Tin cùng chuyên mục
Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 Hướng dẫn xác định số tín chỉ tối thiểu để xét học bổng Quy chế học bổng trường Đại học Thủ Dầu Một Thông báo “KIỂM TRA VÀ CẬP NHẬT TÀI KHOẢN SV” chuyển tiển học bổng HKII đợt 3 (2016-2017) và học bổng HKI đợt 2(2017-2018). Thời gian hoàn thành: 16h00′ ngày 22/8/2018. Sau thời gian trên sẽ ngừng chi trả_SV kiểm tra danh sách đính kèm THÔNG BÁO: Kết quả xét học bổng KKHT học kỳ 1, năm học 2016-2017 — Các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV (thầy TOÁN) đến hết ngày 03/5/2017 THÔNG BÁO “Kết quả xét HBKKHT -HK2 và khen thưởng năm học 2015-2016 (các lớp năm 2,3,4,5). Sinh viên được nhận khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính. THÔNG BÁO: Danh sách TẠM XÉT học bổng KKHT học kỳ II-2015-2016 (các lớp năm 2,3,4,5). Các thắc mắc SV liên hệ phòng CTSV (thầy Toán)- Thời gian đến hết ngày 18/10/2016 Kết quả xét Học bổng KKHT (HK2-2015_2016) các lớp cuối khóa (c13&d12)- Sinh viên nhận tiền khi có thông báo của phòng Kế hoạch -Tài chính Kết quả TẠM XÉT học bổng HKII, 2015_2016 (các lớp cuối khóa). Sinh viên phản hồi kết quả về phòng Công tác Sinh viên (thầy Toán) chậm nhất vào 21/6/2016