KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC TẬP (DÙNG XÉT HỌC BỔNG) VÀ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 05/04/2019      Lượt xem: 6721

THÔNG BÁO

Điểm trung bình xét học bổng khuyến khích học tập và kết quả rèn luyện của SV

học kỳ 1 năm học 2018-2019

          Phòng CTSV công bố kết quả học tập và rèn luyện của SV học kỳ 1, năm học: 2018-2019 (có danh sách kèm theo _ file ket qua HT_RL_20181 ). Các sai sót liên quan SV liên hệ các chương trình đào tạo để được kiểm tra, điều chỉnh.

Lưu ý: Theo khoản 5 điều 14 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại  học hệ chính quy, ban hành kèm theo thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT Ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điều 14. Sử dụng kết quả

……..

5. Người học bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong hai học kỳ liên tiếp thì phải tạm ngừng học ít nhất một học kỳ ở học kỳ tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện yếu, kém hai học kỳ liên tiếp lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

Tin cùng chuyên mục