Thay đổi số điện thoại liên lạc phòng công tác sinh viên

Ngày đăng: 23/01/2019      Lượt xem: 1216
Để thuận tiện cho khách liên hệ đến Đại học Thủ Dầu Một,  Trường đã thiết lập lại hệ thống số điện thoại các đơn vị như sau:
Số tổng đài của Trường: (0274) 3822518
Số nội bộ các đơn vị:
  • Văn phòng:  1
  • Các khoa: 2
Khoa Kỹ thuật – Công nghệ 102
Khoa Sư phạm 103
Khoa Khoa học Tự nhiên 104
Khoa KHXH&NV 105
Khoa Kiến trúc – Xây dựng và Mỹ thuật 106
Khoa Khoa học Quản lý 107
Khoa Kinh tế 108
Khoa Ngoại ngữ 109
  • Các phòng chức năng: 3
Phòng Đào tạo Đại học 110
Phòng Đào tạo Sau Đại học 111
Phòng Tổ chức 112
Phòng Cơ sở vật chất 113
Phòng Đảm bảo chất lượng 114
Phòng Công tác sinh viên 115
Phòng Hợp tác quốc tế 116
Phòng Thanh tra 117
Phòng Hạ tầng Công nghệ thông tin 118
Phòng Tài chính 119
Phòng Khoa học 120
  • Các ban, viện, trung tâm: 4
BBT Trang thông tin điện tử 121
Tạp chí 122
Viện Khoa học và công nghệ 123
Viện Phát triển chiến lược 124
Văn phòng Đoàn 125
Trung tâm Đào tạo kiến thức chung 126
Ví dụ: Để gọi đến phòng Đào tạo Đại học, quý vị thực hiện các bước sau:
Bấm số chung: (0274) 382 2518
Sau khi nghe tổng đài tự động, bấm tiếp phím: 3
Sau khi nghe tổng đài tự động, bấm tiếp phím: 110
Quý vị đã được kết nối đến phòng Đào tạo Đại học.
  • Lưu ý: Những đơn vị sau, giữ nguyên số điện thoại, không đổi:
– Trung tâm Tuyển sinh: (0274) 3844340 (Hotline: 0911022322)
– Trung tâm Thị trường lao động: (0274) 3865866
– Trung tâm Thông tin Thư viện: (0274) 3841570
– Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo quốc tế: (0274) 3834953
– Trung tâm Công nghệ thông tin: (0274) 3865865
– Trung tâm Đào tạo Kỹ năng xã hội: (0274) 3843639
– Trung tâm Giáo dục thường xuyên: (0274) 3844259
Tin cùng chuyên mục