Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ học kỳ 2 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 14/06/2022      Lượt xem: 95955

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ CẢNH BÁO HỌC VỤ

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

1- Đối tượng: Sinh viên vi phạm Quy chế đào tạo

2- Tra cứu danh sách bên dưới: Sinh viên nhập “Họ tên” hoặc “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin.

*** Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Đào tạo đại học (thầy Tín) để được tư vấn hướng dẫn.

(Lưu ý: Danh sách này do phòng Đào tạo đại học cung cấp – cập nhật 13/6/2022)

3- Hình thức:

a. Cảnh báo lần 2: Sinh viên thuộc diện BUỘC THÔI HỌC. (Sinh viên sẽ được thông báo về gia đình, địa phương nơi cư trú theo đúng quy định).

b. Cảnh báo: Sinh viên thuộc diện NGUY CƠ nếu kết quả học tập trong học kỳ tiếp theo không được cải thiện. Sinh viên cần nghiêm túc trong học tập.

Danh sách tra cứu:

Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh Tên khoa Tên lớp Mã lớp Mức cảnh báo Kết quả CBHV
21280103E0001 Hoàng Thị Tú Quân 25/03/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm (Tiếng Anh) D21EN.KTPM01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
1154010008 Ngô Đức Cường 26/12/1993 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1220410081 Nguyễn Tiến Nam 02/08/1994 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1220410108 Nguyễn Thị Thùy Trang 29/06/1994 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325801020012 Lê Văn Hoàn 13/02/1990 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325801020014 Nguyễn Văn Huy 03/07/1994 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325801020032 Nguyễn Đăng Quân 20/06/1995 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325801020035 Văn Hồng Sự 11/10/1994 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325801020037 Phan Thị Kiều Tiên 22/09/1995 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325801020043 Nguyễn Thành Tín 04/11/1994 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325801020096 Nguyễn Hoàng Tiến 27/02/1995 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D13KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325802080012 Nguyễn Thanh Hải Em 01/03/1995 Khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng D13XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325802080015 Đinh Ngọc Hải 16/12/1994 Khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng D13XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325802080020 Đào Trung Hiếu 02/11/1995 Khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng D13XD01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325802080046 Trần Quốc Quân 29/11/1994 Khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng D13XD01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1325802080098 Nguyễn Văn Thảo 21/01/1994 Khoa Kiến trúc ĐH Xây dựng D13XD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402020169 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 05/10/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học D15TH05 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170033 Đặng Thị Thu 07/12/1996 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170047 Nguyễn Thị Hòa 12/07/1995 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170054 Hồ Thị Khánh 25/06/1996 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170061 Đặng Thị Hoài Linh 10/07/1996 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170070 Đặng Thị Thanh Mai 08/04/1996 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170091 Nguyễn Hoàng Anh Phi 27/10/1995 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170127 Lê Thị Thanh Trâm 26/04/1995 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170128 Nguyễn Thị Huyền Trân 23/08/1996 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170222 Phạm Trần Nhật Huy 17/02/1996 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D14NV04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402170224 Lê Kim Quyên 21/02/1995 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D15NV01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180008 Lê Thị Hương 15/05/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử D14LS01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180020 Nguyễn Trọng Nghĩa 09/05/1995 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử thế giới D14LSTG Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180033 Nguyễn Thanh Thủy Tiên 05/03/1995 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử thế giới D14LSTG Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180039 Phan Thị Ngọc Yến 29/10/1995 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử D14LS01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180054 Nguyễn Thị Hồng Quyên 29/05/1995 Khoa Sư Phạm ĐH sư phạm lịch sử CN LS Đảng D14LSD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180076 Ngô Thị Thảo 28/05/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử D14LS01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180130 Nguyễn Thị Hằng 08/01/1995 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D14LSVN01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180139 Nguyễn Thị Bảo Ngân 22/07/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D14LSVN02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180186 Nguyễn Thị Kiều Trang 27/12/1994 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D14LSVN02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180187 Nguyễn Đình Thuận 08/06/1995 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử thế giới D14LSTG Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180216 Nguyễn Duy Huấn 22/09/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D14LSVN02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180220 Nguyễn Thị Kiều Anh 06/12/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử D14LS03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180223 Nguyễn Ngọc Thu Trinh 30/10/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử D14LS03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180231 Phan Thanh Hợi 10/05/1995 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D14LSVN01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1421402180263 Nguyễn Hữu Thắng 16/02/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Sư Phạm Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D14LSVN01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1422202010037 Nguyễn Thanh Huy 12/01/1995 Khoa Ngoại ngữ ĐH NN Anh c.ngành Thương mại D14ATM01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1422202010056 Nguyễn Thị Luyện 18/08/1995 Khoa Ngoại ngữ ĐH NN Anh c.ngành Thương mại D14ATM01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1422202010141 Trần Nữ Hoàng Uyên 24/09/1996 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh chuyên ngành phương pháp giảng dạy D14ASP03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1422202040183 Lê Thị Hồng Mi 21/04/1996 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D14TQ02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1422202040204 Phạm Thị Kim Thoa 10/04/1994 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D14TQ02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1423402010194 Võ Trung Luyến 27/05/1995 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1424403010186 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/08/1996 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Môi trường D14MT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1424801030158 Mai Quý Lộc 14/12/1996 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phầm mềm D14PM03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1424801040044 Nguyễn Thị Thương 10/10/1996 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D14HT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1424801040158 Phạm Thị Thuý 08/05/1995 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D14HT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1424801040182 Hồ Mạnh Lực 19/05/1995 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D14HT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020010 Sơn Thanh Giàu 18/05/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020012 Nguyễn Phước Hải 31/07/1995 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020015 Lưu Thế Hùng 16/10/1995 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020017 Nguyễn Quốc Hiếu 03/07/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020019 Hồ Quang Huy 30/01/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020024 Dương Nhật Khoa 04/12/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020026 Nguyễn Ngọc Bích Lam 09/01/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020033 Huỳnh Hoài Nam 15/01/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D15KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020047 Đồng Hoàng 13/10/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020049 Dương Công Toàn 20/02/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020058 Trương Ngọc 26/02/1995 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020081 Vương Tuấn Quyền 02/07/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801020087 Đinh Quang Ngọc 01/03/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D14KTR02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425801050141 Nguyễn Thanh Hương 12/04/1996 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quy hoạch vùng-ĐT CN Quản Lý D14QLDT Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080003 Lê Tuấn Anh Đức 08/08/1996 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080014 Văn Tấn Hiển 20/03/1994 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080020 Trần Hồ Khánh 15/01/1996 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080028 Diêm Đăng Luân 06/05/1995 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080035 Châu Minh Nhàn 22/12/1996 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080046 Trần Tấn Sang 05/02/1996 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080075 Đào Thị Thanh Huyền 23/08/1995 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080105 Lương Minh Đức 05/02/1996 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080130 Nguyễn Trọng Nhân 26/10/1996 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1425802080171 Đỗ Đức Linh 20/08/1995 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D14XD03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1427601010004 Cao Thị Ngọc Châu 20/01/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D14XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1427601010013 Trần Mĩ Kim Hoàng 20/04/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D14XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1427601010025 Nguyễn Thị Thu Thủy 23/06/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D14XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1427601010030 Võ Thành Văn 01/08/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D14XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1427601010103 Lê Trần Anh Khoa 02/02/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D14XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1427601010149 Trần Tú Hảo 29/09/1994 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D14XH02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1427601010202 Đặng Nhã Tuấn 25/03/1994 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D14XH02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1515103010115 Nguyễn Lê Hoàng Chiến 10/09/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ CĐ Điện – Điện Tử chuyên ngành điện Công Nghiệp C15DTCN Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1515103010129 Nguyễn Quang Minh 10/02/1996 Viện Kỹ thuật – Công nghệ CĐ Điện – Điện Tử chuyên ngành điện Công Nghiệp C15DTCN Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521401010010 Lê Thị Minh Thư 17/08/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D15GD01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521401010059 Bùi Thị Yến Nhi 27/05/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D15GD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521401010083 Nguyễn Quốc Hào 17/01/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D15GD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010030 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/12/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010085 Nguyễn Vũ Hương Giang 23/04/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010100 Đào Thị Kim Linh 08/10/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010107 Trần Thị Hồng Khương 23/02/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010136 Võ Thị Phương Thảo 01/01/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010145 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/05/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010157 Trần Thị Diệu Lan 25/10/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402010201 Đặng Thị Hoa 12/02/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D15MN04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402020226 Nguyễn Thị Ngọc Anh 04/11/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học D15TH05 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402170056 Nguyễn Thị Thanh Lan 03/06/1997 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D15NV02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402170080 Nguyễn Tiết Hoàng Lan 18/09/1997 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D15NV02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402170087 Đổng Thị Bích Hương 20/05/1997 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D15NV02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402170089 Trần Thị Bình 29/03/1997 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D15NV02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402170132 Hồ Thị Thu Ngà 04/01/1997 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D15NV03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402170175 Ngô Kiều Ngọc 05/09/1995 Khoa Sư Phạm ĐH SP ngữ văn D15NV04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402180013 Nguyễn Thị Mộng Thường 03/12/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử D15LS01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1521402180029 Huỳnh Thị Thảo Vy 18/07/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D15LSVN01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402180049 Phùng Trần Minh Thu 27/09/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D15LSVN02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1521402180063 Thiên Thái Nguyên 10/12/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D15LSVN02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402180103 Nguyễn Thị 16/02/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D15LSVN02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1521402180104 Nguyễn Thị Nhi 01/11/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Lịch sử CN lịch sử Việt Nam D15LSVN02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1522202010074 Hoàng Thị Hồng Ngọc 08/03/1997 Khoa Ngoại ngữ ĐH NN Anh C.ngành Thương mại D15ATM01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1522202010117 Bùi Thị Hải Hồng 03/10/1997 Khoa Ngoại ngữ ĐH NN Anh C.ngành Thương mại D15ATM02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1522202010142 Phạm Hồng Tấn 17/10/1997 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh chuyên ngành phương pháp giảng dạy D15ASP02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1522202010174 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/06/1997 Khoa Ngoại ngữ ĐH NN Anh C.ngành Thương mại D15ATM02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1522202010208 Huỳnh Nguyễn Thanh Nguyên 12/08/1997 Khoa Ngoại ngữ ĐH NN Anh C.ngành Thương mại D15ATM03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1522202040028 Phạm Thị Trúc Linh 26/10/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010004 Phan Gia Nguyên 05/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010013 Huỳnh Thị Kim Trương 12/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010014 Huỳnh Hồng Ngọc 22/05/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010015 Vương Trần Kim Dung 29/03/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010039 Phan Thị Quỳnh Như 30/06/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010041 Phạm Thị Thùy Dung 11/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010057 Đỗ Võ Thùy Linh 28/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010059 Trần Minh Hoàng 30/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010082 Đinh Thu Thảo 11/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010090 Trịnh Công Danh 09/04/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010106 Phạm Thị Minh Tuyền 08/04/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Ngoại thương D15NT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010110 Hồ Tuyết Tâm 12/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Ngoại thương D15NT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010112 Lê Tuyết Hương 24/07/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010113 Ngô Minh Toàn 20/12/1996 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Ngoại thương D15NT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523401010117 Lâm Tuyết Nhi 28/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523401010120 Ngô Thanh Trang 23/09/1996 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010142 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 16/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010149 Lê Ngọc Thảo 27/06/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523401010156 Lã Cẩm Tiên 03/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010162 Nguyễn Thị Bích Ngọc 26/03/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010176 Tống Thị Hồng Châu 28/04/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010180 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/06/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010194 Trương Thị Ngọc Duyên 07/03/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh CN Marketing D15MKT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010210 Huỳnh Thị Trà Mi 03/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523401010226 Nguyễn Thị Trang 01/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D15QT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010013 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 19/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010024 Trần Nguyễn Phương Duyên 05/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010058 Phan Thị Linh 04/06/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010061 Bùi Đinh Đức 10/12/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523402010066 Nguyễn Thị Ngọc Dung 03/05/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010068 Trần Đặng Tường Vi 29/04/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523402010082 Nguyễn Thị Phương Linh 09/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010103 Nguyễn Anh Hùng 27/03/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010140 Nguyễn Thị Xuân 24/10/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523402010146 Nguyễn Đạt Thịnh 30/07/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523402010161 Nguyễn Thị Thanh Hồng 24/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523402010166 Phạm Hải Yến 28/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010169 Hồ Đoàn Thanh Bình 25/03/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523402010183 Huỳnh Thị Trúc Đào 01/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010189 Hoàng Thị 01/12/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523402010205 Mai Thanh Trúc 07/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523402010207 Trần Quốc Vĩnh 28/12/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D15TC04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010015 Ông Mỹ Lan 14/05/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010032 Nguyễn Thị Phương Thanh 26/06/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523403010038 Phạm Thị Thanh Tâm 08/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523403010040 Nguyễn Ngọc Trâm 27/07/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010043 Nguyễn Thị Trang 05/05/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523403010047 Bùi Thị Khánh Linh 18/04/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010049 Lý Tuyết Ngân 20/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523403010052 Trần Thị Mai Phương 20/02/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010059 Diệp Phương Trúc 08/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010064 Phạm Thị Hương Lan 18/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010065 Nguyễn Phạm Thảo Uyên 09/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010070 Phạm Hoàng Duy 16/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010071 Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh 28/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010083 Nguyễn Thị Hiền 22/09/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010085 Phùng Minh Nhựt 02/05/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010101 Nguyễn Quốc Thắng 26/08/1996 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1523403010106 Trần Thị Thu 26/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010108 Nguyễn Thị Chinh 27/05/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010128 Trần Thanh Thanh 08/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010130 Huỳnh Thị Mỹ Tuyền 09/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010158 Huỳnh Ngọc Tấn 08/07/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT03 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010193 Phạm Nhựt Linh 27/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523403010197 Phạm Thị Nhung 08/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010203 Thái Thị Kim Loan 20/12/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT04 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523403010214 Nguyễn Thị Hoàng Anh 18/08/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D15KT04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1523801010040 Nguyễn Thị Ly 06/03/1997 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Kinh tế Quốc tế D15LUQT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010057 Đinh Thị Cẩm Vân 01/11/1997 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Tư pháp D15LUTP01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010110 Lê Nguyễn Anh Thư 25/11/1997 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Hành chánh D15LUHC01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010271 Phan Quốc Cường 09/04/1997 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Tư pháp D15LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010273 Hoàng Thái Sơn 07/09/1997 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Tư pháp D15LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010313 Lê Thị Hồng Ngọc 22/08/1997 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật hành chánh D15LUHC02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010328 Lê Phước Thiện 27/04/1997 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Tư pháp D15LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010329 Nguyễn Đăng Tâm 20/10/1995 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Tư pháp D15LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010337 Trần Hoài Nhân 23/10/1995 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Tư pháp D15LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010350 Nông Thị Hiền 25/11/1996 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật Tư pháp D15LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1523801010358 Hứa Thị Ngọc 07/12/1995 Khoa Khoa học Quản lý Luật CN Luật hành chánh D15LUHC02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524401120015 Phan Đình Khôi 15/10/1997 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Hóa học chuyên ngành hữu cơ D15HHHC Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524401120093 Bùi Thị Tú Như 04/11/1997 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Hóa học chuyên ngành phân tích