Hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đối với Cố vấn học tập

Ngày đăng: 27/06/2021      Lượt xem: 1360

1. Hướng dẫn đánh giá

– Các sinh viên chưa tiến hành đánh giá đúng thời gian và chưa có điểm đánh giá trên hệ thống là vi phạm quy định đánh giá rèn luyện, vì vậy Cố vấn học tập sẽ không tiến hành đánh giá bổ sung cho các đối tượng này. Phòng CTSV sẽ lấy điểm ban đầu của các em.


– Đánh giá chính xác điểm của sinh viên tại các mục 1,2,3,5,7,8:
          + Mục 1: căn cứ vào kết quả học tập theo học kỳ của sinh viên.
          + Mục 7: đánh giá đối với mục 7.1 – cán bộ lớp theo đúng kết quả quý khoa/ viện gửi về Phòng CTSV, lưu ý đánh giá đúng mức điểm đối với từng chức vụ: Lớp trưởng (Hoàn thành tốt nhiệm vụ + 10, Hoàn thành nhiệm vụ + 5), Lớp phó (Hoàn thành tốt nhiệm vụ + 5, Hoàn thành nhiệm vụ + 3.
          + Mục 8: CVHT tập trung đánh giá đối với các mục 8.1, 8.2, kiểm tra minh chứng sinh viên update trên hệ thống để chấm lại điểm phù hợp, nếu không có minh chứng vui lòng nhập điểm 0. Các mục điểm đã khoá không cần đánh giá.


– Đối với mục số 4 và 6 điểm đã được update và hoàn thiện, quý Thầy Cô không tiến hành chấm điểm với các mục này.


– Để trách các trường hợp lỗi do hệ thống phát sinh, quý Thầy Cô sau khi đánh giá từng SV vui lòng chờ dữ liệu lưu và trả hộp thoại xác nhận đã lưu. Sau đó xuất kết quả tổng hợp để lưu làm minh chứng và gửi về thư ký chương trình.

 

 

2. Hướng dẫn khắc phục lỗi phát sinh

 

Kết quả đánh giá rèn luyện là một căn cứ quan trọng để đánh giá quá trình học của sinh viên cũng như là căn cứ xét học bổng khuyến khích học tập. Vì vậy kính mong quý đơn vị, quý Thầy Cô cố vấn học tập quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định để kịp tiến độ cho các hoạt động khác.

Tin cùng chuyên mục