123403011177 7222128259 TDMU
965 Phạm Hồng Minh 2125106050900 3822520839 TDMU
966 Nguyễn Hoàng Minh Phương 2124801040053 7424482853 TDMU
967 Nguyễn Thị Mai Trinh 2121402020380 7424681842 TDMU
968 Nguyễn Hoàng Anh 2121402170098 7424477121 TDMU
969 Nguyễn Thị Trâm 2122202040312 4216955733 TDMU
970 Đào Thuý Ngọc 2125106050929 7423745486 TDMU
971 Võ Hoàng So Ny 2123403011254 5220864594 TDMU
972 Phạm Thị Thu Tiên 2125106051067 8223596342 TDMU
973 Nguyễn Thị Quế Anh 2122202040789 7423281808 TDMU
974 Nguyễn Nhất Chi Mai 2121402170160 6020500609 TDMU
975 Nguyễn Đức Duy 2125201140107 7423193055 TDMU
976 Đỗ Trọng Tuyên 2125802010177 7422898593 TDMU
977 Nguyễn Trọng Hiếu 2124802010707 7422759443 TDMU
978 Hồ Kim Phúc 2123801011151 7422172523 TDMU
979 Nguyễn Thị Thùy Trang 2122202041264 7423271630 TDMU
980 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2121402020361 4742203035 TDMU
981 Nguyễn Danh Thanh Hảo 2123801010918 7424694338 TDMU
982 Bùi Nguyễn Mỹ Tiên 2125106051063 6423144062 TDMU
983 Lê Quốc Việt 2123104010303 7423530916 TDMU
984 Vũ Thị Liên 2125106010277 7422874456 TDMU
985 Lê Huỳnh Như Ý 2123801011409 7424558300 TDMU
986 Trương Thị Kim Chi 2123801010843 7422292526 TDMU
987 Bùi Thị Kim Nga 2125106050917 6623622360 TDMU
988 Mai Thị Thùy Dương 2122202100292 6622811187 TDMU
989 Phan Ngọc Tùng 2124802010859 6822636203 TDMU
990 Vũ Thu Trang 2121402170254 7423104812 TDMU
991 Bùi Xuân Mai 2123403011142 7222412276 TDMU
992 Ngô Thị Mỹ Hạnh 2123401011369 6622854027 TDMU
993 Nguyễn Thu Hòa 2124801030137 7423050226 TDMU
994 Nguyễn Hoàng Bảo Uyên 2122202011278 7423358788 TDMU
995 Lâm Chánh Hưng 2122104030355 7422733515 TDMU
996 Lê Ngọc Thảo Trúc 2121402170261 7423938208 TDMU
997 Phan Thị Diễm Huỳnh 2122202040931 7021719055 TDMU
998 Tạ Đỗ Hoàng Anh 2121402170102 7424320028 TDMU
999 Huỳnh Thị Thúy An 2121402170089 7935037730 TDMU
1.000 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 2122202100365 7936926237 TDMU
1.001 Nguyễn Thảo Nguyên 2122202011067 7422325833 TDMU
1.002 Nguyễn Thị Thu Trang 2123403011391 7423167490 TDMU
1.003 Lê Thu Huyền 2121402020113 7722191517 TDMU
1.004 Vương Thị Như Ý 2123402011213 7422396734 TDMU
1.005 Bùi Châu Tuyết Nhi 2125106050210 7424482984 TDMU
1.006 Trần Nguyễn Thanh Thảo 2123402010270 7422780235 TDMU
1.007 Nguyễn Thanh Huy 2123801010115 7422787093 TDMU
1.008 Lê Thị Khả Ân 2123403010975 7422819591 TDMU
1.009 Nguyễn Thị Hiền Trâm 2123401012153 7424421516 TDMU
1.010 Phan Nguyễn Hoàng Phước 2125106050980 7422481095 TDMU
1.011 Vũ Thị Thùy Trang 2122202041275 7422629376 TDMU
1.012 Nguyễn Thị Bích Trâm 2122202040259 7422518388 TDMU
1.013 Hoàng Thị Hồng Nhung 2122202041102 7424062402 TDMU
1.014 Nguyễn Xuân Mai 2121402170162 7424028284 TDMU
1.015 Vương Tiểu My 2121401010059 7424060617 TDMU
1.016 Nguyễn Thị Như Ý 2123801010741 7424153721 TDMU
1.017 Lê Văn Khải 2124802010723 7423882125 TDMU
1.018 Phạm Minh Thuận 2125102050874 7422959347 TDMU
1.019 Vũ Tuấn Kiệt 2123201040046 7422969707 TDMU
1.020 Bồ Văn Minh 2123801011057 7424111110 TDMU
1.021 Trần Thị Hồng Nhung 2123403010388 7424766101 TDMU
1.022 Võ Thị Sơn Ly 2123403011139 7424317569 TDMU
1.023 Trần Gia Nghi 2121402020360 7424078882 TDMU
1.024 Võ Ngọc Hiền 2123402010919 7424209677 TDMU
1.025 Tống Duy Tuấn 2124801030064 7424125806 TDMU
1.026 Cao Võ Kỳ Duyên 2123403011001 7424114085 TDMU
1.027 Võ Ngọc Kim Anh 2123402010002 7422769771 TDMU
1.028 Nguyễn Ngọc Trâm 2123401010021 7938089614 TDMU
1.029 Bùi Thị Như Quỳnh 2123801010006 7422296692 TDMU
1.030 Trần Tiến Đạt 2123402010017 7422187216 TDMU
1.031 Khưu Thị Bảo Yến 2123401010049 7424905996 TDMU
1.032 Lê Thị Ngọc Hân 2121402020039 6020145712 TDMU
1.033 Ngô Võ Ngọc Dung 2121402020111 7222175836 TDMU
1.034 Đào Khánh Vy 2128501010002 7020939038 TDMU
1.035 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 2123402010054 5420803997 TDMU
1.036 Lư Thị Quỳnh Như 2123403010070 8322649006 TDMU
1.037 Trương Hoàng Tuyết Ngân 2122202010078 7422728849 TDMU
1.038 Nguyễn Thị Kim Ngọc 2125106050073 7935154202 TDMU
1.039 Châu Minh Đương 2124802010036 5420586875 TDMU
1.040 Võ Khắc Tường Vy 2121402020254 8023327250 TDMU
1.041 Nguyễn Thị Thanh Tâm 2123401010265 7022090887 TDMU
1.042 Huỳnh Thị Hồng Thủy 2125106050109 7424525247 TDMU
1.043 Nguyễn Tấn Dũng 2123401010278 7422853665 TDMU
1.044 Trần Văn Tiến 2124802010057 7424895526 TDMU
1.045 Trần Thị Ngọc Huyền 2123401010286 7422273942 TDMU
1.046 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2125106010027 7424253672 TDMU
1.047 Nguyễn Phương Anh 2123403010144 4018337353 TDMU
1.048 Lâm Anh Thư 2123402010122 7423789489 TDMU
1.049 Nguyễn Thị Phương Linh 2122202100045 4420888960 TDMU
1.050 Nguyễn Tố Minh 2123403010161 7422235995 TDMU
1.051 Bùi Đoàn Thanh Trúc 2123201040056 7422315743 TDMU
1.052 Lưu Tuyết Minh 2125106050186 7424580007 TDMU
1.053 Lê Thùy Linh 2122202040222 4217479137 TDMU
1.054 Võ Thanh Trúc 2123801010157 7422238009 TDMU
1.055 Ngô Trường Thọ 2124802010114 7221754710 TDMU
1.056 Nguyễn Thị Kim Bình 2123403010225 7424886712 TDMU
1.057 Thái Minh Trí 2125106050208 8924268655 TDMU
1.058 Nguyễn Thị Trâm 2122202040312 4216955733 TDMU
1.059 Bùi Thục Phương 2121402170047 5820223833 TDMU
1.060 Trần Huyền Trân 2123403010400 7935202479 TDMU
1.061 Ngô Thị Thu Hà 2123401010620 7424253889 TDMU
1.062 Nguyễn Thị Kim Ngân 2123403010488 7422721638 TDMU
1.063 Nguyễn Trúc Giang 2123403010496 7424188401 TDMU
1.064 Lê Ngọc Giỏi 2125106050399 7423509446 TDMU
1.065 Nguyễn Hồng Ngọc 2123403010524 7424250790 TDMU
1.066 Đỗ Thị Thủy Tiên 2125106010120 8424667000 TDMU
1.067 Nguyễn Mạnh Tấn 2128501010083 7424713281 TDMU
1.068 Dương Thị Ngọc Trinh 2123403010557 7424485240 TDMU
1.069 Vũ Phạm Hương Quỳnh Thư 2123403010593 7423616967 TDMU
1.070 Nguyển Tấn Đạt 2124802010373 7021402748 TDMU
1.071 Đỗ Thị Mỹ Trà 2123401010838 5120922977 TDMU
1.072 Thái Thị Phương Uyên 2123403010649 7423841644 TDMU
1.073 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 2122104030186 7021216896 TDMU
1.074 Võ Thế Thanh 2122104050007 7422452108 TDMU
1.075 Văn Phú Hiệp 2122104070014 7422140653 TDMU
1.076 Nguyễn Ngọc Gia Quy 2123403010769 7422834738 TDMU
1.077 Phan Lê Ngọc Bảo Quyên 2121402020310 6021228823 TDMU
1.078 Phan Thị Thu Hằng 2124802010488 6421683242 TDMU
1.079 Cao Thị Bích Thảo 2125106050611 7022361965 TDMU
1.080 Đoàn Thị Ngọc Thu 2125106050630 7422941556 TDMU
1.081 Nguyễn Hoàng Anh Vũ 2125201140089 7424420027 TDMU
1.082 Nguyễn Thi Mỹ Duyên 2123402010729 7524122454 TDMU
1.083 Nguyễn Thị Diễm My 2123403010847 7721599271 TDMU
1.084 Trần Minh Quang 2128501010133 7422805795 TDMU
1.085 PhạM Văn Đôn 2124802010589 7021791832 TDMU
1.086 Hồ Tấn Tài 2123403010938 7222256081 TDMU
1.087 Nguyễn Thu Hòa 2124801030137 7423050226 TDMU
1.088 Nguyễn Anh Huy 2124801030155 8924555780 TDMU
1.089 Phùng Thị Thanh Hương 2121402020350 7424679452 TDMU
1.090 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 2121402020361 7422203035 TDMU
1.091 Trịnh Thị Thanh Thúy 2121402020374 7424679481 TDMU
1.092 Nguyễn Thị Mai Trinh 2121402020380 7424681842 TDMU
1.093 Huỳnh Thị Thúy An 2121402170089 7935037730 TDMU
1.094 Nguyễn Hoàng Anh 2121402170098 7424477121 TDMU
1.095 Tạ Đỗ Hoàng Anh 2121402170102 7424320028 TDMU
1.096 Nguyễn Thị Diệu 2121402170114 7423004819 TDMU
1.097 Nguyễn Nhất Chi Mai 2121402170160 6020500609 TDMU
1.098 Vũ Thu Trang 2121402170254 7423104812 TDMU
1.099 Nguyễn Huỳnh Nhã Uyên 2121402170270 7424644330 TDMU
1.100 Mai Hồ Nhã Vy 2121402170277 7423130232 TDMU
1.101 Huỳnh Thị Mỹ Liên 2121402180040 7422747295 TDMU
1.102 Lâm Chánh Hưng 2122104030355 7422733515 TDMU
1.103 Phạm Thị Linh 2122104030380 7424293798 TDMU
1.104 Đỗ Cao Dương 2122202010867 7424420059 TDMU
1.105 Nguyễn Ngọc Phương Khanh 2122202010967 7424694256 TDMU
1.106 Nguyễn Thảo Nguyên 2122202011067 7422325833 TDMU
1.107 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 2122202011087 7928955138 TDMU
1.108 Nguyễn Hoàng Bảo Uyên 2122202011278 7423358788 TDMU
1.109 Nguyễn Thị Quế Anh 2122202040789 7423281808 TDMU
1.110 Phan Thị Diễm Huỳnh 2122202040931 7021719055 TDMU
1.111 Đỗ Ngọc Nhi 2122202041080 7424025219 TDMU
1.112 Nguyễn Thị Quỳnh Như 2122202041111 4017850109 TDMU
1.113 Trần Thị Tâm 2122202041171 7021459320 TDMU
1.114 Nguyễn Thị Thùy Trang 2122202041264 7423271630 TDMU
1.115 Mai Thị Thùy Dương 2122202100292 6622811187 TDMU
1.116 Nguyễn Thị Kim Loan 2122202100330 7934888176 TDMU
1.117 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 2122202100365 7936926237 TDMU
1.118 Lê Quốc Việt 2123104010303 7423530916 TDMU
1.119 Nguyễn Thành An 2123401011145 7422221221 TDMU
1.120 Đặng Thị Kim Anh 2123401011161 7022186319 TDMU
1.121 Nguyễn Kiều Diễm 2123401011261 6622528108 TDMU
1.122 Trần Thị Minh Huyên 2123401011463 5120892144 TDMU
1.123 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 2123401011914 4229618157 TDMU
1.124 Nguyễn Hữu Hiệp 2123402010920 7222541665 TDMU
1.125 Bùi Thị Huyền Trang 2123402011147 7422960573 TDMU
1.126 Nguyễn Thị Hoài An 2123403010946 3822094216 TDMU
1.127 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 2123403010990 7424250804 TDMU
1.128 Nguyễn Dương Khánh Linh 2123403011114 7937701651 TDMU
1.129 Bùi Xuân Mai 2123403011142 7222412276 TDMU
1.130 Nguyễn Thị Hoài Nhớ 2123403011235 7422962116 TDMU
1.131 Võ Hoàng So Ny 2123403011254 5220864594 TDMU
1.132 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2123403011315 7424585936 TDMU
1.133 Nguyễn Thị Thu Trang 2123403011391 7423167490 TDMU
1.134 Võ Nguyên Anh 2123801010814 7422187650 TDMU
1.135 Nguyễn Danh Thanh Hảo 2123801010918 7424694338 TDMU
1.136 Nguyễn Đức Minh 2123801011062 7424157819 TDMU
1.137 Trần Thị Thùy Ngân 2123801011090 8023378223 TDMU
1.138 Hồ Kim Phúc 2123801011151 7422172523 TDMU
1.139 Nguyễn Lê Anh Quốc 2123801011181 8621425478 TDMU
1.140 Lê Huỳnh Như Ý 2123801011409 7424558300 TDMU
1.141 Nguyễn Trọng Hiếu 2124802010707 7422759443 TDMU
1.142 Trần Đình Hoan 2124802010711 7424673454 TDMU
1.143 Đặng Đức Lâm 2124802010742 6422722350 TDMU
1.144 Phan Ngọc Tùng 2124802010859 6822636203 TDMU
1.145 Vũ Quang Duy 2125102050634 7424296413 TDMU
1.146 Nguyễn Xuân Huy 2125102050702 5221231860 TDMU
1.147 Vương Trọng Nghĩa 2125102050772 7424896458 TDMU
1.148 Vũ Thị Liên 2125106010277 7422874456 TDMU
1.149 Tưởng Thị Thu Hiền 2125106050819 4420306411 TDMU
1.150 Đoàn Thị Minh Khuê 2125106050855 5420054444 TDMU
1.151 Phạm Hồng Minh 2125106050900 3822520839 TDMU
1.152 Bùi Thị Kim Nga 2125106050917 6623622360 TDMU
1.153 Lê Thị Kim Ngân 2125106050920 3822469082 TDMU
1.154 Đào Thúy Ngọc 2125106050929 7423745486 TDMU
1.155 Nguyễn Thị Kim Nguyên 2125106050934 7021348623 TDMU
1.156 Huỳnh Thanh Nhân 2125106050937 5621336282 TDMU
1.157 Trần Diễm Quỳnh 2125106050999 7423138740 TDMU
1.158 Phan Thái Sơn 2125106051005 7526895930 TDMU
1.159 Lương Thị Anh Thư 2125106051055 7414579997 TDMU
1.160 Nguyễn Thị Thu Thương 2125106051059 4017261893 TDMU
1.161 Phạm Thị Thu Tiên 2125106051067 8223596342 TDMU
1.162 Võ Xuân Tiến 2125106051072 7424476324 TDMU
1.163 Nguyễn Đức Duy 2125201140107 7423193055 TDMU
1.164 Nguyễn Tuấn Kiệt 2125801010104 7424627237 TDMU
1.165 Đỗ Thị Linh 2125801010105 7422771642 TDMU
1.166 Đỗ Trọng Tuyên 2125802010177 7422898593 TDMU
1.167 Lê Văn Thạch 2128101010342 6020506780 TDMU
1.168 Nguyễn Thị Kim Trang 2128501010189 7423580555 TDMU
1.169 Nguyễn Trường Duy 2125106010330 7422223596 TDMU
1.170 Nguyễn Xuân Huy 2125106010331 7423398643 TDMU
1.171 Đoàn Xuân Cường 2125201140142 7021291949 TDMU
1.172 Bùi Nguyễn Trà My 2125106010342 7423477283 TDMU
1.173 Nguyễn Thị Phương Thúy 2125401010281 7424475724 TDMU
1.174 Quách Thị Thúy Vân 2125106010355 7935033979 TDMU
1.175 Nguyển Hoàng Minh Phương 2124801040053 7424482853 TDMU
1.176 Nguyễn Minh Đạt 2124202010087 7422722356 TDMU
1.177 Nguyễn Phan Hà Phương 2124202010089 7424017328 TDMU
1.178 Ngô Thị Nguyệt Quý 2122202010003 8722551552 TDMU
1.179 Trần Thị Thu Hồng 2123401011445 5120357984 TDMU
1.180 Võ Kim Bằng 2125106050012 5420434746 TDMU
1.181 Nguyễn Thị Quỳnh Dung 2123401010264 7021817191 TDMU
1.182 Trương Hữu Toàn 2125202010006 7422967069 TDMU
1.183 Phan Hoài Phương 2123402010102 7021250353 TDMU
1.184 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 2123403010141 7021437770 TDMU
1.185 Hoàng Thị Minh Châu 2122202040213 7022468135 TDMU
1.186 Hoàng Thị Ngọc Anh 2123402010182 3521197372 TDMU
1.187 Triệu Bảo Vy 2125106050197 7424644360 TDMU
1.188 Phạm Thị Phương Linh 2122202010223 7935550651 TDMU
1.189 Phan Công Định 2123402010202 7424558908 TDMU
1.190 Võ Thị Thúy Hằng 2122202010248 7424640627 TDMU
1.191 Nguyễn Minh Luân 2123402010252 7935096849 TDMU
1.192 Bùi Huỳnh Kim Thanh 2123801010230 7422443038 TDMU
1.193 Lê Đình Phong 2125102050119 7424252437 TDMU
1.194 Nguyễn Bảo Ngọc 2123403010296 7935519161 TDMU
1.195 Trương Văn Định 2125102050226 9422444289 TDMU
1.196 Lý Thị Thanh Trúc 2121402170059 7938067019 TDMU
1.197 Lê Thị Quỳnh Như 2123401010677 7020932251 TDMU
1.198 Đặng Ngọc Kiều Khanh 2123402010422 7423616405 TDMU
1.199 Nguyễn Thị Thanh Hoa 2122202010423 7928918508 TDMU
1.200 Nguyễn Văn Vũ 2122202010464 7423734541 TDMU
1.201 Kiều Ngọc Đan Thương 2123201040262 7422177407 TDMU
1.202 Nguyễn Thành Phát 2123102050221 7525109058 TDMU
1.203 Nguyễn Thị Ngọc Lợi 2122202010532 7935113266 TDMU
1.204 Bùi Trung Mẫn 2122104030173 5420230466 TDMU
1.205 Nguyễn Huỳnh Yến Vy 2123102060097 7423944136 TDMU
1.206 Hồ Minh Hương 2123401010954 5420426082 TDMU
1.207 Phạm Quang Minh 2123403010776 7422650080 TDMU
1.208 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 2123801010649 7422694249 TDMU
1.209 Hà Huy Quân 2124802010491 4217159961 TDMU
1.210 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2123402010726 7937944020 TDMU
1.211 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 2123801010727 7020936931 TDMU
1.212 Trần Nguyễn Ngọc Thái 2122104030244 7422327435 TDMU
1.213 Trần Ngọc Nga 2123801010740 7422955801 TDMU
1.214 Nguyễn Xuân Thư 2125106010226 7422939564 TDMU
1.215 Bùi Quang Trường 2124801030152 7422879103 TDMU
1.216 Nguyễn Thị Ngọc Tiền 2121401010136 7424422359 TDMU
1.217 Tô Hùng Hoài 2121402170137 9521067621 TDMU
1.218 Đoàn Thị Lê Thành 2121402170226 6020834822 TDMU
1.219 Đặng Đức Chung 2122104030318 6422727449 TDMU
1.220 Phan Gia Lâm 2122202010985 7424694081 TDMU
1.221 Nguyễn Thị Anh Thư 2122202011217 5120348180 TDMU
1.222 Phạm Nguyễn Hải Yến 2122202011330 8222704903 TDMU
1.223 Nguyễn Thị Lê Na 2122202041037 4017674695 TDMU
1.224 Đào Thị Hồng Nhung 2122202041101 6720748571 TDMU
1.225 Nguyễn Tú Uyên 2122202041313 7424420039 TDMU
1.226 Phạm Thị Quỳnh Hương 2122202100316 4216954293 TDMU
1.227 Lê Thị Bích Ngọc 2122202100343 7424888157 TDMU
1.228 Nguyễn Thị Minh Ngọc 2122202100344 7422868545 TDMU
1.229 Nguyễn Nhật Tân 2122202100372 8023391003 TDMU
1.230 Nguyễn Thị Thu Diệu 2123102050408 7934855807 TDMU
1.231 Trương Nhu Tâm 2123201040659 7424315318 TDMU
1.232 Nguyễn Thị Lan Anh 2123401011176 6622759745 TDMU
1.233 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2123401011200 7422751308 TDMU
1.234 Huỳnh Kim Khánh 2123401011503 7935240643 TDMU
1.235 Đồng Thị Ánh Nguyệt 2123401011734 7422214954 TDMU
1.236 Đào Nguyễn Quỳnh Nhi 2123401011748 7022341043 TDMU
1.237 Nguyễn Minh Như 2123401011799 7939108761 TDMU
1.238 Trương Thị Lệ Trinh 2123401012182 5120540217 TDMU
1.239 Nguyễn Thị Thúy Vi 2123401012265 7424888168 TDMU
1.240 Phạm Kiều Diễm 2123402010871 7422482116 TDMU
1.241 Phạm Thị Mỹ Duyên 2123402010883 7423696663 TDMU
1.242 Trần Thành Đạt 2123402010891 7525722627 TDMU
1.243 Nguyễn Thị Thu Hà 2123403011020 4216802205 TDMU