D15HHPT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524403010002 Nguyễn Thị Nga 20/06/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường CN Quan trắc D15MTQT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524403010012 Nguyễn Thị Thủy Tiên 12/11/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường CN Quan trắc D15MTQT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524403010051 Huỳnh Thanh Phượng 30/06/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường CN Quan trắc D15MTQT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524403010116 Nguyễn Thanh Điệp 18/08/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường CN Quan trắc D15MTQT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801030001 Nguyễn Hải Đăng 29/08/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D15PM01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801030004 Phạm Minh Đức 12/11/1996 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D15PM01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801030011 Phan Thành Tài 07/04/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D15PM01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801030050 Nguyễn Đức Biên 09/01/1995 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D15PM02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801030078 Phạm Văn Hồng 09/05/1996 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D15PM02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801040010 Huỳnh Văn Thuận 19/07/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1524801040011 Tạ Quốc Lâm 21/06/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801040019 Lê Văn Dương 30/09/1996 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1524801040038 Ngô Gia Huy 14/02/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801040042 Trần Đức Tân 07/07/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1524801040049 Nguyễn Ngọc Minh 12/08/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1524801040055 Nguyễn Quang Dương 25/11/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801040068 Phan Văn Hài 22/02/1992 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1524801040117 Giáp Huy Đăng 11/04/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1524801040143 Nguyễn Đình Hải 27/01/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D15HT02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525106010031 Trần Huỳnh Hạ Vy 28/12/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D15QC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525106010037 Võ Quốc Trung 10/07/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D15QC01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525106010081 Nguyễn Trương Nhật Thanh 01/01/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D15QC02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525202010061 Trần Tuấn Anh 01/01/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện – Điện tử chuyên ngành Tự Động D15DTTD Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525202010106 Võ Hoàng Tuấn 12/02/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525202010121 Vũ Văn Thịnh 12/05/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện-Điện tử chuyên ngành Công Nghiệp D15DTCN02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801020008 Nguyễn Quế Thanh 23/02/1997 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D15KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801020013 Nguyễn Thị Hồng Lãnh 20/01/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D15KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525801020026 Danh Nhật Triều 24/08/1997 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D15KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801020027 Nguyễn Ngọc Đông Nghi 21/04/1996 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D15KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525801020030 Nguyễn Đình Hùng 01/08/1997 Khoa Kiến trúc ĐH kiến trúc D15KTR01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801050010 Đoàn Thị Thu Thủy 11/01/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quy hoạch vùng-ĐT CN Quản Lý D15QLDT Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801050015 Nguyễn Ngọc Ngân 12/11/1996 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng-ĐT CN Quy Hoạch D15QHDT Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801050046 Trần Quốc Tuấn 04/12/1995 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quy hoạch vùng-ĐT CN Quản Lý D15QLDT Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1525801050072 Nông Đức Thuận 25/11/1997 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng-ĐT CN Quy Hoạch D15QHDT Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801050083 Ngô Thị Thu Huyền 28/10/1996 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng-ĐT CN Quy Hoạch D15QHDT Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525801050084 Lê Thị Minh Hậu 02/10/1997 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch vùng-ĐT CN Quy Hoạch D15QHDT Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525802080021 Nguyễn Đức Tài 22/10/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080028 Võ Văn Nhựt 01/01/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525802080036 Nguyễn Đại An 18/03/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080044 Phạm Huỳnh Minh Hiếu 12/02/1997 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D17XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080059 Trần Duy Phước 23/12/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080064 Đàng Năng Học 20/08/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080066 Nguyễn Ngọc Ân 06/03/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525802080069 Phùng Lê Thiên Ân 26/11/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080073 Lê Đỗ Đạt 08/09/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080079 Hoàng Văn Thiệu 10/10/1995 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525802080080 Nguyễn Mạnh Cường 08/09/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080083 Nguyễn Duy Minh 21/06/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1525802080084 Nguyễn Văn Thanh Dũng 09/09/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1525802080086 Ngô Đức Mạnh 11/05/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D15XD02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1527601010011 Nguyễn Đức Huy Hoàng 10/10/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1527601010016 Nguyễn Sĩ An Quốc 22/04/1995 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1527601010037 Huỳnh Mai Như Ý 05/07/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1527601010043 Tô Quế Anh 27/06/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1527601010048 Nguyễn Thị Ngọc Yến 15/06/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH01 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1527601010070 Trang Thi Thanh Tuyền 01/10/1996 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1527601010075 Chu Quang Hiếu 26/03/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1527601010078 Hà Xuân Sơn 09/09/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1527601010111 Đinh Thị Trang 02/03/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1527601010118 Trần Thị Cẩm 15/05/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH02 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1527601010122 Đặng Thị Lan 30/11/1997 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác xã hội D15XH02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1543801010002 Tô Tuấn Anh 26/11/1988 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật VB2 KBC15LU201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1543801010036 Nguyễn Tấn Lời 04/08/1985 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật VB2 KBC15LU201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1573801010029 Võ Thành Nam 07/10/1991 Khoa Khoa học Quản lý ĐH VLVH Luật KVV15LU201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1573801010035 Lê Thanh Uyên Thảo 09/09/1985 Khoa Khoa học Quản lý ĐH VLVH Luật KVV15LU201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1623401010014 Đặng Hữu Cảnh 04/09/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1623401010049 Nguyễn Tấn Đạt 11/04/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Maketing D16MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010053 Hồ Mộng Trúc Giang 11/08/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010060 Trần Văn Hải 09/05/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Ngoại thương D16NT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010065 Phan Mỹ Hằng 29/09/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Ngoại thương D16NT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010079 Nguyễn Thị Thanh Hòa 25/08/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Maketing D16MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010113 Lê Thị Linh 13/04/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010156 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/03/1988 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010165 Lưu Tuyết Nhi 22/06/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Maketing D16MKT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1623401010204 Phạm Thị Như Quỳnh 13/07/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010211 Vương Ngọc Sơn 21/03/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010265 Khổng Nguyễn Minh Thông 27/02/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Maketing D16MKT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010289 Lê Thị Thùy Trang 01/10/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010293 Nguyễn Thị Trang 27/07/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010332 Trương Thị Bảo Yến 26/11/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Maketing D16MKT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010339 Bùi Công Huỳnh 24/8/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT05 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010357 Nguyễn Thế Hiệp 21/9/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Maketing D16MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623401010392 Tô Đình Luân 22/04/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh chuyên ngành Maketing D16MKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623402010102 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 30/11/1998 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D16TC02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1623402010123 Hồ Hồng Ngọc Phi 03/02/1997 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D16TC03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1623402010188 Lê Hoài Nhật Vi 16/08/1998 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D16TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623402010198 Nguyễn Hữu Hiệp 18/1/1998 Khoa Kinh Tế ĐH tài chính ngân hàng D16TC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623403010070 Huỳnh Thị Thu Hiền 27/06/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D16KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623403010080 Trương Thị Minh Hiếu 08/12/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D16KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623403010124 Phạm Thị Yến Linh 01/12/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D16KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623403010170 Nguyễn Thị Nhàn 21/10/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D16KT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623403010194 Lê Trương Pháp 30/04/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D16KT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623403010196 Nguyễn Thanh Phương 10/08/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Kế Toán D16KT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623801010435 Nguyễn Bình An 10/03/1998 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chánh D16LUHC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1623801010461 Trần Thị Hoài Thương 1/6/1998 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D16LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624601010031 Âu Dương Kỳ 22/12/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1624601010037 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/01/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624601010046 Trần Thị Thùy Linh 29/07/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624601010073 Nguyễn Thị Yến Phi 20/12/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624601010083 Lâm Chí Tâm 23/03/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624601010108 Lê Thị Thu Uyên 24/08/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624601010110 Nguyễn Thị Viên 26/08/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624601010126 Phạm Thị Như Quỳnh 15/5/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D16TO02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624801030071 Lê Xuân Nhật 11/11/1998 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D16PM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624801040036 Trần Thị Bích Ngọc 25/11/1998 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D16HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624801040064 Hồ Ngọc Thiên Trang 26/01/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D16QT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1624801040070 Hồ Nguyễn Quốc Vinh 17/07/1998 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D16HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625106010057 Võ Hoàng Đăng Khoa 22/01/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp CN Quản trị D16QCQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625106010099 Đỗ Thành Phát 25/11/1996 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp CN Quản trị D16QCQT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625106010103 Trần Văn Phúc 12/06/1997 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp CN Quản trị D16QCQT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625106010118 Huỳnh Thũy Tiên 22/09/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp CN Quản trị D16QCQT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625202010136 Trần Thanh Luân 23/07/1998 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện-Điện tử cn Công Nghiệp D16DTCN02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625801020003 Nguyễn Tấn Đạt Anh 17/02/1997 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc CN kiến trúc công trình D16KTRK Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625801020047 Trần Hoàng Nghĩa 05/03/1997 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc CN kiến trúc công trình D16KTRK Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1625801020055 Phạm Thị Quỳnh Như 18/04/1998 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc CN kiến trúc công trình D16KTRK Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625801020095 Lê Đình Thống 15/3/1998 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc CN kiến trúc công trình D16KTRK Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625801050006 Phạm Biện Minh Nguyệt 28/04/1998 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc CN thiết kế nội thất D16KTRN Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625802080016 Nguyễn Nhân Chức 31/03/1998 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN cầu đường D16XDCD Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1625802080029 Bùi Văn Giang 12/09/1998 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN dân dụng và công nghiệp D16XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625802080032 Diệp Hùng Hải 03/03/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D16XD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1625802080042 Phạm Văn Hùng 02/09/1998 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN dân dụng và công nghiệp D16XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625802080045 Lý Gia Huy 12/01/1997 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN dân dụng và công nghiệp D16XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625802080056 Trần Minh Khánh 30/10/1997 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN dân dụng và công nghiệp D16XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625802080095 Nguyễn Việt Tiến 20/01/1998 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN dân dụng và công nghiệp D16XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625802080096 Phan Xuân Tiến 02/08/1998 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN cầu đường D16XDCD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1625802080104 Trần Thanh Tuấn 03/03/1997 Khoa Kiến trúc ĐH xây dựng D16XD02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1625802080126 Lê Đình Trung 24/11/1997 Khoa Kiến trúc ĐH kỹ thuật xây dựng CN dân dụng và công nghiệp D16XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1642202010018 Nguyễn Minh Huy 31/10/1985 Khoa Ngoại ngữ ĐH VB2 CQ Anh văn KBC16AV101 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1642202010023 Nguyễn Thị Ngọc Nương 10/01/1983 Khoa Ngoại ngữ ĐH VB2 CQ Anh văn KBC16AV101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1642202010040 Trần Thị Minh Tuyền 01/12/1983 Khoa Ngoại ngữ ĐH VB2 CQ Anh văn KBC16AV101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1721402170032 Nguyễn Thị Hồng Ngân 02/01/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ văn D17NV01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1722202010024 Trần Thị Hồng Ân 17/12/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh chuyên ngành giảng dạy D17AVGD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1722202010159 Lê Nhật Linh 19/12/1999 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1722202010195 Trần Thị Yến My 22/03/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh chuyên ngành kinh doanh D17AVKD03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1722202010444 Saysopha Mattakone 05/12/1996 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh chuyên ngành kinh doanh D17AVKD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1722202040004 Lưu Thị Hoàng Anh 09/10/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D17TQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1722202040073 Đỗ Thị Huệ 18/04/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D17TQ02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1722202040246 Phan Thị Thanh Thảo 18/11/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D17TQ05 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1722202040266 Phan Thị Hoài Thương 28/01/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D17TQ01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1723102050031 Trần Công Danh 24/06/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D17QN01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723105010013 Võ Hoàng Huy 06/10/1998 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1723105010018 Phạm Thanh Liêm 07/10/1998 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723105010040 Vương Minh Thành 28/03/1998 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1723105010049 Lê Thị Hương Trà 04/07/1999 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1723105010054 Nguyễn Thị Ánh Trúc 18/05/1999 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723105010070 Đoàn Thị Thùy Dung 11/10/1996 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1723105010119 Nguyễn Quốc Trí 05/09/1999 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Địa lý học D17DL03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1723402010011 Đoàn Gia Bảo 14/07/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D17TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723402010021 Trần Quang Đạt Danh 08/08/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D17TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723402010186 Lý Hải Yến 05/10/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D17TC03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723402010195 Nguyễn Thị Kim Luyến 30/07/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D17TC02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1723402010206 Hemany Phouseng 04/01/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D17TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723403010056 Nguyễn Thị Hải Đường 06/09/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D17KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723403010071 Huỳnh Thị Hằng 12/01/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D17KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723403010072 Lê Thị Ngọc Hằng 16/08/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D17KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723403010095 Đoàn Thanh Hồng 06/11/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D17KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723801010100 Mai Lê Hoàng Hảo 25/02/1995 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chánh D17LUHC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723801010238 Võ Thị Lệ Ngoan 07/12/1998 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chánh D17LUHC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723801010352 Phan Lâm Toàn 27/10/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chánh D17LUHC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1723801010518 H – Duyên Mlô 21/02/1998 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chánh D17LUHC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1724801030066 Nguyễn Hoàng Khương 30/01/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D17PM02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1724801030080 Nguyễn Đoàn Hoài Nam 29/10/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D17PM02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1724801040008 Nguyễn Trọng Cầu 22/09/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D17HT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1724801040018 Nguyễn Văn Đại 05/06/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D17HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1724801040044 Phạm Thị Kiều My 26/06/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D17HT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1724801040118 Trần Văn Bảo 18/03/1998 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D17HT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1725106010070 Trần Nguyễn Hoài Mỹ 13/11/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D17QC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725106010080 Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi 22/04/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D17QC02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1725106010092 Lê Tấn Phát 25/11/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D17QC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725106010121 Thái Trần Thanh Thảo 05/03/1996 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D17QC03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725106010162 Mai Tiến Bảo 15/11/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D17QC02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725106010171 Trịnh Vũ Nghĩa Nhân 13/02/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D17QC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725106010179 Nguyễn Hoàng Mạnh Hùng 13/09/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D17QC03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725202010113 Liêu Thanh Hưng 22/03/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện-Điện tử chuyên ngành Tự Động D17DTTD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725202010146 Nguyễn Tấn Lộc 29/08/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện-Điện tử chuyên ngành Tự Động D17DTTD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1725202010177 Lê Công Thảo Nguyên 22/01/1998 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện – Điện tử chuyên ngành Công Nghiệp D17DTCN01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725202010254 Lê Anh Tuấn 20/05/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện – Điện tử chuyên ngành Công Nghiệp D17DTCN01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725202010324 