Nhận thẻ bảo hiểm y tế 2022

Ngày đăng: 09/03/2022      Lượt xem: 30248

TRA CỨU THÔNG TIN

NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 2022

1- Đối tượng: Sinh viên tham gia mua BHYT 2022 tại Trường (cập nhật 8/2/2022)

2- Tra cứu: Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin:

     + “STT NHẬN THẺ

     + “MÃ ĐỢT

3- Nơi nhận: Phòng Công tác Sinh viên, B203. (Gặp thầy Trương Tấn Tài).

Danh sách tra cứu:

MSSV Họ Và Tên Mã số BHXH STT nhận thẻ Mã đợt
2024401120034 Phạm Giang Quế Anh 7424252128 497 dot 3 thang 12 nam 2021
2123402010856 Lê Vũ Hoàng Ân 6822889575 624 dot 3 thang 12 nam 2021
2123801011016 Trần Lê Thị Kim Liên 5221080495 739 dot 3 thang 12 nam 2021
2128501010114 Phạm Thị Phi Nhung 7422887872 905 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010197 Nguyễn Vũ Quang Minh 7022058121 1.699 dot 7 thang 1 nam 2022
2128501010144 Trần Đặng Công Danh 7422462946 1.700 dot 7 thang 1 nam 2022
1923401010083 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7423618512 1.985 dot 1 thang 12 nam 2021
2125106050903 Nguyễn Lê Huyền My 5420871445 2.937 dot 4 thang 12 nam 2021
1623403010025 Nguyễn Ngọc Dung 7423007643 3.641 dot 15 thang 1 nam 2022
2022290300045 Ka Chắng Hoàng Vy 6822239503 3.641 dot 9 thang 1 nam 2022
1722202010351 Nguyễn Hoài Thương 7021323118 3.642 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010460 Nguyễn Lệ Hoài Mến 6623421191 3.642 dot 9 thang 1 nam 2022
1722202040173 Nguyễn Phan Yến Nhi 7422750871 3.643 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010810 Hà Thị Mai Anh 7424422449 3.643 dot 9 thang 1 nam 2022
1722202040183 Phạm Thị Hồng Nhung 7424344129 3.644 dot 15 thang 1 nam 2022
2121401010119 Lường Nguyễn Minh Lý 7422704898 3.644 dot 9 thang 1 nam 2022
1725202010091 Hoàng Sỹ Hoan 6020926621 3.645 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402010059 Trần Thị Ngọc Nhi 7424880310 3.645 dot 9 thang 1 nam 2022
1725802080038 Châu Văn Minh 5820475976 3.646 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402010064 Ninh Hồng Phượng 7021340492 3.646 dot 9 thang 1 nam 2022
1821402020084 Thiên Trương Quỳnh Anh 5820580998 3.647 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020053 Lê Hoàng Tú Quyên 7423467134 3.647 dot 9 thang 1 nam 2022
1822202010190 Dương Bích Trâm 7422257431 3.648 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020077 Phạm Hoàng Yến Nhi 7423760817 3.648 dot 9 thang 1 nam 2022
1822202010235 Lý Phúc Bảo 7424671942 3.649 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020147 Hoàng Thị Thùy Trang 7721368309 3.649 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010269 Phạm Thị Kim Hoàn 7422725514 3.650 dot 15 thang 1 nam 2022
1822202010346 Vương Ngọc Hân 7424117135 3.650 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020207 Phạm Thị Cẩm Hà 7222399225 3.650 dot 9 thang 1 nam 2022
1822202010402 Lê Thị Thu Thúy 7422794095 3.651 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020315 Vũ Thị Vân Anh 7424915242 3.651 dot 9 thang 1 nam 2022
1822202010453 Ngô Thị Minh Châu 7222080478 3.652 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402170095 Lê Thị Mỹ Anh 7222395594 3.652 dot 9 thang 1 nam 2022
1822202040020 Cao Thị Thu 4017960905 3.653 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402170158 Trương Nguyễn Ngọc Linh 7424252599 3.653 dot 9 thang 1 nam 2022
1822202040114 Trần Thị Thu Hà 7022239124 3.654 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402170187 Phạm Trần Uyển Nhã 7423137856 3.654 dot 9 thang 1 nam 2022
2125106050112 Nguyễn Thị Thùy Linh 7424880277 3.655 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402180001 Thái Kim Yến 7422209235 3.655 dot 9 thang 1 nam 2022
1822290400077 Nguyễn Thị Bích Hạnh 7423211334 3.656 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030119 Mai Nguyễn Thiên Thi 8322963171 3.656 dot 9 thang 1 nam 2022
1823102050218 Nguyễn Thị Cẩm Tú 7422445467 3.657 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030149 Trần Thạo Hòa Thuận 7424318650 3.657 dot 9 thang 1 nam 2022
1823401010199 Trần Thị Hồng Lam 7424073368 3.658 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030245 Trần Nguyễn Ngọc Anh 7422219836 3.658 dot 9 thang 1 nam 2022
1823401010295 Trần Minh Hải 7423670330 3.659 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030403 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7721600522 3.659 dot 9 thang 1 nam 2022
1823401010340 Phạm Tuấn Thông 7423774455 3.660 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010041 Nguyễn Thị Thùy Nhung 7424680364 3.660 dot 9 thang 1 nam 2022
1823403010154 Trương Công Minh 7021691175 3.661 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010513 Hoàng Thị Kim Hồng 7022074366 3.661 dot 9 thang 1 nam 2022
1823403010266 Mai Xuân Thủy 7423883852 3.662 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010681 Nguyễn Thúy Ngọc 7424627137 3.662 dot 9 thang 1 nam 2022
1823801010058 Trần Nguyễn Tố Nữ 5221097408 3.663 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010753 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7525667872 3.663 dot 9 thang 1 nam 2022
1823801010209 Thái Minh Đức 7422270644 3.664 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010817 Trần Thị Ngọc Ánh 5820678986 3.664 dot 9 thang 1 nam 2022
1823801010531 Trương Ngọc Kim Thi 7422887762 3.665 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010902 Đào Thị Hảo 5420660907 3.665 dot 9 thang 1 nam 2022
1823801010590 Nguyễn Phương Nhi 7424055633 3.666 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011008 Đinh Thị Kim Loan 3420672268 3.666 dot 9 thang 1 nam 2022
1823801010660 Nguyễn Thanh Thọ 7221891082 3.667 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011279 Nguyễn Lý Phương Uyên 7424672844 3.667 dot 9 thang 1 nam 2022
1824801030022 Hồ Diên Thành 6422747997 3.668 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040080 Lý Mỹ Kim 7022194407 3.668 dot 9 thang 1 nam 2022
1824801030127 Trịnh Minh Giang 7423351387 3.669 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040130 Hoàng Thị Phương 6422942951 3.669 dot 9 thang 1 nam 2022
1825801010077 Nguyễn Minh Tuấn 8022808005 3.670 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040167 Nguyễn Thị Thúy Trâm 7526394446 3.670 dot 9 thang 1 nam 2022
1827601010137 Phan Ngọc Hân 8621221817 3.671 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040175 Lê Hoàng Kim Thư 7422359643 3.671 dot 9 thang 1 nam 2022
1921402020102 Lê Nguyễn Phương Huỳnh 7422162344 3.672 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040194 Nguyễn Thị Hồng Luyến 7422868054 3.672 dot 9 thang 1 nam 2022
1921402020107 Huỳnh Đỗ Ngọc Liên 7422145122 3.673 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040346 Nguyễn Khắc Phi Hùng 7424485308 3.673 dot 9 thang 1 nam 2022
1922104030082 Nguyễn Trọng Thưởng 5420641571 3.674 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040461 Nguyễn Võ Trà My 7022341028 3.674 dot 9 thang 1 nam 2022
1922104030087 Lê Anh Tuấn 7424641927 3.675 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040589 Luân Thị Thuận 6422949434 3.675 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202010055 Hoàng Thị Hoài Liên 7424671299 3.676 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040658 Trịnh Thị Thiên Nhi 9122218765 3.676 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202010076 Trần Thị Minh Châu 7422469197 3.677 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040864 Dương Thị Ngọc Giàu 8223996277 3.677 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202010940 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 6021148762 3.678 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040906 Nguyễn Hoàng Hòa Hiệp 7424640449 3.678 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202010965 Phan Nguyễn Minh Trường 6721088940 3.679 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041123 Nguyễn Thị Nghĩa Phụng 7422430692 3.679 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040020 Nguyễn Tú Phương 3823026855 3.680 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041172 Trịnh Thị Thanh Tâm 7021829473 3.680 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040047 Hoàng Thị Thùy Dung 7424557075 3.681 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041256 Nguyễn Đức Toàn 9622641440 3.681 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040113 Nguyễn Thị Minh Thư 7424017247 3.682 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041258 Bùi Thị Minh Trang 7021611546 3.682 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040138 Trần Vân Anh 7423037721 3.683 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100058 Nguyễn Thị Ngọc Hà 7721804117 3.683 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040235 Bùi Thị Cẩm Tú 5420265695 3.684 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100317 Trần Thị Xuân Hương 7424686314 3.684 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040342 Trần Thị Quỳnh Như 8023339560 3.685 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100377 Đỗ Thị Hồng Thắm 7422850675 3.685 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040612 Trần Thị Ly 0401113380 3.686 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100383 Nghị Thị Anh Thư 7422675785 3.686 dot 9 thang 1 nam 2022
1922202040796 Quảng Thị Thiên 5820378536 3.687 dot 15 thang 1 nam 2022
2125802010019 Lê Tấn Kiệt 7422193613 3.687 dot 9 thang 1 nam 2022
2123102050250 Nguyễn Thị Thủy Linh 7422469185 3.687 dot 9 thang 1 nam 2022
2123102060033 Dương Gia Huy 7422382237 3.688 dot 10 thang 1 nam 2022
1922202040821 Trần Thị Thúy 4217479218 3.688 dot 15 thang 1 nam 2022
1922202040864 Lê Thị Lâm Trà 6020765919 3.689 dot 15 thang 1 nam 2022
2123104010315 Phan Thị Thùy Dương 7935142617 3.689 dot 9 thang 1 nam 2022
1923102050028 Lê Thị Hồng Gấm 7424606738 3.690 dot 15 thang 1 nam 2022
2123104010317 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 7222143928 3.690 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010070 Phạm Thị Cẩm Tú 4016943110 3.691 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040030 Nguyễn Hoàng Vinh 7423613445 3.691 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010155 Nguyễn Thị Thanh Huyền 7021216883 3.692 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040426 Trần Hữu Phúc 7423328972 3.692 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010240 Trần Nhật Khải Minh 7424319262 3.693 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040461 Nguyễn Thị Anh Thư 7424640495 3.693 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010386 Trần Quốc Khánh 7021291150 3.694 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010075 Nguyễn Ngân Hà 7424880323 3.694 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010406 Nguyễn Thị Thanh Ngân 7422898784 3.695 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010099 Gia Thị Huyền 7021563959 3.695 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010494 Nguyễn Thành Duy 7021384091 3.696 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010195 Nguyễn Ngọc Cường 9421782320 3.696 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010554 Trần Liên Hiệp 4420365339 3.697 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010391 Nguyễn Nam Khánh 7722251098 3.697 dot 9 thang 1 nam 2022
1923401010720 Nguyễn Thị Phương Nguyên 7410325864 3.698 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010472 Lưu Ngọc Ánh 5420634906 3.698 dot 9 thang 1 nam 2022
1923402010049 Trần Ngọc Yến 7423006338 3.699 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010732 Trương Đức Tùng Dương 7424905966 3.699 dot 9 thang 1 nam 2022
1923402010113 Hoàng Yến Nhi 7423922611 3.700 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010841 Phạm Minh Châu 7021250893 3.700 dot 9 thang 1 nam 2022
1923402010172 Nguyễn Công Hoàng Là 7021291555 3.701 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010892 Lê Thị Thúy Vy 8924393343 3.701 dot 9 thang 1 nam 2022
