Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 26/05/2022      Lượt xem: 12392

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

1- Đối tượng: Sinh viên chính quy

2- Tra cứu danh sách bên dưới: Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin.

*** Đối với sinh viên không có tài khoản BIDV hoặc tài khoản không chính chủ thì phòng Tài chính – Kế toán không chuyển tiền, cho đến khi cập nhật số tài khoản. Sinh viên liên hệ thầy/cô (mục tra cứu) để được tư vấn hướng dẫn và cập nhật.

Danh sách tra cứu:

Generated by wpDataTables
Tin cùng chuyên mục