Nguyễn Hồng Quân 20/06/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Điện-Điện tử chuyên ngành Công Nghiệp D17DTCN03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725801020012 Trần Văn Hiếu 03/01/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D17KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725801020058 Phạm Quốc Việt 01/02/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D17KTR02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1725801020077 Lâm Hoài Phương 23/06/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D17KTR02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725801020078 Đinh Thủy Trung 14/05/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D17KTR02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1725802080018 Nguyễn Hữu Hiệp 28/04/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D17XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725802080030 Chu Phúc Lâm 12/03/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D17XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1725802080042 Bùi Thái Ngọc 31/03/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D17XDDD Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010002 Nguyễn Thị Ngọc Anh 29/11/1999 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1727601010038 Nguyễn Thế Hải 19/11/1999 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010050 Hồ Minh Hiếu 13/12/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010112 Trần Đăng Quang 07/10/1999 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010127 Phạm Công Tới 01/01/1999 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010131 Lê Văn Tuyền 09/09/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010140 Dương Ngọc Thùy 29/08/1999 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010145 Nguyễn Quốc Anh Thư 13/06/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1727601010159 Trà Lục Minh Trọng 14/09/1999 Khoa Sư Phạm ĐH Công tác Xã hội D17XH02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1728501010072 Phạm Lê Tấn Khang 29/01/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D17QM02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1728501010104 Vũ Sơn Nam 20/12/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D17QM02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1728501010172 Ngô Thị Thanh Thảo 29/08/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D17QM01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1732202010006 Lê Thị Hiền 24/02/1994 Khoa Ngoại ngữ ĐH LT CQ NGÔN NGỮ ANH (từ CĐ) KLB17AV101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1732202010007 Phan Ngọc Hiền 06/04/1981 Khoa Ngoại ngữ ĐH LT CQ NGÔN NGỮ ANH (từ CĐ) KLB17AV101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1732202010050 Thân Thị Cẩm Thúy 21/12/1995 Khoa Ngoại ngữ ĐH LT CQ NGÔN NGỮ ANH (từ CĐ) KLB17AV101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1732202010069 Ngô Thị Hằng 24/01/1992 Khoa Ngoại ngữ ĐH LTCQ Ngôn ngữ Anh KLB17AV201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1732202010073 Phùng Thị Ngọc Huyền 22/10/1992 Khoa Ngoại ngữ ĐH LTCQ Ngôn ngữ Anh KLB17AV201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1732202010082 Nguyễn Thị Huỳnh Như 03/03/1992 Khoa Ngoại ngữ ĐH LTCQ Ngôn ngữ Anh KLB17AV201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1732202010084 Trương Thị Bảo Quyên 28/07/1995 Khoa Ngoại ngữ ĐH LTCQ Ngôn ngữ Anh KLB17AV201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1733403010031 Nguyễn Quốc Thanh Vy 11/11/1996 Khoa Kinh Tế ĐH LTCQ Kế toán KLB17KT201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1734202030002 Nguyễn Ngọc Anh 31/03/1990 Viện Phát triển ứng dụng ĐH LTCQ Sinh học Ứng dụng KLB17SH201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1734202030009 Trần Hồng Hạnh 28/02/1994 Viện Phát triển ứng dụng ĐH LTCQ Sinh học Ứng dụng KLB17SH201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1734202030016 Lê Thị Trúc Linh 10/03/1993 Viện Phát triển ứng dụng ĐH LTCQ Sinh học Ứng dụng KLB17SH201 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1735802080006 Nguyễn Trọng Đạt 23/10/1992 Khoa Kiến trúc ĐH LT CQ XÂY DỰNG (từ CĐ) KLB17XD101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1735802080012 Thiên Tiến Phát 15/04/1993 Khoa Kiến trúc ĐH LT CQ XÂY DỰNG (từ CĐ) KLB17XD101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1735802080013 Lê Quảng Phúc 24/08/1993 Khoa Kiến trúc ĐH LT CQ XÂY DỰNG (từ CĐ) KLB17XD101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1735802080014 Cao Thành Quang 03/04/1994 Khoa Kiến trúc ĐH LT CQ XÂY DỰNG (từ CĐ) KLB17XD101 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1735802080015 Huỳnh Quang Sáng 05/05/1995 Khoa Kiến trúc ĐH LT CQ XÂY DỰNG (từ CĐ) KLB17XD101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1735802080021 Ngô Xuân Tứ 08/11/1991 Khoa Kiến trúc ĐH LT CQ XÂY DỰNG (từ CĐ) KLB17XD101 Cảnh báo lần 2 23.2.b (TGHT>QĐ), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1735802080022 Nguyễn Anh Tuấn 26/08/1984 Khoa Kiến trúc ĐH LT CQ XÂY DỰNG (từ CĐ) KLB17XD101 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L), 23.2.b (TGHT>QĐ)
1773801010071 Phạm Hoàng Minh 10/11/1995 Khoa Khoa học Quản lý ĐH VLVH Luật KVV17LU201 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1822202010206 Mai Nhật Hiếu 04/04/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D18AV04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1822202010220 Trần Anh Thắng 31/03/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D18AV04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1822202010358 Mai Ngọc Hồng Phương 26/12/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D18AV06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1822202010389 Nguyễn Quốc Phú 13/09/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D18AV07 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1822202040118 Nguyễn Tiến Hành 30/06/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D18TQ02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1822202040141 Lê Thị Hồng Thương 14/07/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D18TQ02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1822202040406 Huỳnh Thị Thu Vân 02/10/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D18TQ06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823102010012 Trần Phi Hùng 19/06/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Chính trị học D18CT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823102010014 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 04/08/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Chính trị học D18CT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1823102010035 Đinh Trường Yên 04/08/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Chính trị học D18CT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1823102010050 Nguyễn Hoàng Lân 22/03/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Chính trị học D18CT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1823102010051 Hồ Trọng Nên 09/05/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Chính trị học D18CT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1823102050081 Nguyễn Tấn Kiệt 22/02/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D18QN01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823102050143 Nguyễn Huỳnh Long 01/06/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D18QN02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823102050155 Lê Quỳnh Anh 16/02/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D18QN02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823401010196 Nguyễn Hòa Anh Khương 04/11/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D18QT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823402010208 Nguyễn Hoàng Long 10/08/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D18TC03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1823402010225 Phạm Ánh Tuyết 07/10/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D18TC05 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823402010251 Phạm Minh Quang 07/11/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D18TC04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823402010342 Homsombath Pasert 21/12/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – Ngân hàng D18TC01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1823403010006 Nguyễn Phương Linh 15/06/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D18KT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1823403010170 Đinh Mai Thùy Duyên 07/11/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D18KT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010143 Trần Tuấn Sơn 04/10/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D18LUTP01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010245 Võ Thanh Hiếu 27/04/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chánh D18LUHC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010301 Đặng Thái Bảo Thúy 15/02/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D18LUQT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010313 Nguyễn Đức Trí 01/02/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D18LUQT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010451 Nguyễn Thanh Hải 29/07/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D18LUQT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010525 Huỳnh Phước Hồng Sơn 29/02/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D18LUTP03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010577 Bùi Thị Thu Hòa 14/08/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D18LUTP03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010602 Nguyễn Thanh Hằng 19/08/1998 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D18LUQT04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1823801010737 Nguyễn Ngọc Quí 09/10/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D18LUQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824403010028 Ngô Phong Phú 21/11/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Khoa học Môi trường chuyên ngành Kỹ thuật D18MTKT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801030007 Nguyễn Hữu Thanh Tùng 13/03/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801030010 Hồ Duy Khang 14/11/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801030026 Phạm Ngọc Minh Tiến 29/09/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1824801030091 Nguyễn Minh Trí 23/07/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801030126 Trần Văn Đức 25/01/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1824801030127 Trịnh Minh Giang 26/01/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1824801030148 Nguyễn Xuân Tiên 22/01/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1824801030225 Phạm Thị Ngọc Hân 03/02/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM04 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1824801030230 Trần Tấn Tài 27/06/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D18PM04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801040002 Đặng Văn Định 18/04/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D18HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1824801040026 Trần Thanh Đạt 08/06/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D18HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801040030 Nguyễn Duy Khang 08/08/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D18HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1824801040033 Nguyễn Đức Long 05/07/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D18HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801040034 Nguyễn Công Minh 19/07/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D18HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801040036 Huỳnh Lê Thanh Phú 19/08/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D18HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1824801040061 Hồ Tuấn Khang 13/05/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D18HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825106010080 Phan Hồng Yến 05/12/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D18QC02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1825202010008 Phạm Vũ Danh 12/09/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010021 Nguyễn Văn Thắng 14/03/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010025 Nguyễn Thành Đạt 13/02/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010029 Phan Huy Hậu 05/09/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010035 Trần Phú Quý 24/01/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010037 Phạm Thái Bảo 28/11/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010046 Dương Kim Bảo 18/11/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010053 Hồ Hoàng Duy 07/10/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010060 Mai Tấn Hiền 28/09/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010072 Vũ Thiện Nhân 28/06/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010078 Nguyễn Minh Tài 16/03/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010094 Đào Nguyên Hưng 05/04/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010111 Trịnh Đình Chung 19/04/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010123 Nguyễn Hoài Nam 08/09/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010130 Trần Chí Thiện 13/10/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010133 Vũ Thanh Tuấn 01/11/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1825202010137 Hoàng Ngọc Quang 23/07/1998 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010164 Mai Đức Hồng Anh 05/03/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825202010233 Trần Thanh Liêm 19/04/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện-Điện tử D18DT03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1825801010005 Lê Văn Đông 02/10/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825801010007 Dương Tôn Bảo 05/08/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825801010016 Nguyễn Trung Kiên 01/02/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825801010022 Phan Văn Hòa 15/12/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825801010023 Bùi Thị Kim Ngọc 01/08/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1825801010045 Vy Thanh Tùng 04/12/1998 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825801010047 Phạm Nhật Lam 16/03/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825801010060 Trần Minh Thuận 22/02/1999 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1825801010072 Lê Thành Đạt 12/06/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D18KTR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825802010022 Bùi Khắc Tiến Đạt 03/09/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D18XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825802010027 Nguyễn Văn Hòa 30/07/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D18XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1825802010036 Trần Minh Thái 19/07/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D18XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1825802010042 Nguyễn Ngọc Đạt 14/01/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D18XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1825802010082 Nguyễn Việt Long 29/02/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D18XDDD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1825802010088 Nguyễn Anh Tuấn 22/05/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng CN xây dựng dân dụng và công nghiệp D18XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1828501010054 Trần Phi Hảo 28/06/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D18QM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1828501010063 Nguyễn Thanh Quang 24/07/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D18QM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1828501030007 Nguyễn Nhựt Hào 05/07/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai D18DD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1831402170015 Hoàng Thị Thu Hương 16/04/1992 Khoa Sư Phạm ĐH Ngữ văn LT CQ từ CĐ KLB18NV101 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1831402170020 Nguyễn Thị Ngọc Linh 09/01/1984 Khoa Sư Phạm ĐH Ngữ văn LT CQ từ CĐ KLB18NV101 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1831402170021 Trần Thị Mai 04/08/1993 Khoa Sư Phạm ĐH Ngữ văn LT CQ từ CĐ KLB18NV101 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1831402170036 Phạm Thị Hà Trang 19/06/1993 Khoa Sư Phạm ĐH Ngữ văn LT CQ từ CĐ KLB18NV101 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1853403010003 Nguyễn Thanh Loan 07/12/1991 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán liên thông CQ từ Cao đẳng KLB18KT201 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1855802010001 Đỗ Đức Nam 08/05/1993 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng liên thông CQ từ Cao đẳng KLB18XD201 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1855802010006 Lê Hoàng Mỹ 06/09/1995 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng liên thông CQ từ Cao đẳng KLB18XD201 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1855802010015 Trịnh Văn Lộc 05/06/1988 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng liên thông CQ từ Cao đẳng KLB18XD201 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1873801010077 Bùi Kim Thành 29/01/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật VLVH KVV18LU201 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1873801010089 Nguyễn Ngọc Phương 24/03/1987 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật VLVH KVV18LU201 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922104030016 Nguyễn Hữu Bá Thiên 22/11/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D19DH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922104030018 Bùi Phương Nam 18/11/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D19DH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922104030030 Nguyễn Trung Minh 01/09/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D19DH01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922104030045 Vi Quang Vinh 21/12/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D19DH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922104030073 Nguyễn Thị Hồng Phúc 28/06/2000 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D19DH01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922104030095 Chu Thiên Phú 13/09/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D19DH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922202010139 Lương Thị Tú Uyên 06/04/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010178 Nguyễn Thị Thùy Linh 21/11/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV09 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010248 Thái Thị Cẩm 17/02/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010258 Nguyễn Khắc Quyền 15/05/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922202010285 Đỗ Thị Thanh Tâm 18/02/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010301 Bùi Thị Thanh Tuyền 29/06/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV05 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202010303 Đỗ Minh Tấn 03/01/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922202010328 Đậu Đặng Mai Anh 28/07/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010362 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/05/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV10 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010385 Tô Thị Ngọc Hiền 24/06/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010406 Nguyễn Thị Mai Trinh 17/02/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922202010457 Vũ Thị Như Phương 28/08/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV10 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202010459 Nguyễn Lưu Hữu Phước 21/06/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV08 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202010469 Trần Thị Diệu Hiền 13/07/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV05 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202010499 Nguyễn Thị Lan Anh 05/12/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV10 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010528 Nguyễn Lê Thảo Chi 22/01/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010705 Vũ Kim My 18/10/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV08 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010761 Vũ Thị Yến Nhi 30/05/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV08 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010765 Nguyễn Thị Hồng Nhung 03/01/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV10 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010816 Dương Nguyễn Xuân Quý 22/12/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV07 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202010861 Phan Thị Ngọc Thắm 28/11/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922202010922 Trần Song Toàn 30/10/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202010948 Nguyễn Thanh Triều 14/07/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV04 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202010978 Nguyễn Thanh Tùng 04/08/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202011011 Dương Thị Thu Yến 13/09/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D19AV06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202040080 Nguyễn Thị Diểm Hồng 24/07/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ07 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202040205 Trần Thị Hoài Phương 07/02/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202040270 Trần Thị Mỹ Khuyên 03/10/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ05 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202040332 Huỳnh Thị Thu Hiền 07/10/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1922202040401 Quách Thị Hồng Ánh 28/05/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202040429 Nguyễn Thị Dịu 02/12/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202040525 Nguyễn Thị Hồng 02/10/1999 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202040776 Lê Thị Phương Thảo 24/10/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202040788 Trần Thị Ngọc Thảo 19/11/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922202040798 Hoàng Văn Thiệu 01/01/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ09 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922202040940 Hồ Nhật Vy 27/11/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D19TQ08 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922290300002 Võ Thị Kim Khoa 05/08/1998 Khoa Sư Phạm ĐH Văn học D19VA01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1922290300029 Lê Thị Thảo Linh 09/09/1999 Khoa Sư Phạm ĐH Văn học D19VA01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1922290300060 Nguyễn Thị Mỹ Linh 05/01/2001 Khoa Sư Phạm ĐH Văn học D19VA01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923102050053 Phạm Thị Hiếu Thảo 14/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D19QN02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923102050064 Nguyễn Thanh Sơn 13/02/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D19QN01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923102050205 Phạm Huỳnh Tấn Lộc 13/07/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D19QN01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923102050222 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 01/11/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D19QN01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923106010018 Đỗ Ngọc Đức 15/03/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quốc tế học D19QH01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923401010271 Huỳnh Thanh Long 11/01/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT09 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923401010281 Trương Minh Tiến 28/06/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT05 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923401010284 Nguyễn Giang San 12/04/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT09 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923401010349 Thạch Tâm 25/12/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923401010358 Nguyễn Thị Ngân 20/03/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923401010417 Đỗ Đông Trường An 26/07/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT09 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923401010562 Tống Xuân Hiếu 26/07/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT05 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923401010600 Vương Quốc Khang 05/05/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923401010720 Nguyễn Thị Phương Nguyên 21/05/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT10 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923401010793 Sỹ Tuyết Phương 01/11/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923401010798 Phạm Duy Quang 07/12/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT04 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923401010959 Tô Thanh Trúc 06/12/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923401011044 Đào Nguyễn Thủy Tiên 30/08/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D19QT09 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923402010057 Võ Thị Thùy Linh 22/04/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính ngân hàng D19TC01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923402010216 Nguyễn Thanh Sang 19/09/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính ngân hàng D19TC01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923402010217 Lê Xuân Ngọc 04/07/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính ngân hàng D19TC02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923402010222 Đinh Thị Khánh Duyên 15/06/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính ngân hàng D19TC04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923402010290 Lê Thị Hiếu 12/05/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính ngân hàng D19TC04 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923402010293 Ngô Văn Hoàng 14/01/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính ngân hàng D19TC03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923402010409 Huỳnh Thanh Tuyền 19/06/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính ngân hàng D19TC04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010034 Nguyễn Tuấn 12/10/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010076 Lâm Minh Thiện 20/04/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010176 Trần Như Ngọc 10/02/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT08 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010288 Trương Phước Lê Tin 14/01/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT08 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923403010292 Bùi Thị Bích Loan 05/06/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT08 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923403010296 Ngô Thị Mỹ Diễm 01/07/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT08 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923403010343 Phan Gia Hân 24/05/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
1923403010360 Nguyễn Thị Thanh 28/01/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923403010369 Thạch Linh Phú 04/10/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010442 Lê Thị Kim Anh 17/06/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010474 Đặng Yến Dung 31/07/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT06 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010699 Vũ Duy Tâm 27/02/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT08 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923403010751 Nguyễn Thị Anh Thy 14/07/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT05 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923403010826 Lâm Thị Thúy Hương 08/10/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D19KT05 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010033 Thái Văn Lợi 18/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D19LUQT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010036 Lê Hữu Toàn 30/09/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010063 Hồ Minh Thuận 21/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010066 Lương Thị Mỹ Hạnh 11/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010086 Lê Thị Ánh Tuyết 02/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1923801010162 Thái Minh Phúc 10/07/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010190 Phạm Mai Vy 06/01/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010204 Trần Gia Bảo 04/11/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D19LUQT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010217 Nguyễn Phi Trường 15/11/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010225 Nguyễn Văn Quang 13/10/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010239 Huỳnh Thị Kim Ngân 14/02/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010251 Nguyễn Văn Tươi 13/08/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010258 Nguyễn Phan Minh Trọng 25/05/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D19LUQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010259 Nguyễn Hà Trung Hiếu 27/11/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D19LUQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010260 Phạm Gia Huy 30/07/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chính D19LUHC01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010261 Trần Hoài Bảo 09/01/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010276 Nguyễn Phạm Đức Hoàng 11/06/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D19LUQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010370 Nguyễn Tiến Dũng 01/01/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP04 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010371 Phan Tiến Dũng 11/06/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chính D19LUHC01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010387 Nguyễn Thành Đạt 02/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Hành chính D19LUHC01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010400 Nguyễn Phan Trường Giang 21/09/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010433 Tưởng Trung Hiếu 10/10/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010448 Hà Quốc Huy 27/08/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010644 Nguyễn Phạm Hạnh Phúc 04/06/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D19LUQT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010772 Trần Lê Thùy Trang 03/02/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế D19LUQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1923801010815 Nguyễn Thanh Tuấn 04/05/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1923801010862 Phạm Quang Anh 12/09/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật chuyên ngành Luật Tư pháp D19LUTP01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924601010026 Phạm Thị Hồng Nhung 28/01/2001 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D19TO01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924601010027 Nguyễn Y Hoàng Huy 12/06/2001 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D19TO01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1924601010029 Trần Thụy Linh Đan 06/04/2001 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D19TO01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030015 Lê Gia Bảo 31/12/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1924801030057 Nguyễn Cao Toàn 15/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030060 Ngô Minh Trung 09/11/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030087 Trần Thanh Phú 30/03/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030128 Nguyễn Nhật Hào 28/05/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030133 Nguyễn Đăng Khoa 11/06/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030210 Nguyễn Trần Hoàng Long 17/09/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030212 Phạm Nguyễn Thành Long 30/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1924801030224 Phạm Đức Nam 13/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030227 Nguyễn Thanh Nhàn 05/10/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1924801030242 Trần Đình Phương 22/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030255 Nguyễn Hoàng Nguyên Thạch 04/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801030297 Lê Đình Tuyến 07/03/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D19PM03 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801040066 Nguyễn Huỳnh Quốc Huy 28/07/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D19HT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1924801040090 Phạm Văn Thiện 05/04/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D19HT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050004 Lê Quốc Tuấn 08/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050014 Lê Sĩ Hiếu 29/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1925102050027 Trần Anh Duy 08/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050034 Nguyễn Huy Tuấn 04/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050040 Trần Văn Thái 11/10/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050046 Hậu 11/06/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050052 Huỳnh Phi 10/04/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050054 Lê Văn Tuấn 20/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050059 Đào Đức Mạnh 26/04/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050063 Huỳnh Duy Khải 14/05/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050064 Võ Hoàng Long 13/11/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050086 Phạm Văn Bửu 25/10/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050089 Trần Thanh An 26/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1925102050091 Võ Hoàng Tân 01/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050096 Đỗ Phi Long 22/12/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050104 Võ Ngọc Nhân 21/11/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050105 Cao Trung 27/10/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925102050115 Phạm Khoa Điền 13/03/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050127 Nguyễn Tuấn Đạt 15/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050132 Nguyễn Minh Khang 09/04/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050142 Nguyễn Tấn Lộc 04/06/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050152 Nguyễn Thế Vinh Quang 13/06/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925102050165 Trần Anh Trường 27/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D19OT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925106010048 Ngô Thị Bình Nhi 29/01/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D19QC02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925106010080 Hoàng Thái Sơn 07/07/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D19QC01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925106010090 Nguyễn Khánh Du 18/05/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý Công nghiệp D19QC01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925106050058 Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/04/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D19LO02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925106050127 Nguyễn Thị Hồng Hào 24/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D19LO02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925106050128 Lê Quang Thịnh 18/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D19LO02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925201140004 Hồ Nhật Anh 10/04/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D19CD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925201140015 Đỗ Trung 25/03/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D19CD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925201140016 Dương Hùng 12/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D19CD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925201140031 Lê Huy Kiệt 07/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D19CD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925201140053 Ngô Hoàng Khoa 18/06/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D19CD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1925201140067 Trần Quốc Bảo 13/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D19CD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1925201140079 Phạm Như Hóa 14/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D19CD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202010009 Nguyễn Hùng Dũng 27/10/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D19DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202010026 Nguyễn Tấn Quỳnh 09/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ Thuật Điện D19DT02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202010035 Nguyễn Hoàng Tân 04/10/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D19DT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202010037 Phan Lê Trung Kiên 10/07/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ Thuật Điện D19DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202010048 Nguyễn Chí Diển 26/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D19DT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202010049 Phạm Huy Phong 28/12/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ Thuật Điện D19DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202010055 Nguyễn Quốc Trung 25/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ Thuật Điện D19DT02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202010058 Nguyễn Công Thành Đạt 21/05/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ Thuật Điện D19DT02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202010059 Nguyễn Sơn Long 22/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ Thuật Điện D19DT02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202010084 Nguyễn Trần Quốc Anh 16/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ Thuật Điện D19DT02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202010103 Âu Trần Phi Hải 02/05/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D19DT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202010135 Nguyễn Minh Thái 15/10/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D19DT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202010146 Nguyễn Thành Trung 07/12/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D19DT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202160010 Lương Anh Kiệt 08/09/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D19DK01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202160019 Đoàn Ngọc Lý Duy 26/09/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D19DK01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202160035 Phạm Tiến Lực 05/02/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D19DK01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202160039 Đỗ Việt Tiệp 13/06/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D19DK01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925202160040 Lại Thành Đô 05/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D19DK01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925202160073 Trần Công Hiến 01/06/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D19DK01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925801010013 Nguyễn Hoàng An 31/10/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D19KR01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1925801010034 Nguyễn Hoàng An Minh 22/03/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D19KR01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1925801010040 Nguyễn Thái Bảo 28/11/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D19KR01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1925801010066 Nguyễn Trọng Nhân 10/09/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D19KR01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925801050002 Bùi Đoàn Nhựt Minh 23/03/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch Vùng và Đô thị D19QD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925801050003 Nguyễn Huỳnh Bảo Minh 10/09/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch Vùng và Đô thị D19QD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925801050015 Trần Thanh Phương 16/10/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch Vùng và Đô thị D19QD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925801050024 Nguyễn Tấn Lộc 03/10/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Quy hoạch Vùng và Đô thị D19QD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1925802010007 Nguyễn Quang Khải 19/11/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp D19XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925802010008 Lê Quốc Cường 04/01/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp D19XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925802010029 Huỳnh Hoàng Nam 20/02/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp D19XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925802010044 Trương Thế Cao 30/12/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp D19XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925802010048 Lê Văn Tuấn 05/11/2000 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp D19XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925802010055 Lê Quang Linh 02/01/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp D19XDDD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1925802010078 Nguyễn Thanh Cường 23/02/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp D19XDDD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
1928501010034 Nguyễn Sơn Lâm 23/06/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D19QM02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1928501010053 Võ Minh Quang 08/06/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D19QM02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1928501010122 Huỳnh Đăng Khoa 19/11/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D19QM01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1928501010125 Nguyễn Hoàng Khương 26/09/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D19QM01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1928501010158 Nguyễn Hoàng Sơn 29/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường D19QM02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1928501030010 Vương Thanh Trường An 18/11/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai D19DD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
1928501030039 Trần Chí Nguyên 13/06/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai D19DD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
1928501030052 Trần Khắc Vinh 18/03/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Đất đai D19DD01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
2022104030178 Nguyễn Đức Trung 17/11/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế đồ họa D20TKDH03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022104030349 Nguyễn Minh Triết 23/08/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế đồ họa D20TKDH03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2022202010153 Lương Gia Huy Phúc 07/08/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022202010382 Nguyễn Ngọc Khánh Vy 30/05/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022202010441 Thái Văn Thủy 18/08/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2022202010772 Lý Kim Quý 22/01/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2022202010820 Đặng Hải Yến 28/10/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022202010898 Võ Thị Diệu Linh 20/06/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN05 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2022202010900 Ngô Thị Minh Thư 15/11/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN09 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2022202010921 Bùi Ngọc Tùng 01/08/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN10 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2022202010987 Chu Ngọc Phương Anh 07/12/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022202011074 Trương Lê Hậu 20/10/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN10 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2022202011079 Tôn Quang Hiệp 20/12/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN10 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2022202011080 Nguyễn Ngọc Trung Hiếu 26/02/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022202011148 Đàm Nguyễn Kiều Loan 02/10/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2022202011362 Lê Văn Tuấn 05/07/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ anh D20NNAN09 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022202040177 Trần Thị Mỹ Trâm 24/02/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung quốc D20NNTQ07 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2022202040715 Bùi Thị Hằng 11/01/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung quốc D20NNTQ06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2022202041094 Nguyễn Văn Tiền 19/10/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung quốc D20NNTQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2022202041126 Vương Thành Trí 11/09/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung quốc D20NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023102050056 Phạm Công 14/11/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D20QLNN01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2023102050066 Ninh Văn Chung 28/06/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D20QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023102050094 Nguyễn Văn Lộc 11/01/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D20QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023102050237 Nguyễn Anh Tài 03/05/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D20QLNN01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023102050324 Nguyễn Chí Cường 17/10/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý nhà nước D20QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023106010035 Trương Tuệ Hân 29/10/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quốc tế học D20QTHO01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2023401010937 Võ Minh Khôi 14/06/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D20QTKD04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023401010994 Huỳnh Văn Lực 18/01/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D20QTKD09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2023401011271 Nguyễn Thị Thu Thảo 22/05/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị kinh doanh D20QTKD04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023402010214 Trần Đông Hải 27/08/1999 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D20TCNH07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2023402010429 Phan Thị Hồng Nga 14/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D20TCNH02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023402010448 Nguyễn Đặng Quốc Huy 16/03/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D20TCNH04 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023402010592 Trần Thùy Dung 21/08/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D20TCNH06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023402010765 Đỗ Minh Hào 18/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D20TCNH09 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023403010305 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 07/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D20KETO06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023403010409 Đỗ Văn Trung 03/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D20KETO06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023403010932 Đỗ Ngọc Huyền 06/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D20KETO09 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