1923402010427 Đinh Nguyễn Bích Trâm 7424398942 3.702 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011002 Nguyễn Đình Hoàng Minh 7021725653 3.702 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010193 Nguyễn Thị Bích Nhung 6021116874 3.703 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011108 Phạm Thị Thủy Tiên 7424639360 3.703 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010204 Nguyễn Thị Xuân Hương 7424557405 3.704 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011274 Trần Thị Mỹ Dung 6622360395 3.704 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010206 Trần Diệu Thư 9622807117 3.705 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011310 Phan Thị Thùy Dương 7422437935 3.705 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010224 Trương Hoài Hồng Nhung 6623203602 3.706 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011377 Nguyễn Nhật Hào 9422890088 3.706 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010344 Phạm Trần Yến Vy 7422210478 3.707 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011401 Lê Thị Ngọc Hiền 7424554020 3.707 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010474 Đặng Yến Dung 7423457503 3.708 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011746 Bùi Nguyễn Hiền Nhi 7422290500 3.708 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010596 Nguyễn Thị Nga 6720647642 3.709 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011926 Nguyễn Ngọc Sang 7022345927 3.709 dot 9 thang 1 nam 2022
1923403010603 Nguyễn Thị Kim Ngân 5221113658 3.710 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011957 Nguyễn Hoàng Thái 7424554084 3.710 dot 9 thang 1 nam 2022
1923801010076 Trần Tuấn Khoa 7422996949 3.711 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011980 Đoàn Thị Thảo 6720976093 3.711 dot 9 thang 1 nam 2022
1923801010079 Trần Thị Ngọc Diễm 5120921176 3.712 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012051 Lưu Thị Thanh Thúy 7424064739 3.712 dot 9 thang 1 nam 2022
1923801010220 Lê Nguyễn Thúy Vy 7424319116 3.713 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012307 Dương Thị Bảo Yến 7022351101 3.713 dot 9 thang 1 nam 2022
1925102050015 Ong Thái Phương 7422381303 3.714 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010030 Đỗ Thị Thu Thảo 7021651860 3.714 dot 9 thang 1 nam 2022
1925102050034 Nguyễn Huy Tuấn 7424636467 3.715 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010080 Nguyễn Thị Xuân Hoài 7021735734 3.715 dot 9 thang 1 nam 2022
1925106010085 Lê Thị Phương Loan 7423978185 3.716 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010123 Lầm Trưng Khoánh 7424255814 3.716 dot 9 thang 1 nam 2022
1925106010094 Nguyễn Thị Kim Ngân 7422867180 3.717 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010162 Nguyễn Thị Nam Kha 5120875323 3.717 dot 9 thang 1 nam 2022
1925106010122 Vũ Thị Mỹ Nhung 6221522255 3.718 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010228 Đặng Thị Ngọc Giàu 8223583302 3.718 dot 9 thang 1 nam 2022
1925106050075 Đỗ Thị Thanh Bình 7424686701 3.719 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010319 Nguyễn Thế Anh 7422446403 3.719 dot 9 thang 1 nam 2022
1925202160071 Trần Minh Duy 7424319251 3.720 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010646 Bùi Lê Ngọc Ánh 7422224164 3.720 dot 9 thang 1 nam 2022
1925801010004 Nguyễn Thị Thu Giang 7424544641 3.721 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010705 Võ Văn Nghĩa Chung 7422739783 3.721 dot 9 thang 1 nam 2022
1925801010074 Trần Công Thảo 5120404364 3.722 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011010 Nguyễn Thị Thùy Ngân 7422942640 3.722 dot 9 thang 1 nam 2022
1925802010093 Phạm Thị Quỳnh Mai 7422890066 3.723 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011135 Nguyễn Trần Hoài Thương 7222539036 3.723 dot 9 thang 1 nam 2022
1928501010122 Huỳnh Đăng Khoa 7424309728 3.724 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011150 Nguyễn Thị Trang 7022206124 3.724 dot 9 thang 1 nam 2022
1928501030004 Nguyễn Thị Sang 7423010910 3.725 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011164 Thái Vương Bảo Trân 7424644376 3.725 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020282 Đỗ Thị Phương Duyên 7424635564 3.726 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010120 Hoàng Thị Thanh Loan 7424664150 3.726 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020292 Võ Thùy Dương 7423230715 3.727 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010223 Lê Thị Quỳnh Như 7422832985 3.727 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020301 Đỗ Thanh Hà 7424309641 3.728 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010244 Đỗ Trọng Nghĩa 7422974965 3.728 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020357 Ninh Thị Thanh Huyền 7423189097 3.729 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010623 Chương Thị Như Huyền 7422273271 3.729 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020407 Lê Vy Phương Mai 6421509005 3.730 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010692 Nguyễn Thúy Hường 7424251297 3.730 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020444 Trần Thanh Ngân 7423296372 3.731 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010728 Dương Thị Thùy Trang 7022091214 3.731 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020445 Trương Yến Ngân 7929249460 3.732 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010799 Đinh Thị Thanh Tiền 7424536081 3.732 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020579 Phạm Anh Thư 6021123164 3.733 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010882 Nguyễn Thị Thanh Thanh 7422729238 3.733 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020613 Thị Trâm 5820209023 3.734 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011085 Nguyễn Ngọc Quế Kha 7422678243 3.734 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020614 Huỳnh Thị Ngọc Trân 7424554162 3.735 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011266 Hoàng Thị Phương 7422811919 3.735 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020661 Bích Thị Hồng Văn 6021482558 3.736 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011363 Võ Thị Xuân Thương 5221189457 3.736 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020666 Nguyễn Trần Hoa Việt 7424669669 3.737 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011435 Hồ Thị Lâm Tuyền 7422585911 3.737 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402020705 Trần Hoàng Anh 6822423031 3.738 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011472 Nguyễn Thị Khả Vy 7021339079 3.738 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402170035 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7424708426 3.739 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010664 Phạm Thị Như Huỳnh 8721999558 3.739 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402170065 Nguyễn Minh Thái 7021432613 3.740 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010840 Mai Thị Kim Chi 7422360102 3.740 dot 9 thang 1 nam 2022
2021402170085 Đinh Thị Yến 7201545478 3.741 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010912 Lưu Chí Hải 7424646194 3.741 dot 9 thang 1 nam 2022
2022104030090 Lê Thị Ánh Vy 7424475296 3.742 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010920 Đặng Mỹ Hằng 5221169458 3.742 dot 9 thang 1 nam 2022
2022104030098 Mai Hoàng Thu Trúc 7423878535 3.743 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011161 Chu Thị Thu Phương 3823726143 3.743 dot 9 thang 1 nam 2022
2022104030255 Đỗ Văn Chọn 9222113974 3.744 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011320 Hà Thị Nhã Trân 7424315824 3.744 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010035 Phan Thị Duyên 5621695646 3.745 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011392 Lâm Minh Vy 7424627147 3.745 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010085 Chu Thị Lan 4025285004 3.746 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011415 Vũ Hải Yến 7934256365 3.746 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010157 Phạm Hồng Phương 5820479806 3.747 dot 15 thang 1 nam 2022
2124401120058 Nguyễn Trần Thủy Tiên 7424680057 3.747 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010176 Nguyễn Phan Thanh Vy 7424605706 3.748 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030199 Huỳnh Hữu Nghĩa 8923787698 3.748 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010224 Trần Thị Thanh Vy 7423042959 3.749 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010019 Lê Văn Hiệp 3821684843 3.749 dot 9 thang 1 nam 2022
2124802010025 Nguyễn Hoàng Anh 7424887080 3.750 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010270 Cao Hồng Nhân 6021118347 3.751 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010194 Dương Quang Vũ 7422736774 3.751 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010332 Trương Thị Thảo Vy 7525527527 3.752 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010368 Hoàng Văn Hoan 6422399258 3.752 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010360 Trần Thị Thanh Thương 7423201368 3.753 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010645 Đoàn Gia Bảo 7022162888 3.753 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010386 Lâm Minh Hiền 8016064686 3.754 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010771 Nguyễn Thế Phi 7424317608 3.754 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010548 Nguyễn Ngọc Bích Ngân 7424705867 3.755 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010849 Nguyễn Anh Tú 7423520085 3.755 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010552 Lê Thị Xuân Như 5820270467 3.756 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050076 Lý Lê Châu Phi 9521794136 3.756 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010619 Trương Xuân Duyên 7424641635 3.757 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050189 Chu Đình Hải 7424556486 3.757 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010637 Nguyễn Thị Mai Tâm 7525551637 3.758 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050229 Trương Đức Huy 7721846329 3.758 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010660 Nguyễn Hà Phương Uyên 7422254626 3.759 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050311 Nguyễn Hồ Hoàng Xuân 7424599407 3.759 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010668 Bùi Ngọc Hân 7221709684 3.760 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050475 Nguyễn Hoàng Anh 7424672806 3.760 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010727 Vũ Hạnh Tiên 7424554098 3.761 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050513 Võ Tấn Zun Pin 5420867888 3.761 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010803 Phạm Ngọc Trang Huyền 7423032861 3.762 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050516 Võ Văn Hoàng 5420060123 3.762 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010899 Huỳnh Đặng Quỳnh Như 5820096145 3.763 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050760 Đặng Hoàng Nam 7021203514 3.763 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202010906 Thượng Lê Ngọc Hương 7424528190 3.764 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050764 Nguyễn Lê Hoàng Nam 7422667804 3.764 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202011006 Hoàng Gia Bảo 7422277123 3.765 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010100 Đào Diễm My 7422237754 3.765 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202011225 Phạm Thị Như 7022129061 3.766 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010127 Đặng Quốc An 7021726217 3.766 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202011403 Phạm Đặng Thùy Dương 7423259764 3.767 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010265 Phan Châu Huỳnh Như 7422768234 3.767 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202040105 Trần Thu Huyền 7424544115 3.768 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050238 Vũ Thụy Loan Thảo 7422481553 3.768 dot 9 thang 1 nam 2022
