Sinh viên thực hiện khảo sát theo thông báo số 40/TB-ĐBCL ngày 26/04/2021.

Ngày đăng: 27/04/2021      Lượt xem: 4331

1.Thực hiện 02 mẫu khảo sát tại http://dkmh.tdmu.edu.vn ( mục đánh giá giảng dạy)

-Khảo sát ý kiến của người học về chất lượng phục vụ/ hỗ trợ của Nhà trường (BMKS 1A)

+ Sinh viên toàn trường: thực hiện mẫu 1A

+ Sinh viên CT Quản lý Nhà nước, Quản lý Công nghiệp, Ngôn ngữ Trung Quốc: đã có thông báo riêng

-Khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (BMKS 8A)

Sinh viên toàn trường: thực hiện mẫu 8A-2021

2. Thời gian khảo sát:

-Khóa D18: từ ngày 27/4/2021 đến ngày 04/5/2021

-Khóa D19: từ ngày 05/5/2021 đến ngày 12/5/2021

-Khóa D20: từ ngày 13/5/2021 đến ngày 20/5/2021

3. Lưu ý: Sinh viên không thực hiện sẽ xử lý theo “Quy chế Công tác sinh viên”, “Quy chế đánh giá rèn luyện”.

4. Xem hướng dẫn khảo sát online:

5. Xem thông báo chi tiết về khảo sát :

Tin cùng chuyên mục