2023403011305 Nguyễn Thị Cẩm Ly 20/10/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D20KETO11 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801010025 Lê Phạm Hoàng Kim 03/03/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023801010108 Trần Duy An 07/02/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801010271 Nguyễn Thị Huế 05/08/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801010304 Phạm Tiểu Phương 07/09/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801010408 Huỳnh Thanh Phụng 18/11/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801010427 Nguyễn Vũ Thảo Duyên 13/11/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023801010458 Trương Kiều Diễm Phượng 17/12/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801010515 Phan Văn Nam 19/11/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801010524 Nguyễn Thị Thu An 23/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT01 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
2023801010527 Đào Tuấn Anh 16/06/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023801010669 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 16/06/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2023801010839 Nguyễn Minh Quân 15/10/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023801010854 Vũ Thị Như Quỳnh 01/03/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2023801011019 Kiều Tô Hồng Châu 10/03/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2023801011030 Nguyễn Hồ Anh Vân 25/02/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D20LUAT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024801030058 Nguyễn Thanh Hùng 28/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D20KTPM02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2024801030105 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 18/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D20KTPM02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2024801030153 Nguyễn Chí Phước 05/08/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D20KTPM02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024801030160 Trịnh Xuân Hiếu 31/07/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D20KTPM02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024801030252 Trần Thuận An 01/02/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật phần mềm D20KTPM02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2024801040035 Trần Hữu Trọng 25/12/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D20HTTT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024801040036 Trần Phước Lộc 22/04/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D20HTTT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024801040037 Nguyễn Thanh Liêm 28/06/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống thông tin D20HTTT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024802010025 Nguyễn Hoàng Dương 02/07/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT04 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
2024802010103 Tống Hoàng Ân 01/03/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2024802010182 Huỳnh Văn Khá 16/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2024802010208 Huỳnh Trung Trực 21/04/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2024802010281 Trần Anh Dũng 07/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2024802010372 Hoàng Lê Huy 22/06/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024802010504 Nguyễn Anh Tuấn 22/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2024802010523 Nguyễn Như Vỹ 02/12/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D20CNTT04 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025102050117 Nguyễn Tấn Trí 06/05/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2025102050124 Nguyễn Văn Dũng 06/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025102050208 Nguyễn Thanh Tấn 11/08/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT06 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025102050209 Mai Quốc Bảo 07/09/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2025102050219 Nguyễn Quang Huy 21/04/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT05 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025102050254 Phạm Quốc Toàn 22/05/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025102050527 Trần Huy Hiếu 02/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2025102050634 Nguyễn Hoàng Nam 09/02/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2025102050756 Phan Minh Trí 01/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ kỹ thuật ô tô D20CNOT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025106010057 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/06/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D20QLCN02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025106010184 Bùi Quốc Toàn 04/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D20QLCN03 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025106010264 Nguyễn Hương Lan 09/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D20QLCN01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025106050579 Nguyễn Nghĩa Nhân 08/10/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Loglistics và quản lý chuỗi cung ứng D20LOQL03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025201140108 Vũ Ngọc Hậu 20/05/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật cơ điện tử D20KTCD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010015 Trần Lê Tuấn Khương 27/06/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010020 Lê Hoàng 21/07/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010033 Phạm Chí Thanh 06/07/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010045 Nguyễn Ngọc Thuận 06/02/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo lần 2 23.1.c (NO>24TC), 23.2.a(CB>2L)
2025202010054 Nguyễn Đại Dương 27/08/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010065 Lê Minh Phương 20/11/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010067 Nguyễn Thanh Sơn 03/07/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025202010074 Dương Hồng Triều 01/05/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010122 Huỳnh Lê Vân Lực 02/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010124 Lê Chí Hiếu 16/06/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010125 Trịnh Thanh Hậu 14/02/0002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025202010128 Bùi Thanh Hoài 28/02/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025202010135 Võ Hoài Nhân 22/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025202010152 Ngô Tấn Tuyển 07/09/1997 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025202010206 Trần Anh Tuấn 26/05/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện D20KTDI02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025202070011 Huỳnh Phạm Hưng Phát 20/07/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điện tử – viễn thông D20DTVT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2025202160077 Nguyễn Hoàng Phúc 16/09/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D20DKTD01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2025202160117 Lê Thanh Thái 24/07/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D20DKTD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025490010035 Nguyễn Trọng Nguyện 03/02/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ nghệ gỗ (công nghệ chế biến lâm sản) D20KNGO01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2025801010067 Nguyễn Đức Trường 16/05/2002 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D20KITR01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025801010117 Vũ Hoàng Lâm 08/12/2002 Khoa Kiến trúc ĐH Kiến trúc D20KITR01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025802010119 Đinh Thiên Phúc 05/06/2002 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng D20KTXD01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2025802010163 Hà Minh Trí 10/07/2001 Khoa Kiến trúc ĐH Kỹ thuật xây dựng D20KTXD01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2028101010116 Nguyễn Thị Thanh Hiền 29/10/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Du lịch chuyên ngành Quản trị lữ hành D20DULILH01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2028501010039 Lê Phước 10/04/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường D20QLMT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2028501010076 Hà Tấn Dũng 24/10/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường D20QLMT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2028501010090 Trương Thị Thùy Dương 07/06/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường D20QLMT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2031402180022 Mai Thị Thanh Tao 10/06/1981 Khoa Sư Phạm Đại học Lịch Sử liên thông chính quy từ cao đẳng K201LB.LS01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2032202010021 Nguyễn Thị Thanh Ngân 07/12/1996 Khoa Ngoại ngữ Đại học Ngôn ngữ Anh liên thông vừa làm vừa học từ cao đẳng K202LD.NNAN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2033403010040 Nguyễn Thị Thanh Hằng 08/12/1998 Khoa Kinh Tế Đại học Kế toán liên thông vừa làm vừa học từ cao đẳng K203LD.KETO01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2035202010006 Nguyễn Trọng Khang 08/11/1979 Viện Kỹ thuật – Công nghệ Đại học Kỹ thuật điện liên thông chính quy từ cao đẳng K201LB.DI01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2035202010016 Diệp Tấn Thu 22/09/1991 Viện Kỹ thuật – Công nghệ Đại học Kỹ thuật điện liên thông chính quy từ cao đẳng K201LB.DI01 Cảnh báo 23.1.c (NO>24TC)
2073102050004 Đỗ Thế Dũng 28/08/1986 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050008 Bùi Thị Huệ 12/07/1983 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050011 Nguyễn Thị Lan 07/03/1984 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050012 Hồ Thị Quốc Liên 27/11/1990 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050014 Thị Lộc 04/04/1985 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050016 Nguyễn Thị Nam 01/07/1988 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050025 Nguyễn Công Thành 25/11/1982 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050027 Nguyễn Văn Thân 08/02/1972 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050028 Lê Thị Thơm 26/04/1986 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050036 Đoàn Lê Ngọc 22/12/1986 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073102050037 Nguyễn Chánh Tín 12/07/1995 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Quản lý nhà nước vừa làm vừa học K203VV.QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2073801010050 Nguyễn Minh Đức 14/09/1998 Khoa Khoa học Quản lý Đại học Luật vừa làm vừa học K203VV.LUAT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2121401010024 Nguyễn Hải Minh 19/02/1993 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D21GDHO01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2121401010053 Ngô Thị Hồng Vân 11/01/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D21GDHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121401010055 Nguyễn Thị Đinh Đan 26/12/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D21GDHO01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2121401010142 Chiếm Ngọc Nhi 28/11/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D21GDHO01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2121401010156 Trần Ngọc 22/04/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục học D21GDHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402010033 Trần Thị Cẩm Nhung 27/06/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Mầm non D21GDMN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402020202 Nguyễn Thị Hồng Yến 22/09/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học D21GDTH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402020263 Y Quỳnh 01/03/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học D21GDTH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402020291 Trần Thụy Nhật Quỳnh 08/10/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Giáo dục Tiểu học D21GDTH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402170008 Bùi Yến Linh 05/10/2000 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn D21SPNV03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402170074 Hồ Lê Mỹ Ngọc 30/01/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn D21SPNV03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402170117 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/03/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn D21SPNV02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2121402170213 Hồ Thị Trúc Quyên 02/01/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn D21SPNV02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2121402170219 Trần Thanh Sơn 04/04/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn D21SPNV03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402170245 Trần Minh Thư 18/07/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn D21SPNV02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2121402170256 Trần Huỳnh Ngọc Trân 07/11/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Ngữ Văn D21SPNV02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2121402180024 Nguyễn Hải Dương 21/05/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Sư phạm Lịch sử D21SPLS01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030020 Phạm Tạ Anh Tuấn 01/04/2000 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122104030033 Phan Nhã Quyên 12/02/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030035 Trần Anh Kha 29/05/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122104030038 Thái Hoàng 07/05/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122104030074 Lê Thị Ngọc Châu 13/09/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122104030084 Nguyễn Minh Hải 19/08/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122104030091 Dương Quang Định 13/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030093 Trần Minh Hiền 13/02/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030109 Nguyễn Trung Phong 09/03/2000 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030119 Mai Nguyễn Thiên Thi 29/04/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030124 Nguyễn Minh Hậu 22/09/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030140 Phạm Thị Thùy Dương 19/12/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030179 Nguyễn Thị Hà Nhi 10/07/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030217 Nguyễn Hoàng Anh 19/10/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030223 Nguyễn Thạc Hiếu 15/02/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122104030227 Lê Anh 05/12/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030231 Nguyễn Thị Diễm Trinh 23/06/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030233 Phạm Minh Tuấn 13/05/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030246 Nguyễn Minh Tuấn 12/11/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030250 Trịnh Thị Kiều Vân 09/09/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030257 Nguyễn Đặng Hữu Hậu 20/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030269 Cao Thị Thùy Trang 17/07/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030272 Đặng Văn Đạt 02/02/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030278 Vũ Huy Hoàng 25/09/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122104030281 Huỳnh Thị Bích Hạnh 02/01/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030289 Nguyễn Anh Quân 11/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122104030295 Trương Mỹ Kim 11/12/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030328 Phạm Minh Dương 18/06/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122104030345 Trần Hoàng Hoa 06/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030360 Lê Nguyễn Phúc Khang 13/03/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030391 NguyễN Sơn Trà My 22/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030403 Nguyễn Thị Bích Ngọc 09/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030404 Nguyễn Văn Nhã 17/09/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030426 Nguyễn Trường Sinh 26/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030436 Bồ Quốc Thắng 01/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122104030438 Đinh Mạnh Thắng 14/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030455 Lương Thanh Trúc 16/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030462 Nguyễn Lê Minh Tuấn 26/03/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122104030468 Đỗ Huy Tường 10/01/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030488 Lê Thảo Vy 19/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030492 Nguyễn Tuấn Kiệt 16/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122104030498 Nguyễn Thanh Nhân 01/10/1998 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104030499 Đào Thị Thùy Dương 21/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Thiết kế Đồ họa D21TKDH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104050002 Đặng Nguyễn Hoàng Dung 14/03/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Âm nhạc D21AMNH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122104050018 Lê Trường An 23/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Âm nhạc D21AMNH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010029 Trần Công Hùng 28/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010040 Nguyễn Thị Lệ Sương 20/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010067 NguyễN Thị BíCh Liên 16/02/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010123 Phạm Thị Trang 04/07/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010125 Trang Tường Vy 06/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010130 Trần Hoàng Đệ 31/08/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010137 Ngô Nguyễn Thành Kỳ 22/09/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010138 Ngô Mỹ Hà My Na 08/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010148 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 20/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010166 Nguyễn Thị Ái Nhi 15/04/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010184 Nguyễn Thị Hồng Thủy 27/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010188 Phạm Mỹ Linh 01/02/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010193 Cao Huỳnh Phương Thảo 19/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010214 Đàm Nguyễn Thị Ngọc Khuyên 18/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010218 Trần Dương Xuân Mai 15/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010227 Hồ Thị Ngọc Dung 02/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010259 Nguyễn Thị Hoài Thương 18/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010269 Nguyễn Thị Thuý Duy 06/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202010281 Nguyễn Thị Thảo Vân 09/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010304 Vũ Mai Bảo Trân 01/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010317 Nguyễn Hà My 08/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010376 Ka Să Mi Nét 06/02/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010420 Huỳnh Thị Thùy Vân 02/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010506 Lê Ngọc Mỹ Duyên 17/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010515 Lê Thị Thu Sương 06/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202010522 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 02/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010590 Hồ Chắn Thình 09/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010606 Nguyễn Quốc Huy 14/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010631 Nguyễn Thị Thơm 04/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202010661 Trần Thị Thanh Hiền 20/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010665 Lê Thị Dung 08/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202010672 Phan Ngọc Thơm 14/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010673 Đỗ Tường Vy 15/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010683 Lê Thị Trầm Ngân 12/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010684 Phạm Hà Vân Anh 12/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202010692 Phan Phương Anh 16/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010695 Thái Quang Thắng 09/01/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010702 Phan Ngọc Doanh Doanh 04/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010705 Nguyễn Thị Thanh Thúy 08/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010708 Tô Mỹ Duyên 06/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010714 Nguyễn Cao Hoàng Việt 18/04/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010725 Trần Thị Như Quỳnh 18/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010733 Nguyễn Cao Thảo Duy 01/10/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010749 Lý Hoàng Nhật Vy 23/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010750 Đồng Gia Nghi 14/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010758 Mã Thị Ngọc Mai 15/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202010780 Nguyễn Thị An 23/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010792 Nguyễn Hoàng Anh 29/07/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010808 Trần Thị Lan Anh 14/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010816 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 26/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010823 Nguyễn Thị Hải Âu 25/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010824 Mai Hoàng Gia Bảo 23/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010832 Nguyễn Trần Huỳnh Ái Châu 20/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010844 Võ Minh Cường 30/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN10 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010918 Nguyễn Minh Hiếu 28/03/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202010931 Vũ Đặng Huy Hoàng 26/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202010932 Vũ Việt Hoàng 13/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010941 Nguyễn Quốc Huy 23/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010947 Nguyễn Thị Huyền 28/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010950 Nguyễn Thị Thanh Huyền 02/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010958 Đinh Huỳnh Hương 28/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202010959 Hà Huỳnh Hương 13/12/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011003 TrầN Vũ Phương Linh 17/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011016 Nguyễn Trịnh Cẩm Ly 20/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011042 Đoàn Mai Thanh Ngân 24/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011044 Lê Thị Kim Ngân 11/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011087 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 14/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011094 Phạm Trần Yến Nhi 05/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202011125 Lê Thị Phụng 21/04/1998 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011137 Nguyễn Văn Quí 22/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011139 Trần Đình Quý 08/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011146 Đồng Thúy Quỳnh 21/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011165 Phạm Minh Tâm 06/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011170 Hoàng Thị Phương Thanh 03/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011196 Nguyễn Hoài Thu 02/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011197 Nguyễn Thị Thanh Thu 03/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011208 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011224 Đinh Thị Mỹ Tiên 10/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011230 Lê Thanh Toàn 18/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202011237 Nguyễn Thị Thùy Trang 04/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011245 Lê Bích Trâm 09/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011249 Nguyễn Châu Bảo Trân 26/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011276 NguyễN Lê Tố Uyên 10/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011279 Nguyễn Lý Phương Uyên 28/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011284 Đỗ Thạch Cẩm Vân 06/05/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011286 