2121402020312 Nguyễn Thị Yến Nhi 7424886722 3.769 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050358 Ngô Kim Chi 7422665012 3.769 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202040290 Diệp Thanh Quyên 7423575627 3.770 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050441 Nguyễn Thị Thùy Dung 5220838766 3.770 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202040763 Võ Thị Thanh Huyền 6623918959 3.771 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050505 Dương Ngọc Ánh 7424554067 3.771 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202040799 Lê Huỳnh Mỷ Linh 7424395552 3.772 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050607 Nguyễn Thị Trúc Đào 7422715657 3.772 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202041077 Lương Thị Thương 4217490934 3.773 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050625 Trương Hòa Phát 3520103101 3.773 dot 9 thang 1 nam 2022
2022202041197 Nguyễn Quỳnh A Linh 7422678133 3.774 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050706 Nguyễn Thị Thúy An 7422765856 3.774 dot 9 thang 1 nam 2022
2023102050048 Lê Huỳnh Đức 7424069558 3.775 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050817 Nguyễn Trung Hậu 7222118699 3.775 dot 9 thang 1 nam 2022
2023102050224 Võ Đông Nam 7423375156 3.776 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050869 Nguyễn Thị Mai Linh 7422379683 3.776 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401010014 Nguyễn Thị Tường Vi 8722504405 3.777 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050953 Nguyễn Hồng Nhung 5220906475 3.777 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401010033 Quang Thị Tiên 8322374649 3.778 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050978 Nguyễn Trọng Phúc 8724018632 3.778 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401010194 Phan Quốc Huy 7424563972 3.779 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050996 Nguyễn Ngọc Ngân Quỳnh 7424588615 3.779 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401010409 Trương Mỹ Hồng 7221696876 3.780 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106051026 Trần Vũ Nhật Thanh 7525236853 3.780 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401010626 Lương Cẩm Nhung 7424606343 3.781 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106051068 Trang Thị Cẩm Tiên 7424554015 3.781 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401010727 Nguyễn Kiều Chinh 6720569148 3.782 dot 15 thang 1 nam 2022
2125201140016 Bùi Hoàng Anh 7423117961 3.782 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401011261 Đỗ Thị Thanh Thảo 7423712440 3.783 dot 15 thang 1 nam 2022
2125201140040 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 7424557284 3.783 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401011478 Bùi Phong Vũ 7424671398 3.784 dot 15 thang 1 nam 2022
2125202010039 Đỗ Thành Đạt 7424422812 3.784 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401011482 Nguyễn Huy Vũ 6822926585 3.785 dot 15 thang 1 nam 2022
2125202070038 Tô Anh Kiệt 7422739343 3.785 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401011554 Phan Thị Mỹ Hằng 7424677774 3.786 dot 15 thang 1 nam 2022
2125202070047 Lê Phi Bằng 7222200281 3.786 dot 9 thang 1 nam 2022
2023401011561 Trần Vĩ Hào 7424641801 3.787 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010102 Nguyễn Hoàng Lâm 7424663430 3.788 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010142 Nguyễn Thu Hà 7423502920 3.789 dot 15 thang 1 nam 2022
2128101010317 Trương Bảo Ngọc 7221531669 3.789 dot 9 thang 1 nam 2022
2128101010414 Cao Thị Thanh Thảo 7021489668 3.790 dot 9 thang 1 nam 2022
2023402010230 Nguyễn Đức Vinh 7020963485 3.791 dot 15 thang 1 nam 2022
2128501030024 Lâm Hoàng Bảo Ân 7424627280 3.791 dot 9 thang 1 nam 2022
2023402010245 Trần Trúc Bảo Uyên 5620737609 3.792 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010285 Lê Thị Thu Huyền 0125142288 3.793 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010305 Nguyễn Trần Quỳnh Giang 7423844961 3.794 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010585 Đặng Minh Phong 7021369229 3.795 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010678 Mai Thị Huỳnh Giao 7424706001 3.796 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010780 Trần Thị Kim Chi 8022615781 3.797 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402010973 Phạm Thị Thu 7423495931 3.798 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402011026 Nguyễn Ngọc Như Tuyền 7526203289 3.799 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402011046 Trần Thị Thùy Linh 4017508543 3.800 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402011068 Trần Thành Đạt 7424231111 3.801 dot 15 thang 1 nam 2022
2023402011092 Nguyễn Minh Thương 5220802415 3.802 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010004 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7424640581 3.803 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010056 Huỳnh Thị Thanh Vũ 4920689018 3.804 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010315 Hoàng Thị Thảo 7423384698 3.805 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010516 Lưu Thị Thanh Tâm 7424634955 3.806 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010604 Nguyễn Thanh Thảo 7423235025 3.807 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010705 Nguyễn Phúc Hậu 7424677715 3.808 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010791 Ngô Thị Kim Anh 7022201121 3.809 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403010963 Nguyễn Thị Thúy Liễu 7424544197 3.810 dot 15 thang 1 nam 2022
2023403011285 Võ Thị Kim Yến 5420642685 3.811 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010041 Lộc Trúc Thiên Thanh 7424564013 3.812 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010050 Nguyễn Tấn Lợi 7422435133 3.813 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010064 Nguyễn Thị Diệu 8722510014 3.814 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010256 Nguyễn Thanh Phượng 7422851571 3.815 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010370 Nguyễn Phúc Bình 7423476523 3.816 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010522 Lê Ngọc Thúy An 7424705924 3.817 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010668 Hà Thị Mai Hương 7423394051 3.818 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010681 Nguyễn Chí Khanh 7424554119 3.819 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010793 Nguyễn Thanh Nhi 7422955792 3.820 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010890 Nguyễn Việt Thắng 7424248992 3.821 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010899 Vũ Văn Thịnh 7021144978 3.822 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010917 Nguyễn Thị Thanh Thư 7022057976 3.823 dot 15 thang 1 nam 2022
2023801010990 Trần Thanh Vân 7424105153 3.824 dot 15 thang 1 nam 2022
2024802010111 Trần Cao Quốc Dũng 7423489924 3.825 dot 15 thang 1 nam 2022
2024802010217 Hà Trương Minh Đăng 7221317902 3.826 dot 15 thang 1 nam 2022
2024802010445 Hoàng Đức Lợi 6623461347 3.827 dot 15 thang 1 nam 2022
2025102050068 Phạm Văn Tuấn 6720653750 3.828 dot 15 thang 1 nam 2022
2025102050069 Nguyễn Hậu Nhân 7424565488 3.829 dot 15 thang 1 nam 2022
2025102050078 Nguyễn Văn Lâm 7424640622 3.830 dot 15 thang 1 nam 2022
2025102050086 Quách Thanh Bình 7424055896 3.831 dot 15 thang 1 nam 2022
2025102050138 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 7424606309 3.832 dot 15 thang 1 nam 2022
2025106010288 Nguyễn Công Đương 5420842087 3.833 dot 15 thang 1 nam 2022
2025106050547 Hồ Thảo Lan 5220560098 3.834 dot 15 thang 1 nam 2022
2025202010020 Lê Hoàng Vũ 7424252023 3.835 dot 15 thang 1 nam 2022
2025202160055 Nguyễn Tấn Phúc 8322006559 3.836 dot 15 thang 1 nam 2022
2025202160099 Trần Quốc Huy 7424546311 3.837 dot 15 thang 1 nam 2022
2025401010150 Nguyễn Minh Thư 8622473207 3.838 dot 15 thang 1 nam 2022
2025801010070 Dương Mai Anh Minh 7423447525 3.839 dot 15 thang 1 nam 2022
2025801010116 Phạm Văn Bắc 3621595924 3.840 dot 15 thang 1 nam 2022
2025802010054 Trương Anh Kiệt 7422683511 3.841 dot 15 thang 1 nam 2022
2025802010111 Trần Văn Danh 5220967826 3.842 dot 15 thang 1 nam 2022
2028101010196 Huỳnh Công Danh 7422726731 3.843 dot 15 thang 1 nam 2022
2028501030090 Giang Thành Công 7934937215 3.844 dot 15 thang 1 nam 2022
2121401010155 Trần Thị Mai Ly 3824103670 3.845 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020023 Phạm Thanh Thảo 7422678003 3.846 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020043 Trần Thị Sung Suyến 7424474349 3.847 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020192 Nguyễn Anh Thư 7423182558 3.848 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020333 Hoàng Trần Mai Anh 6021337265 3.849 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020336 Nguyễn Đặng Bích Dâng 6021308120 3.850 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020342 Lê Thị Thu Hằng 7423197001 3.851 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020345 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 6020557730 3.852 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020355 Thị Sa Nách 7222559521 3.853 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402020362 Lê Hà Nhung 6020933016 3.854 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402170157 Trần Thị Trúc Linh 7721215480 3.855 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402170224 Trần Thị Thanh Tâm 7423156897 3.856 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402180034 Nguyễn Thị Thu Hồng 7021518707 3.857 dot 15 thang 1 nam 2022
2121402180057 Lê Thị Thu Thảo 7022345963 3.858 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030071 Mai Thị Thảo Vân 7424314951 3.859 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030126 Nguyễn Hoàng Mai An 7424842982 3.860 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010031 Phạm Nguyễn Anh Thư 7422356028 3.861 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030142 Đặng Thị Thu Hương 6421993192 3.862 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030254 Trịnh Trần Công Giang 7424676756 3.863 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030261 Nguyễn Thị Thanh Loan 7928556836 3.864 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030268 Trương Mẫn Nhi 7423679695 3.865 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030365 Nguyễn Đăng Khoa 7422724256 3.866 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030388 Nguyễn Ngọc Minh 9422725815 3.867 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104030455 Lương Thanh Trúc 7522995558 3.868 dot 15 thang 1 nam 2022
2122104050023 Nguyễn Thu Trang 3422541331 3.869 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010232 Trương Ngọc Phụng 7424627185 3.870 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010291 Chu Thanh Thư 7422331048 3.871 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010467 Trương Thị Hồng Gấm 7422250450 3.872 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010594 Võ Hoàng Anh Thư 7422738376 3.873 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010781 Nguyễn Thị Hồng An 7422980611 3.874 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010782 Nguyễn Thanh An 7722153421 3.875 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010803 Quảng Thị Kim Anh 5820384425 3.876 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010814 Vũ Trâm Anh 7424587957 3.877 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010828 Nguyễn Thanh Bình 7021037438 3.878 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010925 Trừ Hân Hoan 0904402587 3.879 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010926 Vũ Trần Hoàn 7423544854 3.880 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010937 Đặng Phước Phi Hùng 7424485281 3.881 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010947 Nguyễn Thị Huyền 7936935325 3.882 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010976 Trần Bảo Khương 7423482498 3.883 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011046 Nguyễn Thị Thanh Ngân 7424535400 3.884 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011117 Phạm Hà Kiều Oanh 7424259364 3.885 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011190 Tạ Thị Kim Thoa 7423328988 3.886 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011208 Nguyễn Thị Thanh Thúy 7424250802 3.887 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011252 Bùi Ngọc Phương Trinh 7424309479 3.888 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202011308 Nguyễn Thị Yến Vy 7424585932 3.889 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040058 Phan Thị Cẩm Nhung 6721003503 3.890 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040217 Nguyễn Ngọc Hân 7424554062 3.891 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040348 Phạm Thị Linh Thu 6021004400 3.892 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040350 Trần Thị Mỹ Hiền 5420590257 3.893 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040416 Nguyễn Lý Duyệt Thanh 7423125535 3.894 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040536 Thái Nguyễn Kiều My 7423367774 3.895 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040655 Phạm Thu Lý 7424628233 3.896 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040707 Nguyễn Thanh Thảo 6623248040 3.897 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040770 Huỳnh Phước Ái 8924638903 3.898 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040876 Mã Thị Hồng Hạnh 7021539268 3.899 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040881 Nguyễn Nhật Hào 7939245374 3.900 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202040892 Nguyễn Đinh Gia Hân 7936947412 3.901 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041003 Trịnh Thị Yến Linh 7424315827 3.902 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041017 Đặng Thị Xuân Mai 8023410873 3.903 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041094 Phạm Mai Yến Nhi 7422790695 3.904 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041109 Nguyễn Khánh Như 7422771337 3.905 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041149 Huỳnh Thị Thúy Quyền 7422351410 3.906 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041182 Đặng Phương Thảo 4017947055 3.907 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041185 Lê Thị Ngọc Thảo 7424679235 3.908 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041213 Đoàn Ngọc Thuận 7424474062 3.909 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041293 Lê Văn Trọng 7424558318 3.910 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041303 Hán Thị Mỹ Tuệ 5820443696 3.911 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202041309 Tô Hồng Tuyết 7424022784 3.912 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100020 Phạm Thị Thu Thảo 5420795207 3.913 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100037 Trương Thị Bảo Trâm 7424948086 3.914 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100095 Lê Thị Hằng 7424664253 3.915 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100109 Văn Bảo Anh Thư 7424599989 3.916 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100131 Lê Lục Mai Chi 7422238149 3.917 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100231 Phạm Anh Thư 7525961022 3.918 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202100393 Võ Ngọc Thùy Trang 7424680190 3.919 dot 15 thang 1 nam 2022
2122290400027 Lương Thị Hoài Thu 7424313772 3.920 dot 15 thang 1 nam 2022
2122290400056 Nguyễn Thị Thúy Mai 7423912619 3.921 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102060122 Lê Thị Hải Yến 8222841867 3.921 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102050035 Lê Thị Hoàng Yến 7424677084 3.922 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102050198 Nguyễn Tấn Tài 7424190200 3.923 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102050235 Thái Thị Mỹ Dung 7422287407 3.924 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102050351 Hà Thị Như Quỳnh 7422810641 3.925 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102050632 Trần Anh Thư 7424251486 3.926 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102050704 Nguyễn Thu Thảo 5420815596 3.927 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102060078 Quan Thị Mai Trang 7424584831 3.929 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102060086 Cao Thị Thùy Dung 6624198023 3.930 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102060191 Trần Thị Tuyết Nhung 7423317491 3.932 dot 15 thang 1 nam 2022
2123104010192 Võ Mộng Giàu 7423663946 3.933 dot 15 thang 1 nam 2022
2128501030171 Bùi Tấn Lộc 7422166491 3.934 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040101 Nguyễn Thanh Hoàng 7423553520 3.935 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040127 Nguyễn Lan Hương 3421705060 3.936 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040251 Huỳnh Trần Lý Đức 7424906009 3.937 dot 15 thang 1 nam 2022
2123102060041 Thái Anh Lộc 7422144169 3.938 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040291 Lê Nguyễn Ngọc Hy Uyên 7424880301 3.938 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040304 Trịnh Anh Tuấn 7935003853 3.939 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040335 Phạm Nguyễn Thu Hà 6720629801 3.940 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040337 Phùng Thị Thùy Dương 7423600946 3.941 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040378 Nguyễn Tuấn Nam 7422147563 3.942 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040641 Trịnh Minh Quân 7424256926 3.943 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040655 Nguyễn Châu Thanh Tâm 8023372582 3.944 dot 15 thang 1 nam 2022
2123201040676 Nguyễn Hậu Thiện 7422381235 3.945 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010012 Nguyễn Thúy Huyền Trâm 7021457838 3.946 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010015 Ngô Nguyễn Kiều Ngân 7424252094 3.947 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010181 Nguyễn Thoại Mỹ Non 9622587800 3.948 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010187 Phan Nguyễn Thanh Pha 7424299080 3.949 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010487 Nguyễn Việt Kiều 7021947764 3.950 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010571 Nguyễn Đoàn Thị Phú 7021196000 3.951 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010738 Vương Yến Nhi 7424694143 3.952 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401010766 Nguyễn Ngọc Tuấn 7424109294 3.953 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011485 Nguyễn Hoàng Phi Yến 7424177790 3.953 dot 8 thang 12 nam 2021
2123401011057 Nguyễn Đỗ Minh Thư 7424694215 3.954 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011095 Nguyễn Thành Đạt 9123382722 3.955 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011151 Trần Thúy An 6021543712 3.956 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011160 Đặng Lê Kiều Anh 7424094348 3.957 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011196 Vỏ Thị Kiều Anh 4420859379 3.958 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011219 Nguyễn Doãn Bằng 7424906001 3.959 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011262 Nguyễn Thị Thúy Diễm 7423481004 3.960 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011263 Lữ Thị Trúc Diệp 7423709180 3.961 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011521 Nguyễn Thanh Kiều 7424251707 3.962 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011546 Chu Hoài Linh 7422625605 3.963 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011568 Nguyễn Thị Thảo Linh 7021045087 3.964 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011583 Lê Thị Loan 7021361907 3.965 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011723 Huỳnh Thảo Nguyên 7422709997 3.966 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011727 Nguyễn Khôi Nguyên 7422682749 3.967 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011741 Lê Thị Ngọc Nhân 7424251483 3.968 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011863 Lê Nguyễn Lan Phương 7422825748 3.969 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011947 Huỳnh Thanh Tâm 7422950919 3.970 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401011992 Nguyễn Phan Thanh Thảo 7422142732 3.971 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012010 Nguyễn Thị Hồng Thắm 4217041182 3.972 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012046 Nguyễn Phương Thủy 7422837833 3.973 dot 15 thang 1 nam 2022
2122202010263 Nguyễn Thị Anh Thư 7424500930 3.974 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012112 Hồng Vân Tiên 7721230066 3.975 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012157 Võ Nguyễn Quế Trâm 7422925532 3.976 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012196 Trần Thị Cao Trúc 6622338345 3.977 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012258 Nguyễn Thị Cẩm Vân 7424680254 3.978 dot 15 thang 1 nam 2022
2123401012312 Phan Thị Ngọc Yến 5420882011 3.979 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010064 Nguyễn Kim Ngân 7021001077 3.980 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010069 Trần Thị Diệu Huyền 6623336061 3.981 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010073 Nguyễn Thị Kim Hạnh 7021714994 3.982 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010132 Võ Ngọc Nhi 5121352895 3.983 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010186 Nguyễn Thị Ngọc Phúc 7424663849 3.984 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010223 Trần Thị Phương Thảo 5220884379 3.985 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010224 Trịnh Thị Thơ 3821229572 3.986 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010232 Trần Thụy Quỳnh Như 7424482133 3.987 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010250 Lưu Ngọc Mi 5420610794 3.988 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010274 Võ Thanh Trúc 7935243172 3.989 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010313 Nguyễn Hữu Quốc 8022530081 3.990 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010398 Trịnh Thị Ngọc Hậu 7221388889 3.991 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010428 Doãn Thị Kim Liên 7422360096 3.992 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010498 Lê Thị Mộng Sanh 5420839600 3.993 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010537 Nguyễn Thị Huỳnh Như 7424569003 3.994 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010640 Phạm Thị Yến Nhi 7423364726 3.995 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010737 Cao Hà Yến Nhi 5420596092 3.996 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010821 Nguyễn Thị Thảo Nhi 7424535141 3.997 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010841 Nguyễn Thị Lan Anh 7423442792 3.998 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010843 Phạm Thị Loan Anh 7424664769 3.999 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010887 Nguyễn Thị Thùy Dương 7222536944 4.000 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010904 Nguyễn Anh Hào 7021279807 4.001 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010905 Nguyễn Đoàn Anh Hào 7422990772 4.002 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010942 Phạm Thị Thu Hương 7422804788 4.003 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402010951 Nguyễn Đăng Khoa 7222176379 4.004 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011014 Trần Thị Mỹ Ngân 6623310059 4.005 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011039 Cao Tuyết Nhi 9797715500 4.006 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011165 Trần Thị Huyền Trân 7424664695 4.007 dot 15 thang 1 nam 2022
2123402011218 Đỗ Thị Thanh Huyền 7424475250 4.008 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010017 Nguyễn Thị Thùy Trang 4420588448 4.009 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010135 Nguyễn Thị Thu Hà 7424641986 4.010 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010283 Nguyễn Trúc Hà 7423997804 4.011 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010358 Nguyễn Phương Nam 7423159552 4.012 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010542 Nguyễn Thị Lan Anh 7423011677 4.013 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010577 Dương Thị Kim Oanh 7424293796 4.014 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010781 Nguyễn Phạm Thúy Hân 7424904524 4.015 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010957 Mang Thị Quế Anh 7221163217 4.016 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010964 Thân Phương Anh 7422250189 4.017 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403010997 Võ Hoàng Dung 7424317656 4.018 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011056 Võ Mỹ Hoàng 7929036291 4.019 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011251 Trần Gia Như 7424186896 4.020 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011299 Trần Thị Thu Tâm 7424581170 4.021 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011356 Phạm Hoàng Anh Thư 7424557345 4.022 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011416 Thạch Thị Tuyết Trinh 7424249324 4.023 dot 15 thang 1 nam 2022
2123403011444 Phan Thị Tuyết 7021393975 4.024 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010013 Bùi Thúy Vi 7422663156 4.025 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010076 Nguyễn Thị Huyền Như 5620939556 4.026 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010081 Nguyễn Thái Thanh Tâm 7422987239 4.027 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010101 Hà Nguyễn Hoài Thu 7424664829 4.028 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010298 Nguyễn Thị Như Quỳnh 5820396707 4.029 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010344 Nguyễn Ngọc Phương Thư 7424106750 4.030 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010459 Nguyễn Tâm Như 7423996013 4.031 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010511 Thông Thị Mạnh Quỳnh 4707022101 4.032 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010580 Bạch Gia Như 7422773139 4.033 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010634 Võ Thành Đạt 7424705926 4.034 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010839 Huỳnh Thị Kim Chi 7424745992 4.035 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010842 Trương Huệ Chi 7937598254 4.036 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801010942 Nguyễn Trọng Hiếu 7422181253 4.037 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011000 Đoàn Huỳnh Anh Kiệt 7423133692 4.038 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011040 Hoàng Phi Long 7422195166 4.039 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011227 Nguyễn Thị Thanh Thảo 7424655165 4.040 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011270 Nguyễn Đoàn Minh Thư 7422285229 4.041 dot 15 thang 1 nam 2022
2123801011294 Phạm Trung Tiến 7422176581 4.042 dot 15 thang 1 nam 2022
2124202010082 Nguyễn Thị Thu Hương 7021279535 4.043 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030036 Lương Nguyên Khôi 7422285924 4.044 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030104 Vũ Nguyễn Thành Tâm 7422226048 4.045 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030121 Lê Phạm Quốc Khoa 7424905911 4.046 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030154 Trần Trọng Tình 7021858211 4.047 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030218 Từ Gia Tuyền 7424694096 4.048 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030241 Cao Hữu Cường 7021418826 4.049 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030259 Lê Nguyễn Minh Chí 7930164676 4.050 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030266 Trần Xuân Lâm 7423393900 4.051 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801030269 Trần Văn Quý 4017019711 4.052 dot 15 thang 1 nam 2022
2124801040038 Huỳnh Hùng Mạnh 7424193065 4.053 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010155 Đồng Thị Huyền Trang 7422721489 4.054 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010363 Trương Thanh Kiệt 7424314929 4.055 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010374 Đoàn Nguyễn Mai Anh 7424475768 4.056 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010440 Huỳnh Trọng Nghĩa 7423500946 4.057 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010628 Hồ Quốc Vỹ 7423547783 4.058 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010651 Nguyễn Văn Chí 7021574125 4.059 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010704 Hoàng Trung Hiền 6622988542 4.060 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010733 Nguyễn Đỗ Tấn Khoa 7423762269 4.061 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010751 Đặng Vũ Luân 6422653890 4.062 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010762 Trần Minh Nghĩa 7422171224 4.063 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010777 Bùi Vinh Phúc 6623505894 4.064 dot 15 thang 1 nam 2022
2124802010874 Lê Hoàng Luân 7422693350 4.065 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050005 Nguyễn Hoàng Phi 7424314931 4.066 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050068 Lý Gia Huy 7422297083 4.067 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050235 Nguyễn Huy Hoàng Tuấn 5420592197 4.068 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050246 Võ Đức Tài 6622809090 4.069 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050286 Trần Văn Trúc 5221177627 4.070 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050295 Liêu Thành Tài 7422299289 4.071 dot 2 thang 2 nam 2022
2125102050308 Trình Minh Thuận 7721783555 4.072 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050514 Nguyễn Xuân Quý 7021433575 4.073 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050598 Phạm Âu Gia Bảo 7422799056 4.074 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050612 Nguyễn Thành Công 7424070392 4.075 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050629 Nguyễn Quốc Duy 7424474368 4.076 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050637 Lê Công Tuấn Đạt 7422277208 4.077 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050766 Phạm Trần Nhật Nam 7424605722 4.078 dot 15 thang 1 nam 2022
2125102050916 Nguyễn Thái Vương 6020622799 4.079 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010071 Vũ Huy Hùng 7424110940 4.080 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010090 Vũ Thị Ngọc Tiên 7424253430 4.081 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010154 Ngô Đức Diện 7424546305 4.082 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010186 Đặng Nguyễn Khánh Duyên 7424694159 4.083 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010191 Chu Thị Thúy 7201472413 4.084 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010268 Mai Vũ Ca 9521404560 4.085 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010363 Nguyễn Thị Kim Ngân 7930807729 4.086 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106010369 Nguyễn Thị Nguyệt Huế 7222210778 4.087 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050021 Nguyễn Phương Thảo 7422206504 4.088 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050122 Nguyễn Hồng Nhung 7424694207 4.089 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050160 Nguyễn Trung Hiếu 7935024595 4.090 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050213 Lê Thị Trang 7424037904 4.091 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050226 Nguyễn Thị Cẩm 6622815053 4.092 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050372 Nguyễn Ngọc Thuận 7424664691 4.093 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050377 Huỳnh Thị Mỹ Lệ 6421447102 4.094 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050473 Nguyễn Thị Thanh Hòa 7424679484 4.095 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050635 Tô Minh Nguyệt 5420341752 4.096 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050636 Bùi Thị Thanh Thủy 5420438114 4.097 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050662 Ngô Thị Yến Nhi 7939241953 4.098 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050673 Hà Thị Thùy Nhung 4420177167 4.099 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050683 Lê Đình Nguyệt Hằng 5220011947 4.100 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050794 Nguyễn Lê Hoàng Đức 7424680259 4.101 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050857 Phạm Thị Thúy Kiều 6624006939 4.102 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050919 Bùi Thị Thanh Ngân 6020736130 4.103 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106050970 Trần Thị Kim Oanh 7428009139 4.104 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106051015 Lê Thị Thanh Tâm 7422814687 4.105 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106051033 Lê Ngọc Thảo 7423229032 4.106 dot 15 thang 1 nam 2022
2125106051093 Phạm Quốc Trung 5120935505 4.107 dot 15 thang 1 nam 2022
2125201140077 Đoàn Văn Hoà 6623360344 4.108 dot 15 thang 1 nam 2022
2125201140097 Trần Vỹ Nghiệp 7424680224 4.109 dot 15 thang 1 nam 2022
2125201140148 Nguyễn Trọng Nhân 7424672403 4.110 dot 15 thang 1 nam 2022
2125202010088 Lê Huy Trường 7422172829 4.111 dot 15 thang 1 nam 2022
2125202070064 Nguyễn Tấn Dũng 5420733427 4.112 dot 15 thang 1 nam 2022
2125203200004 Nguyễn Viết Trực 7422800796 4.113 dot 15 thang 1 nam 2022
2125401010020 Nguyễn Thành Luân 7424640494 4.114 dot 15 thang 1 nam 2022
2125401010094 Trần Thị Kim Ngân 8723758285 4.115 dot 15 thang 1 nam 2022
2125401010235 Võ Thị Liên 5120264641 4.116 dot 15 thang 1 nam 2022
2125401010293 Hồ Trần Thanh Thúy 5420603052 4.117 dot 15 thang 1 nam 2022
2125401010294 Nguyễn Uyên Nhi 7423317285 4.118 dot 15 thang 1 nam 2022
2125490010031 Nguyễn Anh Thy 7424131889 4.119 dot 15 thang 1 nam 2022
2125801010113 Lê Thị Như Phượng 9622319265 4.120 dot 15 thang 1 nam 2022
2125801010116 Nguyễn Ngọc Tân 6020662775 4.121 dot 15 thang 1 nam 2022
2125801050022 Nguyễn Phạm Đăng Thanh 7422138338 4.122 dot 15 thang 1 nam 2022
2125802010121 Lê Văn Ngọc 7021436778 4.123 dot 15 thang 1 nam 2022
2127601010026 Trương Thanh Thảo 7422355004 4.124 dot 15 thang 1 nam 2022
2127601010028 Nguyễn Văn Anh Thông 7422928448 4.125 dot 15 thang 1 nam 2022
2127601010042 Nguyễn Như Huỳnh 7424256091 4.126 dot 15 thang 1 nam 2022
2127601010054 Phùng Thị Tâm 7424186892 4.127 dot 15 thang 1 nam 2022
2128101010088 Lê Thị Thảo Vy 7937944650 4.128 dot 15 thang 1 nam 2022
2128501010095 Lữ Nguyễn Hoàng Oanh 7424317580 4.129 dot 15 thang 1 nam 2022
2128501010136 Nguyễn Ngọc Phú 7422291008 4.130 dot 15 thang 1 nam 2022
2128501030110 Võ Hoàng Thanh 7422715302 4.131 dot 15 thang 1 nam 2022
2123104010226 Bùi Tấn Lộc 7221262231 4.132 dot 15 thang 1 nam 2022
2128501030219 Vũ Hoàng Phúc 7424227675 4.133 dot 15 thang 1 nam 2022
1924801030290 Cao Đoàn Như Tuấn 7424139185 4.505 dot 1 thang 2 nam 2022
2128501030063 Nguyễn Ngân Tâm 7424252076 4.506 dot 1 thang 2 nam 2022
2023102050374 Mai Xuân Khánh 8022499558 5.113 dot 15 thang 1 nam 2022
1923401010739 Lữ Ý Nhi 7424310367 5.323 dot 4 thang 12 nam 2021
1625802080004 Nguyễn Quốc Bảo 7424993423 5.481 dot 4 thang 12 nam 2021
1721402010017 Hồ Phương Hằng 7424344553 5.482 dot 4 thang 12 nam 2021
1721402020005 Võ Văn Châu 7422727145 5.483 dot 4 thang 12 nam 2021
1722202010238 Trương Ngọc Nhớ 7424348850 5.484 dot 4 thang 12 nam 2021
1723801010415 Trần Minh Thuận 7934895209 5.485 dot 4 thang 12 nam 2021
1724801040025 Lê Ngọc Minh Hiếu 7424343894 5.486 dot 4 thang 12 nam 2021
1724801040111 Nguyễn Đức Duy 7424348943 5.487 dot 4 thang 12 nam 2021
1725202010001 Nguyễn Hòa An 7424359221 5.488 dot 4 thang 12 nam 2021
1725202010251 Nguyễn Đình Tú 7424359309 5.489 dot 4 thang 12 nam 2021
1725202010303 Trần Thanh Trúc 7424344332 5.490 dot 4 thang 12 nam 2021
1725202010326 Chu Văn Quế 7424348899 5.491 dot 4 thang 12 nam 2021
1725801020007 Phạm Thành Duy 7424348969 5.492 dot 4 thang 12 nam 2021
1725801020044 Nguyễn Lê Thanh Tú 7422610226 5.493 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080011 Huỳnh Kim Diệu 7424359111 5.494 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080017 Huỳnh Thế Hậu 6622276946 5.495 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080019 Bùi Chí Hiếu 7422277120 5.496 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080026 Nguyễn Mạnh Khang 8923350547 5.497 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080029 Lê Hoàng Minh Khương 7424349218 5.498 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080046 Hồ Minh Nhựt 7424344964 5.499 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080047 Huỳnh Ngọc Thịnh Phát 7422160403 5.500 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080049 Nguyễn Thanh Phong 7424359305 5.501 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080061 Trương Quốc Tân 7424349228 5.502 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080071 Nguyễn Hoàng Thái 7423226458 5.503 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080072 Phạm Quốc Thái 7424344970 5.504 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080073 Nguyễn Minh Thành 7424359307 5.505 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080093 Đặng Kiều Tiến Dũng 7929503251 5.506 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080094 Lê Thị Hoài Lý 7424358906 5.507 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080096 Đỗ Phi Hùng 7424344962 5.508 dot 4 thang 12 nam 2021
1821401010009 Đỗ Thị Kim Đoan 7424310149 5.509 dot 4 thang 12 nam 2021
1821401010042 Phạm Thị Minh Phương 7422202778 5.510 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010002 Lê Thị Thanh Vân 7928895917 5.511 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010018 Đỗ Thị Hải Yến 6822689143 5.512 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010021 Trần Thị Trang Nhung 7021073143 5.513 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010030 Trần Thị Sơn Ca 7424640784 5.514 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010031 Nguyễn Thị Thu Trang 7424640745 5.515 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010034 Cao Minh Anh 7423925496 5.516 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010036 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 7424671027 5.517 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010048 Trần Thị Mộng Thy 7424681135 5.518 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010057 Lê Thị Ngọc Diễm 7424157459 5.519 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010058 Trần Thị Bích Huyền 7422473706 5.520 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010095 Nguyễn Thị Oanh 6020228532 5.521 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020002 Trần Việt Hà 7424552273 5.522 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020006 Nguyễn Thị Tâm Ý 5121012351 5.523 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020017 Đinh Thị Thanh Dương 7424594829 5.524 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020025 Lê Thị Cẩm Giang 7422137765 5.525 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020036 Nguyễn Ngọc Hoàng Uyên 7423894591 5.526 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020040 Hoàng Kim Ngân 7423081256 5.527 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020044 Phan Thị Ngọc Trâm 7423454200 5.528 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020073 Huỳnh Thị Ngọc Nhi 7423080808 5.529 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170018 Phạm Thị Điệp 7424531463 5.530 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170020 Nguyễn Sơn Lâm 7422340374 5.531 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170023 Võ Tấn Tính 7422308406 5.532 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170025 Phạm Thị Thúy Hiền 7424671160 5.533 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170033 Nguyễn Tuấn Nhi 7423069619 5.534 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170034 Nguyễn Thị Hải Thiện 7423432763 5.535 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170035 Phạm Thị Kim Tiến 7423296320 5.536 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170047 Trần Thị Ngọc Trinh 7424557544 5.537 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170057 Quãng Thị Thiên Thanh 5820925510 5.538 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402170058 Trượng Thị Kim Thoa 5820466415 5.539 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402180003 Trần Thị Minh Anh 4017133623 5.540 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010021 Hồ Thị Huệ 4019297665 5.541 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010039 Nguyễn Thị Thuý Kiều 5220630411 5.542 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010043 Trần Thị Ngọc Hậu 6421899758 5.543 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010045 Nguyễn Thị Kim Anh 6421880293 5.544 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010095 Nguyễn Quang Hiệp 7021435269 5.545 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010102 Nguyễn Minh Huy 7021557165 5.546 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010105 Kiều Nguyên 7021637428 5.547 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010113 Hoàng Thị Ngọc Thì 7021311249 5.548 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010127 Nguyễn Phúc Yến Vy 7422119232 5.549 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010130 Hồ Mộng Ngọc Anh 7424531453 5.550 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010137 Nguyễn Hoàng Kiều Dương 7422273511 5.551 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010141 Trần Thúy Hằng 7422344565 5.552 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010156 Nguyễn Thị Kiều My 7422202257 5.553 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010161 Phan Thảo Ngọc 7422338154 5.554 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010164 Trần Huỳnh Uyển Nhi 7422268090 5.555 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010167 Cao Thị Kiều Oanh 7424640709 5.556 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010169 Đinh Ngọc Phương Quỳnh 7424531443 5.557 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010174 Võ Thị Thanh Diễm 7424531430 5.558 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010176 Nguyễn Võ Thùy Duyên 7422356616 5.559 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010188 Vũ Hải Tiến 7424682738 5.560 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010202 Nguyễn Trần Thúy Hằng 7422373701 5.561 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010203 Lê Ngọc Hân 7422790021 5.562 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010217 Phạm Mai Phương 7422310345 5.563 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010222 Phạm Thanh Thủy 7422372338 5.564 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010223 Lê Ngọc Anh Thư 7422778653 5.565 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010228 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 7422338640 5.566 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010231 Nguyễn Diễm Thúy Vy 7422271764 5.567 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010237 Mai Thị Giang 7423771833 5.568 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010240 Nguyễn Hoàng Kim 7424664095 5.569 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010247 Trần Ngọc Quỳnh Như 7423530189 5.570 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010257 Hà Anh Kiệt 7423771832 5.571 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010277 Nguyễn Hà Anh 7423136725 5.572 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010285 Lê Quỳnh Như 7423423222 5.573 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010288 Hoàng Thị Quỳnh Giao 7423198615 5.574 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010290 Lê Thị Ngọc Hân 7423148235 5.575 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010295 Phạm Thị Hồng Minh 7423129620 5.576 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010296 Mã Hồng Quế Ngân 7423120496 5.577 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010298 Phan Thúy Ngân 7423045913 5.578 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010306 Trần Thị Ngọc Thanh 7423053636 5.579 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010307 Lê Thanh Thúy 7422948661 5.580 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010314 Nguyễn Lương Phương Uyên 7423342176 5.581 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010319 Đinh Thị Ngọc Lan 7422985120 5.582 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010323 Nguyễn Huỳnh Như 7424202707 5.583 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010325 Nguyễn Trường Thành 7423993522 5.584 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010327 Nguyễn Hồng Thắm 7424093453 5.585 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010330 Dương Minh Thuận 7424226624 5.586 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010331 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 7424255530 5.587 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010333 La Thị Thanh Trúc 7424025984 5.588 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010334 Nguyễn Thị Ngọc Trúc 7424255563 5.589 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010336 Nguyễn Ngọc Như Ý 7424255618 5.590 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010341 Nguyễn Thanh Duy 7424070366 5.591 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010347 Đỗ Quốc Trường Huy 7424051658 5.592 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010353 Trần Ngọc Ngàn 7424258852 5.593 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010362 Phan Thị Thanh Tâm 7424258744 5.594 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010363 Nguyễn Hoàng Thái 7423982628 5.595 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010364 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 7424165509 5.596 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010367 Trần Thị Tuyết Trân 7424258869 5.597 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010378 Phạm Thanh Giàu 7422624293 5.598 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010387 Nguyễn Thị Thùy Dương 7422834001 5.599 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010390 Huỳnh Tấn Quốc Thiên 7422476607 5.600 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010393 Nguyễn Thị Linh Châu 7422773099 5.601 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010394 Nguyễn Thị Thanh Hằng 7422837814 5.602 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010396 Phạm Thị Thu Hường 7422798295 5.603 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010398 Đoàn Nguyễn Cẩm Ly 7422952214 5.604 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010401 Huỳnh Thị Lan Thùy 7422909384 5.605 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010415 Đặng Thụy Vân 7422891773 5.606 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010446 Phan Thị Thắm 7221371171 5.607 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010465 Đào Nguyễn Anh Thư 6020556458 5.608 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010480 Nguyễn Thị Hồng Thắm 7525225082 5.609 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010518 Nguyễn Hà Quốc Trương 7423767388 5.610 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010529 Phạm Thị Linh 7423555138 5.611 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010530 Lê Thị Tỷ 8322317541 5.612 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040005 Huỳnh Thị Trúc Anh 7935060817 5.613 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040014 Nguyễn Thị Phượng 3822952236 5.614 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040018 Nguyễn Thị Hoài 4017439766 5.615 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040023 Hồ Thị Liên 4018302172 5.616 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040028 Đặng Thị Khánh Vy 4217047590 5.617 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040032 Nguyễn Thị Thúy 4217136038 5.618 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040043 Phan Hữu Thịnh 6220964028 5.619 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040054 Nguyễn Thị Hà Phương 5220563792 5.620 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040055 Phan Thị Thu Vân 5220617278 5.621 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040064 Đặng Thị Tường Viên 6421538471 5.622 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040065 Ngô Thu An 6421488109 5.623 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040077 Phạm Thị Thanh Ngân 6623280640 5.624 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040090 