1.244 Nguyễn Thị Kim Hằng 2123403011034 7424485265 TDMU
1.245 Nguyễn Thị Thu Hiếu 2123403011049 5820764280 TDMU
1.246 Đỗ Duy Minh 2123403011152 3820414872 TDMU
1.247 Huỳnh Lâm Anh Thư 2123403011350 7422356626 TDMU
1.248 Nguyễn Thị Hải Bình 2123801010830 7424644357 TDMU
1.249 Nguyễn Trần Hữu Phúc 2124202010074 7422353039 TDMU
1.250 Hoàng Thị Thanh Thảo 2124601010091 7422717838 TDMU
1.251 Võ Lý Minh Thư 2124801030213 7424568362 TDMU
1.252 Đỗ Tiến Dũng 2125102050622 7523822217 TDMU
1.253 Trần Lê Lợi 2125102050749 7422777372 TDMU
1.254 Nguyễn Đức Trường 2125102050892 7422581591 TDMU
1.255 Nguyễn Ngọc An 2125106050728 7422857755 TDMU
1.256 Nguyễn Thanh Hương 2125106050845 7422820310 TDMU
1.257 Phan TrầN KhiếT 2125106050853 7422700789 TDMU
1.258 Mai Thanh Tân 2125106051019 7422250974 TDMU
1.259 Đinh Thị Thanh Thảo 2125106051031 9122135221 TDMU
1.260 Lê Thị Mỹ Tiên 2125106051065 7424317577 TDMU
1.261 Lê Thị Ngọc Trâm 2128101010367 7422181467 TDMU
1.262 Phùng Trịnh Thanh Xuân 2123102060238 7721537409 TDMU
1.263 Nguyễn Thành Long 2125202160214 7422816636 TDMU
1.264 Trương Hoài Quỳnh Chi 2124801040056 6423102847 TDMU
1.265 Phạm Nguyễn Thanh Nhi 2125401010291 7022124459 TDMU
1.266 Phạm Thị Hoài Thư 2122202040298 7424317560 TDMU
1.267 Nguyễn Thị Yến Nhi 2122202040311 4420686559 TDMU
1.268 Phạm Thị Vy 2123102060036 5220538763 TDMU
1.269 Lê Thị Thanh 2123401010714 7423477790 TDMU
1.270 Trần Thị Thùy Dung 2122202040499 7021324140 TDMU
1.271 Vũ Minh Khang 2123401011113 7424281373 TDMU
1.272 Cao Thị Hoàng Anh 2121402170092 7424588494 TDMU
1.273 Phan Phương Linh 2121402170154 7722263818 TDMU
1.274 Đinh Thị Ngân Thanh 2121402170225 7423046796 TDMU
1.275 Lê Ngọc Thảo Trúc 2121402170261 7423938208 TDMU
1.276 Hoàng Thị Thùy Dương 2122202010870 7423828854 TDMU
1.277 Hà Thị Hải Anh 2122202040780 3421022005 TDMU
1.278 Trần Thị Thanh Trúc 2122202041299 4216955712 TDMU
1.279 Trương Hoàng Yến Nhi 2123401011769 7423989374 TDMU
1.280 Lê Thị Thương Hoài 2123403011054 7423052129 TDMU
1.281 Trần Văn Lộc 2123403011128 4216210941 TDMU
1.282 Nguyễn Thị Ngọc Liên 2123801011015 7222260614 TDMU
1.283 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2125401010245 7424317568 TDMU
1.284 Phan Thị Thu Phương 2125801010112 6721306569 TDMU
1.285 Chung Ngọc Phương Khanh 2121402020156 8023466382 TDMU
1.286 Lưu Thị Mỹ Tân 2125106050239 5420596373 TDMU
1.287 Nguyễn Thị Hồng Y 2123403010403 8023294960 TDMU
1.288 Nguyễn Thị Thanh Thư 2124802010321 7424631428 TDMU
1.289 Trần Thị Phương 2125106010112 7422938441 TDMU
1.290 Đặng Thế Phong 2123403010545 7424694235 TDMU
1.291 Đinh Thị Yến Nhi 2123403010595 7021679973 TDMU
1.292 Lê Ngọc Ánh 2128101010156 6623523318 TDMU
1.293 Trịnh Thị Hương 2125106010188 7422716604 TDMU
1.294 Nguyễn Anh Tân 2123801010693 7935043311 TDMU
1.295 Nguyễn Thị Ý Nhi 2125106050666 7422350894 TDMU
1.296 Nguyễn Thị Hiền 2123401011112 5220975587 TDMU
1.297 Nguyễn Văn Trọng 2125202160130 7423351854 TDMU
1.298 Võ Thị Quý Ngọc 2125106010247 5420709222 TDMU
1.299 Ngô Thị Mỹ Hạnh 2123401011369 6622854027 TDMU
1.300 Vũ Thị Như Quỳnh 2123401011923 7424901896 TDMU
1.301 Vương Thị Như Ý 2123402011213 7422396734 TDMU
1.302 Nguyễn Hoàng Ngân 2123403011177 7222128259 TDMU
1.303 Trương Thị Kim Chi 2123801010843 7422292526 TDMU
1.304 Trần Ngọc Hân 2125106010274 8222541946 TDMU
1.305 Phan Thị Mỹ Thừa 2125106010308 6721180799 TDMU
1.306 Bùi Nguyễn Mỹ Tiên 2125106051063 6423144062 TDMU
1.307 Nguyễn Đình Duy 2125202070066 9731695716 TDMU
1.308 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 2125202070067 800200747 TDMU
1 Võ Hoàng Tuấn 1525202010106 7422972477 TDMU
2 Trần Nguyễn Phương Thi 1821402010059 7422534674 TDMU
3 Nguyễn Thị Thơ 1821402020029 7423843911 TDMU
4 Nguyễn Ngọc Vân Thanh 1821402020035 7423766146 TDMU
5 Nguyễn Ngọc Trâm 1821402170046 7422675933 TDMU
6 Phạm Hoàng Long 1822202010151 7424531497 TDMU
7 Võ Thị Kim Ngân 1822202010243 7424077407 TDMU
8 Hồ Thị Ngọc Hân 1823401010142 7021244072 TDMU
9 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 1823401010451 7424327917 TDMU
10 Đoàn Huỳnh Thơ 1823401010505 7424636484 TDMU
11 Nguyễn Đình Vang 1823401010544 7422216720 TDMU
12 Nguyễn Thị Hồng Trang 1823401010580 7524028142 TDMU
13 Đinh Quang Vinh 1823401010632 7424600217 TDMU
14 Huỳnh Trung Nguyên 1823402010011 7935125047 TDMU
15 Mai Ái Nhi 1823403010362 7422473707 TDMU
16 Nguyễn Tài Nhân 1823403010578 7021452704 TDMU
17 Lê Kiều Nga 1823801010689 7524991680 TDMU
18 Võ Hoàng Trung 1823801010736 8924503582 TDMU
19 Huỳnh Đình Hiếu 1828501030060 7422811125 TDMU
20 Nguyễn Thị Liên 1922202040348 7408144206 TDMU
21 Trần Yến Xuân 1923102050343 8321593813 TDMU
22 Võ Huỳnh Trúc Chi 1923401010467 6622928217 TDMU
23 Lê Ngô Minh Khôi 1923401010608 7424308639 TDMU
24 Phạm Nghĩa 1923402010095 7424473322 TDMU
25 Nguyễn Mạnh Dũng 1923402010268 7929425264 TDMU
26 Nguyễn Ngọc Trâm 1923403010434 7424398976 TDMU
27 Vũ Duy Tâm 1923403010699 3421539407 TDMU
28 Nguyễn Hoàng Long 1924801040085 7021195410 TDMU
29 Đỗ Đăng Hữu Bằng 1925102050118 7423945219 TDMU
30 Phạm Mạnh Lức 1925801010012 6421960343 TDMU
31 Từ Gia Thông 1928501030024 7424557488 TDMU
32 Lý Hưng Thạnh 2022104030014 7935147075 TDMU
33 Võ Hồng Tuyết 2022104030021 7422802083 TDMU
34 Huỳnh Ngọc Hà 2022104030097 7422296540 TDMU
35 Lê Tuấn Duy 2023401010206 7422881467 TDMU
36 Nguyễn Thị Thùy Dương 2023401010780 7424640545 TDMU
37 Trần Thị Lan Hương 2023401010920 4217094757 TDMU
38 Trần Trúc Vy 2023401011498 7424079894 TDMU
39 Lê Đức Dũng 2023401011559 7424681075 TDMU
40 Phan Thị Quỳnh 2023402010162 7423040362 TDMU
41 Võ Trọng Khang 2023402010550 7424293582 TDMU
42 Trương Văn Dũng 2023402010830 7022201230 TDMU
43 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2023403010277 7424669636 TDMU
44 Lương Thị Thắm 2024403010025 7424252840 TDMU
45 Tống Thị Xuân 2025106010073 6020652344 TDMU
46 Nguyễn Quốc Hùng 2025106050533 6020016334 TDMU
47 Nguyễn Thanh Tùng 2028101010043 7423744541 TDMU
48 Trần Văn Hoan 2025102050534 3720802655 TDMU
49 Trần Khánh Hoàng 2125202010137 7022333458 TDMU
50 Cao Thị Minh Phương 2122202040418 6423000540 TDMU
51 Châu Thanh Mỹ Duyên 2125106050631 5220665954 TDMU
52 Từ Quế Anh 2122104030121 7424191781 TDMU
53 Trần Thị Thu Hằng 2123801010474 7422325393 TDMU
54 Phạm Thế Hiển 2123104010160 7938703253 TDMU
55 Trần Duy Tâm 2123401011954 9421718436 TDMU
56 Đặng Quốc Huy 2124801030188 7424474109 TDMU
57 Phạm Võ Minh Tiến 2124801040041 7422496392 TDMU
58 Trần Thị Thanh Hòa 2125202160152 6720554499 TDMU
59 Trần Minh Trọng 2123201040140 7424880334 TDMU
60 Hoàng Thị Diễm Hương 2123104010069 7424482481 TDMU
61 Nguyễn Minh Huy 2125801050010 6622916761 TDMU
62 Trương Quốc Dũng 2128101010129 7422162579 TDMU
63 Nguyễn Ngọc Quang Vinh 2125801050037 6622924913 TDMU
64 Trần Hoàng Ngọc Anh 2122202010805 3422325168 TDMU
65 Nguyễn Nhật Minh 2123401011632 7422168881 TDMU
66 Nguyễn Thị Diễm Trinh 2123401012177 7422682516 TDMU
67 Hoàng Thị Lan Anh 2123801010792 7422734753 TDMU
68 Nguyễn Ngọc Diễm My 2123104010234 7929485667 TDMU
69 Mai Thị Ngọc Trâm 2123201040695 7424673444 TDMU
70 Vương An Khang 2124802010727 7423761464 TDMU
71 Lê Thị Quỳnh Trang 2123401010408 4017566656 TDMU
72 Nguyễn Thị Sương 2123401010758 5221157212 TDMU
73 Trần Hữu Thành 2125202010165 4420220570 TDMU
74 Hồ Thanh Giang 2123401011338 7424633740 TDMU
75 Đinh Anh Tú 2123401012209 7424694126 TDMU
76 Nguyễn Mạnh Hoàng Khoa 2123403011088 7422493572 TDMU
77 Nguyễn Thị Thúy Uyên 2123403011451 7021188659 TDMU
78 Trần Thị Ngọc Hằng 2123402010543 7424557288 TDMU
1 Nguyễnthanh Bình 2122202010828 7021037438 TDMU
2 Đặng Thị Ngọc Hân 2121402170126 7934954255 TDMU
3 Trần Thị Ngọc Hằng 2123402010543 7424557288 TDMU
4 Nguyễn Đinh Gia Hân 2122202040892 7936947412 TDMU
5 Nguyễn ThúY HuyềN Trâm 2123401010012 7021457838 TDMU
6 Nguyễn Thanh Hiền 2124601010016 7423301049 TDMU
7 Huỳnh Thị Lệ Nga 2125106050436 5120359678 TDMU
8 Lương Cẩm Nhung 2023401010626 7424606343 TDMU
9 Nguyễn Thị Kim Vân 2122104030471 7524774197 TDMU
10 Nguyễn Minh Thái 2021402170065 7021432613 TDMU
11 Nguyễn Thị Sương 2123401010758 5221157212 TDMU
12 Nguyễn Thảo Nhi 2122202100008 7526855240 TDMU
13 Trương Mẫn Nhi 2122104030268 7423679695 TDMU
14 Lý Phúc Minh Quang 2123403011275 7422254691 TDMU
15 Đào Diêm My 2125106010100 7422237754 TDMU
16 Lê Đình Nguyệt Hằng 2125106050683 5220011947 TDMU
17 Hoàng Thị Diễm Hương 2123104010069 7424482481 TDMU
18 Nguyễn Ngọc Tuấn 2123401010766 7424109294 TDMU
19 Nguyễn Văn Anh Thông 2127601010028 7422928448 TDMU
20 Đoàn Huỳnh Thơ 1823401010505 7424636484 TDMU
21 Trần Thị Quỳnh Như 1922202040342 8023339560 TDMU
22 Trần Thị Mỹ Ngân 2123402011014 6623310059 TDMU
23 Văn Ngọc Ái Thy 2028501030058 8721818488 TDMU
24 Trần Ngọc Cát Bình 2128101010244 7424694155 TDMU
25 Trương Huệ Chi 2123801010842 7937598254 TDMU
26 Nguyễn Đình Vang 1823401010544 7422216720 TDMU
27 Dương Thị Ánh Nguyệt 2025106050109 5221180897 TDMU
28 Phan Thị Khánh Ly 2122202100018 6623374976 TDMU
29 Phan Nguyễn Trúc Như 2122202010558 7422448251 TDMU
30 Nguyễn Tấn Tài 2124801030166 6720825707 TDMU
31 Nông Thị Thu Hương 2122202040942 7022290215 TDMU
32 Nguyễn Lê Quý Danh 2123403010985 7424178010 TDMU
33 Nguyễn Đức Toàn 2122202041256 9622641440 TDMU
34 Nguyễn Quốc Hùng 2025106050533 6020016334 TDMU
35 Chu Thanh Thư 2122202010291 7422331048 TDMU
36 Nguyễn Thị Liên 1922202040348 7408144206 TDMU
37 Nguyễn Thị Ngọc Lan 2123403010236 7422625078 TDMU
38 Đồng Thị Huyền Trang 2124802010155 7422721489 TDMU
39 Bùi Trần Thanh Nhã 2123403011207 8321920103 TDMU
40 Nguyễn Phước Long 2124801030197 7424672872 TDMU
41 Nguyễn Quốc Khánh 2123402010007 7424586391 TDMU
42 Nguyễn Mạnh Hoàng Khoa 2123403011088 7422493572 TDMU
43 Trần Vũ Ngọc Ánh 2125106050280 7423438547 TDMU
44 Cao Thị Tuyết Nhung 2023401011129 6624209370 TDMU
45 Phan Ngọc Phương Trâm 2123401012155 7422868875 TDMU
46 Phạm Trần Yến Vy 1923403010344 7422210478 TDMU
47 Nguyễn Phan Thanh Thảo 2123401011992 7422142732 TDMU
48 Trịnh Minh Quân 2123201040641 7424256926 TDMU
49 Nguyễn Thái Bình 2025102050455 7424563966 TDMU
50 Đặng Quốc Huy 2124801030188 7424474109 TDMU
51 Nguyễn Thị Kim Ngân 2125106010363 7930807729 TDMU
52 Phạm Thị Ngọc Dung 2023102050277 7424567213 TDMU
53 Trần Trúc Vy 2023401011498 7424079894 TDMU
54 Ngô Thị Ngọc Ánh 2124401120040 6821656883 TDMU
55 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2124601010076 7424727569 TDMU
56 Phạm Thu Lý 2122202040655 7424628233 TDMU
57 Nguyễn Thị Xuân Hương 1923403010204 7424557405 TDMU
58 Nguyễn Thị Kim Ngân 1925106010094 7422867180 TDMU
59 Nguyễn Thị Thúy Uyên 2123403011451 7021188659 TDMU
60 Nguyễn Thị Minh Thư 1922202040113 7424017247 TDMU
61 Nguyễn Thị Kim Hoàng 2022202040745 7423300656 TDMU
62 Nguyễn Ngọc Thy 2123401012108 7423014167 TDMU
63 Châu Thanh Mỹ Duyên 2125106050631 5220665954 TDMU
64 Nguyễn Thị Bích Nhung 1923403010193 6021116874 TDMU
65 Phạm Đoàn Hồng Nhật 2025102050335 7424563300 TDMU
66 Nguyễn Thị Băng Nhạn 2125106050936 5420834632 TDMU
67 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2021402170035 7424708426 TDMU
68 Trần Kim Tiên 2125106010124 7422325805 TDMU
69 Lê Huy Trường 2125202010088 7422172829 TDMU
70 Trần Nhật Khải Minh 1923401010240 7424319262 TDMU
71 Nguyễn Lữ Hoàng Linh 2023402010105 7424564038 TDMU
72 Trần Thị Xuân Ngọc 2122202010504 7021376493 TDMU
73 Lê Ngọc Thảo 2125106051033 7423229032 TDMU
74 Ngô Thị Quỳnh Như 2022202040932 7422744015 TDMU
75 Lữ Thị TrúC DiệP 2123401011263 7423709180 TDMU
76 Nguyễn Nhật Hào 2122202040881 7939245374 TDMU
77 Nguyễn Thị Huỳnh Như 2123402010537 7424569003 TDMU
78 Nguyễn Thị Thảo Nhi 2123402010821 7424535141 TDMU
79 Nguyễn Lý Duyệt Thanh 2122202040416 7423125535 TDMU
80 Trần Phạm Thu Quỳnh 2125106050199 5420591438 TDMU
81 Phạm Thị Yến Linh 2124802010335 8923828223 TDMU
82 Nguyễn Khánh Như 2122202041109 7422771337 TDMU
83 Nguyễn Nhật Hào 2123401011377 9422890088 TDMU
84 Nguyễn Tài Nhân 1823403010578 7021452704 TDMU
85 Nguyễn Ngọc Quang Vinh 2125801050037 6622924913 TDMU
86 Phạm Mạnh Lức 1925801010012 6421960343 TDMU
87 Nguyễn Thu Thảo 2125106050061 5221126477 TDMU
88 Nguyễn Ngọc Trâm 1821402170046 7422675933 TDMU
89 Đinh Quang Vinh 1823401010632 7424600217 TDMU
90 Nguyễn Thị Huyền 1923403010528 4216953978 TDMU
91 Huỳnh Trần Lý Đức 2123201040251 7424906009 TDMU
92 Lê Nguyễn Phương Huỳnh 1921402020102 7422162344 TDMU
93 Cao Mỹ Duyên 2021402010011 7935617561 TDMU
94 Phan Minh Sang 2023402010539 4221435440 TDMU
95 Từ Gia Tuyền 2124801030218 7424694096 TDMU
96 Nguyễn Thị Bích Hạnh 1822290400077 7423211334 TDMU
97 Trần Tấn Lộc 2022202010905 7424344199 TDMU
98 Dương Mai Anh Minh 2025801010070 7423447525 TDMU
99 Hồ Viết Trung 2123402010159 7424256875 TDMU
100 Nguyễn Ngọc Diễm Hằng 2123402010238 7422730962 TDMU
101 Chu Ngọc Thùy Anh 2122202010784 7422523646 TDMU
102 Nguyễn Thị Lý 1821402010079 7424557665 TDMU
103 Đặng Thị Xuân Mai 2122202041017 8023410873 TDMU
104 Bùi Thị Cẩm Tú 1922202040235 5420265695 TDMU
105 Nguyễn Kim Ngân 2122290400059 7423804303 TDMU
106 Nguyễn Việt Kiều 2123401010487 7021947764 TDMU
107 Trương Trần Thúy Vy 2123801010487 7424317662 TDMU
108 Trần Thị Hồng Lam 1823401010199 7424073368 TDMU
109 Nguyễn Tấn Đạt 2125102050245 7222015425 TDMU
110 Nguyễn Ngọc Thuận 2125106050372 7424664691 TDMU
111 Võ Thế Lữ 2122202010203 7422332430 TDMU
112 Phan Thị Như 2122290400162 6721016274 TDMU
113 Lê Thị Quỳnh Trang 2123401010408 4017566656 TDMU
114 Nguyễn Thị Anh Thư 2122202010263 7424500930 TDMU
115 Trần Công Thảo 1925801010074 5120404364 TDMU
116 Ngô Kim Chi 2125106050358 7422665012 TDMU
117 Vũ Thị Mỹ Nhung 1925106010122 6221522255 TDMU
118 Nguyễn Thanh Thảo 2122202040707 6623248040 TDMU
119 Nguyễn Thị Hồng Thắm 2123401012010 4217041182 TDMU
120 Nguyễn Ngọc Quế Chi 2123801010170 7424252030 TDMU
121 Hồ Yến Linh 2123801010131 7423276117 TDMU
122 Hồ Thị Ngọc Hân 1823401010142 7021244072 TDMU
123 Lê Hoàng Hạo Uyên 2123403011447 5820085688 TDMU
124 Trịnh Minh Khang 2123401010429 7022063803 TDMU
125 Đặng Cẩm Tú 2023403010501 5221488156 TDMU
126 Trần Duy Tâm 2123401011954 9421718436 TDMU
127 Đoàn Xuân Đông 2124802010485 4920094669 TDMU
128 Võ Nguyễn Quế Trâm 2123401012157 7422925532 TDMU
129 Hoàng Văn Tâm 2025802010081 7424591148 TDMU
130 Nguyễn Trần Anh Kiệt 2123104010215 7422320091 TDMU
131 Phạm Võ Minh Tiến 2124801040041 7422496392 TDMU
132 Nguyễn Hoài Hân 2121402020292 8222799194 TDMU
133 Trần Diệu Thư 1923403010206 9622807117 TDMU
134 Nguyễn Ngọc Phương Thư 2123801010344 7424106750 TDMU
135 Nguyễn Thanh An 2122202010782 7722153421 TDMU
136 Phạm Phương Nam 1823102050340 7221526780 TDMU
137 Mai Thị Thảo Vân 2122104030071 7424314951 TDMU
138 Nguyễn Mạnh Dũng 1923402010268 7929425264 TDMU
139 Vũ Đức Giỏi 2025102050500 7424482902 TDMU
140 Nguyễn Thị Diễm Trinh 2123401012177 7422682516 TDMU
141 Hoàng Thị Lan Anh 2123801010792 7422734753 TDMU
142 Vũ Minh Hiếu 2124601010117 7423122106 TDMU
143 Võ Mỹ HoàNg 2123403011056 7929036291 TDMU
144 Phạm Ngọc Minh Châu 2125106050030 5420913656 TDMU
145 Trần Thị Tuyết Nhung 2123102060191 7423317491 TDMU
146 Trần Thị Hương Duyên 2021402020287 7424236557 TDMU
147 Phạm Nghĩa 1923402010095 7424473322 TDMU
148 Nguyễn Thị Nhu Mì 2021402170019 9123963343 TDMU
149 Mai Thị Diệu Linh 2123201040026 4420364553 TDMU
150 Phạm Tấn Quang 1823401010009 7935014056 TDMU
151 Nguyễn Ngọc Nhi 1923402010090 7422371944 TDMU
152 Nguyễn Thị Mai Tâm 2022202010637 7525551637 TDMU
153 Trần Minh Hải 1823401010295 7423670330 TDMU
154 Nguyễn Ngọc Hằng 2123401011382 7423462482 TDMU
155 BùI ThúY Vi 2123801010013 7422663156 TDMU
