Hướng dẫn thanh toán Bảo hiểm Y tế năm 2024

Ngày đăng: 14/11/2023      Lượt xem: 39602

Thông báo thu bảo hiểm y tế năm 2024: https://ctsv.tdmu.edu.vn/wp-content/uploads/2023/11/Thong-bao-huong-dan-thu-BHYT-2024.pdf

Sinh viên THIẾU THÔNG TIN / không thanh toán được hóa đơn Bảo hiểm y tế, được cấp thẻ miễn phí / đi làm, Chưa mua BHYT trong năm học 2023, thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu thì truy cập điền thông tin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXanvmZnDA2WqL7gkFcjeomvLZi8lXkfhbBA-Px8XmOK1gsA/viewform

Hướng dẫn thanh toán qua app BIDV Banking:

Tin cùng chuyên mục