Nguyễn Thị Hải Vân 18/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011308 Nguyễn Thị Yến Vy 22/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011309 Nguyễn Tiểu Vy 11/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN10 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202011312 Phạm Nguyễn Tường Vy 31/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202011322 Vũ Thị Ái Xuân 21/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202011324 Lê ĐoàN PhụNg YếN 09/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Anh D21NNAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040053 Bùi Thị Thanh Thảo 28/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040088 Nguyễn Ngọc Thanh 14/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040119 Nguyễn Thị Kiều 21/02/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040146 Đỗ Thương Thương 21/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040150 Nông Thị Ngọc 15/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040162 Trần Thị Thu Hạ 27/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040163 Nguyễn Thị Anh 04/05/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040165 Nguyễn Thị Hồng Quyên 18/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040202 Võ Lê Phương Uyên 23/05/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040265 Phạm Lâm Anh 26/07/2000 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040270 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 16/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040274 NguyễN Thị HồNg Tuyên 26/04/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040275 Ngô Thị Thanh Nga 01/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202040301 Phạm Thị Diễm Quỳnh 25/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040308 Phạm Thị Tùng Chi 29/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040312 Nguyễn Thị Trâm 08/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040313 Hùng Nữ Huyền Hân 20/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040320 Đặng Thị Hạnh 02/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040324 Đỗ Thị Lệ 02/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040343 Lê Thị Thùy 12/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040367 Nguyễn Thị Nam Hương 03/10/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040375 Võ Lê Cẩm Vân 23/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040383 Phan Hoài An 11/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040388 Lê Thị Ngọc Giàu 16/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040389 Huỳnh Thư Linh 09/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040391 Huỳnh Thị Thanh Thảo 14/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040401 Võ Thị Mỹ Phúc 13/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040411 Nguyễn Thị Hậu 06/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040421 Huỳnh Nguyễn Phương Thảo 25/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040431 Lê Thị Kim Phụng 06/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040437 Nguyuễn Thùy Trang 27/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040469 Phan Thị Trinh Trinh 09/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040484 Cao Thị Loan 21/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040534 Lê Thanh Bình 11/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040541 Nguyễn Thị Mộng Điều 02/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040542 Lê Thị Kim Thoa 28/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040557 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 21/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040567 Trần Thị Kim Liên 04/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040592 Nguyễn Thanh Thơ 28/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040595 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040596 Lê Thị Ngọc Linh 01/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040649 Ngô Hải Đăng 10/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040659 Điểu Thị Kim Hương 11/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040662 Hồ Thị Kim Nga 31/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040665 Lâm Gia Hân 04/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040672 Nguyễn Thanh Nhã 11/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040679 Nguyễn Thị Bảo Thuận 22/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202040684 Lê Nguyễn Thanh Trúc 05/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040686 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 04/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040690 Huỳnh Thị Hàn 12/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040691 Bùi Thị Phương Anh 29/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040693 Nguyễn Thị Huyền Trang 13/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040697 Nguyễn Ngọc Phương Trang 15/02/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040705 Long Thị Thu Thảo 16/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040719 Tô Thị Minh Hảo 02/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040724 Lê Trần Minh Ngân 15/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040725 Nông Thị Lệ Thương 02/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040729 Đặng Thị Phương Thảo 03/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040734 Trần Phương Linh 24/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040736 Đàm Thị Nguyệt Nga 15/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040745 Phùng Thị Trúc Lệ 20/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040748 Huỳnh Hiền Diệu 19/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040761 Nguyễn Thị Thùy Tâm 01/01/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040762 Võ Thị Ngọc Trâm 06/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040766 Huỳnh Thị Thúy Huyên 11/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040802 Trương Thị Bích 17/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040805 Li Hưng Bình 19/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040850 Nguyễn Tiến Đạt 30/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040854 Nguyễn Hữu Định 05/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040864 Dương Thị Ngọc Giàu 08/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040867 Nguyễn Thị Thu 03/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040874 Lương Thị Hạnh 22/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040876 Mã Thị Hồng Hạnh 15/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040885 Nguyễn Thị Diễm Hằng 03/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040892 Nguyễn Đinh Gia Hân 18/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040928 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040929 Phạm Thị Thu Huyền 17/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040933 Hồ Phạm Nguyên Hưng 23/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040940 Nguyễn Thị Thu Hương 13/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040943 Phạm Thị Mai Hương 21/01/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040972 Nguyễn Thị Ngọc Liên 10/10/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202040973 Nguyễn Thị Thu Liễu 02/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040984 Lê Thùy Linh 18/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202040987 Nguyễn Thị Diệu Linh 16/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202040995 Tống Thị Mỹ Linh 05/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041018 Lê Thị Ngọc Mai 06/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041057 Phạm Hoàng Thu Ngân 16/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041081 Đỗ Thị Yến Nhi 21/12/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041094 Phạm Mai Yến Nhi 15/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041124 La Thị Phương 05/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202041125 Lê Thị Phương 21/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041128 Nguyễn Phạm Minh Phương 03/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041133 Trương Thị Hoài Phương 05/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041148 Nguyễn Thị Thanh Quyên 10/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041151 Lê Yến Quỳnh 21/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041198 Tống Thị Thanh Thảo 20/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041200 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041211 Hồ Thị Thanh Thơ 12/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041230 Nguyễn Thị Thúy 25/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041249 Võ Thị Cẩm Tiên 03/02/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041250 Trần Quốc Tiển 23/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041257 Bùi Thị Đoan Trang 01/06/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041267 Nguyễn Thị Trang 19/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041271 Phan Thị Xuân Trang 07/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041274 Trịnh Thùy Trang 06/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041299 Trần Thị Thanh Trúc 20/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041310 Trần Mai Tuyết 12/12/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202041343 Triệu Thị Yếm 07/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202041352 Vũ Thị Đỗ Trang 03/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202041354 Phạm Cao Thúy 15/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D21NNTQ10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100049 Nguyễn Thị Đông Thu 19/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100073 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 05/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100089 Phan Thị Mỹ Châu 28/03/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202100123 Trình Tú Văn 21/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100124 Lê Thị Anh Thư 12/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100132 Trần Thị Hương 19/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100133 Nguyễn Thị Như 20/07/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202100135 Cam Thị Hiền 18/04/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202100153 Nguyễn Huyền Sang 14/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202100179 Lê Hồ Kim Thoa 15/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100207 Nguyễn Dương Phương Vy 08/02/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100230 Trần Ngọc 21/11/2002 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202100231 Phạm Anh Thư 17/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100233 Ngô Phương Uyên 22/01/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202100234 Nguyễn Lê Thành Đạt 30/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202100251 Đinh Hoàng Phong 11/09/2001 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202100281 Lưu Ngọc Ánh 15/05/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100293 Lâm Trần Thị Linh Đa 29/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100322 Nguyễn Thị Linh 09/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202100337 Đậu Thị Ngân 20/07/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202100342 Võ Thị Thanh Ngân 10/10/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2122202100368 Nguyễn Văn Sắc 06/11/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122202100387 Lê Thị Thùy Trang 06/09/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122202100389 Nguyễn Thủy Trang 07/08/2003 Khoa Ngoại ngữ ĐH Ngôn ngữ Hàn Quốc D21NNHQ02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122290400017 Nguyễn Thị Kiều Trang 24/12/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400025 Nguyễn Ngọc Bình 06/05/1995 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400041 Trần Thị Ngọc Trâm 14/03/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400051 Trần Đặng Hồng Phúc 21/05/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2122290400063 Trần Nguyễn Khắc Duy 20/05/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400080 Trần Mai Phương 10/02/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400081 Liêu Thành Nhân 09/12/1992 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400153 Vũ Phạm Phương Trang 14/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400159 Hồ Thị Thúy Vy 26/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2122290400166 Lưu Nhã Linh 18/10/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Văn hóa học D21VHHO01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102010008 Đỗ Nhật Khanh 27/08/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050060 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 21/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050061 Nguyễn Minh Phúc 22/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050065 Nguyễn Thiên Cả 01/12/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050075 Trần Hạo Nam 27/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050114 Trần Thị Ngọc Liên 23/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050115 Lý Nhất Khánh 18/07/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050130 Nguyễn Thị Phương Trúc 16/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050142 Võ Thị Ngọc Ngân 29/12/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050167 Võ Nguyễn Hoàng Minh 11/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050177 Phan Mỹ Ngọc 24/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050203 Lê Nguyễn Bích Trăm 04/06/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050254 Đào Kim Khánh 23/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102050267 Nguyễn Hồ Tường Vy 19/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050283 Nguyễn Mai Diễm Nguyên 10/12/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050302 Đỗ Cao Sang 29/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050336 Nguyễn Thị Bích Huệ 21/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050345 Dương Gia Huy 28/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050349 Nguyễn Minh Chí 23/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050357 Mai Chí Khanh 28/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050358 Lưu Mạnh Tuấn 22/11/1992 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050363 Lê Văn Đạt 08/10/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050400 Trần Thị Hồng Châu 07/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050434 Phạm Thanh Hải 03/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050444 Nguyễn Thế Hiển 19/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050452 Trương Thị Hồng 03/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050454 Lê Chí Hùng 21/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050488 Nguyễn Thị Trúc Linh 25/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050528 Hồ Thị Bích Ngọc 27/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050530 Nguyễn Hồng Ngọc 05/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050553 Phan Thị Tuyết Như 05/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050554 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 17/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050560 H’ Nôi Adrơng 09/12/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102050566 Võ Văn Phát 06/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102050659 Nguyễn Đình Trường 26/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quản lý Nhà nước D21QLNN03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102060008 Võ Thị Nhựt Băng 22/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102060094 Nguyễn Quốc Bình 12/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102060100 Võ Thị Quỳnh Như 12/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102060106 Nguyễn Thị Thu Trang 01/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060110 Nguyễn Thị Kim Chi 04/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102060182 Ngô Tú Ngân 03/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060189 Nguyễn Đinh Kim Nhi 11/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060190 Phan Thị Tuyết Nhi 13/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102060202 Võ Hà Ngân Tâm 24/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060240 Đặng Ngọc Thuyền 16/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060249 Phạm Thị Thuỳ Trang 20/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102060253 Nguyễn Ngọc Vân Nhiên 24/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060255 Phan Nguyễn Kim Yến 03/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060263 Trần Trọng Phúc 20/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060264 Bùi Thị Mai Linh 18/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123102060267 Hoàng Thị Minh Thư 22/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060268 Mã Thị Thu Thảo 14/01/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060272 Lê Anh Tuấn 10/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123102060274 Nguyễn Vũ Anh Tài 18/12/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123102060276 Nguyễn Phạm Hà My 21/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Quan hệ Quốc tế D21QHQT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123104010001 Lê Thị Khánh Xuân 12/01/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học D21TLHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123104010167 Lê Văn Hào 16/11/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học D21TLHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123104010256 Nguyễn Thị Yến Oanh 23/10/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học D21TLHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123104010319 Trần Nguyễn Lan Phương 16/09/2002 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học D21TLHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123104010320 Trần Thị Ái Linh 06/09/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Tâm lý học D21TLHO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040005 Lưu Thúy Anh 10/01/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040044 Hồ Điệp Đăng Thư 23/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040067 Nguyễn Thu Hoài 06/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040119 Nguyễn Thùy Dương 09/04/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040152 Hà Chí Nhân 07/09/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123201040180 Ninh Hoàng Minh Quân 10/10/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040202 Đoàn Thị Yến Ni 20/07/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040205 Lê Võ Như Phượng 04/12/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040209 Nguyễn Đình Phương Nam 28/11/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040222 Đặng Ngọc Anh Thư 02/04/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040244 Nguyễn Văn Phước 28/01/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040251 Huỳnh Trần Lý Đức 06/01/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040262 Kiều Ngọc Đan Thương 05/06/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040263 Lục Quốc Cường 30/03/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040264 Nguyễn Đoan Khang 07/07/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040306 Huỳnh Lâm Như 15/09/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040322 Nguyễn Chí Hoàng 26/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040342 Trần Nguyễn Xuân Mai 07/02/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040385 Mai Nguyễn Tiến Phát 03/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040386 Nguyen Thanh Binh 01/02/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040402 Nguyễn Duy Hoàng 18/09/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040407 Trần Thị Ngọc Thảo 20/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040421 Lý Bích Phương 08/02/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040423 Đặng Lữ Nhựt Phi 09/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040424 Huỳnh Tuấn Kiệt 11/01/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040430 Lê Ngọc Anh 25/09/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040433 Huỳnh Minh Dũng 15/11/2000 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040446 Lăng Thị Ngọc Bích 02/08/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040448 Nguyễn Thị Như Ngọc 21/08/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040454 Nguyễn Thị Cẩm Tuyết 20/01/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040460 Nguyễn Thị Trúc Giàu 15/09/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040464 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 24/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040488 Phạm Ngọc Công 16/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040521 Lê Thị Hồng Hạnh 13/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040532 Nguyễn Minh Hiếu 15/07/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040540 Nguyễn Hoàng Huy Hoàng 20/04/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040548 Trương Gia Huy 14/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040571 Trần Chúc Linh 14/11/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040576 Quan Ngọc Minh Long 04/12/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040583 Nguyễn Thị 14/12/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040595 Cao Kim Ngân 17/10/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040630 Trương Nguyễn Đăng Phong 09/12/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040636 Nguyễn Anh Phương 08/03/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123201040646 Nguyễn Phan Như QuỳNh 24/12/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040667 Yamashiro Thành 05/01/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040697 Trần Thị Bích Trâm 17/06/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040707 Nguyễn Thị Thanh Trúc 21/09/2003 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040734 PhạM TàI HoàN Vũ 07/02/2002 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123201040748 Dương Trọng Nhân 10/11/2001 Khoa Công nghiệp Văn hóa ĐH Truyền thông đa phương tiện D21TTPT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123401010022 Nguyễn Thị Yến Nhi 30/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010033 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 05/02/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD15 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010048 Cao Thị Lan Anh 10/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010058 Trần Tú Quyên 23/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD12 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010066 Lê Thị Thúy Quyên 14/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010099 Gia Thị Huyền 24/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010111 Lê Thị Thanh Thão 13/07/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010193 Ngô Thị Khánh Vân 04/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010212 Đặng Phi Long 08/12/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010271 Trần Thị Ngọc Diệp 21/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010284 Lương Tiến Tùng 08/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010294 Nguyễn Thị Cưng 22/04/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010295 Võ Cẩm Tiên 31/05/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010316 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 30/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010336 Trần Kim Ngân 18/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD11 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010341 Khiếu Nguyễn Nam Phong 17/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123401010392 Ngô Trung Hiếu 10/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD13 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010417 Lê Minh Tâm 10/06/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010423 Trần Thị Ngọc Bích 03/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD13 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010427 Trần Thị Tú Trinh 25/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010461 Lê Thị Đan Linh 