156 Lê Thị Ánh Vy 2022104030090 7424475296 TDMU
157 Nguyễn Kim Châu 2123401011052 7423642956 TDMU
158 Nguyễn Thị Thanh Ngân 2122202011046 7424535400 TDMU
159 Thân Ngọc Cẩn 2025202010127 6623643127 TDMU
160 Nguyễn Thị Thơ 1821402020029 7423843911 TDMU
161 Võ Trọng Khang 2023402010550 7424293582 TDMU
162 Nguyễn Đỗ Tấn Khoa 2124802010733 7423762269 TDMU
163 Phan Thị Lệ Khuyên 2122202040321 6822534513 TDMU
164 Đinh Thị Mỹ Nhi 2022202040120 7424485288 TDMU
165 Trần Thị Thu Hà 1822202040114 7022239124 TDMU
166 Nguyễn Trúc Hà 2123403010283 7423997804 TDMU
167 Trần Thị Thanh Hòa 2125202160152 6720554499 TDMU
168 Võ Hoàng Thanh 2128501030110 7422715302 TDMU
169 Lê Thị Như Phượng 2125801010113 9622319265 TDMU
170 Trần Thị Nga 1821402010077 7422715217 TDMU
171 Thượng Lê Ngọc Hương 2022202010906 7424528190 TDMU
172 Nguyễn Thị Yến Nhi 2121402020312 7424886722 TDMU
173 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2123401011262 7423481004 TDMU
174 Nguyễn Kim Ngân 2123402010064 7021001077 TDMU
175 NguyễN Thị Thanh ThảO 2123801011227 7424655165 TDMU
176 Nguyễn Thị Hồng Trang 1823401010580 7524028142 TDMU
177 Đỗ Cát Thiên Kim 2123401010881 6822727045 TDMU
178 Trương Văn Dũng 2023402010830 7022201230 TDMU
179 Nguyễn Minh Thương 2023402011092 5220802415 TDMU
180 Phạm Thị Phương Mai 2025106050560 7423133496 TDMU
181 Phạm Trần Nhật Nam 2125102050766 7424605722 TDMU
182 Lê Thị Phương Thảo 2123401011985 7423761618 TDMU
183 Lưu Thị Thanh Tâm 2023403010516 7424634955 TDMU
184 Võ Hoàng Tuấn 1525202010106 7422972477 TDMU
185 Võ Thủy Diệu 2025106050008 9622470825 TDMU
186 Vương Vũ Hải Yến 2122202011333 5221678112 TDMU
187 Phan Thị Thúy Diễm 2125106050613 5221362280 TDMU
188 Lê Thị Hoài Mỹ 2022202040251 7022197714 TDMU
189 Nguyễn Bá Hậu 2123403011041 7422978878 TDMU
190 Nguyễn Đoàn Minh Thư 2123801011270 7422285229 TDMU
191 Lê Anh Tuấn 1922104030087 7424641927 TDMU
192 Nguyễn Mạnh Dũng 2023402010829 7424482269 TDMU
193 Đỗ Thị Bích Ngọc 2122202010660 7935142361 TDMU
194 Trần Vĩ Hào 2023401011561 7424641801 TDMU
195 Nguyễn Thị Thùy Dương 2123402010887 7222536944 TDMU
196 Đoàn Huỳnh Anh Kiệt 2123801011000 7423133692 TDMU
197 Quan Thị Mai Trang 2123102060078 7424584831 TDMU
198 Đỗ Thị Thanh Tuyền 2123402010736 7424252058 TDMU
199 Trần Thanh Như 2123403010011 7934958483 TDMU
200 Trần Thanh Thảo 2123402011103 7936900483 TDMU
201 Trương Thị Trúc Phương 1923402010076 7424055146 TDMU
202 Võ Thanh Trúc 2123402010274 7935243172 TDMU
203 Trần Thị Kim Oanh 2125106050970 7428009139 TDMU
204 Vương An Khang 2124802010727 7423761464 TDMU
205 Võ Thị Kim Ngân 1822202010243 7424077407 TDMU
206 Nguyễn Trần Duy 2025106010039 7424641815 TDMU
207 Lê Phạm Quốc Khoa 2124801030121 7424905911 TDMU
208 Nguyễn Thu Hà 2023402010142 7423502920 TDMU
209 Nguyễn Thị Thúy Liễu 2023403010963 7424544197 TDMU
210 Mai Thị Ngọc Trâm 2123201040695 7424673444 TDMU
211 Dương Bích Trâm 1822202010190 7422257431 TDMU
212 Phan Thị Thanh Trúc 2123403010616 7423663978 TDMU
213 Huỳnh Đình Hiếu 1828501030060 7422811125 TDMU
214 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1823102050218 7422445467 TDMU
215 Nguyên Ngân Hà 2123401010075 7424880323 TDMU
216 Đỗ Đăng Hữu Bằng 1925102050118 7423945219 TDMU
217 Hà Thị Mai Hương 2023801010668 7423394051 TDMU
218 Bùi Thị Nhàn 2123201040444 6221721137 TDMU
219 Diệp Thanh Quyên 2022202040290 7423575627 TDMU
220 Nguyễn Thanh Thảo 2023403010604 7423235025 TDMU
221 Nguyễn Trần Hoàng Yến 1821402010026 7021199314 TDMU
222 Bạch Gia Như 2123801010580 7422773139 TDMU
223 Đoàn Ngọc Quang 2125106050638 7423835963 TDMU
224 Nguyễn Thị Thùy Linh 2125106050112 7424880277 TDMU
225 Vũ Phạm Phương Trang 2122290400153 7423352591 TDMU
226 Nguyễn Huy Hoàng Tuấn 2125102050235 5420592197 TDMU
227 Vương Phạm Minh Chí 2025102050173 7422126146 TDMU
228 Cù Thủy Tiên 2121402020102 7929079527 TDMU
229 Ngô Thanh Nhàn 2125102050778 7422520343 TDMU
230 Phạm Trần Uyển Nhã 2121402170187 7423137856 TDMU
231 Trần Trọng Tình 2124801030154 7021858211 TDMU
232 Nguyễn Thị Hà Nhi 2128101010022 4520194960 TDMU
233 Võ Thành Nhựt 2123401011818 7423006920 TDMU
234 Trần Thị Trà My 2122202100174 5420599437 TDMU
235 Lê Thị Thu Thảo 2121402180057 7022345963 TDMU
236 Sung Trung Hiếu 2024802010415 7424475273 TDMU
237 Lê Lục Mai Chi 2122202100131 7422238149 TDMU
238 Trần Quốc Huy 2025202160099 7424546311 TDMU
239 Nguyễn Thị Hà Mi 2123402010569 4026203342 TDMU
240 Chu Thị Thúy 2125106010191 7201472413 TDMU
241 Lê Đức Dũng 2023401011559 7424681075 TDMU
242 Nguyễn Ngọc Hân 2122202040217 7424554062 TDMU
243 Mai Hoàng Thu Trúc 2022104030098 7423878535 TDMU
244 Trần Minh Trọng 2123201040140 7424880334 TDMU
245 Nguyễn Nhật Minh 2123401011632 7422168881 TDMU
246 Lê Thị Thanh Tâm 2125106051015 7422814687 TDMU
247 Phan Ngọc Hân 1827601010137 8621221817 TDMU
248 Cao Thị Thu 1822202040020 4017960905 TDMU
249 Huỳnh Ngọc Hà 2022104030097 7422296540 TDMU
250 Hồ Thanh Hiền 2022202010505 7022069711 TDMU
251 Nguyễn Đức Vinh 2023402010230 7020963485 TDMU
252 Vũ Nguyễn Đức Thành 2123104010273 7423387489 TDMU
253 Lê Thị Thu Hằng 2121402020342 7423197001 TDMU
254 Hồ Thanh Giang 2123401011338 7424633740 TDMU
255 Ngô Chế Thanh 2122202040077 9321497387 TDMU
256 Trần Hữu Thành 2125202010165 4420220570 TDMU
257 Trương Quốc Dũng 2128101010129 7422162579 TDMU
258 Nguyễn Doãn Bằng 2123401011219 7424906001 TDMU
259 Từ Gia Thông 1928501030024 7424557488 TDMU
260 Thái Thị Nỡ 2125106050515 5220570128 TDMU
261 Lê Thị Ngọc Thảo 2122202041185 7424679235 TDMU
262 Liêu Uyên Hảo 2123801010917 7424886709 TDMU
263 Trần Minh Duy 1925202160071 7424319251 TDMU
264 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2023403010277 7424669636 TDMU
265 Trần Hoàng Minh Quân 2125802010131 7939193106 TDMU
266 Huỳnh Trọng Nghĩa 2124802010440 7423500946 TDMU
267 Nguyễn Thị Thùy Dương 2023401010780 7424640545 TDMU
268 Võ Hồng Tuyết 2022104030021 7422802083 TDMU
269 Phạm Thị Kim Hoàn 2022202010269 7422725514 TDMU
270 Lê Thị Yến Nhi 2022202040907 7422804884 TDMU
271 Nguyễn Huỳnh Phương Anh 2122202100277 7423696424 TDMU
272 Nguyễn Duy Tân 2123801011214 7422228941 TDMU
273 Phạm Quốc Trung 2125106051093 5120935505 TDMU
274 Lương Thị Thắm 2024403010025 7424252840 TDMU
275 Nguyễn Hậu Thiện 2123201040676 7422381235 TDMU
276 Phạm Anh Thư 2122202100231 7525961022 TDMU
277 Lê Chí Hoàng Phúc 2122202100064 7021194170 TDMU
278 Nguyễn Hoàng Vinh 2125102050240 9421824247 TDMU
279 Trần Thị Như Quỳnh 2122202010725 7422856832 TDMU
280 Bùi Thanh Ngân 2122202041046 7423934848 TDMU
281 Nguyễn Anh Thư 2122104030130 7422258017 TDMU
282 Hồ Đào Viễn Xuân 2023102050032 7424236434 TDMU
283 Trần Châu Anh Thư 1823401010638 7424211980 TDMU
284 Hà Thị Như Quỳnh 2123102050351 7422810641 TDMU
285 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1923401010406 7422898784 TDMU
286 Trần Văn Hoan 2025102050534 3720802655 TDMU
287 Lê Kiều Nga 1823801010689 7524991680 TDMU
288 Phạm Thị Thu Linh 2022202040391 5220068291 TDMU
289 Đỗ Thị Thanh Thảo 2023401011261 7423712440 TDMU
290 Trần Nguyễn Tố Nữ 1823801010058 5221097408 TDMU
291 Nguyễn Thị Sang 1928501030004 7423010910 TDMU
292 Nguyễn Minh Thư 2025401010150 8622473207 TDMU
293 Phạm Hà Kiều Oanh 2122202011117 7424259364 TDMU
294 Trần Nguyễn Kỳ 2125801010133 9321551386 TDMU
295 Nguyễn Thị Minh Châu 2123402010138 7423630497 TDMU
296 Nguyễn Ngọc Minh 2122104030388 9422725815 TDMU
297 Phạm Thị Quỳnh Mai 1925802010093 7422890066 TDMU
298 Nguyễn Ngọc Như Tuyền 2023402011026 7526203289 TDMU
299 Trần Thị Quỳnh Ngân 1921402020122 7422496684 TDMU
300 Nguyễn Thị Diễm Mi 1923403010589 8222963641 TDMU
301 Đỗ Thị Hải Âu 2125106050574 7424586542 TDMU
302 Huỳnh Đăng Khoa 1928501010122 7424309728 TDMU
303 Huỳnh Công Danh 2028101010196 7422726731 TDMU
304 Lê Ngô Thị Ly 2123403010252 6622848278 TDMU
305 Trần Quốc Khánh 1923401010386 7021291150 TDMU
306 Phan Thiên Phát 1725801020037 7422302514 TDMU
307 Lý Minh Tân 1824801030254 9621564315 TDMU
308 Nguyễn Nhật Duy 1923401010115 7422351305 TDMU
309 Phạm Lực Dương 1923402010219 7422978739 TDMU
310 Trương Văn Tiến 2125102050347 5420563371 TDMU
311 Trần Yến Xuân 1923102050343 8321593813 TDMU
312 Trần Thị Ngọc Diễm 1923801010079 5120921176 TDMU
313 Hà Thị Thùy Nhung 2125106050673 4420177167 TDMU
314 Lê Tuấn Duy 2023401010206 7422881467 TDMU
315 Dương Nguyệt Ánh 2123401011025 7422832809 TDMU
316 Trần Thị Thúy Chung 1923403010290 5220259286 TDMU
317 Nguyễn Huy Vũ 2023401011482 6822926585 TDMU
318 Trần Văn Hưng 2122202010413 7424711608 TDMU
319 Võ Huỳnh Trúc Chi 1923401010467 6622928217 TDMU
320 Lâm Minh Hiền 2022202010386 8016064686 TDMU
321 Nguyễn Kiều Chinh 2023401010727 6720569148 TDMU
322 Võ MộNg GiàU 2123104010192 7423663946 TDMU
323 Trần Thanh Vân 2023801010990 7424105153 TDMU
324 Trần Cao Quốc Dũng 2024802010111 7423489924 TDMU
325 Nguyễn Thanh Nhàn 1821402170028 7424648936 TDMU
326 Kiều Thúy Ngân 1822202040094 7021695023 TDMU
327 Trần Bích Hà 1822290400070 9622612303 TDMU
328 Bùi Thị Phương 1922202010801 7022242054 TDMU
329 Kim Mạnh 1923401010203 7424700398 TDMU
330 Nguyễn Trương Minh Ngọc 1921402010022 7422376206 TDMU
331 Lâm Ngọc Phương 1922202040026 9422950224 TDMU
332 Phan Thị Huyền Trang 1922202040190 7021486526 TDMU
333 Mã Thị Kim Ngân 1922202040324 6422663337 TDMU
334 Trần Thị Ngọc Giang 1922202040473 7424309783 TDMU
335 Nguyễn Minh Phương Thảo 1922202040779 7422237837 TDMU
336 Trương Thị Cẩm Thúy 1922202040823 7424309799 TDMU
337 Nguyễn Văn Phúc 1923401010122 7422339068 TDMU
338 Vũ Trường Giang 1923401010520 7422138649 TDMU
339 Nguyễn Cẩm Hân 1923401010546 9521018451 TDMU
340 Lê Hoàng Hồng Nhung 1923401010746 7021311599 TDMU
341 Nguyễn Lê Thanh Tuyền 1923402010410 7021809655 TDMU
342 Phùng Thị Yến Nhi 1923403010630 7021343373 TDMU
343 Đỗ Thị Phương 1923403010666 7424309796 TDMU
344 Tô Văn Vĩ 1923801010837 8322371014 TDMU
345 Dương Huỳnh Khang 1925106010018 8422367123 TDMU
346 Thái Hoàng Phát 1925202160032 7424319234 TDMU
347 Cao Phạm Mai Phương 2023401010406 9522016594 TDMU
348 Võ Văn Tấn 2025802010064 7022142632 TDMU
349 Lê Thị Kim Anh 2021402020242 8923426398 TDMU
350 Đặng Nguyễn Diệu Ngân 2022202040570 9421727731 TDMU
351 Quách Nghĩa Hậu 2022202040729 9422572798 TDMU
352 Ngô Lâm Thu Thảo 2023401010051 9421504271 TDMU
353 Võ Trọng Ân 2023401010150 9622395916 TDMU
354 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 2023403011299 9521506590 TDMU
355 Đỗ Thị Huỳnh Như 2023403011300 9521466601 TDMU
356 Mai Xuân Thủy 1823403010266 7423883852 TDMU
357 Phạm Thị Ngọc Mai 1922202040616 4217063969 TDMU
358 Nguyễn Ngọc Phú 2128501010136 7422291008 TDMU
359 Nguyễn Hoàng Long 1924801040085 7021195410 TDMU
360 Huỳnh Thị Linh 2025106050203 7422754895 TDMU
361 Ừng Trung Bình 1922202040146 7525063475 TDMU
362 Phạm Thị Yến Nhi 2123402010640 7423364726 TDMU
363 Huỳnh Trung Nguyên 1823402010011 7935125047 TDMU
364 Lê Ngô Minh Khôi 1923401010608 7424308639 TDMU
365 Nguyễn Minh Công 2125106010368 7424252073 TDMU
366 Trần Thị Thu Hằng 2123801010474 7422325393 TDMU
367 Phan Thị Quỳnh 2023402010162 7423040362 TDMU
368 Ngô Thị Kim Anh 2023403010791 7022201121 TDMU
369 Nguyễn Hoàng Bảo Vương 2124802010110 7424880319 TDMU
370 Trương Thị Tường Vi 2123401012267 5420875073 TDMU
371 Cao Ngọc Thúy Vy 2125401010033 7424686391 TDMU
372 Nguyễn Văn Chí 2124802010651 7021574125 TDMU
373 Võ NgọC ThùY Trang 2122202100393 7424680190 TDMU
374 Nguyễn Ngọc Vân Thanh 1821402020035 7423766146 TDMU
375 Mai Ái Nhi 1823403010362 7422473707 TDMU
376 Trương Công Minh 1823403010154 7021691175 TDMU
377 Hoàng Thị Thảo 2023403010315 7423384698 TDMU
378 Trần Mai Thy 2121402170248 7935216728 TDMU
379 Đào Nhật Quang 2125202160048 7935174561 TDMU
380 Lê Thị Ánh Tiên 1823401010428 7424227735 TDMU
381 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1923401010155 7021216883 TDMU
382 Trương Xuân Duyên 2022202010619 7424641635 TDMU
383 Nguyễn Thoại Mỹ Non 2123401010181 9622587800 TDMU
384 Đinh Anh Tú 2123401012209 7424694126 TDMU
385 Nguyễn Tuấn Nam 2123201040378 7422147563 TDMU
386 Nguyễn Thị Thu Trang 2123402010249 7424422853 TDMU
387 Đặng Phương Thảo 2122202041182 4017947055 TDMU
388 Nguyễn Thị Thanh Loan 2122104030261 7928556836 TDMU
389 Thái Anh Lộc 2123102060041 7422144169 TDMU
390 Huỳnh Thị Khánh Văn 2122202010546 7423646516 TDMU
391 Lê Thị Kim Thoa 1923403010081 7424062480 TDMU
392 Nguyễn Thanh Uyên 2123403010493 7422844989 TDMU
393 Bùi Việt Anh 2122104030300 7422183140 TDMU
394 Hoàng Thị Hoài Liên 1922202010055 7424671299 TDMU
395 Trần Vân Anh 1922202040138 7423037721 TDMU
396 Nguyễn Phan Thanh Vy 2022202010176 7424605706 TDMU
397 Nguyễn Ngọc Diễm My 2123104010234 7929485667 TDMU
398 Lê Thị Hồng 2123401011015 3823700320 TDMU
399 Trịnh Thị Thơ 2123402010224 3821229572 TDMU
400 Nguyễn Ngọc Giang 2122290400103 7422866919 TDMU
401 Lê Đặng Ngọc Thư 2122202010748 7422219887 TDMU
402 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2122202100244 7934881545 TDMU
403 Bùi Thị Kim Ngân 2122202041045 4016826204 TDMU
404 Nguyễn Thanh Loan 1923402010316 7424531390 TDMU
405 Nguyễn Trung Hiếu 2125106050160 7935024595 TDMU
406 Nguyễn Minh Huy 2125801050010 6622916761 TDMU
407 Vũ Văn Thuận 2123401010710 3720684523 TDMU
408 Bùi Văn Trí 2124802010542 5820550598 TDMU
409 Trần Hoàng Ngọc Anh 2122202010805 3422325168 TDMU
410 Ngô Thị Minh Châu 1822202010453 7222080478 TDMU
411 Vũ Trần Hoàn 2122202010926 7423544854 TDMU
412 Nguyễn Thị Xuân Hoài 2123402010080 7021735734 TDMU
413 Phạm Âu Gia Bảo 2125102050598 7422799056 TDMU
414 Ngô Nguyên Vũ 2124801030112 7020950667 TDMU
415 Lê Thị Lâm Trà 1922202040864 6020765919 TDMU
416 Trần Ngọc Yến 1923402010049 7423006338 TDMU
417 Nguyễn Thành Công 2125102050612 7424070392 TDMU
418 NguyễN Thị HồNg Tuyên 2122202040274 4216501249 TDMU
419 Võ Đông Nam 2023102050224 7423375156 TDMU
420 Ngô Thị Yến Nhi 2125106050662 7939241953 TDMU
421 Nguyễn Hữu Quốc 2123402010313 8022530081 TDMU
422 Lê Huỳnh Mỷ Linh 2022202040799 7424395552 TDMU
423 Trần Thị Minh Châu 1922202010076 7422469197 TDMU
424 Trần Văn Quốc 2123403011277 7422966719 TDMU
425 Hoàng Trung Hiền 2124802010704 6622988542 TDMU
426 Nguyễn Thị Kim Ngân 1923403010603 5221113658 TDMU
427 Nguyễn Tú Quỳnh 2123403010919 7424250813 TDMU
428 Vũ Duy Tâm 1923403010699 3421539407 TDMU
429 Huỳnh Thị Hồ Nhung 2122202010690 7423224269 TDMU
430 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 2125106050377 6421447102 TDMU
431 Phạm Hoàng Long 1822202010151 7424531497 TDMU
432 Cao Thị Minh Phương 2122202040418 6423000540 TDMU
433 Lê Hải Yến 2122202100218 6720926682 TDMU
434 Trương Mỹ Hồng 2023401010409 7221696876 TDMU
435 Nguyễn Thanh Huyền 1923801010253 7424309671 TDMU
436 Trần Thị Thanh Thương 2022202010360 7423201368 TDMU
437 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 2023403010893 7422375475 TDMU
438 Phạm Tuấn Thông 1823401010340 7423774455 TDMU
439 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 2124601010092 7422360018 TDMU
440 Nguyễn Thị Thùy Linh 1822202040169 7422700481 TDMU
441 Phạm Lê Thiên Hương 2125106050371 8321961497 TDMU
442 Cao Tuyết Nhi 2123402011039 9797715500 TDMU
443 Nguyễn Đỗ Minh Thư 2123401011057 7424694215 TDMU
444 Lưu Công Bắc 2022104030106 6020850411 TDMU
445 Nguyễn Thị Thanh Trúc 2023401011415 5420055833 TDMU
446 Trần Khánh Hoàng 2125202010137 7022333458 TDMU
447 Đỗ Trung Nhân 2123402010366 7424710310 TDMU
448 Võ Hoàng Trung 1823801010736 8924503582 TDMU
449 Nguyễn Thị Yến Nhi 1825106010086 7422851036 TDMU
450 Đoàn Lê Thúy Vy 2123403011469 7422996196 TDMU
451 Lê Thái Anh Thư 2023403010069 7935136818 TDMU
