Kiểm tra số tài khoản- Danh sách HBKKHT- HK2, NH:2018-2019

Ngày đăng: 10/04/2020      Lượt xem: 7269

Sinh viên kiểm tra số tài khoản nếu: chưa có, sai, không hoạt động, thì cập nhật về Email: sinhvien@tdmu.edu.vn với nội dung: Họ và tên, Mã số SV, Mã lớp, Số tài khoản, Ngân hàng, Chi nhánh và ảnh chụp “giấy xác nhận tài khoản” hay ảnh chụp “sao kê tài khoản mới nhất” (ưu tiên BIDV, đối với D17, D18 bắt buộc BIDV). Thời gian: Hết ngày 16/4/2020

Tin cùng chuyên mục