Khai báo y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày đăng: 02/05/2021      Lượt xem: 6691

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo trường, yêu cầu tất cả sinh viên (CQ, TX) tiến hành khai báo Y tế (TẠI ĐÂY). Việc khai báo thể hiện sự chấp hành quy định và góp phần cho công tác phòng, chống dịch bệnh của Trường hoàn thành tốt.

Tin cùng chuyên mục