Tra cứu danh sách nộp hồ sơ hưởng chế độ chính sách HK2 21-22

Ngày đăng: 07/03/2022      Lượt xem: 9388

DANH SÁCH SINH VIÊN

ĐƯỢC XEM XÉT HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

1- Đối tượng: Sinh viên được xem xét hưởng chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2021-2022

2- Tra cứu: Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin.

Sinh viên kiểm tra cột “Yêu cầu hồ sơ” để biết cần bổ sung loại giấy tờ gì.

3- Thời gian hoàn thành: trước 31/3/2022

Nếu có thắc mắc thì liên hệ phòng Công tác sinh viên gặp Thầy Nguyễn Hữu Toán để được xử lý.

Sinh viên không hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu sẽ không được hưởng chế độ chính sách theo quy định.

Danh sách tra cứu:

STT Mã SV Họ và tên SV TÊN Ngày sinh Mã khoa Mã lớp ĐỐI TƯỢNG Yêu cầu hồ sơ Nội dung được hưởng
1 2122202040806 Hải Nữ Mộng Cầm 09/03/2003 NGNG D21NNTQ10 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
2 2023401010390 Giàng A Chay KITE D20QTKD04 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
3 1922202040293 Vi Thị Kim Cúc NGNG D19TQ08 DTTS hộ nghèo & cận nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH HỖ TRỢ HỌC TẬP
4 1922202040014 Ksơr Bế Duyên 02/06/2000 NGNG D19TQ03 DTTS hộ nghèo & cận nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH HỖ TRỢ HỌC TẬP
5 1922202040305 Nông Thị Hồng 03/07/2001 NGNG D19TQ09 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
6 2023106010073 Kiều Thị Ngọc Huyền KHQL D20QTHO01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
7 2022202040340 Triệu Thị Mai Hương NGNG D20NNTQ07 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
8 2025802010047 Thào A Khánh KKTR D20KTXD01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
9 2025106050277 Huỳnh Kim Liên 10/11/2000 KITE D20LOQL04 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
10 2128101010090 Vi Thị Huyền Linh 01/01/2003 CNVH D21DULI02 DTTS hộ nghèo & cận nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH HỖ TRỢ HỌC TẬP
11 2028101010122 Vương Ngọc Thanh Ngân 02/06/2002 CNVH D20DULIKS01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
12 2125202010200 Hán Thị Thanh Ngọc KTCN D21KTDI01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
13 2022202040955 Mã Thị Mai Phương NGNG D20NNTQ08 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
14 2123401011876 Lý Văn Quảng KITE D21QTKD02 DTTS hộ nghèo & cận nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH HỖ TRỢ HỌC TẬP
15 2022202011426 Nông Thị Thảo Sương 08/04/2002 NGNG D20NNAN10 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
16 2123403010343 Vi Thị Thảo 05/07/2003 KITE D21KETO03 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
17 1923801010705 Ma Seo Thắng KHQL D19LUTP01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
18 1922202010927 Hà Thị Huyền Trang NGNG D19AV08 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
19 1923801010300 Đàng Nữ Huyền Trâm KHQL D19LUTP02 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
20 2122290400001 Đinh Thị Trâm CNVH D21VHHO01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
21 2025490010055 Hoàng Phạm Tuân 07/08/2002 KKTR D20KNGO01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
22 2122202040569 Nông Thị Kim Tuyến NGNG D21NNTQ06 DTTS hộ nghèo & cận nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH HỖ TRỢ HỌC TẬP
23 2023801010987 Hà Kim Vân KHQL D20LUAT06 DTTS hộ nghèo & cận nghèo Nộp giấy chứng nhận nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 HỖ TRỢ HỌC TẬP
24 2128101010195 Lý Thị Thảo 30/12/2002 CNVH D21DULI01 DTTS hộ nghèo & cận nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH HỖ TRỢ HỌC TẬP
1 2123401010922 Nguyễn Khánh Ngọc Tuyền KITE D21QTKD14 CNBTNLĐ ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
2 2122104030410 Nguyễn Võ Duy Phát 12/11/2002 CNVH D21TKDH04 CNBTNLĐ ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
3 1923801010400 Nguyễn Phan Trường Giang KHQL D19LUTP04 CNMBNN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
4 1725202010023 Vi Văn Chinh 11/04/1997 KTCN D17DTCN01 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
5 1928501030100 H’ Phượng 11/10/1999 KHQL D19DD01 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
6 1925202010041 Nguyễn Phi Bình KTCN D19DT02 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
7 1923801010672 Thị Sang KHQL D19LUTP04 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
8 1925106010148 Lại Thị Như Quỳnh KITE D19QC01 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
9 1923402010162 Hoàng Thị Hồng Nhung 04/06/2001 KITE D19TC02 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
10 1922202040395 Trần Thị Hải Anh 01/02/2001 NGNG D19TQ09 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
11 2025202160109 Harit Thắng KTCN D20DKTD01 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
12 2023403010006 Dương Thị Như Quỳnh 04/12/2002 KITE D20KETO06 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
13 2022202040056 Hoàng Thu Huệ NGNG D20NNTQ03 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
14 2022202040729 Quách Nghĩa Hậu 11/05/2002 NGNG D20NNTQ03 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
15 2022202040593 Phùng Thị Chinh NGNG D20NNTQ05 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
16 2023102050363 Điểu Thị Hồng 10/11/2002 KHQL D20QLNN02 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
17 2023401010417 Quách Thị Ánh Sáng KITE D20QTKD07 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
18 2122202100085 Vi Lương Minh Hiền NGNG D21NNHQ02 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
19 2122202040185 Vương Thủy Ngân NGNG D21NNTQ02 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
20 2122202040215 Hoàng Thị Bích Ngoạt 08/12/2003 NGNG D21NNTQ02 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
21 2122202040252 Thuận Thị Như Quỳnh 02/02/2003 NGNG D21NNTQ02 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
22 2122202040106 Trương Thị Ngọc Huyền NGNG D21NNTQ10 DTTSKVĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
23 1923801010118 Nguyễn Thị Hồng Hoàng Phúc 02/03/2001 KHQL D19LUTP01 CBB-12 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
24 2124802010779 Nguyễn Hồng Phúc 05/04/2003 KTCN D21CNTT06 CBB-13 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
25 2025801010045 Vũ Thanh Tiệp KKTR D20KITR01 CNNCDHH ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
26 1725801020008 Bùi Ngọc Đức KKTR D17KTR01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
27 1825202010039 Nguyễn Duy Giang KTCN D18DT01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
28 1928501030099 Phạm Thị Thu Ngân 12/04/2001 KHQL D19DD01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
29 1922104030006 Nguyễn Lan Anh 02/02/2001 CNVH D19DH01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
30 1923403010050 Bùi Thị Ngọc Lan 03/01/2001 KITE D19KT06 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
31 1923801010230 Lê Quốc Huy 11/01/2001 KHQL D19LUTP03 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
32 1925102050049 Trần Vỹ Bằng KTCN D19OT02 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
33 1925106010042 Nguyễn Văn Thản KITE D19QC02 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
34 1923401010387 Bùi Thị Hồng Khánh KITE D19QT05 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
35 1923401010925 Phạm Nguyễn Huỳnh Trang KITE D19QT08 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
36 1923402010256 Võ Chí Công KITE D19TC03 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
37 1922202040114 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/04/2001 NGNG D19TQ03 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
38 2025401010057 Doãn Lê Hoài Nhi PTUD D20CNTP01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
39 2024802010163 Ninh Quốc Cường 11/07/2002 KTCN D20CNTT02 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
40 2024802010238 Phạm Văn Dương KTCN D20CNTT02 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
41 2024403010040 Mai Thành Anh 01/04/2000 KHQL D20KHMT01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
42 2025202010159 Trần Văn Hùng KTCN D20KTDI01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
43 2025106050147 Trịnh Minh Tuấn KITE D20LOQL01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
44 2025106050471 Nguyễn Huỳnh Thúy An 05/01/2002 KITE D20LOQL03 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
45 2025106050308 Lê Huy Hiếu KITE D20LOQL05 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
46 2023801010781 Võ Vũ Hoài Nhân 11/04/2002 KHQL D20LUAT01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
47 2022202010203 Nguyễn Du Sơn 08/09/2002 NGNG D20NNAN08 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
48 2022202040079 Nguyễn Thị Hải NGNG D20NNTQ07 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
49 2022104030374 Nguyễn Duy Khương CNVH D20TKDH03 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
50 2124802010826 Nguyễn Xuân Tiến KTCN D21CNTT05 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
51 2125202160027 Trần Văn Hùng KTCN D21DKTD01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
52 2125202160200 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 05/12/2003 KTCN D21DKTD01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
53 2125490010034 Phạm Văn Dương KKTR D21KNGO01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
54 2122202010481 Nguyễn Thị Thảo Nguyên NGNG D21NNAN07 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
55 2123102060112 Nguyễn Quỳnh Như 07/01/2003 KHQL D21QHQT01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
56 2128501030217 Lê Nguyễn Thành Nhân 07/11/2003 KHQL D21QLDD01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
57 2123402010033 Nguyễn Hoàng Phúc KITE D21TCNH03 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
58 2122104030156 Huỳnh Tương Lai 04/02/2003 CNVH D21TKDH01 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
59 1824801040080 Nguyễn Trí Trung KTCN D18HT02 CTB-09 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
60 2022202040883 Nguyễn Thị Như Ngọc NGNG D20NNTQ04 CTB-10 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
61 1922202010927 Hà Thị Huyền Trang NGNG D19AV08 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
62 1923801010705 Ma Seo Thắng KHQL D19LUTP01 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
63 1923801010300 Đàng Nữ Huyền Trâm KHQL D19LUTP02 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
64 1922202040014 Ksơr Bế Duyên 02/06/2000 NGNG D19TQ03 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
65 1922202040672 Mai Thị Kim Nguy 02/09/2001 NGNG D19TQ04 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
66 1922202040293 Vi Thị Kim Cúc NGNG D19TQ08 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
67 1922202040305 Nông Thị Hồng 03/07/2001 NGNG D19TQ09 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
68 2025102050693 Nguyễn Châu 05/09/2002 KTCN D20CNOT06 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
69 2028101010122 Vương Ngọc Thanh Ngân 02/06/2002 CNVH D20DULIKS01 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
70 2025490010055 Hoàng Phạm Tuân 07/08/2002 KKTR D20KNGO01 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
71 2025802010047 Thào A Khánh KKTR D20KTXD01 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
72 2025106050277 Huỳnh Kim Liên 10/11/2000 KITE D20LOQL04 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
73 2023801010987 Hà Kim Vân KHQL D20LUAT06 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
74 2022202011426 Nông Thị Thảo Sương 08/04/2002 NGNG D20NNAN10 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
75 2022202040340 Triệu Thị Mai Hương NGNG D20NNTQ07 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
76 2022202040955 Mã Thị Mai Phương NGNG D20NNTQ08 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
77 2023106010073 Kiều Thị Ngọc Huyền KHQL D20QTHO01 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
78 2023401010390 Giàng A Chay KITE D20QTKD04 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
79 2128101010195 Lý Thị Thảo CNVH D21DULI01 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
80 2128101010090 Vi Thị Huyền Linh 01/01/2003 CNVH D21DULI02 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
81 2123403010343 Vi Thị Thảo 05/07/2003 KITE D21KETO03 DTTS_HN Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
82 2123403010801 Đàng Thị Ánh Dương KITE D21KETO05 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
83 2125106050718 Bá Văn Thái KITE D21LOQL05 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
84 2123801010336 Lưu Thị Nô En KHQL D21LUAT01 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
85 2122202040569 Nông Thị Kim Tuyến NGNG D21NNTQ06 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
86 2122202041303 Hán Thị Mỹ Tuệ NGNG D21NNTQ09 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
87 2122202040806 Hải Nữ Mộng Cầm 09/03/2003 NGNG D21NNTQ10 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
88 2123102050258 Rơ Châm Chưng KHQL D21QLNN02 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
89 2123401011876 Lý Văn Quảng KITE D21QTKD02 DTTS_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
90 1922202010933 Nguyễn Thị Trang 06/08/2001 NGNG D19AV04 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
91 1922202010467 Trần Vũ Trọng Hiếu 10/09/2001 NGNG D19AV05 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
92 2025102050069 Nguyễn Hậu Nhân 03/10/2002 KTCN D20CNOT01 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
93 2023403010876 Lưu Thị Kim KITE D20KETO01 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
94 2022202040720 Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng NGNG D20NNTQ01 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
95 2023401010057 Nguyến Thị Linh Phương 06/02/2002 KITE D20QTKD06 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
96 2123403011303 Trần Nguyễn Phương Thanh KITE D21KETO06 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
97 2122202040670 Võ Thị Thảo NGNG D21NNTQ04 MOCOI ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
98 2024802010007 Nguyễn Bá Toàn KTCN D20CNTT03 TANTAT_HN ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
99 1825802010057 Phan Quốc Hùng KKTR D18XDDD01 TANTAT21 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
100 2023401010599 Nguyễn Thượng Quốc Bảo KITE D20QTKD08 TANTAT21 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
101 2025201140125 Nguyễn Đăng Trung KTCN D20KTCD01 TANTAT41 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
102 2123401011583 Lê Thị Loan 10/12/2003 KITE D21QTKD04 CTB-08 ĐÃ HOÀN THÀNH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
1 1922202040395 Trần Thị Hải Anh 01/02/2001 NGNG D19TQ09 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
2 2023401010599 Nguyễn Thượng Quốc Bảo KITE D20QTKD08 SV tàn tật 41% ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
3 2122202010827 Lương Ngọc Bích NGNG D21NNAN03 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
4 1925202010041 Nguyễn Phi Bình KTCN D19DT02 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
5 2023401010390 Giàng A Chay KITE D20QTKD04 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
6 2022202040593 Phùng Thị Chinh NGNG D20NNTQ05 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
7 1922202040293 Vi Thị Kim Cúc NGNG D19TQ08 Hộ nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
8 2023401010743 Phan Thị Diệu KITE D20QTKD11 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
9 1922202040014 Ksơr Bế Duyên 02/06/2000 NGNG D19TQ03 Hộ nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
10 2023403010876 Lưu Thị Kim KITE D20KETO01 Mồ côi cả cha, mẹ ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
11 2022202040720 Nguyễn Huỳnh Thanh Hằng NGNG D20NNTQ01 Mồ côi cả cha, mẹ ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
12 2022202040729 Quách Nghĩa Hậu 11/05/2002 NGNG D20NNTQ03 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
13 1922202010467 Trần Vũ Trọng Hiếu 10/09/2001 NGNG D19AV05 Mồ côi cả cha, mẹ ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
14 2023102050363 Điểu Thị Hồng 10/11/2002 KHQL D20QLNN02 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
15 1922202040305 Nông Thị Hồng 03/07/2001 NGNG D19TQ09 Hộ nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
16 2123403011060 Đỗ Thị Huệ KITE D21KETO02 Hộ nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
17 2022202040056 Hoàng Thu Huệ NGNG D20NNTQ03 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
18 1825802010057 Phan Quốc Hùng KKTR D18XDDD01 SV tàn tật 41% ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
19 2023106010073 Kiều Thị Ngọc Huyền KHQL D20QTHO01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
20 2122202040106 Trương Thị Ngọc Huyền NGNG D21NNTQ10 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
21 2022202040340 Triệu Thị Mai Hương NGNG D20NNTQ07 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
22 2025802010047 Thào A Khánh KKTR D20KTXD01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
23 2123401010437 Thái Thị Hồng Lam KITE D21QTKD02 ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
24 2025106050277 Huỳnh Kim Liên 10/11/2000 KITE D20LOQL04 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
25 2123402010013 Nguyễn Thị Cẩm Linh KITE D21TCNH02 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