452 Trần Minh Tuấn 2024802010507 7424662259 TDMU
453 Trương Thị Hằng 2121402020012 6623019247 TDMU
454 Phạm Anh Kỳ 2122202040675 7423913435 TDMU
455 Trần Thị Thúy 1922202040821 4217479218 TDMU
456 Đặng Minh Quân 2125106050989 7523735003 TDMU
457 Hồ Xuân Tín 2122202010186 7423197023 TDMU
458 Hồ Quốc Vỹ 2124802010628 7423547783 TDMU
459 Thái Võ Phúc Hậu 2128501010034 7424641769 TDMU
460 Nguyễn Thị Huyền 2122202010947 7936935325 TDMU
461 Nguyễn Thị Kim Hạnh 2123402010073 7021714994 TDMU
462 Nguyễn Minh Triệu 2123201040062 7423564650 TDMU
463 Phan Thị Trang 2122202040558 4217068722 TDMU
464 Từ Quế Anh 2122104030121 7424191781 TDMU
465 Nguyễn Thành Đương 2124801030224 7222452974 TDMU
466 Võ Thị Kim Yến 2023403011285 5420642685 TDMU
467 Lương Ngọc Linh 2125106050026 7933484558 TDMU
468 Phạm Huỳnh Yến Nhi 2025106050089 7424600055 TDMU
469 Võ Thị Minh Thư 2123401011066 5120641584 TDMU
470 Thạch Thị Hoa 2123401011428 7424901938 TDMU
471 Hoàng Lê Gia Hân 1823801010203 7021702486 TDMU
472 Trần Thị Lan Hương 2023401010920 4217094757 TDMU
473 Ngô Thị Kim Dung 2123403010992 7422401692 TDMU
474 Nguyễn Thị Linh Giang 2122202040861 4520197048 TDMU
475 Lê Thị Loan 2025401010190 6020690923 TDMU
476 Trần Đăng Đức 2124802010317 7423972740 TDMU
477 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 1823401010451 7424327917 TDMU
478 Trần Thị Xuân Mai 2125106050262 7722635909 TDMU
479 Phạm Thế Hiển 2123104010160 7938703253 TDMU
480 Trần Minh Nghĩa 2124802010762 7422171224 TDMU
481 Trần Nguyễn Phương Thi 1821402010059 7422534674 TDMU
482 Võ Hoàng Anh Thư 2122202010594 7422738376 TDMU
483 Võ Ngọc Minh Thư 2123402011133 7424558718 TDMU
484 Trần Thị Huyền Trân 2123402011165 7424664695 TDMU
485 Lâm Như Quỳnh 2123801010262 7424877322 TDMU
486 Nguyễn Phúc Khánh 2023104010014 7424599983 TDMU
487 Trương Thanh Kiệt 2124802010363 7424314929 TDMU
488 Lý Hưng Thạnh 2022104030014 7935147075 TDMU
489 Huỳnh Thanh Tú 2021402020638 7222537025 TDMU
490 Giang Thành Công 2028501030090 7934937215 TDMU
491 Đỗ Thị Thanh Bình 1925106050075 7424686701 TDMU
492 Nguyễn Ngọc Trâm 1923403010434 7424398976 TDMU
493 Nguyễn Thanh Tùng 2028101010043 7423744541 TDMU
494 Lê Thị Trang 2125106050213 7424037904 TDMU
495 Nguyễn Trọng Thưởng 1922104030082 5420641571 TDMU
496 Đỗ Văn Chọn 2022104030255 9222113974 TDMU
497 Nguyễn Thu Trang 2122104050023 3422541331 TDMU
498 Vi Thị Huyền Linh 2128101010090 6624088547 TDMU
499 Lê Thị Thảo Vy 2128101010088 7937944650 TDMU
500 Trịnh Trần Công Giang 2122104030254 7424676756 TDMU
501 Nguyễn Đăng Khoa 2122104030365 7422724256 TDMU
502 Lương Thanh Trúc 2122104030455 7522995558 TDMU
503 Nguyễn Hoàng Mai An 2122104030126 7424842982 TDMU
504 Đặng Thị Thu Hương 2122104030142 6421993192 TDMU
505 Phùng Thị Thùy Dương 2123201040337 7423600946 TDMU
506 Trịnh Anh Tuấn 2123201040304 7935003853 TDMU
507 Phạm Nguyễn Thu Hà 2123201040335 6720629801 TDMU
508 Nguyễn Thanh Hoàng 2123201040101 7423553520 TDMU
509 Nguyễn Châu Thanh Tâm 2123201040655 8023372582 TDMU
510 Lê Nguyễn Ngọc Hy Uyên 2123201040291 7424880301 TDMU
511 Nguyễn Lan Hương 2123201040127 3421705060 TDMU
512 Nguyễn Thị Thúy Mai 2122290400056 7423912619 TDMU
513 Lương Thị Hoài Thu 2122290400027 7424313772 TDMU
514 Nguyễn Thanh Thọ 1823801010660 7221891082 TDMU
515 Thái Minh Đức 1823801010209 7422270644 TDMU
516 Nguyễn Phương Nhi 1823801010590 7424055633 TDMU
517 Trương Ngọc Kim Thi 1823801010531 7422887762 TDMU
518 Trần Tuấn Khoa 1923801010076 7422996949 TDMU
519 Lê Nguyễn Thúy Vy 1923801010220 7424319116 TDMU
520 Võ Thị Thảo Nguyên 1928501010021 7424309792 TDMU
521 Lê Thị Hồng Gấm 1923102050028 7424606738 TDMU
522 NguyễN Chí Khanh 2023801010681 7424554119 TDMU
523 Nguyễn Minh Quân 2023801010839 5420900596 TDMU
524 Nguyễn Việt Thắng 2023801010890 7424248992 TDMU
525 Nguyễn Phúc Bình 2023801010370 7423476523 TDMU
526 Nguyễn Thanh Phượng 2023801010256 7422851571 TDMU
527 Nguyễn Thị Diệu 2023801010064 8722510014 TDMU
528 Vũ Văn Thịnh 2023801010899 7021144978 TDMU
529 Nguyễn Tấn Lợi 2023801010050 7422435133 TDMU
530 Nguyễn Thanh Nhi 2023801010793 7422955792 TDMU
531 Lộc Trúc Thiên Thanh 2023801010041 7424564013 TDMU
532 Nguyễn Thị Thanh Thư 2023801010917 7022057976 TDMU
533 Lê Ngọc Thúy An 2023801010522 7424705924 TDMU
534 Lê Thị Thúy An 2023102050037 9622748055 TDMU
535 Lê Huỳnh Đức 2023102050048 7424069558 TDMU
536 Mai Xuân Khánh 2023102050374 8022499558 TDMU
537 Danh Việt Anh 2023102050073 9122650565 TDMU
538 Nguyễn Viết Trực 2125203200004 7422800796 TDMU
539 Hoàng Phi Long 2123801011040 7422195166 TDMU
540 Nguyễn Thị Huyền Như 2123801010076 5620939556 TDMU
541 Thông Thị Mạnh Quỳnh 2123801010511 4707022101 TDMU
542 Huỳnh Thị Kim Chi 2123801010839 7424745992 TDMU
543 Hà Nguyễn Hoài Thu 2123801010101 7424664829 TDMU
544 Phạm Trung Tiến 2123801011294 7422176581 TDMU
545 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2123801010298 5820396707 TDMU
546 Nguyễn Thái Thanh Tâm 2123801010081 7422987239 TDMU
547 Nguyễn Tâm Như 2123801010459 7423996013 TDMU
548 Nguyễn Trọng Hiếu 2123801010942 7422181253 TDMU
549 Võ ThàNh ĐạT 2123801010634 7424705926 TDMU
550 Trương Nguyễn Thanh Vy 2123801010180 7424251484 TDMU
551 Cao Thị Thùy Dung 2123102060086 6624198023 TDMU
552 Lê Thị Hải Yến 2123102060122 8222841867 TDMU
553 Bùi Tấn Lộc 2128501030171 7422166491 TDMU
554 Vũ Hoàng Phúc 2128501030219 7424227675 TDMU
555 Lữ Nguyễn Hoàng Oanh 2128501010095 7424317580 TDMU
556 Thái Thị Mỹ Dung 2123102050235 7422287407 TDMU
557 Lê Thị Hoàng Yến 2123102050035 7424677084 TDMU
558 Nguyễn Tấn Tài 2123102050198 7424190200 TDMU
559 Nguyễn Thu Thảo 2123102050704 5420815596 TDMU
560 Trần Anh Thư 2123102050632 7424251486 TDMU
561 Nguyễn Ngọc Dung 1623403010025 7423007643 TDMU
562 Nguyễn Minh Toàn 1823403010227 7422270323 TDMU
563 Đinh Hồng Thắm 1823403010571 7021693817 TDMU
564 Nguyễn Ngân Trường Vũ 1823401010637 7422208997 TDMU
565 Nguyễn Thị Nga 1923403010596 6720647642 TDMU
566 Trương Hoài Hồng Nhung 1923403010224 6623203602 TDMU
567 Đặng Yến Dung 1923403010474 7423457503 TDMU
568 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1923403010266 7423006221 TDMU
569 Lê Thị Phương Loan 1925106010085 7423978185 TDMU
570 Hoàng Thị Phương Thảo 1923401010843 1520358784 TDMU
571 Phạm Thị Cẩm Tú 1923401010070 4016943110 TDMU
572 Nguyễn Thành Duy 1923401010494 7021384091 TDMU
573 Trần Liên Hiệp 1923401010554 4420365339 TDMU
574 Nguyễn Thị Phương Nguyên 1923401010720 7410325864 TDMU
575 Nguyễn Công Hoàng Là 1923402010172 7021291555 TDMU
576 Hoàng Yến Nhi 1923402010113 7423922611 TDMU
577 Đinh Nguyễn Bích Trâm 1923402010427 7424398942 TDMU
578 Nguyễn Ngọc Trâm 1923402010401 7422147796 TDMU
579 Nguyễn Thị Huệ Chi 2023403010835 4017670170 TDMU
580 Lý Thị Bích Du 2023403010845 2420858652 TDMU
581 Nguyễn Phúc Hậu 2023403010705 7424677715 TDMU
582 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 2023403010004 7424640581 TDMU
583 Huỳnh Thị Thanh Vũ 2023403010056 4920689018 TDMU
584 Hồ Thảo Lan 2025106050547 5220560098 TDMU
585 Nguyễn Thị Thanh Phương 2025106050596 5220738157 TDMU
586 Nguyễn Công Đương 2025106010288 5420842087 TDMU
587 Bùi Phong Vũ 2023401011478 7424671398 TDMU
588 Quang Thị Tiên 2023401010033 8322374649 TDMU
589 Lê Thị Quế Trân 2023401010039 9421942931 TDMU
590 Nguyễn Thị Tường Vi 2023401010014 8722504405 TDMU
591 Phan Quốc Huy 2023401010194 7424563972 TDMU
592 Phan Thị Mỹ Hằng 2023401011554 7424677774 TDMU
593 Đặng Minh Phong 2023402010585 7021369229 TDMU
594 Trần Trúc Bảo Uyên 2023402010245 5620737609 TDMU
595 Nguyễn Trần Quỳnh Giang 2023402010305 7423844961 TDMU
596 Lê Thị Thu Huyền 2023402010285 125142288 TDMU
597 Trần Thị Thùy Linh 2023402011046 4017508543 TDMU
598 Trần Thị Kim Chi 2023402010780 8022615781 TDMU
599 Mai Thị Huỳnh Giao 2023402010678 7424706001 TDMU
600 Bùi Thị Thúy 2023402010169 7424942734 TDMU
601 Sơn Thị Thao Ry 2023402010218 8421857128 TDMU
602 Phạm Thị Thu 2023402010973 7423495931 TDMU
603 Trần Thành Đạt 2023402011068 7424231111 TDMU
604 Nguyễn Hoàng Lâm 2023402010102 7424663430 TDMU
605 Nguyễn Thị Lan Anh 2123403010542 7423011677 TDMU
606 Mang Thị Quế Anh 2123403010957 7221163217 TDMU
607 Trần Thị Thu Tâm 2123403011299 7424581170 TDMU
608 Nguyễn Thị Thùy Trang 2123403010017 4420588448 TDMU
609 Thạch Thị Tuyết Trinh 2123403011416 7424249324 TDMU
610 Nguyễn Phương Nam 2123403010358 7423159552 TDMU
611 Vi Thị Thảo 2123403010343 6622442615 TDMU
612 Phan Thị Tuyết 2123403011444 7021393975 TDMU
613 Nguyễn Thị Thu Hà 2123403010135 7424641986 TDMU
614 Phạm Hoàng Anh Thư 2123403011356 7424557345 TDMU
615 Dương Thị Kim Oanh 2123403010577 7424293796 TDMU
616 Phạm Nguyễn Anh Thư 2123403010031 7422356028 TDMU
617 Võ Hoàng Dung 2123403010997 7424317656 TDMU
618 Nguyễn Phạm Thúy Hân 2123403010781 7424904524 TDMU
619 Thân Phương Anh 2123403010964 7422250189 TDMU
620 Trần Gia Như 2123403011251 7424186896 TDMU
621 NguyễN Thị CẩM 2125106050226 6622815053 TDMU
622 Phạm Thị Thúy Kiều 2125106050857 6624006939 TDMU
623 Bùi Thị Thanh Ngân 2125106050919 6020736130 TDMU
624 Tô Minh Nguyệt 2125106050635 5420341752 TDMU
625 Bùi Thị Thanh Thủy 2125106050636 5420438114 TDMU
626 Nguyễn Phương Thảo 2125106050021 7422206504 TDMU
627 Huỳnh Duy Tân 2125106050560 5420857846 TDMU
628 Nguyễn Lê Hoàng Đức 2125106050794 7424680259 TDMU
629 Nguyễn Hồng Nhung 2125106050122 7424694207 TDMU
630 Nguyễn Thị Thanh Hòa 2125106050473 7424679484 TDMU
631 Ngô Đức Diện 2125106010154 7424546305 TDMU
632 Đặng Nguyễn Khánh Duyên 2125106010186 7424694159 TDMU
633 Mai Vũ Ca 2125106010268 9521404560 TDMU
634 Nguyễn Thị Nguyệt Huế 2125106010369 7222210778 TDMU
635 Nguyễn Việt Hùng 2125106010214 7424252074 TDMU
636 Vũ Huy Hùng 2125106010071 7424110940 TDMU
637 Vũ Thị Ngọc Tiên 2125106010090 7424253430 TDMU
638 Vỏ Thị Kiều Anh 2123401011196 4420859379 TDMU
639 Huỳnh Thảo Nguyên 2123401011723 7422709997 TDMU
640 Lê Thị Loan 2123401011583 7021361907 TDMU
641 Nguyễn Phương Thủy 2123401012046 7422837833 TDMU
642 Nguyễn Khôi Nguyên 2123401011727 7422682749 TDMU
643 Lê Thị Ngọc Nhân 2123401011741 7424251483 TDMU
644 Nguyễn Đoàn Thị Phú 2123401010571 7021196000 TDMU
645 Hồng Vân Tiên 2123401012112 7721230066 TDMU
646 Trần Thúy An 2123401011151 6021543712 TDMU
647 Nguyễn Thành Đạt 2123401011095 9123382722 TDMU
648 Trần Thị Cao Trúc 2123401012196 6622338345 TDMU
649 Lê Nguyễn Lan Phương 2123401011863 7422825748 TDMU
650 Nguyễn Thanh Kiều 2123401011521 7424251707 TDMU
651 Vương Yến Nhi 2123401010738 7424694143 TDMU
652 Nguyễn Thị Anh Thư 2123401012074 7423182796 TDMU
653 Chu Hoài Linh 2123401011546 7422625605 TDMU
654 Nguyễn Thị Thảo Linh 2123401011568 7021045087 TDMU
655 Ngô Nguyễn Kiều Ngân 2123401010015 7424252094 TDMU
656 Phan Nguyễn Thanh Pha 2123401010187 7424299080 TDMU
657 NguyễN Thị CẩM Vân 2123401012258 7424680254 TDMU
658 Đặng Lê Kiều Anh 2123401011160 7424094348 TDMU
659 Đào Thị Mỹ Dung 2123401010175 5420563953 TDMU
660 Phan Thị Ngọc Yến 2123401012312 5420882011 TDMU
661 Huỳnh Thanh Tâm 2123401011947 7422950919 TDMU
662 Nguyễn Thị Lan Anh 2123402010841 7423442792 TDMU
663 Trịnh Thị Ngọc Hậu 2123402010398 7221388889 TDMU
664 Phạm Thị Thu Hương 2123402010942 7422804788 TDMU
665 Lưu Ngọc Mi 2123402010250 5420610794 TDMU
666 Trần Thị Phương Thảo 2123402010223 5220884379 TDMU
667 Nguyễn Thị Thu Tuyết 2123402010194 7424560520 TDMU
668 Trần Thị Diệu Huyền 2123402010069 6623336061 TDMU
669 Phạm Thị Uyển Nhi 2123402010376 5420805650 TDMU
670 Võ Ngọc Nhi 2123402010132 5121352895 TDMU
671 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 2123402010186 7424663849 TDMU
672 Đỗ Thị Thanh Huyền 2123402011218 7424475250 TDMU
673 Cao Hà Yến Nhi 2123402010737 5420596092 TDMU
674 Nguyễn Đoàn Anh Hào 2123402010905 7422990772 TDMU
675 Nguyễn Đăng Khoa 2123402010951 7222176379 TDMU
676 Trần Thụy Quỳnh Như 2123402010232 7424482133 TDMU
677 Doãn Thị Kim Liên 2123402010428 7422360096 TDMU
678 Phạm Thị Loan Anh 2123402010843 7424664769 TDMU
679 Nguyễn Anh Hào 2123402010904 7021279807 TDMU
680 Lê Thị Mộng Sanh 2123402010498 5420839600 TDMU
681 Châu Văn Minh 1725802080038 5820475976 TDMU
682 Nguyễn Minh Tuấn 1825801010077 8022808005 TDMU
683 Nguyễn Thị Thu Giang 1925801010004 7424544641 TDMU
684 Phạm Văn Bắc 2025801010116 3621595924 TDMU
685 Trần Văn Danh 2025802010111 5220967826 TDMU
686 Trương Anh Kiệt 2025802010054 7422683511 TDMU
687 Nguyễn Ngọc Tân 2125801010116 6020662775 TDMU
688 Nguyễn Anh Thy 2125490010031 7424131889 TDMU
689 Lê Văn Ngọc 2125802010121 7021436778 TDMU
690 Nguyễn Phạm Đăng Thanh 2125801050022 7422138338 TDMU
691 Hoàng Sỹ Hoan 1725202010091 6020926621 TDMU
692 Nguyễn Hoài Nam 1824801030027 6622489114 TDMU
693 Hồ Diên Thành 1824801030022 6422747997 TDMU
694 Trịnh Minh Giang 1824801030127 7423351387 TDMU
695 Ong Thái Phương 1925102050015 7422381303 TDMU
696 Nguyễn Huy Tuấn 1925102050034 7424636467 TDMU
697 Nguyễn Hậu Nhân 2025102050069 7424565488 TDMU
698 Phạm Văn Tuấn 2025102050068 6720653750 TDMU
699 Quách Thanh Bình 2025102050086 7424055896 TDMU
700 Nguyễn Văn Lâm 2025102050078 7424640622 TDMU
701 Nguyễn Hồ Thanh Dương 2025102050170 7424633813 TDMU
702 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 2025102050138 7424606309 TDMU
703 Hoàng Đức Lợi 2024802010445 6623461347 TDMU
704 Hà Trương Minh Đăng 2024802010217 7221317902 TDMU
705 Nông Duy Khang 2025202160119 6622501387 TDMU
706 Nguyễn Tấn Phúc 2025202160055 8322006559 TDMU
707 Harit Thắng 2025202160109 5820191007 TDMU
708 Lê Hoàng Vũ 2025202010020 7424252023 TDMU
709 Võ Đức Tài 2125102050246 6622809090 TDMU
710 Trần Văn Trúc 2125102050286 5221177627 TDMU
711 Nguyễn Thái Vương 2125102050916 6020622799 TDMU
712 NguyễN QuốC Duy 2125102050629 7424474368 TDMU
713 Lê Công Tuấn Đạt 2125102050637 7422277208 TDMU
714 Võ Văn Hoàng 2125102050516 5420060123 TDMU
715 Lý Gia Huy 2125102050068 7422297083 TDMU
716 Nguyễn Hoàng Phi 2125102050005 7424314931 TDMU
717 Nguyễn Xuân Quý 2125102050514 7021433575 TDMU
718 Trình Minh Thuận 2125102050308 7721783555 TDMU
719 Đặng Vũ Luân 2124802010751 6422653890 TDMU
720 Đoàn Nguyễn Mai Anh 2124802010374 7424475768 TDMU
721 Phạm Trọng Nguyễn 2124802010366 9521987362 TDMU
722 Bùi Vinh Phúc 2124802010777 6623505894 TDMU
723 Lê Hoàng Luân 2124802010874 7422693350 TDMU
724 Đoàn Văn Hoà 2125201140077 6623360344 TDMU
725 Trần Vỹ Nghiệp 2125201140097 7424680224 TDMU
726 Nguyễn Trọng Nhân 2125201140148 7424672403 TDMU
727 Bùi Văn Tuấn 2125201140131 7424293445 TDMU
728 Nguyễn Tấn Dũng 2125202070064 5420733427 TDMU
729 Huỳnh Hùng Mạnh 2124801040038 7424193065 TDMU
730 Cao Hữu Cường 2124801030241 7021418826 TDMU
731 Lê Nguyễn Minh Chí 2124801030259 7930164676 TDMU
732 Lương Nguyên Khôi 2124801030036 7422285924 TDMU
733 Trần Xuân Lâm 2124801030266 7423393900 TDMU
734 Trần Văn Quý 2124801030269 4017019711 TDMU
735 Vũ Nguyễn Thành Tâm 2124801030104 7422226048 TDMU
736 Nguyễn Hoài Thương 1722202010351 7021323118 TDMU
737 Nguyễn Phan Yến Nhi 1722202040173 7422750871 TDMU
738 Phạm Thị Hồng Nhung 1722202040183 7424344129 TDMU
739 Lý Phúc Bảo 1822202010235 7424671942 TDMU
740 Vương Ngọc Hân 1822202010346 7424117135 TDMU
741 Lê Thị Thu Thúy 1822202010402 7422794095 TDMU
742 Nguyễn Võ Thanh Ngân 1922202010723 7424309619 TDMU
743 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 1922202010940 6021148762 TDMU
744 Phan Nguyễn Minh Trường 1922202010965 6721088940 TDMU
745 Võ Thanh Thảo 1922202010859 7423219846 TDMU
746 Đoàn Thái Thùy Trang 1922202010145 7424309800 TDMU
747 Trần Thị Ly 1922202040612 401113380 TDMU
748 Quảng Thị Thiên 1922202040796 5820378536 TDMU
749 Nguyễn Tú Phương 1922202040020 3823026855 TDMU