27/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD12 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010469 Nguyễn Thị Thanh 24/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010479 Hồ Văn Quý 14/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD13 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010502 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 16/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010515 Lê Thị Uyên Phương 02/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010532 Trần Phi Hổ 18/09/1998 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010569 Tăng Thị Hồng Duyên 24/10/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD12 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010591 Trần Thị Thúy Hằng 12/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010619 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010620 Ngô Thị Thu 01/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010623 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010630 Trần Thị Ngọc Dung 27/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010644 Nguyễn Thu Hằng 06/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010648 La Thị Lệ Duyên 09/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD15 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010680 Đào Thị Kiều Trang 24/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010692 Võ Hiền Lương 11/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010734 Nguyễn Minh Hoàng 26/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401010766 Nguyễn Ngọc Tuấn 01/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD11 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010853 Nguyễn Thị Cẩm Thu 08/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010873 Phùng Thị Mai Huệ 28/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010917 Dương Bảo Luân 01/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010918 Cao Thiên Ngân 17/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010947 Nguyễn Ngọc Thanh Phong 16/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010948 Nguyễn Thảo Nguyên 21/06/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD11 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010973 Đặng Ngô Minh Thiên 15/02/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010979 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123401010985 Nguyễn Thị Thanh Lan 02/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401010991 Trần Thị Ngọc Hảo 19/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123401011023 Phạm Thị Minh Trang 25/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123401011050 Nông Thị Binh 21/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011055 Nguyễn Việt Khái 01/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011113 Vũ Minh Khang 19/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011125 Hồ Quốc Phong 23/10/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011171 Ngô Phạm Tuấn Anh 01/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011228 Nguyễn Ngọc Bình 13/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011229 Nguyễn Thị Thúy Bình 02/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123401011261 Nguyễn Kiều Diễm 16/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD12 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011275 Võ Thị Kim Dung 02/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011279 Nguyễn Đồng Trí Dũng 10/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011283 Trần Ngọc Dũng 26/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011288 NguyễN KháNh Duy 28/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD12 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011290 Nguyễn Hoàng Duy 28/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011295 Phạm Trường Duy 02/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD12 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011311 Trần Văn Dương 18/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD12 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011327 Phạm Tú Đăng 09/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD13 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011343 Phạm Trường Giang 13/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011352 Hồ Sỹ Hà 12/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011355 Lê Thị 20/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD15 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011397 Nguyễn Phước Lam Hiên 11/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011405 Nguyễn Thị Thu Hiền 06/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011418 Ngô Văn Hiếu 15/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011463 Trần Thị Minh Huyên 28/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011484 Nguyễn Thị Huỳnh Hương 02/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011503 Huỳnh Kim Khánh 19/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011536 Huỳnh Tấn Lập 14/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011545 Âu Thị Mỹ Linh 13/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011616 Nguyễn Thị Xuân Mai 13/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123401011632 Nguyễn Nhật Minh 16/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011650 Thạch Nguyễn Hà My 02/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011652 Phạm Thị Nha Mỹ 13/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011749 Hồ Thị Thảo Nhi 21/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011755 Nguyễn Ngọc Khánh Nhi 11/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011757 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011776 Đỗ Thị Nhung 19/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011778 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 26/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011825 Lê Hoàng Oanh 06/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011838 Phạm Hoàng Vương Phi 01/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011854 Nguyễn Hoàng Phúc 12/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011862 Hà Thị Minh Phương 06/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011884 Nguyễn Minh Quân 15/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD13 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011888 Bùi Phú Quý 23/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401011957 Nguyễn Hoàng Thái 20/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD13 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011974 Võ Nguyễn Trường Thành 17/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011981 Hồ Thị Thảo 25/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011984 La Thị Hiếu Thảo 08/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011990 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 22/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401011998 Nguyễn Thị Thanh Thảo 20/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012034 Nguyễn Hoàng Thông 28/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123401012144 Phạm Thị Trang 17/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012179 Nguyễn Thị Trinh 15/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012182 Trương Thị Lệ Trinh 10/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012209 Đinh Anh 23/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012217 Lê Cao Anh Tuấn 22/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD15 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012222 Dương Thanh Tùng 22/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD11 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012239 Đỗ Thị Hoàng Tuyết 02/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012244 Trần Thị Ánh Tuyết 01/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012273 Nguyễn Thành Vinh 05/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012274 Nguyễn Đình Tuyển Vọng 28/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD11 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012279 Đặng Thanh Thảo Vy 07/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012293 Trần Thị Thúy Vy 12/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012312 Phan Thị Ngọc Yến 03/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD14 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123401012320 Phan Thị Thúy Phương 24/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản trị Kinh doanh D21QTKD15 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010046 Nguyễn Trần Bình An 13/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010109 Trần Thị Đoan Anh 05/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010117 Phạm Ngọc Hân 23/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010118 Nguyễn Trần Phương Anh 06/10/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010130 Phan Trương Ngọc 02/09/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010174 Phạm Thị Như Huỳnh 07/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010191 Hoàng Ngọc Tuyết Nhung 08/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010265 Mai Dũng 27/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010270 Trần Nguyễn Thanh Thảo 27/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010329 Trần Nhã Linh 01/06/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010338 Nguyễn Kim Ngọc 08/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010339 Phan Hải Dương 10/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010346 Trần Thị Kim Ngân 02/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010354 Lê Thanh Ngân 09/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010378 Phan Thị Thanh Thúy 15/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010393 Phạm Thanh Công Tuyển 02/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010408 Hoàng Hồng Hạnh 11/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010468 Hồ Minh Toàn 29/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123402010601 Nguyễn Văn Thông 05/01/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010617 Ngô Cẩm Hương 01/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010656 Trịnh Thị Phương Uyên 01/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010696 Lê Phạm Khánh Quỳnh 23/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010698 Trần Thị Liễu Thùy Mỵ 15/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010700 Phạm Thị Ngọc 25/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010708 Nguyễn Thị Diễm 08/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010710 Nguyễn Thị Hồng Nhi 17/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123402010712 Lê Thành Long 06/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010714 Mai Công Nghĩa 16/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010726 Nguyễn Thị Hồng Nhung 11/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010738 Lê Thị Ngọc Trâm 24/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010757 Lê Thị Thanh Thủy 01/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010791 Võ Trung Nhân 14/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010810 Bùi Thanh Hiền 03/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123402010889 Huỳnh Thị Ngọc Đào 20/08/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123402010914 Võ Thị Ngọc Hân 22/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010935 Nguyễn Minh Huy 07/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123402010936 Trịnh Quốc Huy 14/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402010960 Lê Trần Thanh Liêm 01/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402011065 Trần Văn Phi 16/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402011103 Trần Thanh Thảo 13/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402011125 Nguyễn Minh Thư 04/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402011178 Nguyễn Tiến Trường 12/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402011180 Đinh Cẩm 19/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402011183 Huỳnh Minh Tuấn 20/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123402011195 Hồ Ngọc Tường Vi 17/11/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123402011222 Lê Quốc Đạt 24/09/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Tài chính – ngân hàng D21TCNH08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123403010054 Hoàng Kiều Anh 30/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123403010174 Phạm Thị Thanh 28/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010192 Bùi Thị Ngọc Giàu 17/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123403010231 Vũ Thị Thuỳ Nhung 27/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123403010257 Hà Ngọc Bích 12/05/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010332 Nguyễn Trần Thảo Vy 04/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010343 Vi Thị Thảo 07/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010375 Nguyễn Cao Như Quỳnh 14/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010400 Trần Huyền Trân 06/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010403 Nguyễn Thị Hồng Y 28/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010405 Đỗ Thị Kim Sang 30/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010424 Ngô Minh Tuấn 14/04/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010469 Trần Thị Như Ý 08/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010471 Nguyễn Thị Thanh Liêm 14/10/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123403010590 Nguyễn Thị Thùy Trang 02/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010676 Lê Thị Hoài Thương 16/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010680 Nguyễn Thị Thu Hường 06/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010683 Nguyễn Thị Thu Thảo 25/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010723 Nguyễn Thị Hiền Hậu 09/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010749 Giang Gia Linh 06/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010759 Hồ Nguyễn Minh Tiến 30/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010786 Trần Thị Anh 14/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010798 Trần Thị Ngọc Như 12/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010799 Đinh Thị Thanh Tiền 23/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010803 Nguyễn Thị Huỳnh Như 20/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123403010821 Lê Lan Hương 21/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010862 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 24/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010874 Lê Thanh Hải 13/03/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010901 Bùi Thị Lợi 08/03/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010906 Nguyễn Mỹ Kim 08/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010949 Cầm Thị Ngọc Anh 21/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010996 Trương Thị Thu Dung 19/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403010998 Đỗ Mạnh Dũng 28/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011019 Thị Hương Giang 08/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011165 Phạm Thị Diễm My 12/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO10 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011207 Bùi Trần Thanh Nhã 02/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011279 Võ Hoàng Quyên 29/09/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011293 Trịnh Văn Tài 19/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011368 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 03/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123403011446 Đoàn Nguyễn Mỹ Uyên 02/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011450 Nguyễn Thị Phương Uyên 07/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011470 Lê Phương Vy 10/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011483 Hồ Như Ý 13/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123403011486 Nguyễn Thị Hải Yến 26/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Kế toán D21KETO03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010021 Đặng Lê Minh Tâm 13/11/1999 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010039 Mai Bảo Linh 08/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010070 Huỳnh Thị Thúy Nga 23/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010071 Lâm Thanh Châu 25/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010085 Nguyễn Thành Thái 15/05/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010098 Nguyễn Tấn An 24/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010112 Nguyễn Công Minh 31/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010113 Nguyễn Thị Anh Thư 10/09/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010120 Nguyễn Huỳnh Khánh Linh 05/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010133 Phùng Nguyễn Nhật Huỳnh 30/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010135 Trương Nguyễn Yến Nhi 30/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010137 Nguyễn Lê Bảo Yến 02/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010138 Hà Thi Trúc Linh 08/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010172 Nguyễn Minh Hiếu 20/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010184 Thái Thị Ngọc Trâm 09/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010199 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010214 Nguyễn Thị Ngọc Vân 27/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010230 Bùi Huỳnh Kim Thanh 02/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010231 Trần Thị Quế Trân 07/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010274 Nguyễn Ngọc Trâm 17/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010289 Trần Thị Mỹ Vân 08/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010293 Phạm Phước Thọ 16/03/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010307 Nguyễn Huỳnh Trình 15/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010308 Nguyễn Thị Hương 02/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010324 Nguyễn Hoàng Ngọc Như 15/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010326 Phạm Thanh Quân 25/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010327 Ngô Minh Sang 19/10/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010344 Nguyễn Ngọc Phương Thư 08/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010346 Võ Tuyết Băng 22/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010347 Mai Thanh Trà 26/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010348 Lê Minh Thông 22/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010355 Lê Văn Chương 06/06/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010369 Lưu Thị Chúc Quỳnh 30/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010379 Ngô Trịnh Khánh Vy 28/06/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010390 Phan Thị Ngọc Diễm 12/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010413 Nguyễn Thụy Trúc Quỳnh 20/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010419 Trần Thị Linh 10/02/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010435 Nguyên Đình Vinh Quang 07/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010439 Cao Hoài An 18/06/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010482 Phạm Thanh Hằng 13/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010485 Nguyễn Thị Như Huỳnh 19/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010497 Lý Trường Khởi 29/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010504 Nguyễn Đỗ Thùy Linh 05/01/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010528 Hồ Phi Quang 30/09/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010530 Lương Hào Quang 06/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010537 Mai Tuấn Hoàn 11/04/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010546 Sơn Diễm Quyên 26/06/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010571 Nguyễn Thanh Lũy 10/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010578 Nguyễn Lê Quốc Hưng 12/11/2000 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010598 Đặng Trung Tín 11/03/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010600 Trần Thị Thu Thanh 15/11/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010613 Nguyễn Thị Minh Thư 24/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010615 Phạm Trung Hiếu 17/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010654 Nguyễn Thái Ngọc 27/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010657 Nguyễn Thị Minh Thương 03/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010660 Trần Thị Ngọc Hậu 06/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010662 Nguyễn Ngọc Hải 13/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010667 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 16/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010668 Phan Nhật Thành 18/03/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010673 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 16/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010689 Nguyễn Ngọc Phương Dung 02/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010694 Nguyễn Huy Hoàng 14/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010700 Trần Danh Tường 07/06/1997 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010708 Lâm Phú 08/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010711 Lê Văn Mẫn 25/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010713 Lê Thu 16/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010721 Nguyễn Thanh 19/02/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010742 Dương Hữu Quynh 17/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010743 Vũ Thị Thảo 05/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010744 Lộ Minh Hy 15/10/2001 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010745 Phan Lê Thúy Loan 25/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010747 Nguyễn Thị Trà My 02/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010762 Võ Huỳnh Bảo Nghi 02/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010773 Dương Hiển Cảnh 29/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010805 Nguyễn Thị Vân Anh 14/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010836 Lê Thị Kim Châu 02/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010842 Trương Huệ Chi 01/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010864 Nguyễn Thành Dũng 09/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010871 Lê Anh Khánh Dương 11/03/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010902 Nguyễn Thị Cẩm Giang 27/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010919 Tô Minh Hảo 23/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801010937 Lê Thị Hồng Hiệp 08/06/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010953 Hoàng Quốc Hùng 15/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801010985 Trần Hoàng Khang 25/12/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801010993 Châu Minh Khoa 25/05/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011028 Nguyễn Thị Trúc Linh 24/04/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011038 Phạm Thị Thúy Loan 18/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801011161 Chu Thị Thu Phương 18/12/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011205 Nguyễn Thái Sơn 03/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011218 Lê Tuấn Thanh 02/05/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011222 Nguyễn Thị Nhã Thanh 25/06/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801011227 NguyễN Thị Thanh ThảO 11/08/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011237 Võ Thị Thu Thảo 09/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011266 Huỳnh Thị Minh Thư 16/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011267 Lê Minh Thư 01/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011304 Ngô Thị Huyền Trang 27/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011318 Trần Mai Trâm 15/10/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011319 Võ Thị Mai Trâm 16/01/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011320 Hà Thị Nhã Trân 12/07/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011333 Phạm Hữu Trọng 15/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011348 