Kiểm tra danh sách hoạt động ngoại khóa học kỳ 2, năm học 2020 – 2021

Ngày đăng: 05/06/2021      Lượt xem: 5011

Đoàn thanh niên – Hội sinh viên Trường công bố danh sách sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khoá do Đoàn trường, Hội sinh viên trường tổ chức hoặc triển khai trong học kỳ 2, năm học 2020 – 2021.

1. Thời gian: Thời gian tiếp nhận phản hồi về các danh sách: đến hết ngày 15/6/2021, sau thời gian này Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường sẽ không giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến các hoạt động này.

2. Hình thức phản hồi: sinh viên gửi phản hồi thông qua đường link: https://bit.ly/3fTF7EM

3. Lưu ý về minh chứng:
+ Nếu phản hồi nhiều hơn 02 hoạt động, khuyến khích để minh chứng vào chung 01 file word. 
+ Đối với các minh chứng tham gia các cuộc thi trực tuyến: phải thể hiện được kết quả kèm theo thông tin tài khoản.
+ Minh chứng tham gia khối đông các chương trình: gửi hình ảnh có cá nhân bạn trong đó, khoanh tròn lại (không gửi hình chụp sân khấu hoặc chỉ có background) hoặc gửi danh sách có xác nhận của khoa.
+ Danh sách cập nhật minh chứng các cuộc thi trực tuyến không hợp lệ xem tại: https://bit.ly/3ponvUK
+ Đối với các hoạt động khác không nằm trong danh mục dưới đây, sinh viên vui lòng liên hệ đơn vị tổ chức.

4. Danh mục các hoạt động do Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường tổ chức hoặc triển khai: