Danh sách sinh viên có thẻ BHYT chưa đến nhận

Ngày đăng: 29/04/2021      Lượt xem: 1472

-Sinh viên có tên trong danh sách vui lòng đến phòng Công tác Sinh viên để nhận thẻ BHYT và kiểm tra thông tin cá nhân trên thẻ. Nếu có sai sót, trực tiếp liên hệ phòng Công tác Sinh viên để điều chỉnh.

-Sinh viên có trách nhiệm lưu giữ và xuất trình thẻ BHYT khi đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

-Mọi sự cố liên quan đến việc có thẻ BHYT nhưng không đến nhận, sinh viên tự chịu trách nhiệm.

Danh sách thẻ BHYT sinh viên chưa nhận ( tính đến ngày 29/4/2021):

Tin cùng chuyên mục