Tra cứu danh sách nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách HK1 22-23 (cập nhật)

Ngày đăng: 01/12/2022      Lượt xem: 13603

DANH SÁCH SINH VIÊN

ĐƯỢC XEM XÉT HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 (cập nhật 21/11/2022)

1- Đối tượng: Sinh viên D19, D20, D21, D22 được xem xét hưởng chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2022-2023

2- Tra cứu: Sinh viên kiểm tra thông tin trên các file đính kèm bên dưới.

3- Thời gian hoàn thành: trước 09/12/2022

Nếu có thắc mắc thì liên hệ phòng Công tác sinh viên gặp Thầy Nguyễn Hữu Toán để được xử lý.

Sinh viên không hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu sẽ không được hưởng chế độ chính sách theo quy định.

Danh sách tra cứu:

1. Hỗ trợ chi phí học tập: xem tại đây

2. Miễn giảm học phí: xem tại đây

3. Trợ cấp xã hội: xem tại đây

Tin cùng chuyên mục