750 Hoàng Thị Thùy Dung 1922202040047 7424557075 TDMU
751 Chu Thị Lan 2022202010085 4025285004 TDMU
752 Phan Thị Duyên 2022202010035 5621695646 TDMU
753 Đào Thị Xuân 2022202010151 6720925065 TDMU
754 Phạm Ngọc Trang Huyền 2022202010803 7423032861 TDMU
755 Vũ Hạnh Tiên 2022202010727 7424554098 TDMU
756 Phạm Hồng Phương 2022202010157 5820479806 TDMU
757 Lê Thị Xuân Như 2022202010552 5820270467 TDMU
758 Nguyễn Văn Việt 2022202010616 6721018707 TDMU
759 Lê Thị Việt Lang 2022202010926 9521860010 TDMU
760 Nguyễn Ngọc Bích Ngân 2022202010548 7424705867 TDMU
761 Huỳnh Đặng Quỳnh Như 2022202010899 5820096145 TDMU
762 Hoàng Gia Bảo 2022202011006 7422277123 TDMU
763 Bùi Ngọc Hân 2022202010668 7221709684 TDMU
764 Cao Hồng Nhân 2022202010270 6021118347 TDMU
765 Phạm Thị Như 2022202011225 7022129061 TDMU
766 Nguyễn Hà Phương Uyên 2022202010660 7422254626 TDMU
767 Hoàng Nữ Thùy Vân 2022202010161 7424309802 TDMU
768 Trần Thị Thanh Vy 2022202010224 7423042959 TDMU
769 Trương Thị Thảo Vy 2022202010332 7525527527 TDMU
770 Phạm Đặng Thùy Dương 2022202011403 7423259764 TDMU
771 Lương Thị Thương 2022202041077 4217490934 TDMU
772 Trần Thu Huyền 2022202040105 7424544115 TDMU
773 Nguyễn Quỳnh A Linh 2022202041197 7422678133 TDMU
774 Vũ Thị Thanh Kim Huệ 2022202040147 6422226355 TDMU
775 Nguyễn Thị Yến Nhi 2022202040193 401802183 TDMU
776 Hoàng Thị Hằng 2022202040444 6720838080 TDMU
777 Võ Thị Thanh Huyền 2022202040763 6623918959 TDMU
778 Lê Thị Lan 2022202040781 4216399767 TDMU
779 Trương Thị Hồng Gấm 2122202010467 7422250450 TDMU
780 Nguyễn Thị Hồng An 2122202010781 7422980611 TDMU
781 Nguyễn Linh Hương 2122202010704 7423032910 TDMU
782 Nguyễn Thị Thanh Thúy 2122202011208 7424250802 TDMU
783 Trừ Hân Hoan 2122202010925 904402587 TDMU
784 Tạ Thị Kim Thoa 2122202011190 7423328988 TDMU
785 Quảng Thị Kim Anh 2122202010803 5820384425 TDMU
786 Vũ Trâm Anh 2122202010814 7424587957 TDMU
787 Nguyễn Ngọc Ánh Hồng 2122202010682 6721060454 TDMU
788 Đặng Phước Phi Hùng 2122202010937 7424485281 TDMU
789 Bùi Ngọc Phương Trinh 2122202011252 7424309479 TDMU
790 TrầN BảO Khương 2122202010976 7423482498 TDMU
791 Trần Diễm My My 2122202010390 5220422936 TDMU
792 Nguyễn Thị Yến Vy 2122202011308 7424585932 TDMU
793 Trương Ngọc Phụng 2122202010232 7424627185 TDMU
794 Lê Thị Hằng 2122202100095 7424664253 TDMU
795 Phạm Thị Thu Thảo 2122202100020 5420795207 TDMU
796 Trương Thị Bảo Trâm 2122202100037 7424948086 TDMU
797 Văn Bảo Anh Thư 2122202100109 7424599989 TDMU
798 Lê Thanh Trúc 2122202100180 7423414751 TDMU
799 Trương Kim Xuyến 2122202100025 7221207873 TDMU
800 Huỳnh Thị Thúy Quyền 2122202041149 7422351410 TDMU
801 Phạm Mai Yến Nhi 2122202041094 7422790695 TDMU
802 Phan Thị Cẩm Nhung 2122202040058 6721003503 TDMU
803 Trương Thị Hồng Ngọc 2122202040076 5221006374 TDMU
804 Nguyễn Thanh Ngân 2122202041056 7424558886 TDMU
805 Phạm Thị Linh Thu 2122202040348 6021004400 TDMU
806 Trịnh Thị Yến Linh 2122202041003 7424315827 TDMU
807 Đặng Thị Quỳnh Nga 2122202041040 4217040328 TDMU
808 Lê Văn Trọng 2122202041293 7424558318 TDMU
809 Trần Thị Mỹ Hiền 2122202040350 5420590257 TDMU
810 Đoàn Ngọc Thuận 2122202041213 7424474062 TDMU
811 Tô Hồng Tuyết 2122202041309 7424022784 TDMU
812 Nguyễn Ngọc Bảo Phương 2122202040417 7424310107 TDMU
813 Nguyễn Lê Ngọc Diễm 2122202040715 6624238594 TDMU
814 Hán Thị Mỹ Tuệ 2122202041303 5820443696 TDMU
815 Huỳnh Phước Ái 2122202040770 8924638903 TDMU
816 Đặng Thị Hạnh 2122202040320 6422741611 TDMU
817 Mã Thị Hồng Hạnh 2122202040876 7021539268 TDMU
818 Thái Nguyễn Kiều My 2122202040536 7423367774 TDMU
819 Nguyễn Thị Thu Hương 2124202010082 7021279535 TDMU
820 Võ Thị Liên 2125401010235 5120264641 TDMU
821 Nguyễn Thành Luân 2125401010020 7424640494 TDMU
822 Trịnh Hương Giang 2125401010220 7526559062 TDMU
823 Trần Thị Kim Ngân 2125401010094 8723758285 TDMU
824 Nguyễn Uyên Nhi 2125401010294 7423317285 TDMU
825 Hồ Trần Thanh Thúy 2125401010293 5420603052 TDMU
826 Nguyễn Trần Thủy Tiên 2124401120058 7424680057 TDMU
827 Thị Liên 1821402010019 7022111406 TDMU
828 Thiên Trương Quỳnh Anh 1821402020084 5820580998 TDMU
829 Đào Thị Xuân Nữ 1821402020091 9123734147 TDMU
830 Huỳnh Đỗ Ngọc Liên 1921402020107 7422145122 TDMU
831 Nguyễn Thị Minh Nhi 1921402020128 7422332475 TDMU
832 Thái Thị Thanh Phượng 1921402020033 7422343829 TDMU
833 Lê Thụy Phụng Tiên 1921402020167 7424309629 TDMU
834 Thị Trâm 2021402020613 5820209023 TDMU
835 Phạm Anh Thư 2021402020579 6021123164 TDMU
836 TrầN Thị Thanh ThúY 2021402020561 7422766321 TDMU
837 Đỗ Thị Phương Duyên 2021402020282 7424635564 TDMU
838 Võ Thùy Dương 2021402020292 7423230715 TDMU
839 Đỗ Thanh Hà 2021402020301 7424309641 TDMU
840 Trương Yến Ngân 2021402020445 7929249460 TDMU
841 Trần Hoàng Anh 2021402020705 6822423031 TDMU
842 Ninh Thị Thanh Huyền 2021402020357 7423189097 TDMU
843 Lê Vy Phương Mai 2021402020407 6421509005 TDMU
844 HuỳNh Thị NgọC Trân 2021402020614 7424554162 TDMU
845 Nguyễn Trần Hoa Việt 2021402020666 7424669669 TDMU
846 Trần Thanh Ngân 2021402020444 7423296372 TDMU
847 Bích Thị Hồng Văn 2021402020661 6021482558 TDMU
848 Đinh Thị Yến 2021402170085 7201545478 TDMU
849 Nguyễn Như Huỳnh 2127601010042 7424256091 TDMU
850 Phùng Thị Tâm 2127601010054 7424186892 TDMU
851 Trương Thanh Thảo 2127601010026 7422355004 TDMU
852 Trần Thị Mai Ly 2121401010155 3824103670 TDMU
853 Thị Sa Nách 2121402020355 7222559521 TDMU
854 Nguyễn Anh Thư 2121402020192 7423182558 TDMU
855 Nguyễn Đặng Bích Dâng 2121402020336 6021308120 TDMU
856 Phạm Thanh Thảo 2121402020023 7422678003 TDMU
857 Hoàng Trần Mai Anh 2121402020333 6021337265 TDMU
858 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2121402020345 6020557730 TDMU
859 Lê Hà Nhung 2121402020362 6020933016 TDMU
860 Trần Thị Sung Suyến 2121402020043 7424474349 TDMU
861 Nguyễn Thái Trúc Vy 2121402020018 7423654506 TDMU
862 Nguyễn Thị Thu Hồng 2121402180034 7021518707 TDMU
863 Trần Thị Thanh Tâm 2121402170224 7423156897 TDMU
864 Trần Thị Trúc Linh 2121402170157 7721215480 TDMU
865 Bùi Tấn Lộc 2123104010226 7221262231 TDMU
1 Trương Quang Duy 1524403010119 7422181867 TDMU
2 Bùi Thị Trang 1622202010245 3420978182 TDMU
3 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1625801020088 7424540410 TDMU
4 Đoàn Ngọc Quế Trâm 1722202010365 7424571825 TDMU
5 Nguyễn Tuấn Vũ 1724801030172 7422295547 TDMU
6 Trần Nhật Linh 1724801040035 7222147132 TDMU
7 Nguyễn Nhựt 1724801040053 7424344396 TDMU
8 Phạm Thanh Phát 1724801040129 7424316460 TDMU
9 Nguyễn Văn Hiếu 1725202010086 7424343869 TDMU
10 Lý Vũ Luân 1725202010151 7422232608 TDMU
11 Nguyễn Giang Sang 1725202010225 7422690124 TDMU
12 Nguyễn Hoàng Vũ 1725202010313 7424359097 TDMU
13 Phạm Thanh Nam 1725801020030 7422375439 TDMU
14 Nguyễn Thị Nhị Nhung 1725801020036 6021231531 TDMU
15 Vũ Thị Tú Trinh 1725801020067 7021977261 TDMU
16 Nguyễn Tiến Đạt 1725802080015 7021133788 TDMU
17 Ngô Minh Mẫn 1725802080037 7424120565 TDMU
18 Nguyễn Minh Tiến 1725802080062 7424358895 TDMU
19 Thái Thanh Vương 1725802080087 7424349221 TDMU
20 Trương Thị Thanh Hằng 1821401010005 5221660915 TDMU
21 Nguyễn Thị Trúc Linh 1821401010027 7422285397 TDMU
22 Đoàn Thị Hoài Trang 1821402010005 4017992931 TDMU
23 Trần Thị Hằng 1821402010007 4216121530 TDMU
24 Phan Thị Ngọc Thu 1821402010016 5621551234 TDMU
25 Lại Thị Thu Thảo 1821402010025 7021527980 TDMU
26 Nguyễn Trần Hoàng Yến 1821402010026 7021199314 TDMU
27 Hồ Thị Thanh Huyền 1821402010027 7021360965 TDMU
28 Trịnh Nguyễn Hoài Thương 1821402010037 7424686609 TDMU
29 Nguyễn Thị Thảo Vi 1821402010039 7423813769 TDMU
30 Phan Thị Hoàng Anh 1821402010040 7423056928 TDMU
31 Nguyễn Khánh Linh 1821402010041 7423307657 TDMU
32 Đỗ Thị Lan Hương 1821402010042 7423302282 TDMU
33 Nguyễn Thủy Tiên 1821402010049 7423052563 TDMU
34 Lê Kim Ánh 1821402010053 7424139410 TDMU
35 Ngô Thị Huỳnh Hoa 1821402010054 7424044838 TDMU
36 Nguyễn Thị Ngọc Hà 1821402010062 7424467725 TDMU
37 Trần Thị Phương Trâm 1821402010064 7422803930 TDMU
38 Nguyễn Thu Hiền 1821402010067 7422932985 TDMU
39 Hoàng Thị Yến Nhi 1821402010068 7422928959 TDMU
40 Lê Thị Tuyết Nhi 1821402010070 7424651811 TDMU
41 Nguyễn Thị Thu Thảo 1821402010073 7424544606 TDMU
42 Trần Thị Nga 1821402010077 7422715217 TDMU
43 Nguyễn Thị Trúc Bi 1821402010078 7422741259 TDMU
44 Nguyễn Thị Lý 1821402010079 7424557665 TDMU
45 Nguyễn Thượng Thùy Linh 1821402010084 7524057916 TDMU
46 Nguyễn Thị Loan 1821402010088 4221470357 TDMU
47 Tô Thanh Tuyền 1821402010089 7221313670 TDMU
48 Nguyễn Thị Kim Riêu 1821402010090 5820770128 TDMU
49 Trần Thị Ngọc Nhi 1821402010092 5820327989 TDMU
50 Lê Thị Thanh Mai 1821402010096 7721424058 TDMU
51 Trần Thị Vân 1821402010098 6720543506 TDMU
52 Bùi Xuân Trường 1821402020001 7928523891 TDMU
53 Nguyễn Thị Thỉn 1821402020005 4216428798 TDMU
54 Đinh Thị Hằng 1821402020008 6623563574 TDMU
55 Nguyễn Thị Phương 1821402020010 6623083729 TDMU
56 Vũ Ngọc Xuân Dung 1821402020012 6822113969 TDMU
57 Nguyễn Tấn Lợi 1821402020018 7422563526 TDMU
58 Hà Ngọc Nhi 1821402020020 7424640716 TDMU
59 Lý Ngọc Uyển Nhi 1821402020021 7422116981 TDMU
60 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm 1821402020022 7424640726 TDMU
61 Nguyễn Thị My 1821402020027 7424082776 TDMU
62 Ngô Ngọc Nhung 1821402020033 7423650444 TDMU
63 Nguyễn Minh Anh 1821402020034 7423567929 TDMU
64 Đinh Thị Hải Yến 1821402020037 7423101661 TDMU
65 Nguyễn Hoàng Thảo Chi 1821402020038 7423296454 TDMU
66 Cáp Diễm Chi 1821402020041 7423139652 TDMU
67 Nguyễn Thị Biên Thùy 1821402020043 7424783292 TDMU
68 Đinh Thị Thúy An 1821402020046 7424255535 TDMU
69 Lê Thị Nga 1821402020048 7424173538 TDMU
70 Trần Ngọc Bảo Thi 1821402020049 7424046575 TDMU
71 Lê Thùy Thanh Trúc 1821402020056 7424255266 TDMU
72 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1821402020060 7422841738 TDMU
73 Phạm Thị Yến Loan 1821402020067 7423013431 TDMU
74 Hồ Thị Kim Thư 1821402020068 7424000775 TDMU
75 Ngô Văn Tiến 1821402020069 7422946898 TDMU
76 Nguyễn Thị Thu Thanh 1821402020071 7424682495 TDMU
77 Nguyễn Thị Như Hảo 1821402020074 7422660754 TDMU
78 Tống Thị Ngọc Thảo 1821402020076 7422695234 TDMU
79 Nguyễn Tiến Hoàng 1821402020078 5820397976 TDMU
80 Trần Thị Kim Thúy 1821402020081 5820421437 TDMU
81 Bùi Quốc Bảo 1821402020082 5820681486 TDMU
82 Trương Thị Thu Hương 1821402020083 5820373151 TDMU
83 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1821402170004 7935396094 TDMU
84 Bùi Thị Phương Nhi 1821402170011 5420668422 TDMU
85 Phạm Hồng Nhung 1821402170015 7424594861 TDMU
86 Vũ Thị Hoa 1821402170019 7422213121 TDMU
87 Ngô Thị Bích Ngọc 1821402170021 7424084384 TDMU
88 Lê Thị Thùy Trang 1821402170024 7422127394 TDMU
89 Nguyễn Thúy Hằng 1821402170030 7424151651 TDMU
90 Trần Ngọc Thiên Minh 1821402170032 7423273507 TDMU
91 Đặng Ngọc Thùy Trang 1821402170036 7423289439 TDMU
92 Trần Huỳnh Như 1821402170038 7424258751 TDMU
93 Bùi Thị Hà Nam 1821402170043 7422590755 TDMU
94 Nguyễn Thị Như Ngọc 1821402170045 7422763781 TDMU
95 Nguyễn Thị Mỹ Linh 1821402170050 7422656712 TDMU
96 Võ Thị Mỹ Duyên 1821402170054 7424129613 TDMU
97 Phan Trần Kim Ngân 1821402170061 7221508113 TDMU
98 Nguyễn Quế Châu 1821402180005 7422481810 TDMU
99 Nguyễn Thị Ánh Dương 1821402180017 7424293691 TDMU
100 Trần Ngô Thảo Nguyên 1821402180026 7422320986 TDMU
101 Giáp Thị Lan Hương 1821402180031 2421933458 TDMU
102 Nguyễn Hà Thanh Ngân 1822202010007 7938493352 TDMU
103 Phạm Thị Hồng 1822202010015 3821613840 TDMU
104 Thái Thị Diễm Quỳnh 1822202010040 5221847768 TDMU
105 Nguyễn Thanh Thúy 1822202010048 6421507983 TDMU
106 Phạm Thị Hương Giang 1822202010049 6422493002 TDMU
107 Nguyễn Thị Thu Nga 1822202010053 5420320498 TDMU
108 Nguyễn Thị Lan Anh 1822202010063 6623298539 TDMU
109 Dương Thị Diệu Linh 1822202010079 7022206708 TDMU
110 Vũ Thị Hoàng Ngân 1822202010091 7021095529 TDMU
111 Phạm Thị Kim Oanh 1822202010092 7021098952 TDMU
112 Nguyễn Xuân Trang 1822202010094 7022066716 TDMU
113 Nguyễn Thị Hiền 1822202010101 7021582296 TDMU
114 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1822202010118 7021240261 TDMU
115 Trần Lê Vân Anh 1822202010134 7424531421 TDMU
116 Trần Thanh Trúc Giang 1822202010138 7424531481 TDMU
117 Hồ Thị Phương Hằng 1822202010140 7422209412 TDMU
118 Nguyễn Ngân Lộc 1822202010153 7424599902 TDMU
119 Nguyễn Thị Cẩm Ly 1822202010154 2521605923 TDMU
120 Lý Mỹ Phương Ngân 1822202010158 7424531494 TDMU
121 Đoàn Thị Mai Nhi 1822202010162 7424531461 TDMU
122 Nguyễn Hoàng Minh Thi 1822202010178 7424599917 TDMU
123 Trịnh Thị Kim Thoa 1822202010180 7422117699 TDMU
124 Phạm Thị Hồng Thuỷ 1822202010182 7424640739 TDMU
125 Bùi Lê An Toàn 1822202010189 7422348182 TDMU
126 Huỳnh Ngọc Diễm Trinh 1822202010193 7422362596 TDMU
127 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 1822202010216 7424594868 TDMU
128 Cáp Bùi Hoàng Tâm 1822202010219 7422268084 TDMU
129 Trần Võ Thảo Duyên 1822202010236 7423700180 TDMU
130 Phan Thanh Thảo 1822202010266 7423733357 TDMU
131 Nguyễn Thị Diễm Trân 1822202010271 7423895311 TDMU
132 Lê Võ Thiên Triệu 1822202010272 7423870798 TDMU
133 Nương Triệu Vy 1822202010276 7423898924 TDMU
134 Nguyễn Kiều Anh 1822202010278 7423400740 TDMU
135 Nguyễn Thị Hương Giang 1822202010279 7423056541 TDMU
136 Phan Đặng Minh Giàu 1822202010280 7423190679 TDMU
137 Đặng Thị Yến Loan 1822202010293 7423233536 TDMU
138 Trần Minh Thư 1822202010311 7423273245 TDMU
139 Đinh Lê Tố Mi 1822202010321 7424255568 TDMU
140 Nguyễn Khắc Thiên Trang 1822202010332 7423015790 TDMU
141 Nguyễn Võ Phương Anh 1822202010339 7423637924 TDMU
142 Võ Thùy Dương 1822202010342 7424093360 TDMU
143 Tống Thùy Linh 1822202010350 7424255214 TDMU
144 Phạm Thị Thanh Loan 1822202010351 7423923698 TDMU
145 Phan Văn Phát 1822202010357 7424258875 TDMU
146 Chiếm Thị Trâm 1822202010366 7424208269 TDMU
147 Nguyễn Thị Ngọc Dung 1822202010375 7422815665 TDMU
148 Nguyễn Thị Huyền 1822202010379 7423137926 TDMU
149 Ngô Thị Thanh Trúc 1822202010386 7422460393 TDMU
150 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1822202010399 7424473343 TDMU
151 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 1822202010405 7422866336 TDMU
152 Văn Thị Tuyết Hân 1822202010406 7424544665 TDMU
153 Trần Ái Phụng 1822202010409 7422865835 TDMU
154 Vũ Như Quỳnh 1822202010410 7424294151 TDMU
155 Nguyễn Huỳnh Mỹ Uyên 1822202010414 7422914553 TDMU
156 Nguyễn Thị Kim Anh 1822202010416 7422714039 TDMU
157 Đinh Thị Ngọc Tú 1822202010431 7422710133 TDMU
158 Trương Thị Thanh Thúy 1822202010435 7935125228 TDMU
159 Hồ Minh Trọng 1822202010444 7222558350 TDMU
160 Nguyễn Nhật Nam 1822202010449 7221732057 TDMU
161 Bùi Thị Hương Giang 1822202010454 7222466086 TDMU
162 Hoàng Vỉ An 1822202010455 7222021733 TDMU
163 Biện Ngọc Trâm 1822202010461 7222199334 TDMU
164 Trương Hoài Trúc 1822202010474 6021272652 TDMU
165 Nguyễn Thị Huệ Mai 1822202010484 8722514073 TDMU
166 Đoàn Thị Mỹ Tiên 1822202010491 8923142511 TDMU
167 Trần Thị Anh Thư 1822202010499 8621453606 TDMU
168 Nguyễn Thị Thu Giang 1822202010505 6720912253 TDMU
169 Tống Thị Nhân 1822202010506 6721245303 TDMU
170 Phạm Thị Mỹ Quyên 1822202010508 6720710312 TDMU
171 Hồ Văn Tuyến 1822202010510 6720633603 TDMU
172 Nguyễn Anh Khoa 1822202010511 7422364461 TDMU
173 Trịnh Lương Nguyên 1822202010519 6020084885 TDMU
174 Cao Yến Phi 1822202010523 6020474277 TDMU
175 Nguyễn Thi Hoàng Na 1822202010524 4920294786 TDMU
176 Lê Thị Thu Thảo 1822202010525 7929233908 TDMU
177 Hồ Minh Triết 1822202010533 7935496808 TDMU
178 Đỗ Thị Ngọc Tuyền 1822202010540 7422130562 TDMU
179 Lê Hoàng Quân 1822202010544 7424664110 TDMU
180 Đặng Thị Hoàng 1822202010545 5420648366 TDMU
