Kết quả xét HBKKHT lần 1.

Ngày đăng: 10/06/2019      Lượt xem: 9659

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1, 2018-2019 phòng CTSV công bố kết quả xét học bổng khuyến khích học tập lần 1. Cụ thể như sau:

  • Danh sách theo có file kèm theo thông báo.KET QUA
  • Kết quả học tập và rèn luyện có sai sót SV liên hệ khoa để phản hồi.
  • Kết quả tổng hợp xét học bổng SV liên hệ phòng CTSV (thầy Toán) để kiểm tra.
  • Thời gian 11h00 ngày 13/6/2019.
  • File kèm theo: KET QUA
Tin cùng chuyên mục