Nguyễn Thị Cẩm Tú 6822568709 5.625 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040099 Nguyễn Thị Như Phúc 9124099883 5.626 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040101 Trần Thị Phương Thanh 7022194318 5.627 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040128 Huỳnh Duy Ngọc 7021679707 5.628 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040140 Trịnh Như Ngọc 7021230583 5.629 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040158 Hồ Ngọc Lan 7424600221 5.630 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040161 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 7423429849 5.631 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040163 Võ Thị Thanh 7422361183 5.632 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040165 Nguyễn Hoàng Phương Trâm 7422236904 5.633 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040189 Thạch Thị Quỳnh Nhi 7424609468 5.634 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040196 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 7424663873 5.635 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040201 Trịnh Ngọc Hồng Trang 7422146451 5.636 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040215 Phạm Đặng Thủy Tiên 7423254231 5.637 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040217 Trần Thanh Trúc 7422328264 5.638 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040224 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7423001227 5.639 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040235 Lê Thị Thu Hồng 7424203876 5.640 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040240 Vương Tuyết My 7424020869 5.641 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040253 Hoàng Thị Nhật Hoa 7422856346 5.642 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040259 Phạm Quốc Hùng 7422858914 5.643 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040272 Nguyễn Thị Thu Hà 7424535511 5.644 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040279 Nguyễn Thị Trúc Linh 7422904690 5.645 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040280 Nguyễn Thị Thiên Lý 7422871952 5.646 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040287 Trần Thị Kim Quyên 7422913008 5.647 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040288 Nông Thị Ngọc Thúy 7422940009 5.648 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040293 Hồ Thị Mai Duy 7424557656 5.649 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040313 Trần Thị Thanh Thảo 7221311954 5.650 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040350 Lý Hoàng Oanh 7525141592 5.651 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040354 Tsằn Trạc Tranh 7526392141 5.652 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040360 Huỳnh Anh Thơ 8723751862 5.653 dot 4 thang 12 nam 2021
1822290400005 Tô Hoài Đăng Hải 5420578666 5.654 dot 4 thang 12 nam 2021
1822290400034 Hồ Thị Hồng Ngàn 7422457310 5.655 dot 4 thang 12 nam 2021
1822290400060 Huỳnh Thanh Nhã 5820374246 5.656 dot 4 thang 12 nam 2021
1822290400069 Nguyễn Nhật Kiều Mỹ 8322540886 5.657 dot 4 thang 12 nam 2021
1822290400074 Vũ Thị Diệu Linh 6721207046 5.658 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050049 Trương Ngọc Châu 7423315146 5.659 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050059 Trần Chí Bảo 7424640807 5.660 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050078 Hồ Thị Ngọc Huyền 7422419683 5.661 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050095 Phạm Ngô Phúc Thuận 7422479251 5.662 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050116 Phạm Anh Vũ 7423965450 5.663 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050123 Phan Ngọc Huỳnh 7423272956 5.664 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050124 Tô Nguyễn Trung Khánh 7423267387 5.665 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050140 Phan Minh Hiếu 7422964821 5.666 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050173 Nguyễn Minh Trí 7424222069 5.667 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050180 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 7422533005 5.668 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050182 Nguyễn Quốc Bảo 7422285163 5.669 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050185 Đặng Đức Duy 7422448529 5.670 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050213 Đỗ Hoài Thương 7424563245 5.671 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050232 Võ Lê Tuyết Phương 7422897924 5.672 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050241 Nguyễn Thị Thu Vân 7424695193 5.673 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050250 Nguyễn Công Hậu 7422711687 5.674 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050267 Nghị Hồng Thi 7422741172 5.675 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050270 Dương Thị Tiểu Yến 7221559050 5.676 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050296 Lê Ngọc Nga 7422739441 5.677 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050315 Phan Thị Tuyết 7422964914 5.678 dot 4 thang 12 nam 2021
1823102050388 Tống Thị Ánh Tuyết 6720961962 5.679 dot 4 thang 12 nam 2021
1823105010044 Nguyễn Ngọc Phương Linh 7422960837 5.680 dot 4 thang 12 nam 2021
1823105010065 Nguyễn Thị Thúy Vy 7424591302 5.681 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010001 Trần Ngọc Tấn Đạt 7934703525 5.682 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010044 Trần Văn Hoài 5221427825 5.683 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010045 Nguyễn Thị Thu Giang 5221709177 5.684 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010057 Hồ Thị Nguyên Ngọc 6421993000 5.685 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010061 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 5420280588 5.686 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010064 Nguyễn Thị Tú Quyên 5420268259 5.687 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010069 Đặng Vũ Bích Phượng 5420582168 5.688 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010085 Nguyễn Thị Hoàng 6622234209 5.689 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010095 Nguyễn Thị Thúy Hằng 6822139474 5.690 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010097 Phạm Thị Thúy 6822538917 5.691 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010102 Võ Thị Thu Thảo 7021864095 5.692 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010109 Hoàng Thị Huyền 7021368788 5.693 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010110 Hoàng Thị Thơm 7022124726 5.694 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010114 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 7021536616 5.695 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010122 Trần Công Hậu 7021577091 5.696 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010138 Thị Mê 7422119350 5.697 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010154 Nguyễn Ngọc Trâm 7424535720 5.698 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010162 Trần Khả Ái 7424640686 5.699 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010164 Dương Thị Hoàng Anh 7422269811 5.700 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010167 Nguyễn Hoàng Anh 7424640744 5.701 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010174 Đỗ Văn Chính 7424640675 5.702 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010177 Bùi Minh Đạo 7424640729 5.703 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010179 Phan Thị Ngọc Đô 7424630075 5.704 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010180 Đặng Thị Hồng Gấm 7422500226 5.704 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010186 Nguyễn Thị Thu Hiền 7423481982 5.706 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010188 Lê Ngọc Hiếu 7422251339 5.707 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010190 Phan Minh Hoàng 7424606741 5.708 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010194 Ngô Thị Kim Hương 7931975619 5.709 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010197 Nguyễn Tuấn Kiệt 7422453953 5.710 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010198 Ung Tuấn Kiệt 7424310151 5.711 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010201 Nguyễn Thị Thùy Linh 7424531407 5.712 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010202 Lê Trần Cẩm Loan 7422382646 5.713 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010204 Nguyễn Hữu Lợi 7423420368 5.714 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010207 Đỗ Thị Mai 3521059917 5.715 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010208 Nguyễn Ngọc Mai 7422449259 5.716 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010370 Nguyễn Thị Thu Thìn 7423115742 5.716 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010209 Nguyễn Thị Tuyết Mai 7424531535 5.717 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010210 Nguyễn Lê Thanh Nam 7422366529 5.718 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010216 Nguyễn Trọng Nghĩa 7422226773 5.719 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010218 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7422273439 5.720 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010225 Lã Lê Hồng Nhung 7424531408 5.721 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010226 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 7424640761 5.722 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010227 Huỳnh Thảo Như 7422233665 5.723 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010228 Nguyễn Huỳnh Như 7423923724 5.724 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010235 Nguyễn Thị Kim Phước 7422131640 5.725 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010236 Dương Phạm Hoài Phương 7422262997 5.726 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010246 Từ Phương Thanh 7422575394 5.727 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010248 Nguyễn Kim Thoa 7424640727 5.728 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010252 Nguyễn Hoàng Thiên Trang 7424531488 5.729 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010254 Trần Thị Mai Trâm 7424531411 5.730 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010255 Võ Ngọc Mai Trân 7422512602 5.731 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010256 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 7422131658 5.732 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010257 Nguyễn Thị Hoa Trinh 7422128054 5.733 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010259 Trần Nguyễn Tuyết Trinh 7424022740 5.734 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010260 Trần Thị Huyền Trinh 7424229799 5.735 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010262 Phan Ngọc Yến Trúc 7424642079 5.736 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010263 Nguyễn Minh Trung 7422147929 5.737 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010265 Ngô Anh Tuấn 7424640725 5.738 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010266 Lê Trương Thanh Tuyền 7422187500 5.739 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010268 Nguyễn Duy Uyên 7424499630 5.740 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010269 Phạm Hữu Vinh 7422242938 5.741 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010275 Phan Thành Long 7422312597 5.742 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010276 Trần Thị Kim Ngân 7424310646 5.743 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010279 Lê Thị Tuyết Nhung 7422130394 5.744 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010282 Hoàng Thị Thanh Thúy 7422360749 5.745 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010283 Nguyễn Minh Thư 7424117211 5.746 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010284 Trần Khánh Tuấn 7422203479 5.747 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010289 Lê Huỳnh Mỹ Duyên 7423854013 5.748 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010290 Võ Hồng Duyên 7423973321 5.749 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010299 Nguyễn Phước Hiền 