181 Lê Thị Kim Phụng 1822202040006 7935248440 TDMU
182 Nguyễn Thị Trang 1822202040025 4217074805 TDMU
183 Nguyễn Thị Hải Yến 1822202040033 4217007698 TDMU
184 Lê Thủy Tiên 1822202040035 4920374985 TDMU
185 Huỳnh Thị Thu Hiền 1822202040049 5220970990 TDMU
186 Huỳnh Thị Thu Thủy 1822202040050 5220993812 TDMU
187 Văn Thị Thu Trang 1822202040051 5220960467 TDMU
188 Huỳnh Thị Kim Yến 1822202040056 5220649799 TDMU
189 Nguyễn Thị Thu Sang 1822202040058 5220258527 TDMU
190 Nguyễn Phương Linh 1822202040104 7021863004 TDMU
191 Trần Thị Linh 1822202040105 7021863035 TDMU
192 Nguyễn Thế Tâm 1822202040108 7021863096 TDMU
193 Lương Ngọc Quỳnh Trân 1822202040110 7022384134 TDMU
194 Phạm Hồng Nguyên 1822202040116 7021091116 TDMU
195 Vũ Thị Thu Hồng 1822202040121 7021488328 TDMU
196 Phạm Thị Anh Thư 1822202040136 7022210829 TDMU
197 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1822202040142 7021390549 TDMU
198 Nguyễn Thị Bình An 1822202040153 7424594844 TDMU
199 Nguyễn Thị Thùy Trang 1822202040164 7422267184 TDMU
200 Lê Ngọc Uyên 1822202040167 7422296776 TDMU
201 Nguyễn Thị Phương Ngân 1822202040170 7422321891 TDMU
202 Lâm Kim Phụng 1822202040172 7424635028 TDMU
203 Lê Thị Diệu Hiền 1822202040185 7423630446 TDMU
204 Trương Ngọc Diễm 1822202040192 7424671034 TDMU
205 Trần Ngọc Thủy Tiên 1822202040198 7424686612 TDMU
206 Nguyễn Khánh Minh Uyên 1822202040202 7422321828 TDMU
207 Trần Thị Ngọc Ánh 1822202040204 7423024693 TDMU
208 Lê Thị Mỹ Cầm 1822202040205 7423427151 TDMU
209 Trần Thị Cẩm Hồng 1822202040206 7423116012 TDMU
210 Ngô Thị Vân Anh 1822202040207 7423417855 TDMU
211 Vũ Nam Phương 1822202040213 7424019644 TDMU
212 Trần Ngọc Kim Trân 1822202040230 7424031393 TDMU
213 Phan Trúc Nhường 1822202040245 7424081280 TDMU
214 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1822202040248 7422575554 TDMU
215 Nguyễn Thị Thu Thảo 1822202040250 7422918288 TDMU
216 Lê Thị Ái My 1822202040254 8023249040 TDMU
217 Nguyễn Đặng Thảo Vy 1822202040268 7422812827 TDMU
218 Nguyễn Thị Ánh Hồng 1822202040275 7422758988 TDMU
219 Kim Thị Ngọc Nga 1822202040282 7424544605 TDMU
220 Võ Thị Thanh Trúc 1822202040291 7422913304 TDMU
221 Phạm Thị Thùy Dương 1822202040294 7422716501 TDMU
222 Phạm Phan Hoài Phương 1822202040296 7422712561 TDMU
223 Tăng Quốc Thành 1822202040297 7422683520 TDMU
224 Nguyễn Thị Thùy Trâm 1822202040298 7424557564 TDMU
225 Nguyễn Thị Thanh Trang 1822202040302 5820347103 TDMU
226 Nguyễn Thu Dân 1822202040304 5820413626 TDMU
227 Lê Thị Mỹ Hiền 1822202040307 7222558386 TDMU
228 Trần Thị Khá 1822202040318 7221539416 TDMU
229 Nguyễn Trung Tín 1822202040320 7221590905 TDMU
230 Huỳnh Tấn Khoa 1822202040329 7221942088 TDMU
231 Lê Hà Mỹ Phương 1822202040330 7222042898 TDMU
232 Nguyễn Thị Tho 1822202040332 7222235225 TDMU
233 Đặng Thị Trà My 1822202040334 6020407967 TDMU
234 Hồ Nhìn Cấm 1822202040336 6020581078 TDMU
235 Lê Thị Kiều Oanh 1822202040347 6020910359 TDMU
236 Dương Kỳ Yến 1822202040352 7526602219 TDMU
237 Trịnh Quốc Nhật Giang 1822202040358 8023222403 TDMU
238 Lưu Thị Thúy An 1822202040359 8022019917 TDMU
239 Phạm Thị Thùy Linh 1822202040362 8923550882 TDMU
240 Giang Cẩm Ái 1822202040373 9520877988 TDMU
241 Trương Thị Hương 1822202040375 6721007982 TDMU
242 Bùi Thị Thắm 1822202040377 6720744567 TDMU
243 Bùi Thị Thùy Trang 1822202040378 6720715707 TDMU
244 Lê Thị Yến Nhi 1822202040382 3823916260 TDMU
245 Nguyễn Lê Phương Thảo 1822202040388 7423054460 TDMU
246 Nguyễn Thị Phương Trâm 1822202040392 7422201679 TDMU
247 Đàm Thị Thanh Thư 1822202040394 7022210780 TDMU
248 Đặng Phương Thanh 1822202040398 5420857816 TDMU
249 Bùi Thị Mận 1822202040407 5220790750 TDMU
250 Vũ Thị Mỹ Hằng 1822202040417 6721004023 TDMU
251 Bùi Thị Huệ 1822202040418 3520747650 TDMU
252 Hoàng Thị Hồng Nhung 1822290400001 7022514801 TDMU
253 Nguyễn Ngọc Lan Tiên 1822290400010 7022205878 TDMU
254 Hoàng Thảo Anh 1822290400017 7422293758 TDMU
255 Lê Minh Tiến 1822290400023 7422219697 TDMU
256 Huỳnh Minh Chuẩn 1822290400066 6020560684 TDMU
257 Nguyễn Minh Khoa 1823102010001 7935156449 TDMU
258 Nguyễn Phạm Thanh Phúc 1823102010010 7424642107 TDMU
259 Phạm Trần Xuân Vy 1823102050047 7021723416 TDMU
260 Trần Thị Minh Anh 1823102050058 7422721630 TDMU
261 Nguyễn Phương Thảo 1823102050094 7422747005 TDMU
262 Thái Huỳnh Kim Thoa 1823102050111 7424664037 TDMU
263 Nguyễn Song Bạch Thục 1823102050151 7422975264 TDMU
264 Ngô Thành Quý 1823102050170 7424040726 TDMU
265 Trần Thị Ngọc Huyền 1823102050178 7423790044 TDMU
266 Trần Thị Ngọc Thảo 1823102050179 7422583860 TDMU
267 Đào Thị Phương Uyên 1823102050220 7424563236 TDMU
268 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1823102050239 7423689831 TDMU
269 Nguyễn Huy Hoàng 1823102050251 7422708642 TDMU
270 Nguyễn Thị Yến Nhi 1823102050261 7422665990 TDMU
271 Phan Minh Quyền 1823102050262 7422672001 TDMU
272 Hoàng Tuấn Anh 1823102050271 7425028398 TDMU
273 Phạm Anh Hào 1823102050282 7423002239 TDMU
274 Nguyễn Đình Huấn 1823102050285 7423780868 TDMU
275 Nguyễn Hoàng Kim 1823102050293 7423965583 TDMU
276 Nguyễn Thành Trung 1823102050311 7424399082 TDMU
277 Nguyễn Quang Vũ 1823102050316 7422358921 TDMU
278 Phạm Phương Nam 1823102050340 7221526780 TDMU
279 Lê Quỳnh Mỹ Duyên 1823102050350 7222452096 TDMU
280 Lê Trường Duy 1823102050359 7222095141 TDMU
281 Nguyễn Hữu Tính 1823102050370 7222172621 TDMU
282 Nguyễn Hồng Hoàng Trọng 1823102050401 7424313722 TDMU
283 Lê Thị Tuyết Nhi 1823105010017 7422432558 TDMU
284 Lê Hồng Phúc 1823105010018 7422293007 TDMU
285 Lê Duy Phúc 1823105010025 7424663876 TDMU
286 Trần Vĩnh Thịnh 1823105010109 7424706060 TDMU
287 Nguyễn Hoàng Hiệp 1823401010002 7422215072 TDMU
288 Trảo Thị Cẩm Thu 1823401010008 7929243667 TDMU
289 Phạm Tấn Quang 1823401010009 7935014056 TDMU
290 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1823401010015 2520380577 TDMU
291 Nguyễn Thị Minh Thư 1823401010022 3720636716 TDMU
292 Lê Hoàng Tuyết Nhung 1823401010037 4621220665 TDMU
293 Đinh Thị Lan Anh 1823401010038 5121417431 TDMU
294 Lương Thị Hương Giang 1823401010055 6422331454 TDMU
295 Nguyễn Thanh Ngân 1823401010058 6421771632 TDMU
296 Đỗ Xuân Mai 1823401010062 5420263840 TDMU
297 Trương Hoài Nhật Vũ 1823401010066 5420300027 TDMU
298 Đinh Thị Cẩm Thu 1823401010070 5420574691 TDMU
299 Tạ Việt Hoàng 1823401010080 6624187086 TDMU
300 Ngô Thị Thúy Sinh 1823401010089 6623329159 TDMU
301 Nguyễn Bá Lộc 1823401010099 7022199987 TDMU
302 Nguyễn Đông Hồ 1823401010111 7021495003 TDMU
303 Đoàn Khả Như 1823401010129 7021140162 TDMU
304 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 1823401010144 7021288896 TDMU
305 Huỳnh Lan Châu 1823401010172 7422308640 TDMU
306 Phương Tấn Đạt 1823401010178 7422238883 TDMU
307 Bùi Thanh Hảo 1823401010181 7422307520 TDMU
308 Nguyễn Kim Ngân 1823401010212 7422210348 TDMU
309 Nguyễn Minh Nhật 1823401010221 7424640704 TDMU
310 Đoàn Nguyễn Hoàng Yến Nhi 1823401010222 7424566191 TDMU
311 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1823401010231 7422213923 TDMU
312 Đoàn Thị Kim Quyên 1823401010240 7424138765 TDMU
313 Nguyễn Thị Bích Trâm 1823401010253 7422325630 TDMU
314 Nguyễn Hồng Yến 1823401010271 7422192157 TDMU
315 Trần Thị Kim Yến 1823401010272 7424531511 TDMU
316 Trần Ngọc Bích 1823401010286 7422397721 TDMU
317 Tăng Khánh Duy 1823401010288 7423705594 TDMU
318 Huỳnh Thanh Huy 1823401010301 7423866534 TDMU
319 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 1823401010313 7422867055 TDMU
320 Nguyễn Thị Yến Nhi 1823401010315 7424042021 TDMU
321 Nguyễn Quang Sang 1823401010320 7424671516 TDMU
322 Nguyễn Phúc Toàn 1823401010343 7423779562 TDMU
323 Phan Diễm Huyền Trâm 1823401010345 7424671189 TDMU
324 Võ Thị Thanh Trúc 1823401010346 7423674069 TDMU
325 Trịnh Thị Thanh Vân 1823401010349 7423498144 TDMU
326 Lê Thị Cẩm Sương 1823401010365 7424686829 TDMU
327 Võ Diễm Trinh 1823401010374 7423369202 TDMU
328 Phạm Thị Kim Tú 1823401010377 7423046684 TDMU
329 Trần Thị Thanh Hiền 1823401010384 7422308040 TDMU
330 Phạm Thị Quỳnh Như 1823401010389 7424085630 TDMU
331 Nguyễn Minh Thành 1823401010391 7424062272 TDMU
332 Tống Thị Huyền Trân 1823401010395 7424084882 TDMU
333 Võ Đức Ân 1823401010396 7423680807 TDMU
334 Vương Ngọc Kiều Duyên 1823401010400 7424258844 TDMU
335 Lê Viết Đức 1823401010401 7424255291 TDMU
336 Phạm Thị Phượng Hằng 1823401010403 7424226695 TDMU
337 Trương Thị Vân Khanh 1823401010406 7424258756 TDMU
338 Nguyễn Phương Linh 1823401010408 7424163266 TDMU
339 Bùi Thị Thanh Ngân 1823401010415 7423932122 TDMU
340 Huỳnh Yến Như 1823401010418 7423892278 TDMU
341 Lý Tú Phương 1823401010420 9421426698 TDMU
342 Văn Thị Ngọc Thúy 1823401010427 7423031788 TDMU
343 Lê Thị Ánh Tiên 1823401010428 7424227735 TDMU
344 Tạ Tùng Anh 1823401010433 7422431529 TDMU
345 Nguyễn Thị Hồng Ân 1823401010434 7422414933 TDMU
346 Bùi Thị Thùy Dương 1823401010439 7422785799 TDMU
347 Nguyễn Thị Hoàng Phương 1823401010457 7422592446 TDMU
348 Trịnh Văn Thái 1823401010459 7422589959 TDMU
349 Lương Vủ Bích Thủy 1823401010460 7424418984 TDMU
350 Trần Ngọc Anh Thư 1823401010461 7424419006 TDMU
351 Lê Nguyệt Hoàng Nhi 1823401010472 7422222625 TDMU
352 Nguyễn Đăng Khoa 1823401010494 7424215493 TDMU
353 Nguyễn Phạm Quốc Huy 1823401010518 7422678430 TDMU
354 Nguyễn Ngọc Tuyết Ngân 1823401010526 7422739351 TDMU
355 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1823401010528 7422656918 TDMU
356 Trần Thị Hải Trâm 1823401010530 7422704407 TDMU
357 Nguyễn Thị Kim Quyên 1823401010549 7221206658 TDMU
358 Nguyễn Hữu Kha 1823401010558 7222219610 TDMU
359 Hồ Thị Trúc Linh 1823401010559 7222071046 TDMU
360 Trần Thị Bích Ngọc 1823401010569 6021003827 TDMU
361 Trần Lê Phương Anh 1823401010573 7523514668 TDMU
362 Lê Thị Tuyết Loan 1823401010586 8723539021 TDMU
363 Nguyễn Đức Thạo 1823401010587 8723770917 TDMU
364 Lê Thị Huỳnh Như 1823401010599 9123557949 TDMU
365 Nguyễn Thị Mộng Nghi 1823401010603 9421571154 TDMU
366 Vũ Thị Minh Ánh 1823401010620 7021302169 TDMU
367 Trần Châu Anh Thư 1823401010638 7424211980 TDMU
368 La Hồng Thuận 1823401010639 7424255364 TDMU
369 Vũ Thanh Tú 1823402010064 7021273918 TDMU
370 Trần Yến Nhung 1823402010096 7424063164 TDMU
371 Nguyễn Văn Quang 1823402010099 7424606748 TDMU
372 Trần Tuyết Dương 1823402010142 7422173642 TDMU
373 Nguyễn Tiến Thuận 1823402010153 7424671498 TDMU
374 Trương Phước Tấn 1823402010156 7424686605 TDMU
375 Tống Ngọc Thanh Như 1823402010182 7424001035 TDMU
376 Nguyễn Thị Kim Tiền 1823402010252 7424557123 TDMU
377 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 1823402010256 7422673512 TDMU
378 Đinh Thị Kim Ngân 1823402010265 5820278371 TDMU
379 Nguyễn Thị Dung 1823403010001 0120536607 TDMU
380 Trương Thị Ngọc 1823403010002 0120581962 TDMU
381 Nguyễn Thị Hồng 1823403010003 0123928449 TDMU
382 Lê Đỗ Ngọc Hà 1823403010004 7928685068 TDMU
383 Lê Thị Ngọc 1823403010005 7928646975 TDMU
384 Phạm Thị Huyền 1823403010011 3621843592 TDMU
385 Phạm Thị Tuyết 1823403010014 7424348777 TDMU
386 Vũ Hà My 1823403010015 3720772141 TDMU
387 Nguyễn Thị Nhung 1823403010017 3821932792 TDMU
388 Trịnh Thị Hằng 1823403010031 4016716430 TDMU
389 Nguyễn Thị Hà An 1823403010036 4216975453 TDMU
390 Trần Thị Thu Hà 1823403010038 4217073215 TDMU
391 Hồ Thị Phương 1823403010040 4217428252 TDMU
392 Đặng Thị Linh 1823403010044 4420030241 TDMU
393 Nguyễn Thị Anh Quỳnh 1823403010052 5221742788 TDMU
394 Đỗ Thị Việt Trâm 1823403010065 6422366646 TDMU
395 Hồ Thị Như Ý 1823403010071 5420307562 TDMU
396 Trần Thị Thùy Trang 1823403010078 6623665905 TDMU
397 Đỗ Thị Hiền 1823403010079 6623309211 TDMU
398 Trần Thị Trúc Ly 1823403010091 7021790458 TDMU
399 Vương Thúy Ngọc 1823403010098 7021433702 TDMU
400 Đặng Minh Thư 1823403010099 7021073442 TDMU
401 Bùi Phạm Hà Phương 1823403010104 7021110736 TDMU
402 Trịnh Thị Huệ 1823403010120 7021836663 TDMU
403 Trần Thị Hoài Thu 1823403010123 7021181144 TDMU
404 Trần Thị Liên 1823403010127 7021122802 TDMU
405 Huỳnh Thị Hồng Hạnh 1823403010145 7021194549 TDMU
406 Cái Thị Kim Anh 1823403010160 7424594871 TDMU
407 Lê Trần Ngọc Bích 1823403010166 7422157195 TDMU
408 Lê Hoàng Duy 1823403010169 7422150270 TDMU
409 Phạm Mỹ Duyên 1823403010171 7422359180 TDMU
410 Huỳnh Kim Hiền 1823403010178 7422458500 TDMU
411 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 1823403010180 7423969121 TDMU
412 Nguyễn Tấn Lộc 1823403010190 7422607683 TDMU
413 Trần Như Mẫn 1823403010192 7424606747 TDMU
414 Nguyễn Ngọc Nga 1823403010193 7422840742 TDMU
415 Huỳnh Thị Thủy Ngân 1823403010195 7422267315 TDMU
416 Lê Đoàn Phương Nguyên 1823403010200 7422328915 TDMU
417 Lý Phương Nguyên 1823403010201 7422256097 TDMU
418 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 1823403010219 7424606839 TDMU
419 Văn Minh Thư 1823403010222 7422388335 TDMU
420 Nguyễn Hoài Thương 1823403010223 7422266727 TDMU
421 Từ Ngọc Thủy Tiên 1823403010226 7422271155 TDMU
422 Lê Thị Kim Trang 1823403010229 7424566194 TDMU
423 Trần Thanh Trúc 1823403010237 7422312455 TDMU
424 Giang Kim Khôn Tùng 1823403010240 7422223696 TDMU
425 Nguyễn Thị Thu Hiền 1823403010247 7422278527 TDMU
426 Hồ Thanh Ngân 1823403010249 7422213296 TDMU
427 Nông Trúc Anh 1823403010256 7423466120 TDMU
428 Đỗ Anh Thư 1823403010267 7423534950 TDMU
429 Phú Duy Hoàng Long 1823403010275 7423266951 TDMU
430 Nguyễn Hoàng Ngọc Nga 1823403010278 7423296126 TDMU
431 Tống Thị Mỹ Xuân 1823403010297 7424146628 TDMU
432 Phạm Thị Thúy Hà 1823403010304 7424255232 TDMU
433 Đặng Thùy Linh 1823403010353 7424419014 TDMU
434 Trần Nguyễn Trúc Linh 1823403010355 7422849054 TDMU
435 Võ Thị Thanh Ngọc 1823403010360 7422847275 TDMU
436 Trương Ngọc Nguyên 1823403010361 7422576802 TDMU
437 Nguyễn Thanh Thuy 1823403010368 7422841868 TDMU
438 Lữ Ngọc Mộng Tuyền 1823403010378 7422732366 TDMU
439 Hồ Thảo Nguyên 1823403010382 7422846028 TDMU
440 Lê Thị Kim Yến 1823403010387 7422633546 TDMU
441 Nguyễn Thị Ngọc Thiện 1823403010404 7422853031 TDMU
442 Trần Thị Tú Trinh 1823403010411 7422788296 TDMU
443 Lê Thị Ngọc Ánh 1823403010414 7424536188 TDMU
444 Lê Ngọc Diệp 1823403010416 7424545877 TDMU
445 Nguyễn Thanh Hà 1823403010418 7424544626 TDMU
446 Hồ Phương Huỳnh Hương 1823403010421 7423003606 TDMU
447 Đỗ Ngọc Nga 1823403010425 7424535665 TDMU
448 Nguyễn Thị Hà Phương 1823403010427 7422650134 TDMU
449 Đặng Thị Thái 1823403010429 7424535521 TDMU
450 Hồ Thị Trang 1823403010433 7424544623 TDMU
451 Trần Thị Bích Trang 1823403010436 7424535706 TDMU
452 Huỳnh Trần Kim Dung 1823403010441 7422734645 TDMU
453 Trần Thị Anh Đào 1823403010443 7422737871 TDMU
454 Nguyễn Thanh Hằng 1823403010444 7424094956 TDMU
455 Nguyễn Hoàng Minh Linh 1823403010448 7422718304 TDMU
456 Đặng Thị Thắm 1823403010458 7422705624 TDMU
457 Nguyễn Trần Liên Anh 1823403010461 7422659362 TDMU
458 Lưu Thanh Tuyền 1823403010467 7422707265 TDMU
459 Trương Thị Kiều Vân 1823403010469 7422703060 TDMU
460 Nguyễn Thị Oanh 1823403010471 7424399033 TDMU
461 Vương Phẩm Tường 1823403010472 7424706079 TDMU
462 Nguyễn Thị Kiều Diễm 1823403010474 7423001658 TDMU
463 Trần Thị Phương Linh 1823403010496 7222007360 TDMU
464 Nguyễn Thị Hồng Gấm 1823403010501 7222206997 TDMU
465 Huỳnh Ngọc Minh Tâm 1823403010509 6020306846 TDMU
466 Trần Thị Tường Vy 1823403010550 9123384941 TDMU
467 Huỳnh Thị Lắm 1823403010553 5220453823 TDMU
468 Nguyễn Trần Tường Vy 1823403010554 7424623846 TDMU
469 Huỳnh Thị Loan 1823403010555 5121358888 TDMU
470 Trần Thị Hồng Thắm 1823403010557 5420880297 TDMU
471 Nguyễn Thị Thu Hà 1823403010558 3420861554 TDMU
472 Trần Thị Thúy Uyên 1823403010565 6622751599 TDMU