Lê Văn Trường 23/09/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT08 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2123801011404 Võ Thị Phương Vy 04/10/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2123801011416 Phan Nguyễn Trong Nhân 28/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011417 Trương Lê Chiến 19/03/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011418 Nguyễn Minh Quân 08/11/2003 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2123801011419 Võ Quốc Khánh 09/01/2002 Khoa Khoa học Quản lý ĐH Luật D21LUAT09 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124202010048 Nguyễn Thị Lan Trinh 07/02/2003 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Công nghệ Sinh học D21CNSH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124202010086 Bùi Thị La Giang 29/09/2003 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Công nghệ Sinh học D21CNSH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124202010088 Đặng Thu Huyền 30/07/2003 Viện Phát triển ứng dụng ĐH Công nghệ Sinh học D21CNSH01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124601010025 Phạm Thị Lan Phương 24/02/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124601010036 Nguyễn Hoàng Yến Vy 11/10/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124601010040 Trương Thị Thu Hiền 05/01/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124601010053 Nguyễn Thị Thanh Hương 18/05/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124601010055 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/10/2002 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124601010064 Hoàng Đình Dưỡng 20/09/2002 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124601010075 Nguyễn Thị Hoàng 01/06/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124601010088 Nguyễn Như Quỳnh 18/12/2003 Khoa Sư Phạm ĐH Toán học D21TOAN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030004 Trần Hoàng Thông 15/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030011 Đinh Châu Toàn 24/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030031 Nguyễn Trần Hạo Khang 22/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030033 Nguyễn Quang Quyền 21/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030044 Cao Khắc Quốc Khánh 02/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030051 Minh 14/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030067 Đồng Tiến Đạt 29/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030074 Nguyễn Ngọc Trường 17/12/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030077 Nguyễn Văn Bảo 24/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030081 Lê Khánh Duy 15/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030087 Nguyễn Hoàng Khan 02/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030125 Đinh Hưu Huy 18/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030129 Nguyễn Hoàng Phúc 15/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030130 Lê Khắc Đạt 16/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030142 Phạm Văn Thoại 26/12/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030144 Trần Xuân Tuấn 08/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030148 Nguyễn Xuân Hùng 08/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030149 Mai Thế Đạt Linh 07/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030153 Nguyễn Hữu Nhân 04/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030156 Võ Hoàng Thái 22/11/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030158 Đinh Văn Khanh 19/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030161 Hà Minh Hiếu 22/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801030162 Trịnh Xuân Hiếu 15/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030165 Nguyễn Văn Lộc 11/01/1999 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801030170 Trần Duy Thiên Phú 10/05/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030202 Đậu Trọng Quang 29/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801030205 Lê ThàNh TàI 18/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030211 Lê Gia Thịnh 08/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030222 Trương Nhật Huy 05/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030230 Nguyễn Văn Duy 30/04/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801030231 Nguyễn Hoàng Lương 18/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030235 Võ Ngô Duy Khanh 07/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801030237 Nguyễn Thị Vui 26/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030244 Nguyễn Nhật Thanh 01/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030271 Đặng Ngọc Tuấn 03/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030275 Nguyễn Viết Mạnh 21/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801030278 Hoàng Đức Thành 28/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Phần mềm D21KTPM02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801040006 Mai Thế Anh 21/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801040008 Ngô Minh Duy 30/04/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801040014 Nguyễn Thị Phương Thảo 01/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801040017 Nguyễn Ngọc Thanh Trung 10/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801040018 Nguyễn Lưu Gia Bảo 11/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801040027 Nguyễn Văn Toàn 06/09/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801040032 Lê Tuấn Anh 03/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124801040036 Nguyễn Võ Kiều Diễm 12/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801040037 Huỳnh Trọng Tiến 09/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801040044 Nguyễn Đăng Khoa 10/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124801040045 Ngô Thị Bích Đào 12/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801040046 Nguyễn Thị Thùy Trang 18/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801040051 Lê Đức Trí 20/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124801040056 Trương Hoài Quỳnh Chi 13/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Hệ thống Thông tin D21HTTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010014 Võ Ngọc Phương Nam 18/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010015 Võ Nhựt Đồng 14/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010038 Đinh Hoàng Nhật 09/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010043 Trần Công Hùng 04/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010054 Thi Đức Vịnh 28/11/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010090 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 27/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010108 Nguyễn Thế Vinh 04/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010116 Tạ Hồ Kim Tuyền 19/04/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010117 Bùi Đức Thịnh 03/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010118 Lê Hoài Nam 26/09/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010121 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt 16/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010140 Lâm Tuấn Kiệt 17/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010145 Nguyễn Tuấn Minh Thông 16/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010154 Nguyễn Thanh Bình 07/08/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010156 Huỳnh Thanh Hiếu 10/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010162 Trần Thái Dương 02/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010167 Nguyễn Ngọc Trương Hải 30/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010174 Phan Thành Phong 03/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010183 Nguyễn Thành Dương 31/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010197 Hồ Tấn Tài 17/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010213 Lê Tấn 05/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010224 Võ Thị Yến Nhi 16/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010228 Nguyễn Xuân Huy 09/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010231 Nguyễn Văn Tiến 06/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010240 Danh Trọng Ân 06/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010243 Bạch Ngọc Hải Sơn 01/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010257 Nguyễn Huy Lộc 10/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010259 Trần Tấn 26/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010260 Võ Thành Trung 30/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010268 Nguyễn Văn Bi 14/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010279 Phạm Minh Thuận 17/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010281 Lê Nguyễn Minh Hiền 21/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010295 Tạ Đỗ Anh Hào 16/11/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010304 Phạm Mạnh Hùng 14/11/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010305 Trương Quốc Kiệt 15/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010322 Trịnh Phan Đình Luân 18/03/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010328 Trần Tấn Khang 10/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010388 Đỗ Đình Nguyên 25/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010390 Đặng Thành Nhân 14/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010420 Võ Văn Thuận 02/01/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010421 Nguyễn Thành Nhân 14/01/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010435 Nguyễn Trung Hiếu 19/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010471 Phan Hữu Lộc 19/07/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010491 Hà Huy Quân 28/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010492 Nguyễn Quốc Liêm 17/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010494 Nguyễn Văn Hào 21/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010495 Nguyễn Minh Hoài 18/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010507 Nguyễn Gia Huy 15/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010513 Nguyễn Xuân Dũng 21/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010517 Nguyễn Quang Quý 13/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010519 Nguyễn Phi Dương 11/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010545 Đàm Việt Hưng 04/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010554 Hồ Thị Hiền Minh 26/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010585 Bùi Nguyễn Trọng Nghĩa 13/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010601 Trần Thức 22/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010620 Nguyễn Văn Thắng 26/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010622 Trần Văn Thi 29/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010637 Vũ Đình Bắc 12/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010661 Nguyễn Tuấn Dũng 04/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010666 Nguyễn Lưu Khánh Duy 06/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010673 Nguyễn Tiến Đạt 16/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010715 Nguyễn Phi Hùng 18/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010720 Ngô Gia Hy 22/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010730 Trần Tuấn Khánh 05/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2124802010756 Ứng Quang Minh 23/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2124802010764 Lâm Quỳnh Nhân 05/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010784 Đinh Minh Quân 01/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010821 Tô Thị Thủy Tiên 21/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010844 Lê Xuân Trường 28/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010849 Nguyễn Anh 03/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2124802010873 Phạm Quang Huy 09/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ thông tin D21CNTT07 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125102050010 Lê Tuấn Dũng 07/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050017 Phạm Như Thế 01/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050031 Nguyễn Duy Tân 03/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050034 Lê Trung Tín 21/08/2001 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050038 Huỳnh Văn Chuẩn 19/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050054 Đỗ Quốc Khánh 21/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050058 Trần Gian Công 25/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050088 Trần Gia Huy 15/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050090 Đỗ Trung Hiếu 20/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050093 Trần Quốc Khương 28/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050097 Nguyễn Tài Lộc 27/11/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050107 Nguyễn Khánh Duy 06/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050108 Lê Ngọc Dũng 06/10/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050121 Nguyễn Trọng Phúc 21/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050126 Nguyễn Khánh Vinh 17/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050133 Vũ Minh Dũng 02/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050142 Nguyễn Quốc Cường 17/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050177 Vũ Thủy Sơn 16/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050252 Cao Xuân Sơn 14/05/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050271 Võ Nguyễn Đăng Khoa 19/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050311 Nguyễn Hồ Hoàng Xuân 23/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050335 Lê Chí Cường 10/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125102050398 Bùi Lê Minh Sang 16/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050437 Hoàng Đức Quốc 12/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050441 Phan Nguyễn Khôi Anh 22/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050442 Nguyễn Tấn Minh 08/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050449 Nguyễn Nho Phương Duy 07/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050453 Nguyễn Hoàng Khánh Minh 16/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050460 Lê Hoàng Thiên 31/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050462 Lương Công Minh 18/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050489 Lê Quỳnh Thanh 25/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050493 Vương Thành Đạt 03/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050506 Lương Thanh Bình 17/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050524 Nguyễn Hồng Quân 18/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050531 Võ Trung Thịnh 24/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050536 Đoàn Đăng Khoa 13/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050545 Võ Tá Đức 04/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050560 Võ Văn Chiến 09/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050569 Nguyễn Đức Tùng 21/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050570 Phạm Ngọc Duy 28/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125102050575 Trần Thế Quang 06/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050645 Võ Minh Đạt 03/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050678 Nguyễn Văn Hiệp 09/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050684 Nông Cao Hiếu 15/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050693 Trần Huy Hoàng 18/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050694 Nguyễn Tiến Hội 14/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050715 Đỗ Duy Khang 10/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050746 Nguyễn Hoàng Lộc 13/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050749 Trần Lê Lợi 03/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050769 Đỗ Bá Nghĩa 10/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050778 Ngô Thanh Nhàn 15/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050782 Nguyễn Thành Nhân 03/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050790 Nguyễn Thuận Phát 22/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050791 Nguyễn Tiến Phát 29/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050808 Lê Thiên Phước 09/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050855 Nguyễn Việt Thành 05/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050884 Nguyễn Quốc Trung 05/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050892 Nguyễn Đức Trường 24/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125102050902 Lê Thanh Tùng 18/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125102050909 Nguyễn Hùng Vinh 25/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT04 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125102050923 Hồng Vĩnh Kiên 26/08/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Công nghệ Kỹ thuật Ô tô D21CNOT06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106010029 Huỳnh Hoàng Sơn 27/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010063 Trần Thị Thảo Nguyên 14/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125106010092 Lê Thị Thúy Nga 11/01/2000 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010104 Diệp Thị Kim Thoa 07/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010154 Ngô Đức Diện 05/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010162 Nguyễn Văn Đông 23/05/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010173 Đinh Thị Tố Hữu 19/12/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106010175 Nguyễn Thành Nam 10/11/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010187 Nguyễn Xuân Anh 24/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010202 Nguyễn Quang Huy 31/10/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106010210 Lê Thanh Trúc 28/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010228 Nguyễn Bá Hùng 22/12/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010287 Trần Thị Thu Nga 16/01/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106010317 Lê Anh Tuấn 09/05/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN02 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125106010323 Phạm Lê Tuấn Kiệt 15/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Quản lý công nghiệp D21QLCN02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050126 Võ Bùi Khánh Linh 25/02/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050137 Nguyễn Anh Thi 15/10/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050160 Nguyễn Trung Hiếu 25/04/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050174 Hồ Đức Sơn 28/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050210 Bùi Châu Tuyết Nhi 30/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050267 Nguyễn Thị Chung 20/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050275 Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc 01/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050349 Nguyễn Đào Anh Tuấn 13/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050366 Trần Văn Chương 24/04/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050372 Nguyễn Ngọc Thuận 06/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050620 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/06/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL07 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106050627 Nguyễn Trần Diệu Thư 12/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050631 Châu Thanh Mỹ Duyên 04/08/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL05 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106050662 Ngô Thị Yến Nhi 26/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050670 Nguyễn Phạm Hồng Ân 19/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL06 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125106050677 Đoàn Như Huỳnh 20/10/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050705 Dương Phạm Đình Khang 16/04/2002 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050720 Trần Thị Thùy Dương 17/09/2001 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050731 Lê Thị Anh 07/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL07 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050734 NguyễN Ngọc Vân Anh 14/04/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050768 Trần Gia Doanh 21/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050789 Trương Thụy Tường Tâm Đoan 09/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106050911 Mai Thị Tiểu Mỹ 05/10/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106050932 Tăng Nguyễn Bảo Ngọc 20/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL06 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125106050946 Nguyễn Hiếu Nhi 10/11/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL03 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050947 Nguyễn Thị Dung Nhi 03/08/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106050986 Phạm Vũ Ngọc Phượng 27/07/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106051008 Nguyễn Tấn Tài 09/03/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL05 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106051106 Nguyễn Minh Tỷ 25/12/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL06 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125106051128 Nguyễn Thúy Hoàng Mỹ Vy 10/02/2003 Khoa Kinh Tế ĐH Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D21LOQL04 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125201140067 Lê Nguyễn Minh Phúc 08/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140077 Đoàn Văn Hoà 27/11/2000 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140082 Nguyễn Kỳ Quang Khánh 22/08/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140086 ĐặNg Nguyên Huy ViễN 16/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140104 Vũ Văn Minh Dũng 26/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140106 Lê Đức An 27/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125201140108 Phan Văn Tiến Đạt 23/09/2002 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140112 Nguyễn Thanh Huy 25/06/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140125 Mai Thanh Phương 16/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140136 Trần Hoàng Chương 08/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125201140141 Lê Đức Quyết 23/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125201140144 Kinh Thanh Di Thiên 30/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Cơ điện tử D21CODT01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010012 Lê Ngọc Hải 27/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010023 Đinh Minh Đức 31/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010024 Trần Quang Lộc 29/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125202010026 Huỳnh Nhật Hào 09/12/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010032 Lê Minh Quân 10/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI02 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125202010040 Nguyễn Huỳnh Trọng Nghĩa 18/07/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010048 Trần Gia Phú 27/04/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010066 Trần Nguyễn Nhật Kha 20/03/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125202010068 Nguyễn Trung Hữu 17/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125202010102 Trương Tấn Đạt 03/01/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010119 Châu Tuấn Kiệt 13/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125202010139 Lê Phạm Thái Bảo 18/05/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo lần 2 23.1.a (TBTL<4.5), 23.2.a(CB>2L)
2125202010146 Nguyễn Văn Hoàng 08/11/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010147 Lê Văn Huy 20/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010155 Nguyễn Tấn Duy 16/09/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.b(TBHK
2125202010162 Đặng Phước Sinh 01/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010164 Trà Linh Thuận 11/02/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI01 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010168 Ngô Khúc Mạnh Đình 02/08/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI02 Cảnh báo 23.1.a (TBTL<4.5)
2125202010178 Nguyễn Lê Hoàng Anh 30/10/2003 Viện Kỹ thuật – Công nghệ ĐH Kỹ thuật Điện D21KTDI02