26 2128101010090 Vi Thị Huyền Linh 01/01/2003 CNVH D21DULI02 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
27 2125106050487 Dương Thị Lượng KITE D21LOQL01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
28 1922202010714 Huỳnh Lê Ngọc Ngà NGNG D19AV10 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
29 2028101010122 Vương Ngọc Thanh Ngân 02/06/2002 CNVH D20DULIKS01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
30 2125801010014 Châu Uy Nghiêm KKTR D21KITR01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
31 2122202040215 Hoàng Thị Bích Ngoạt 08/12/2003 NGNG D21NNTQ02 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
32 2025102050069 Nguyễn Hậu Nhân 03/10/2002 KTCN D20CNOT01 Mồ côi cả cha, mẹ ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
33 1923402010162 Hoàng Thị Hồng Nhung 04/06/2001 KITE D19TC02 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
34 1921402010026 Trần Thị Kiều Oanh 10/07/2001 SUPH D19MN01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
35 2022202040955 Mã Thị Mai Phương NGNG D20NNTQ08 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
36 2022202040955 Mã Thị Mai Phương NGNG D20NNTQ08 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
37 2023401010057 Nguyến Thị Linh Phương 06/02/2002 KITE D20QTKD06 Mồ côi cả cha, mẹ ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
38 1928501030100 H’ Phượng 11/10/1999 KHQL D19DD01 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
39 2123201040205 Lê Võ Như Phượng 12/04/2003 CNVH D21TTPT02 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
40 2123401011876 Lý Văn Quảng KITE D21QTKD02 Hộ nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
41 2122202040165 Nguyễn Thị Hồng Quyên NGNG D21NNTQ08 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
42 2023403010006 Dương Thị Như Quỳnh 04/12/2002 KITE D20KETO06 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
43 1925106010148 Lại Thị Như Quỳnh KITE D19QC01 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
44 2023401010642 Lê Diễm Quỳnh KITE D20QTKD08 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
45 2023403010020 Phạm Thị Mỹ Quỳnh 08/06/2002 KITE D20KETO05 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
46 1923801010672 Thị Sang KHQL D19LUTP04 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
47 2023401010417 Quách Thị Ánh Sáng KITE D20QTKD07 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
48 2022202011426 Nông Thị Thảo Sương 08/04/2002 NGNG D20NNAN10 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
49 2123403011303 Trần Nguyễn Phương Thanh KITE D21KETO06 Mồ côi cả cha, mẹ ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
50 2123403010343 Vi Thị Thảo 05/07/2003 KITE D21KETO03 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
51 2122202040670 Võ Thị Thảo NGNG D21NNTQ04 Hộ nghèo ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
52 2025202160109 Harit Thắng KTCN D20DKTD01 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
53 1923801010705 Ma Seo Thắng KHQL D19LUTP01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
54 2024802010007 Nguyễn Bá Toàn KTCN D20CNTT03 SV tàn tật 41% ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
55 1922202010927 Hà Thị Huyền Trang NGNG D19AV08 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
56 2023801010014 Mai Thị Huyền Trang KHQL D20LUAT05 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
57 1922202010933 Nguyễn Thị Trang 06/08/2001 NGNG D19AV04 Mồ côi cả cha, mẹ ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
58 1923801010300 Đàng Nữ Huyền Trâm KHQL D19LUTP02 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
59 1921401010070 K’ Thị Trinh SUPH D19GD01 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
60 2025201140125 Nguyễn Đăng Trung KTCN D20KTCD01 SV tàn tật 41% ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
61 2025490010055 Hoàng Phạm Tuân 07/08/2002 KKTR D20KNGO01 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
62 2122202040569 Nông Thị Kim Tuyến NGNG D21NNTQ06 Dân tộc thiểu số VC-ĐBKK ĐÃ HOÀN THÀNH TRỢ CẤP XÃ HỘI
63 2023801010987 Hà Kim Vân KHQL D20LUAT06 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
64 2024801030014 Ngô Trường 08/01/2002 KTCN D20KTPM02 Hộ nghèo Nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 TRỢ CẤP XÃ HỘI
Generated by wpDataTables
Tin cùng chuyên mục