473 Nguyễn Thị Mộng Thắm 1823403010566 5221196757 TDMU
474 Vũ Thị Lan Anh 1823403010570 3621024492 TDMU
475 Nguyễn Hạ Anh Thư 1823403010577 7422299050 TDMU
476 Huỳnh Mỹ Ngọc 1823801010020 7935088174 TDMU
477 Nguyễn Thái Thanh Vương 1823801010030 7936041635 TDMU
478 Lê Anh Tuấn 1823801010033 3421179847 TDMU
479 Trần Thế Tài 1823801010044 4420027697 TDMU
480 Nguyễn Thị Thanh Tiền 1823801010054 5120894053 TDMU
481 Ngô Thị Thương 1823801010064 5220876795 TDMU
482 Đặng Thị Tuyết Như 1823801010066 5220923283 TDMU
483 Nguyễn Tố Ngọc Mai 1823801010071 6423036499 TDMU
484 Phan Thị Lan Anh 1823801010144 7021499171 TDMU
485 Võ Thị Thúy Hiền 1823801010148 7021621947 TDMU
486 Đào Thị Hằng 1823801010159 7022200220 TDMU
487 Hoàng Thị Loan 1823801010167 7021777631 TDMU
488 Lê Hoàng Long 1823801010168 7021761726 TDMU
489 Nguyễn Thị Vân 1823801010194 7021225899 TDMU
490 Bùi Thị Phương Anh 1823801010201 7021741864 TDMU
491 Hoàng Lê Gia Hân 1823801010203 7021702486 TDMU
492 Nguyễn Thị Thanh Hiền 1823801010210 7422429379 TDMU
493 Bùi Hải Liên 1823801010211 7424317513 TDMU
494 Phạm Thị Trúc Nhi 1823801010217 7422390835 TDMU
495 Nguyễn Ngọc Kiều Phương 1823801010218 7424531406 TDMU
496 Nguyễn Quốc Bảo 1823801010225 7424594881 TDMU
497 Lương Thanh Ngọc Bích 1823801010227 7424531517 TDMU
498 Võ Hoàng Phương Dung 1823801010231 7422295370 TDMU
499 Nguyễn Hữu Tình 1823801010236 7422427378 TDMU
500 Lê Thị Giang 1823801010242 7424309842 TDMU
501 Nguyễn Đức Hiếu 1823801010244 7524668639 TDMU
502 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1823801010302 7424599956 TDMU
503 Nguyễn Mai Thy 1823801010303 7424599916 TDMU
504 Lương Trung Tín 1823801010307 7422502786 TDMU
505 Huỳnh Thị Thanh Trúc 1823801010317 7422344204 TDMU
506 Nguyễn Thủy Trúc 1823801010318 7424310638 TDMU
507 Đinh Nguyễn Long Vũ 1823801010327 7422356522 TDMU
508 Nguyễn Hoàng Yến 1823801010334 7422254592 TDMU
509 Lưu Hoàng Công Luận 1823801010338 7424671152 TDMU
510 Nguyễn Trần Yến Nhi 1823801010339 7423710521 TDMU
511 Trần Khánh Duy 1823801010374 7423150864 TDMU
512 Trần Lê Quỳnh Uyển 1823801010391 7423426349 TDMU
513 Trần Đặng Ngọc Huy 1823801010454 7422237102 TDMU
514 Hồ Lê Mỹ Linh 1823801010455 7422310542 TDMU
515 Nguyễn Lộc Phú 1823801010466 7422520070 TDMU
516 Nguyễn Văn Tỉnh 1823801010487 7422861849 TDMU
517 Phạm Minh Tú 1823801010490 7422813546 TDMU
518 Nguyễn Thị Thu Duyên 1823801010498 7422956136 TDMU
519 Lê Thị Thu Hương 1823801010506 7422912150 TDMU
520 Nguyễn Thị Thanh Mai 1823801010510 7422880952 TDMU
521 Nguyễn Ngưu Huỳnh Như 1823801010520 7422904693 TDMU
522 Nguyễn Hữu Trọng 1823801010538 7422968530 TDMU
523 Nguyễn Thu Văn 1823801010542 7422934241 TDMU
524 Trần Nhựt Trung 1823801010564 7422690641 TDMU
525 Đặng Quốc Khánh 1823801010582 7424419249 TDMU
526 Phạm Thị Như Thường 1823801010635 7221700354 TDMU
527 Vũ Thị Kim Chi 1823801010686 7523477117 TDMU
528 Bùi Nguyễn Ái Mi 1823801010690 7525558253 TDMU
529 Nguyễn Bảo Hân 1823801010691 7525530922 TDMU
530 Hà Quang Linh 1823801010692 7525538378 TDMU
531 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1823801010710 8622120075 TDMU
532 Nguyễn Thị Hồng 1823801010718 6720978359 TDMU
533 Nguyễn Quế Anh 1823801010732 7423509513 TDMU
534 Lê Thị Thanh Chi 1823801010738 7021863001 TDMU
535 Lưu Nguyễn Mai Hân 1823801010743 7423681512 TDMU
536 Lê Ngọc Kim Chi 1823801010745 7424671121 TDMU
537 Nguyễn Hải Sơn 1823801010763 7021997101 TDMU
538 Biện Phúc Hậu 1824202030001 7935232790 TDMU
539 Phạm Văn Nguyên 1824202030007 7021268927 TDMU
540 Trần Hồng Lĩnh 1824202030009 7423483024 TDMU
541 Phan Ngọc Minh 1824202030010 7424606840 TDMU
542 Lý Đoàn Hồng Vương 1824202030015 7424531423 TDMU
543 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 1824202030020 7423200766 TDMU
544 Nguyễn Thanh Trang 1824202030027 7424094375 TDMU
545 Nguyễn Minh Nhựt 1824401020001 7935186047 TDMU
546 Nguyễn Minh Lành 1824401120014 7422150200 TDMU
547 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1824401120032 7423113004 TDMU
548 Đỗ Phạm Thùy Trang 1824401120038 7424081881 TDMU
549 Trần Vũ Minh 1824403010010 7422125206 TDMU
550 Phan Thị Kim Ngân 1824403010011 7424640684 TDMU
551 Trương Nguyễn Minh Tùng 1824403010013 7424640687 TDMU
552 Lâm Mỹ Huyền 1824403010016 7423688400 TDMU
553 Lê Thị Trúc Phương 1824403010022 7424258863 TDMU
554 Nguyễn Lý Đức 1824403010027 7424419693 TDMU
555 Bùi Thị Hồng Nhung 1824601010016 7423666991 TDMU
556 Đỗ Thị Duyên 1824601010027 7424258846 TDMU
557 Nguyễn Thị Thảo Ly 1824601010039 7424544651 TDMU
558 Phạm Thị Hồng Thảo 1824601010042 7422690919 TDMU
559 Hồ Duy Khang 1824801030010 7423398712 TDMU
560 Lê Minh Hưng 1824801030036 7021816649 TDMU
561 Trần Minh Quân 1824801030037 7021400122 TDMU
562 Đỗ Mỹ Hạnh 1824801030040 7021630944 TDMU
563 Lê Thành Đạt 1824801030060 7422615383 TDMU
564 Nguyễn Minh Trí 1824801030091 7423794874 TDMU
565 Phan Phú Trọng 1824801030093 7422277565 TDMU
566 Bùi Thành Được 1824801030100 7424671003 TDMU
567 Huỳnh Quốc Khánh 1824801030104 7423658259 TDMU
568 Mai Anh Khoa 1824801030105 7424671170 TDMU
569 Đỗ Thành Đạt 1824801030124 7423430521 TDMU
570 Nguyễn Tiến Phong 1824801030131 7423056108 TDMU
571 Nguyễn Minh Hùng 1824801030141 7424047470 TDMU
572 Nguyễn Thạnh Phước 1824801030143 7424255558 TDMU
573 Ngô Hoàng Tân 1824801030145 7424255572 TDMU
574 Trần Tiến Đạt 1824801030161 7422568031 TDMU
575 Văn Đức Quý 1824801030173 7422592440 TDMU
576 Nguyễn Văn Toàn 1824801030177 7423494550 TDMU
577 Trần Văn Dương 1824801030178 7422811003 TDMU
578 Đoàn Hoài Lâm 1824801030193 7422902304 TDMU
579 Trương Vũ Linh 1824801030194 7422930302 TDMU
580 Nguyễn Bảo Tam 1824801030198 7424535510 TDMU
581 Võ Minh Tấn 1824801030199 7422907350 TDMU
582 Đỗ Hoàng Long 1824801030208 7422734184 TDMU
583 Phan Thế Nhựt 1824801030209 7422713519 TDMU
584 Lê Thanh Hiệp 1824801030217 7424681432 TDMU
585 Nguyễn Văn Phần 1824801030229 7221737550 TDMU
586 Trần Minh Chiến 1824801030250 8223711444 TDMU
587 Tất Dục Chí 1824801030262 7424664069 TDMU
588 Nguyễn Thị Kim Tuyền 1824801030272 7416209503 TDMU
589 Đinh Thị Thu Trang 1824801040012 6423042120 TDMU
590 Trần Quốc Dũng 1824801040013 6623144547 TDMU
591 Nguyễn Thị Hạnh Dung 1824801040020 7021746036 TDMU
592 Nguyễn Thanh Phúc 1824801040039 7422179961 TDMU
593 Lưu Vỹ Khang 1824801040048 7424671910 TDMU
594 Lê Văn Sang 1824801040058 7424789324 TDMU
595 Lê Văn Chung 1824801040059 7422975245 TDMU
596 Nguyễn Viết Nam 1824801040063 0123942917 TDMU
597 Trần Trọng Phú 1824801040069 9223009218 TDMU
598 Nguyễn Thành Trung 1824801040072 7422639912 TDMU
599 Lưu Công Long 1824801040075 7422780166 TDMU
600 Nguyễn Văn Nam 1824801040081 7424558435 TDMU
601 Nguyễn Minh Trọng 1824801040084 7424558425 TDMU
602 Bùi Lê Thành An 1824801040086 7424399023 TDMU
603 Nguyễn Lê Gia Thịnh 1824801040089 7424126317 TDMU
604 Nguyễn Minh Thông 1824801040107 8621437400 TDMU
605 Huỳnh Vũ Bảo 1824801040113 9421778136 TDMU
606 Văn Thoại Mỹ 1825106010018 7022124563 TDMU
607 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1825106010021 7021759958 TDMU
608 Trần Như Thuỷ 1825106010047 7424640670 TDMU
609 Lê Thị Bích Trâm 1825106010051 7934122892 TDMU
610 Võ Thị Hồng Vân 1825106010055 7424310657 TDMU
611 Nguyễn Tấn Tài 1825106010068 7423976043 TDMU
612 Cao Hoàng Bảo Trâm 1825106010070 7423637416 TDMU
613 Nguyễn Thị Yến Nhi 1825106010086 7422851036 TDMU
614 Lê Thị Tuấn 1825106010091 7422860606 TDMU
615 Trần Ngọc Bích 1825106010092 7422374761 TDMU
616 Trương Trúc Hoài 1825106010121 6021011986 TDMU
617 Nguyễn Thúy Vy 1825106010122 6021319764 TDMU
618 Nguyễn Đức Phong 1825202010012 5221012476 TDMU
619 Nguyễn Minh Hiếu 1825202010022 6622314110 TDMU
620 Trịnh Thanh Hải 1825202010056 7424531480 TDMU
621 Vũ Thiện Nhân 1825202010072 7422355366 TDMU
622 Vương Minh Nhựt 1825202010075 7422261808 TDMU
623 Trần Văn Thành 1825202010082 7422143634 TDMU
624 Nguyễn Thanh Tân 1825202010097 7423501240 TDMU
625 Nguyễn Xuân Huy 1825202010109 7423440408 TDMU
626 Trịnh Đình Chung 1825202010111 7424531973 TDMU
627 Võ Thành Sơn 1825202010114 7423003444 TDMU
628 Lê Trí Đức 1825202010115 7423204713 TDMU
629 Nguyễn Hoài Nam 1825202010123 7422132056 TDMU
630 Nguyễn Thanh Phương 1825202010125 7422573774 TDMU
631 Dương Văn Huấn 1825202010148 7424544601 TDMU
632 Nguyễn Minh Hòa 1825202010168 7424558437 TDMU
633 Bế Bình Minh 1825202010173 7422744719 TDMU
634 Đặng Phương Nhả 1825202010176 7422698822 TDMU
635 Nguyễn Anh Tú 1825202010191 7424399093 TDMU
636 Lâm Văn Đại 1825202010194 5820280446 TDMU
637 Vũ Tấn Lộc 1825202010216 7524239898 TDMU
638 Võ Minh Luân 1825202010217 8222057122 TDMU
639 Trương Tiền Giang 1825202010222 9622140694 TDMU
640 Hồ Văn Lượng 1825202010225 7424418980 TDMU
641 Lê Đức Trung 1825202010241 3821512993 TDMU
642 Lê Duy 1825202010245 7424654357 TDMU
643 Kiều Thị Thanh Huyền 1825801010011 7021415585 TDMU
644 Ninh Anh Kiệt 1825801010017 7424531468 TDMU
645 Bùi Thị Kim Ngọc 1825801010023 7422150349 TDMU
646 Nguyễn Võ Hoài Nam 1825801010025 7423564850 TDMU
647 Hoàng Công Tuấn Anh 1825801010032 7424548204 TDMU
648 Nguyễn Văn Trường 1825801010034 7424182266 TDMU
649 Nguyễn Lê Hạ Nhi 1825801010056 7221303678 TDMU
650 Võ Ngọc Bảo Khoa 1825801010059 7222279233 TDMU
651 Trần Thị Huỳnh Như 1825801010063 9122881827 TDMU
652 Tiền Nhật Tân 1825801010080 8421334408 TDMU
653 Lê Thị Hồng 1825802010004 4520535040 TDMU
654 Lê Đình Nhất 1825802010006 5221404804 TDMU
655 Lưu Hoài Nam 1825802010010 5420090993 TDMU
656 Vũ Nguyễn Đăng Trình 1825802010063 7422709890 TDMU
657 Đặng Xuân Lợi 1827601010029 7422115460 TDMU
658 Lê Thị Thanh Mai 1827601010030 7424642105 TDMU
659 Nguyễn Thị Xuân Trinh 1827601010041 7423742483 TDMU
660 Trần Thị Thanh Trúc 1827601010042 7422805298 TDMU
661 Phạm Thị Hồng Ngọc 1827601010074 7422933008 TDMU
662 Nguyễn Ngọc Hải 1827601010085 7422693046 TDMU
663 Trần Xuân Hoàng 1827601010095 7422190516 TDMU
664 Lê Tấn Thành 1827601010107 7424708584 TDMU
665 Nguyễn Thị Trang 1828501010009 5221175646 TDMU
666 Nguyễn Thị Minh Châu 1828501010023 7424640769 TDMU
667 Nguyễn Tấn Phi 1828501010037 7424095064 TDMU
668 Trương Quốc Thái 1828501010040 7422174827 TDMU
669 Phạm Nguyễn Giang Linh 1828501010078 7423871053 TDMU
670 Nguyễn Hoàng Ngân 1828501010080 7423481291 TDMU
671 Phan Xuân Thảo 1828501010085 7423872255 TDMU
672 Nguyễn Thị Cẩm Ánh 1828501010102 7424185253 TDMU
673 Phan Huỳnh Nhu 1828501010110 7423972960 TDMU
674 Nguyễn Thị Thùy Trang 1828501010124 7423448885 TDMU
675 Nguyễn Kim Bình 1828501010132 7423005975 TDMU
676 Nguyễn Thị Mai Huyền 1828501010147 7422724432 TDMU
677 Lê Đại Dương 1828501030006 7422350529 TDMU
678 Võ Minh Hoàng 1828501030026 7422229859 TDMU
679 Quản Nguyễn Thảo Nguyên 1828501030043 7423671108 TDMU
680 Phạm Nhật Hào 1828501030050 7422992942 TDMU
681 Nguyễn Thị Thanh Bình 1828501030065 7422760596 TDMU
682 Lê Huỳnh Trang 1828501030089 7221299470 TDMU
683 Vũ Anh Thư 1828501030090 7424535496 TDMU
684 Lê Thị Lan Anh 1921401010010 7424550316 TDMU
685 Nguyễn Huỳnh Hồng Anh 1921401010014 8924179651 TDMU
686 Nguyễn Thanh Cao 1921401010017 7423809961 TDMU
687 Phùng Thị Thu Thảo 1921401010058 7422224550 TDMU
688 Nguyễn Thị Nhung 1921402010005 6623794153 TDMU
689 Trần Thị Dung 1921402010008 6421946520 TDMU
690 Võ Thị Thu Đông 1921402010011 7937633357 TDMU
691 Lại Diệu Linh 1921402010014 5820967440 TDMU
692 Lê Thị Loan 1921402010016 7424708523 TDMU
693 Trần Gia Mẫn 1921402010018 7424418801 TDMU
694 Cù Thị Nga 1921402010020 7021063067 TDMU
695 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 1921402010021 7422522365 TDMU
696 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1921402010023 7424535434 TDMU
697 Lê Phạm Hoài Thương 1921402010031 7422427234 TDMU
698 Lê Thị Thùy Trang 1921402010032 6421845032 TDMU
699 Trần Thị Thúy Nga 1921402010035 6421844829 TDMU
700 Nguyễn Thị Hồng Mến 1921402010036 7423019249 TDMU
701 Trần Thu Thủy 1921402020001 7424686586 TDMU
702 Nguyễn Hồng Ngọc Hân 1921402020002 7422321670 TDMU
703 Đặng Phương Bảo Vy 1921402020006 7424820890 TDMU
704 Nguyễn Thị Bích Hiền 1921402020010 7424663775 TDMU
705 Lê Thị Thu Hà 1921402020012 7423156279 TDMU
706 Lê Thị Hồng Nhung 1921402020018 7935013310 TDMU
707 Trần Vũ Như Quỳnh 1921402020019 7424255695 TDMU
708 Hà Hoàng Anh 1921402020027 7424641981 TDMU
709 Phạm Thị Thu Hiền 1921402020029 3621613112 TDMU
710 Nguyễn Ngọc Mai Vy 1921402020030 4221526884 TDMU
711 Lê Thị Hoàng Oanh 1921402020053 7422884877 TDMU
712 Phạm Bích Duyên 1921402020054 7934990494 TDMU
713 Lâm Nguyệt Bình 1921402020080 7021838862 TDMU
714 Nguyễn Thị Kim Dung 1921402020083 8321365304 TDMU
715 Trần Thị Thùy Duyên 1921402020086 5820440891 TDMU
716 Nguyễn Đường Trung Đức 1921402020088 6020942308 TDMU
717 Võ Như Hảo 1921402020094 8321302377 TDMU
718 Phạm Thị Thanh Hoa 1921402020097 9123808524 TDMU
719 Lê Thị Kiều Mến 1921402020112 4217092851 TDMU
720 Lý Tuyết Nga 1921402020118 7424319202 TDMU
721 Nguyễn Ái Ngàn 1921402020120 7423015328 TDMU
722 Trần Thị Quỳnh Ngân 1921402020122 7422496684 TDMU
723 Nguyễn Thị Thu Nhung 1921402020132 6822139401 TDMU
724 Nguyễn Thị Bảo Thanh 1921402020152 7424258662 TDMU
725 Nguyễn Ngọc Cẩm Thông 1921402020157 7424258926 TDMU
726 Nguyễn Phương Thuy 1921402020159 7935503155 TDMU
727 Hoàng Thị Xuân Thư 1921402020163 7021753610 TDMU
728 Thị Tiêu 1921402020169 6721249586 TDMU
729 Đặng Thị Huyền Trang 1921402020170 4017082685 TDMU
730 Tô Thị Thùy Trang 1921402020171 7416061367 TDMU
731 Nguyễn Thị Minh Tú 1921402020178 7424255697 TDMU
732 Khâu Thị Mỹ Duyên 1922104030002 7422206389 TDMU
733 Phạm Thị Thu Hiền 1922104030005 7424255119 TDMU
734 Huỳnh Như 1922104030007 7424672034 TDMU
735 Huỳnh Nhật Nam 1922104030009 7424671276 TDMU
736 Vem Minh Thơ 1922104030020 7424319103 TDMU
737 Nguyễn Thị Thu Phương 1922104030026 6623825607 TDMU
738 Lê Huỳnh Thanh Vy 1922104030027 7424531358 TDMU
739 Lê Thành Trung 1922104030032 5420703867 TDMU
740 Trịnh Thị Lin Đa 1922104030034 7525279773 TDMU
741 Nguyễn Quang Vinh 1922104030035 7423536189 TDMU
742 Trần Thế Tổng 1922104030036 8222414127 TDMU
743 Đinh Minh Vương 1922104030041 7423954489 TDMU
744 Phùng Thế Sơn 1922104030043 7021371118 TDMU
745 Nguyễn Quốc Bảo 1922104030044 7423636900 TDMU
746 Trương Ngọc Phương Ánh 1922104030054 7424672176 TDMU
747 Đỗ Thị Thúy Hằng 1922104030062 7021667427 TDMU
748 Nguyễn Thị Thu Hiền 1922104030063 7221458419 TDMU
749 Trần Tuấn Khôi 1922104030065 7423515600 TDMU
750 Nguyễn Thị Cẩm Thi 1922104030078 5420629409 TDMU
751 Trần Thị Thanh Ngân 1922202010002 7422939997 TDMU
752 Bùi Ngọc Phương Uyên 1922202010004 7423158621 TDMU
753 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 1922202010009 7021384143 TDMU
754 Lê Ngọc Phương Anh 1922202010036 7422724021 TDMU
755 Lê Thị Diễm Ngọc 1922202010037 8223113055 TDMU
756 Nguyễn Thụy Phương Thảo 1922202010058 7424319180 TDMU
757 Thái Nhựt Tùng 1922202010064 7425005084 TDMU
758 Nguyễn Đặng Hồng Ân 1922202010073 7424308616 TDMU
759 Lê Huỳnh Nhân 1922202010077 8221799725 TDMU
760 Đào Thị Thùy Dung 1922202010080 7422375624 TDMU
761 Võ Nguyễn Kim Tuyền 1922202010090 7424309660 TDMU
762 Nguyễn Trần Uy Vũ 1922202010091 7423778224 TDMU
763 Nguyễn Đào Quỳnh Như 1922202010093 7424310605 TDMU
764 Nguyễn Thị Minh Tú 1922202010107 7424174752 TDMU
765 Văn Nguyễn Tuyết Nhi 1922202010109 7929768099 TDMU
766 Lê Ái Vy 1922202010110 7424319187 TDMU
767 Nguyễn Hoàng Hùng 1922202010111 7422903255 TDMU
768 Ngô Thị Hương Trà 1922202010130 4018342304 TDMU
769 Trương Thị Ngọc Thúy 1922202010137 7021424682 TDMU
770 Phạm Ngụy Khôi Nguyên 1922202010138 7422930689 TDMU
