KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HK2, 2018-2019

Ngày đăng: 28/02/2020      Lượt xem: 10468
  • Qua tổng hợp đánh giá của SV và rà soát từ: Kết quả nghiên cứu khoa học (8.1), Kết quả học tập (1.1), chi bộ SV (8.3), đoàn TN, hội SV (8.4), (8.11), (8.12). Phòng CTSV điều chỉnh điểm rèn luyện và thông báo kết quả (theo file đính kèm KQTH_28_2_2020). SV đăng nhập đánh giá rèn luyện để xem kết quả chi tiết của cá nhân.
  • Phòng CTSV giải đáp thắc mắc các tiêu chí (1.1); (8.1); (8.3), các tiêu chí (8.4); (8.11); (8.12) đoàn TN, hội SV giải đáp. SV liên hệ trực tiếp phòng CTSV, đối với SV D15 (Kiến trúc, Xây dựng và Đô thị), SV D16 có thể liên hệ qua Email: sinhvien@tdmu.edu.vn. Các nội dung khác phòng không trực tiếp giải quyết chỉ giải quyết với đơn vị tổ chức hoạt động ngoại khóa (Lưu ý: Các hoạt động ngoại khóa tính cho HK này phát sinh trong khoảng thời gian 01/01/2019-30/7/2019)
  • Thời gian: từ ngày 02/03/2020-04/03/2020
Tin cùng chuyên mục