(Bổ sung) _ CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN HBKKHT HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2017-2018

Ngày đăng: 27/03/2019      Lượt xem: 2124

THÔNG BÁO 

Cập nhật số tài khoản chuyển tiền học bổng khuyến khích học tập

học kỳ 2, năm học 2017-2018

Hiện nay còn 49 SV (có danh sách kèm theo) chưa nhận tiền học bổng KKHT học kỳ 2 , năm học 2017-2018. Nhà trường yêu cầu SV cập nhật ngay số tài khoản để hoàn thành thủ tục chuyển tiền.

Tài khoản dùng để chuyển tiền học bổng phải là tài khoản đúng tên của sinh viên và đang còn hoạt động. Các trường hợp sinh viên sai số tài khoản, chưa có số tài khoản, số tài khoản bị đóng, thực hiện đến 16h00’ ngày 01/04/2019 (Thứ 2) theo hướng dẫn:

  1. Đối với sinh viên D13, D14, C15:

Cập nhật tài khoản ngân hàng (ưu tiên BIDV) trực tiếp tại phòng CTSV bằng “Giấy xác nhận tài khoản” hoặc thông qua email: sinhvien@tdmu.edu.vn với các thông tin: Họ và tên; MSSV; Số tài khoản; Tên ngân hàng; Chi nhánh (sinh viên có thể nộp ảnh chụp  “giấy xác nhận tài khoản”)

  1. Đối với sinh viên D15, D16, D17:

Cập nhật tài khoản ngân hàng BIDV) trực tiếp tại phòng CTSV bằng “Giấy xác nhận tài khoản”.

Sau thời gian trên SV hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thanh toán tiền HB. Các vướng mắc khi thực hiện sinh viên liên hệ phòng CTSV (thầy Toán) để được hướng dẫn.

                                                                                 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN    

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH (bổ sung)
 Học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018
STT Mã SV Họ và tên SV Số tài khoản STK mới
1 1423401010007 Nguyễn Thị Minh Chi 65310000397756 65010002874254
2 1425106010142 Văn Ngọc Hiếu 65010002681318 65010002681348
3 1722202010066 Hoàng Nguyễn Hương Giang 61110000464511 65010002878788
4 1721402010087 Trần Thị Thảo 65010002284792 65010002284792
5 1421402180078 Phan Thị Hoài Khang 104867031961 104867031961

Danh sách bổ sung này SV cập nhật theo thông báo, gia hạn đến 08/4/2019 ./.

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH
 Học kỳ 2 – Năm học 2017 – 2018
STT masv Họ  Tên Ngày sinh Số tài khoản Số tiền Ghi chú
1 1325801020005 Trần Thanh Bình 06/11/1995 65010002852348
2 1421402010088 Vương Thị Nguyên Linh 14/05/1996 50063195194
3 1421402010149 Vũ Thị Thành 15/09/1995 65010002827799
4 1421402020105 Phạm Thị Kim Liên 23/11/1996
5 1422202010179 Trần Bảo Ni 07/12/1996
6 1422202010208 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 20/12/1993 108813594
7 1422202040164 Lưu Thành Tài 23/03/1996
8 1422202040171 Sỳ A Ửng 17/02/1996 65010002797097
9 1423801010245 Phan Thị Thu Vi 06/03/1996
10 1424401120129 Mai Hoàng Thịnh 31/08/1996
11 1424401120132 Trần Thảo Tiên 28/11/1996
12 1424403010084 Nguyễn Quỳnh Như 05/04/1996
13 1424801040205 Vatthana Vongpaxa 14/09/1995 ĐÃ CHUYỂN
14 1425802080014 Văn Tấn Hiển 20/03/1994 62210000164495
15 1425802080187 Phạm Văn Lượng 20/10/1996 65010002722715
16 1427601010146 Lê Thị Huỳnh Như 12/05/1995 65010001305043
17 1427601010159 Chu Thị Thanh 29/12/1996 5500205254195
18 1428501010189 Đỗ Thị Thu Phượng 27/02/1996 65010002676441
19 1511402010071 Phan Thị Thuận 01/01/1996
20 1511402090126 Nguyễn Thị Hồng Nhung 13/08/1997 3114787
21 1511402110009 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/05/1997
22 1511402130122 Nguyễn Hoàng Phương Linh 07/06/1997 65010002883694
23 1511402130124 Mã Thị Thu Hằng 07/11/1997 65010002883737
24 1521402010031 Đặng Thị Mai 07/10/1996 65010002874801
25 1521402020176 Nhâm Thị Ánh Tuyết 15/12/1997 65010002860590
26 1521402020198 Trần Thị Thùy Dương 24/02/1997 65010002860581
27 1521402020233 Vũ Thị Lệ 12/04/1996 65010002877341
28 1521402020238 Trần Thị Bích Nhi 12/06/1997 65010002855958
29 1521402170130 Võ Thị Thanh Truyền 28/08/1997 67010000988890
30 1523401010178 Nguyễn Thị Thúy Vy 17/02/1997
31 1523801010253 Dương Thị Thủy 18/05/1997 65010002256481
32 1524403010187 Nguyễn Lê Hoàng Phương 21/11/1997 65210000933232
33 1527601010073 Dương Lê Hoàng Oanh 09/02/1997 65010002877059
34 1621402010019 Bùi Thị Dung 21/04/1998 65010002319694
35 1621402010167 Trần Thị Hồng Phượng 06/01/1997
36 1621402020018 Phạm Minh Cảnh 10/02/1998
37 1621402020076 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/10/1997 65010001881853
38 1621402020255 Trần Nguyễn Minh Thanh 04/08/1997 65010002881412
39 1621402170039 Lưu Thị Ly Lan 12/12/1996 65010003019137
40 1622202010035 Đoàn Thị Mỹ Dung 16/04/1998
41 1622202010265 Nguyễn Hoàng Trí 14/06/1997
42 1622202040004 Nguyễn Thị Chanh 13/11/1998 65010002585705
43 1623401010182 Nguyễn Thị Yến Như 08/10/1998
44 1623401010254 Trần Thị Phương Thảo 20/10/1998 65010001857438
45 1623401010348 Đào Phương Thảo 17/10/1998
46 1623801010262 Đặng Thiên Phúc 23/06/1998
47 1624401120015 Lê Thị Thu Diễm 05/02/1998
48 1625106010156 Nguyễn Thị Thanh Xuân 16/07/1998
49 1625801020075 Đinh Sỹ Tuấn 10/11/1998

                         

Tin cùng chuyên mục