771 Lê Trần Thanh Thảo 1922202010141 7021437253 TDMU
772 Phạm Vy Thùy Dương 1922202010152 7424473296 TDMU
773 Trần Thị Thanh Tuyền 1922202010177 7424009687 TDMU
774 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1922202010194 7424310350 TDMU
775 Bùi Thị Minh Duyên 1922202010208 7423228321 TDMU
776 Nguyễn Phát Tài 1922202010219 7424071568 TDMU
777 Nguyễn Thị Thu An 1922202010238 7423023110 TDMU
778 Nguyễn Ngọc Trâm 1922202010247 7422271494 TDMU
779 Nguyễn Thị Kim Duyên 1922202010255 7935703133 TDMU
780 Nguyễn Thị Thủy 1922202010264 7424476515 TDMU
781 Nguyễn Ngọc Diệu 1922202010267 7424309721 TDMU
782 Lê Tấn Kiệt 1922202010275 7021263134 TDMU
783 Trần Thị Phương Hậu 1922202010288 7424558415 TDMU
784 Trần Huỳnh Gia Nghi 1922202010292 7422158893 TDMU
785 Đỗ Minh Tấn 1922202010303 7424671436 TDMU
786 Lê Thị Ngọc Bích 1922202010307 5621506552 TDMU
787 Mai Thị Ngọc Hân 1922202010317 6622328544 TDMU
788 Lương Thị Chi Mỹ 1922202010320 7422272238 TDMU
789 Nguyễn Thị Cẩm Thùy 1922202010335 7422188723 TDMU
790 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1922202010341 7422616133 TDMU
791 Phan Ngọc Nhi 1922202010364 7222466056 TDMU
792 Bùi Thị Bảo Trân 1922202010378 7423154593 TDMU
793 Đặng Thị Kim Ngân 1922202010379 7424296033 TDMU
794 Nguyễn Phan Vân Anh 1922202010394 7424663634 TDMU
795 Nguyễn Thị Ánh Dương 1922202010423 7422366726 TDMU
796 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1922202010430 7022005218 TDMU
797 Nguyễn Thị Kiều Duyên 1922202010463 7424543938 TDMU
798 Nguyễn Hoàng Vân Anh 1922202010493 7424531376 TDMU
799 Trương Hải Âu 1922202010517 7424068363 TDMU
800 Nguyễn Mạnh Cường 1922202010535 7424531290 TDMU
801 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1922202010585 7424310519 TDMU
802 Lê Ngọc Hân 1922202010602 7423010429 TDMU
803 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 1922202010607 5220815104 TDMU
804 Nguyễn Thị Huyền 1922202010629 7524540550 TDMU
805 Nguyễn Thanh Thảo Huyền 1922202010630 7422605883 TDMU
806 Lê Thị Hương 1922202010637 7424671297 TDMU
807 Vũ Lâm Khôi 1922202010644 7424566190 TDMU
808 Trần Trúc Linh 1922202010677 7424104214 TDMU
809 Võ Phương Linh 1922202010679 7422833554 TDMU
810 Phạm Thị Hằng Nga 1922202010713 7021693764 TDMU
811 Nguyễn Thị Thanh Ngân 1922202010721 6020419002 TDMU
812 Huỳnh Thị Yến Nhi 1922202010745 6623402733 TDMU
813 Lê Huỳnh Thúy Nhi 1922202010746 7423251246 TDMU
814 Nguyễn Quỳnh Như 1922202010775 7424672128 TDMU
815 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1922202010776 7424309733 TDMU
816 Trần Ngọc Quỳnh Như 1922202010779 7422143834 TDMU
817 Đỗ Hữu Phát 1922202010789 7935145084 TDMU
818 Trần Hồng Phú 1922202010796 7422302490 TDMU
819 Võ Tiến Phúc 1922202010797 7424888039 TDMU
820 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 1922202010813 7422673096 TDMU
821 Lê Dương Minh Quý 1922202010817 7422769413 TDMU
822 Nguyễn Thị Thanh Thanh 1922202010843 5420480718 TDMU
823 Lê Kim Thảo 1922202010846 6421723336 TDMU
824 Trương Thị Hồng Thắm 1922202010862 7424157708 TDMU
825 Huỳnh Hồng Gia Thống 1922202010869 7422343886 TDMU
826 Tô Thị Anh Thư 1922202010892 7424191691 TDMU
827 Lê Thị Thùy Trang 1922202010929 8022017231 TDMU
828 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1922202010939 7424535553 TDMU
829 Nguyễn Thị Thủy Triều 1922202010947 7424476681 TDMU
830 Huỳnh Phúc Trường 1922202010964 5120687324 TDMU
831 Phạm Nguyễn Ngọc Tú 1922202010971 7422578305 TDMU
832 Bùi Sơn Tùng 1922202010976 7422939832 TDMU
833 Tăng Thị Cát Tường 1922202010984 5221286704 TDMU
834 Trần Thị Hải Yến 1922202011017 7935064986 TDMU
835 Huỳnh Thùy Dương 1922202011020 7424663540 TDMU
836 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 1922202011022 7424663536 TDMU
837 Nguyễn Đăng Quang Ngọc 1922202040006 7422287337 TDMU
838 Nguyễn Phan Thanh Huyền 1922202040007 7221581766 TDMU
839 Trần Thị Tuyết Nhung 1922202040009 7424551091 TDMU
840 Ksơ R Bế Duyên 1922202040014 5420526997 TDMU
841 Lưu Huyền Thanh Trúc 1922202040015 7524356890 TDMU
842 Trần Thị Thanh Huyền 1922202040023 7424544451 TDMU
843 Lê Thảo Nhi 1922202040024 7422149910 TDMU
844 Nguyễn Kiều Duyên 1922202040032 7423782917 TDMU
845 Nguyễn Thị Ninh Trang 1922202040039 7022201273 TDMU
846 Đinh Thị Bích Hoa 1922202040041 7424319200 TDMU
847 Nguyễn Thị Thúy Ngân 1922202040050 6720817654 TDMU
848 Nguyễn Thị Thảo 1922202040057 4017186880 TDMU
849 Nguyễn Ngọc Trà My 1922202040075 8221849434 TDMU
850 Nguyễn Thị Thùy Trang 1922202040076 4920975566 TDMU
851 Ngô Mai Huỳnh 1922202040083 7424050909 TDMU
852 Hà Thị Thu Hằng 1922202040086 5420675255 TDMU
853 Lê Văn Nguyên 1922202040100 7424807268 TDMU
854 Lê Thị Thúy Diễm 1922202040101 5420515329 TDMU
855 Lâm Bảo Minh 1922202040119 7424641892 TDMU
856 Lâm Thị Diễm Tuyết 1922202040124 8723063142 TDMU
857 Bùi Thị Mỹ Duyên 1922202040140 5220530318 TDMU
858 Ừng Trung Bình 1922202040146 7525063475 TDMU
859 Nguyễn Thị Kim Loan 1922202040153 7424096998 TDMU
860 Vương Mỹ Phương 1922202040168 7423802136 TDMU
861 Trần Ngọc Thu Ngân 1922202040170 7424672010 TDMU
862 Lê Thị Cẩm Lan 1922202040175 7424319064 TDMU
863 Vũ Nguyễn Thu Hương 1922202040179 5221832472 TDMU
864 Nguyễn Vân Thy 1922202040186 7424068974 TDMU
865 Vũ Thị Hằng 1922202040198 7424861977 TDMU
866 Lê Vi Ngọc Sương 1922202040199 7424310611 TDMU
867 Lê Anh Trường 1922202040200 5420711176 TDMU
868 Đỗ Kim Phúc 1922202040215 7424682492 TDMU
869 Lê Thị Cẩm Nang 1922202040233 8923138259 TDMU
870 Trần Thị Tâm Anh 1922202040238 7424319284 TDMU
871 Trần Yến Nhi 1922202040249 7424255723 TDMU
872 Nguyễn Thị Kiều Hoa 1922202040251 7021865325 TDMU
873 Võ Thị Kiều Trinh 1922202040282 5820519755 TDMU
874 Hồ Thị Minh Thư 1922202040288 7525706194 TDMU
875 Nguyễn Ngọc Lan 1922202040289 9421373565 TDMU
876 Trương Tấn Lộc 1922202040311 7524323215 TDMU
877 Đỗ Thị Yên 1922202040312 3421013147 TDMU
878 Đậu Thị Thủy 1922202040316 3822947028 TDMU
879 Võ Ngọc Liên 1922202040319 7422998615 TDMU
880 Lương Ý Thuận 1922202040326 6020388181 TDMU
881 Nguyễn Đình Vinh 1922202040335 7424671462 TDMU
882 Võ Phùng Nhã Thi 1922202040341 8022183410 TDMU
883 Bùi Thị Kiều Trinh 1922202040349 7938018776 TDMU
884 Võ Thị Thùy Dương 1922202040363 7424543936 TDMU
885 Ngô Thị Thu Vy 1922202040367 5420573320 TDMU
886 Đỗ Thị Thu Thảo 1922202040370 5820266778 TDMU
887 Lê Thị Kim Anh 1922202040380 3821589823 TDMU
888 Lư Thị Lan Anh 1922202040383 8924523847 TDMU
889 Sỳ Cỏng Bình 1922202040410 7524906769 TDMU
890 Phan Thị Xuân Diệu 1922202040428 4217159158 TDMU
891 Phạm Lý Thùy Dương 1922202040454 8222632534 TDMU
892 Dương Linh Đan 1922202040458 7221306156 TDMU
893 Nguyễn Thị Hồng Hạ 1922202040481 6020136897 TDMU
894 Ngô Thanh Thúy Hằng 1922202040495 5620473649 TDMU
895 Trịnh Thị Kim Hoa 1922202040518 4216484325 TDMU
896 Nguyễn Yến Hòa 1922202040519 5220569813 TDMU
897 Nguyễn Thị Mai Hương 1922202040543 7423663244 TDMU
898 Nguyễn Minh Khánh 1922202040550 7422911445 TDMU
899 Hồ Ngọc Yến Lan 1922202040558 8321373031 TDMU
900 Lý Mỹ Lệ 1922202040573 6822162688 TDMU
901 Nguyễn Thị Phương Linh 1922202040587 6624192740 TDMU
902 Phạm Thị Hà Linh 1922202040591 4217063594 TDMU
903 Phạm Thị Ngọc Mai 1922202040616 4217063969 TDMU
904 Nguyễn Huỳnh Diễm My 1922202040625 5121667963 TDMU
905 Đặng Thị Thúy Nga 1922202040636 4217071848 TDMU
906 Nguyễn Thị Thu Nga 1922202040639 7021214239 TDMU
907 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 1922202040645 7424663621 TDMU
908 Phan Thị Thanh Ngân 1922202040651 8723465368 TDMU
909 Nguyễn Thanh Thiên Ngọc 1922202040670 7422626975 TDMU
910 Phan Thị Nguyệt 1922202040674 4217133952 TDMU
911 Phan Thị Yến Nhi 1922202040696 7424473305 TDMU
912 Đỗ Huỳnh Như 1922202040711 7424255520 TDMU
913 Lâm Tâm Như 1922202040713 7424557595 TDMU
914 Đặng Thị Mỹ Nương 1922202040719 5220676777 TDMU
915 Huỳnh Thị Thu Phiên 1922202040724 7422770418 TDMU
916 Cổ Hồng Phúc 1922202040727 7423447544 TDMU
917 Phan Quỳnh Phương 1922202040741 7021691513 TDMU
918 Đào Thị Bích Phượng 1922202040743 6021354710 TDMU
919 Phạm Thị Hồng Phượng 1922202040745 7422593149 TDMU
920 Nguyễn Thị Mỹ Quanh 1922202040747 5220928559 TDMU
921 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1922202040759 4921333048 TDMU
922 Nguyễn Hồng Thắm 1922202040791 7424216869 TDMU
923 Phạm Ngọc Thoa 1922202040800 7424255730 TDMU
924 Phạm Thị Thu Thùy 1922202040815 3720821099 TDMU
925 Trần Thị Thúy 1922202040822 7721840253 TDMU
926 Mai Minh Thư 1922202040830 7424220935 TDMU
927 Lê Nguyễn Thủy Tiên 1922202040852 7424557503 TDMU
928 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 1922202040855 7424259016 TDMU
929 Thái Trần Nhã Trang 1922202040874 5221763558 TDMU
930 Trần Mỹ Hương Trầm 1922202040887 6720693674 TDMU
931 Nguyễn Thị Hoàng Trinh 1922202040899 7422942753 TDMU
932 Phan Thị Trinh 1922202040905 5220603652 TDMU
933 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 1922202040908 7424310490 TDMU
934 Trịnh Trọng Tú 1922202040914 7721248613 TDMU
935 Nguyễn Bích Tuyền 1922202040919 5420574851 TDMU
936 Phan Thị Kim Tuyết 1922202040925 4520579099 TDMU
937 Nguyễn Thị Thu Sương 1922290300001 7424891731 TDMU
938 Lý Anh Hào 1922290300008 7422300234 TDMU
939 Đỗ Thị Dịu 1922290300011 7424255338 TDMU
940 Nguyễn Ngọc Phương Vy 1922290300016 7423935079 TDMU
941 Lê Thị Cẩm Ly 1922290300020 5220600146 TDMU
942 Nguyễn Thị Lan Phương 1922290300024 6624160180 TDMU
943 Lư Nữ Quỳnh Như 1922290300026 6020578444 TDMU
944 Nguyễn Thị Hà 1922290300041 7424535617 TDMU
945 Trần Ngọc Bảo Hân 1922290300043 7424673800 TDMU
946 Trần Lê Nhựt Hào 1922290300054 7424663470 TDMU
947 Nguyễn Thanh Hằng 1922290300083 7422836383 TDMU
948 Trần Thị Loan Anh 1922290300085 7934969627 TDMU
949 Bùi Ngọc Bảo Khuyên 1922290300087 6020588070 TDMU
950 Ngô Thị Tuyết Hạnh 1922290400003 7424093909 TDMU
951 Phan Thị Kim Ngân 1922290400010 7424671208 TDMU
952 Lê Đỗ Hiếu Nhân 1923102050004 7424319137 TDMU
953 Trần Ngọc Hiền 1923102050047 7422685770 TDMU
954 Phạm Thị Hiếu Thảo 1923102050053 7422745630 TDMU
955 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1923102050057 7424084804 TDMU
956 Lê Phương Thảo 1923102050062 7424550328 TDMU
957 Trần Ngọc Thúy Vy 1923102050067 7423415716 TDMU
958 Võ Thanh Nhàn 1923102050070 7935177714 TDMU
959 Hồ Thị Kim Ngân 1923102050078 7424215624 TDMU
960 Trần Lê Phương Thanh 1923102050083 7424294142 TDMU
961 Nguyễn Huỳnh Xuân Diệu 1923102050089 7422660873 TDMU
962 Hồ Thanh Liêm 1923102050193 7424163286 TDMU
963 Nguyễn Thị Kim Phượng 1923102050250 7424310527 TDMU
964 Nguyễn Văn Tấn Tài 1923102050266 8723044879 TDMU
965 Lê Thị Thảo 1923104010005 3821533124 TDMU
966 Đào Đông Nhi 1923104010007 7931116197 TDMU
967 Hồ Thiên Khương 1923104010009 7022069774 TDMU
968 Đỗ Thiết Hồng Nam 1923104010021 5420586514 TDMU
969 Trần Thị Ngọc Châm 1923104010040 7916570285 TDMU
970 Nguyễn Thái Thu Hương 1923104010041 7423368081 TDMU
971 Lê Ngọc Diệu 1923104010052 7424146408 TDMU
972 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 1923104010062 7422239826 TDMU
973 Nguyễn Hoàng Phước 1923104010113 7423154492 TDMU
974 Trần Đào Hữu Tài 1923104010120 7424007706 TDMU
975 Nguyễn Minh Mẫn 1923105010002 7424310600 TDMU
976 Nguyễn Văn Thêm 1923105010071 7424398966 TDMU
977 Nguyễn Thị Thu Phương 1923106010012 7424255234 TDMU
978 Hồ Tấn Hưng 1923401010007 7422154828 TDMU
979 Huỳnh Thành Long 1923401010013 7424309589 TDMU
980 Trần Thị Diễm Trinh 1923401010018 7424069549 TDMU
981 Nguyễn Lê Hoài Phúc 1923401010019 7424309651 TDMU
982 Nguyễn Thị Kim Tuyền 1923401010023 7021866025 TDMU
983 Nguyễn Thị Hà 1923401010026 7021443853 TDMU
984 Hồ Thị Thúy Vy 1923401010032 7424310352 TDMU
985 Đỗ Thị Kim Ngọc 1923401010033 7424310428 TDMU
986 Nguyễn Nhật Duyên 1923401010037 5820379524 TDMU
987 Nguyễn Anh Thơ 1923401010042 7424641905 TDMU
988 Hồ Anh Tuấn 1923401010044 7424310268 TDMU
989 Nguyễn Hồ Hoài Nam 1923401010045 7422330724 TDMU
990 Lưu Phương Anh 1923401010046 7423827961 TDMU
991 Võ Thị Thu Trúc 1923401010049 7934967658 TDMU
992 Nguyễn Cao Kiều Loan 1923401010052 7424255109 TDMU
993 Lê Thị Cẩm Nhung 1923401010058 7424215986 TDMU
994 Vương Thị Anh Thư 1923401010060 7423630090 TDMU
995 Lê Thị Trà My 1923401010064 8924723377 TDMU
996 Phan Thị Cẩm Tú 1923401010066 7021705618 TDMU
997 Phạm Trúc Ngân 1923401010071 7423832322 TDMU
998 Nguyễn Thị Hòa 1923401010078 7424671319 TDMU
999 Giang Thị Anh Thư 1923401010079 7424671329 TDMU
1.000 Nguyễn Huỳnh Trúc Phương 1923401010080 7423663944 TDMU
1.001 Nguyễn Hoàng Đức Anh 1923401010093 7424671358 TDMU
1.002 Phan Thị Kiều Thu 1923401010100 7021700694 TDMU
1.003 Nguyễn Lê Quỳnh Như 1923401010101 7424255508 TDMU
1.004 Lê Thị Thảo Nhiên 1923401010103 5420265662 TDMU
1.005 Nguyễn Thị Kim Ngân 1923401010111 7022069766 TDMU
1.006 Huỳnh Hoa Diệu Ngân 1923401010119 6021249255 TDMU
1.007 Nguyễn Thành Trung 1923401010126 7424310267 TDMU
1.008 Lê Thị Mai Lan 1923401010133 7021401565 TDMU
1.009 Ngô Thị Hoài Trang 1923401010134 7935166327 TDMU
1.010 Nguyễn Thị Kim Xuyến 1923401010137 7424563257 TDMU
1.011 Đỗ Đức Công 1923401010139 7423825204 TDMU
1.012 Lương Thị Mỹ Lan 1923401010143 5420591269 TDMU
1.013 Trần Thị Thảo Ngân 1923401010152 8722893735 TDMU
1.014 Phan Thị Thùy Trang 1923401010157 5420139294 TDMU
1.015 Nguyễn Thị Hồng Vi 1923401010158 5421035488 TDMU
1.016 Lý Ngọc Tài 1923401010166 7424310402 TDMU
1.017 Phan Khánh Duy 1923401010170 7422666625 TDMU
1.018 Võ Thị Tuyết Ngân 1923401010178 7422262543 TDMU
1.019 Nguyễn Hà Phương 1923401010179 7424310341 TDMU
1.020 Phạm Hoàng Nam Trực 1923401010184 6720679715 TDMU
1.021 Phạm Thị Hồng Quyên 1923401010193 5420310532 TDMU
1.022 Dương Tiến Triển 1923401010196 7424641992 TDMU
1.023 Đinh Quang Đại 1923401010197 7424308617 TDMU
1.024 Nguyễn Thế Quý 1923401010199 8924668226 TDMU
1.025 Nguyễn Bảo Trân 1923401010212 7424306301 TDMU
1.026 Phạm Ngọc Nhung 1923401010221 5620661502 TDMU
1.027 Nguyễn Hồng Phượng 1923401010227 7021735920 TDMU
1.028 Lương Thị Kim Thi 1923401010228 6623206666 TDMU
1.029 Đào Thị Yến Ngọc 1923401010230 8923205660 TDMU
1.030 Nguyễn Thị Trà My 1923401010245 7424597786 TDMU
1.031 Lê Thị Thanh Phương 1923401010256 7021433743 TDMU
1.032 Đoàn Thị Cẩm Vân 1923401010261 8223414241 TDMU
1.033 Huỳnh Thị Thu Dung 1923401010265 7422411798 TDMU
1.034 Trần Văn Đại 1923401010274 7424545886 TDMU
1.035 Nguyễn Phương Thanh 1923401010287 7523911037 TDMU
1.036 Nguyễn Gia An 1923401010302 4921192490 TDMU
1.037 Phan Phong Minh 1923401010303 7424398897 TDMU
1.038 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1923401010305 7221890162 TDMU
1.039 Nguyễn Thị Thanh Thúy 1923401010328 7022058256 TDMU
1.040 Thái Nguyễn Tiến Vũ 1923401010340 7422281862 TDMU
1.041 Cao Tiến Tới 1923401010348 7021440062 TDMU
1.042 Huỳnh Trí Tín 1923401010353 5420783164 TDMU
1.043 Lang Tường Vi 1923401010357 6422989900 TDMU
1.044 Hồ Thị Yến Nhi 1923401010361 7424714311 TDMU
1.045 Nguyễn Thị Thanh Thương 1923401010363 7424310347 TDMU
1.046 Huỳnh Thị Viên 1923401010364 5420051883 TDMU
1.047 Bồ Thị Thu Thuyền 1923401010365 7422950023 TDMU
1.048 Nguyễn Trọng Thắng 1923401010393 7424642011 TDMU
1.049 Mã Thị Thảo 1923401010397 7021525412 TDMU
1.050 Nguyễn Văn Trung 1923401010399 6720642788 TDMU
1.051 Phạm Thị Mỹ Tuyền 1923401010400 7424255659 TDMU
1.052 Nguyễn Thị Thúy An 1923401010419 6623312474 TDMU
1.053 Trần Thu An 1923401010424 7021069714 TDMU
1.054 Hồ Ngọc Lan Anh 1923401010429 7423192113 TDMU
1.055 Mai Hoàng Anh 1923401010437 7424915255 TDMU
1.056 Phan Ngọc Vân Anh 1923401010441 7423000272 TDMU
1.057 Quách Châu Anh 1923401010442 7424319051 TDMU
1.058 Trần Công Bình