Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 22/06/2021      Lượt xem: 619

      Thực hiện Kế hoạch số 73 – KH/ĐUT ngày 11/6/2021 của Đảng ủy Trường về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khoa đào tạo kiến thức chung tổ chức buổi học tập nội dung nghị quyết cụ thể như sau:

+ Thời gian: 7h30 ngày 23/6/2021

+ Địa điểm: học trực tuyến trên nền tảng Microsoft Team

+ Mã code tham gia lớp: 4xynzao

+ Báo cáo viên: Thầy Phan Thanh Bằng – Trưởng khoa

     Yêu cầu tất cả sinh viên (không có giờ học online các môn khác) tham gia lớp học nghị quyết. Kết quả của buổi học là căn cứ cho việc đánh giá rèn luyện sinh viên.

Tin cùng chuyên mục