7424670985 5.750 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010302 Nguyễn Thị Cẩm Huyền 7424671957 5.751 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010305 Nguyễn Quốc Khang 7423850832 5.752 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010310 Ngô Thị Thiên Ngân 7423736004 5.753 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010311 Lê Hoàng Nhả 7424664120 5.754 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010321 Lê Ngọc Sơn 7424663840 5.755 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010326 Cao Thị Yến Thi 7423804509 5.756 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010329 Phạm Quốc Đạt 7424671951 5.757 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010342 Nguyễn Thị Thủy Tiên 7423741036 5.758 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010354 Nguyễn Hoàng Gia Yến 7422290223 5.759 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010360 Nguyễn Thị Trúc Linh 7424686839 5.760 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010380 Đỗ Lê Đông Duy 7424028190 5.762 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010381 Lê Hữu Duy 7422994307 5.763 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010390 Nguyễn Hồ Nguyệt Băng Tâm 7423008033 5.764 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010392 Lê Thị Thủy Tiên 7422996161 5.765 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010397 Nguyễn Thế Bảo 7424025413 5.766 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010399 Hoàng Minh Chiến 7423654241 5.767 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010402 Nguyễn Thị Huỳnh Giang 7423900410 5.768 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010409 Nguyễn Thị Thúy Linh 7423990262 5.769 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010410 Nguyễn Thị Trúc Linh 7424106898 5.770 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010414 Hoàng Thị Nam 7424255258 5.771 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010416 Huỳnh Ngọc Khánh Ngân 7424258822 5.772 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010419 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7423914588 5.773 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010423 Nguyễn Đình Quốc 7424255238 5.774 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010424 Trịnh Thanh Thảo 7424186791 5.775 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010431 Dương Trần Nhã Trúc 7424258738 5.776 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010449 Lê Đoàn Phương Nhi 7424419709 5.777 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010464 Phạm Thị Hồng Trang 7424419682 5.778 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010468 Huỳnh Thị Bạch Tuyết 7422854359 5.779 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010469 Lê Thị Tường Vi 7424019873 5.780 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010486 Nguyễn Hoàng Khánh Uyên 7422775435 5.781 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010488 Võ Lê Quốc Bảo 7422887954 5.782 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010491 Phạm Thị Hạnh 7422951181 5.783 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010496 Huỳnh Thị Thùy Linh 7422942413 5.784 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010502 Trần Thị Kim Phượng 7422961409 5.785 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010506 Lưu Võ Minh Thư 7424544622 5.786 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010507 Phạm Thị Minh Thy 7422930332 5.787 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010517 Nguyễn Thị Hồng Huế 7422699493 5.788 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010521 Nguyễn Bá Lộc 7422661898 5.789 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010523 Huỳnh Quốc Thái 7422736064 5.790 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010525 Lê Thị Bích Thủy 7422746869 5.791 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010535 Nguyễn Trung Hậu 7424546480 5.792 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010589 Phạm Chí Hào 8924583935 5.793 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010604 Lê Bảo Khanh 9622473873 5.794 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010611 Nguyễn Quốc Cương 9320881227 5.795 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010612 Ngô Minh Phát 7424372780 5.796 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010621 Trần Kiều My 9621591051 5.797 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010622 Đoàn Nhật Minh 7424671937 5.798 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010624 Lê Giang Nam 7422680896 5.799 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010631 Nguyễn Thị Mỹ An 5221126252 5.800 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010633 Nguyễn Trường An 7422780963 5.801 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010635 Nguyễn Thị Thanh Sương 7424535671 5.802 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010020 Nguyễn Thị Kiều Trinh 3420621267 5.803 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010051 Đào Thị Uyển Nhi 7021848271 5.804 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010067 Trần Hoàng Thúy Liên 7021729597 5.805 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010084 Lê Thị Kim Hường 7422384310 5.806 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010100 Lê Thị Mỹ Quyên 7422372494 5.807 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010104 Lê Thị Kim Sương 7424640748 5.808 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010109 Hồ Thanh Dũng 7422382699 5.809 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010110 Nguyễn Thị Anh Thi 7422245208 5.810 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010111 Nguyễn Phạm Hữu Thịnh 7422254868 5.811 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010113 Đỗ Thị Thủy Tiên 7422380242 5.812 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010136 Hồ Thái Thanh 7422235853 5.813 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010176 Nguyễn Thị Thu Hằng 7424255567 5.814 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010230 Mai Ngọc Hạnh 7424544642 5.815 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010306 Cao Thị Ngọc Bích 7424293164 5.816 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010312 Nguyễn Thị Kim Thảo 7424535707 5.817 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010316 Nguyễn Thị Thủy 7021775630 5.818 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010321 Lê Thị Hồng 7424642100 5.819 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010330 Phạm Thành Đạt 7021266633 5.820 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010333 Nguyễn Hòa Thuận 7934969813 5.821 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010339 Nguyễn Trung Thành 6823007237 5.822 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010008 Trần Thị Thu Thảo 7937483649 5.823 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010020 Chu Đình Hiếu 3822309696 5.824 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010022 Trần Thị Linh 3823621237 5.825 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010025 Lê Nữ Hoàng Oanh 4017121090 5.826 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010028 Hồ Thị Linh 4017518930 5.827 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010089 Nguyễn Thị Minh Thư 7020995533 5.828 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010106 Trần Lệ Thúy 7021094827 5.829 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010118 Đỗ Thị Huyền Trang 7021654987 5.830 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010150 Nguyễn Thị Thanh Dung 7021719687 5.831 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010163 Trần Phương Quỳnh Anh 7424599910 5.832 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010168 Lê Thị Mỹ Dung 7424594830 5.833 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010176 Nguyễn Thị Thanh Hằng 7424204783 5.834 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010184 Lữ Phương Linh 7422406165 5.835 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010185 Nguyễn Phan Hoài Linh 7422316537 5.836 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010188 Nguyễn Thanh Long 7422263895 5.837 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010191 Lý Thị Xuân Mai 7422322084 5.838 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010194 Phạm Thị Ngọc Ngà 7424594876 5.839 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010198 Hồ Như Ngọc 7422182250 5.840 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010204 Trần Thị Yến Nhi 7422450530 5.841 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010205 Trịnh Thủy Long Nhi 7424594839 5.842 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010206 Phạm Thị Cẩm Nhung 7422794515 5.843 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010217 Văn Thị Phương Thảo 7422446475 5.844 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010224 Nguyễn Thị Hoàng Thy 7422384876 5.845 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010228 Đào Thị Thúy Trang 7424599928 5.846 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010233 Phạm Thu Trâm 7424310653 5.847 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010235 Diệp Tuyết Trinh 7424531505 5.848 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010239 Huỳnh Thị Thanh Tú 7422610608 5.849 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010263 Ngô Thị Quỳnh 7424664083 5.850 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010268 Liêu Thế Hào 7424664054 5.851 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010272 Tống Đỗ Vi Uân 7423505167 5.852 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010279 Lương Thị Bích Thuận 7423317444 5.853 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010290 Đỗ Thị Thanh Ngân 7423012343 5.854 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010308 Nguyễn Thị Kim Hồng 7424025060 5.855 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010309 Lê Thị Thu Huyền 7424128730 5.856 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010319 Đặng Thị Thanh Thúy 7424255289 5.857 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010332 Nguyễn Thị Thanh Bình 7422633506 5.858 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010337 Nguyễn Thị Phương Dung 7422519757 5.859 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010341 Lê Thị Mỹ Hạnh 7424418955 5.860 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010346 Võ Thị Diểm Huyền 7422624700 5.861 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010351 Nguyễn Thị Lê 7422636444 5.862 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010370 Nguyễn Thị Thủy Tiên 7422641133 5.863 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010374 Nguyễn Thị Thanh Trúc 7422615048 5.864 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010380 Võ Thị Thùy Dung 7422803759 5.865 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010384 Nguyễn Thị Hồng Thắm 7424418986 5.866 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010390 Hồ Thị Kim Châu 7422792401 5.867 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010397 Lương Thị Mai 7422809368 5.868 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010398 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7422794637 5.869 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010419 Nguyễn Thị Hồng Huệ 7422933361 5.870 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010428 Nguyễn Thị Tú Quyên 7424544718 5.871 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010435 Phạm Tú Trang 7424544656 5.872 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010442 Lê Thị Thùy Dung 7422723778 5.873 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010454 Lương Thị Thu Phi 7422759240 5.874 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010457 Lâm Thị Thạch Thảo 7422706679 5.875 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010468 Nguyễn Kim Tuyến 7422719713 5.876 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010470 Bùi Thị Hoàng Yến 7422678451 5.877 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010476 Phạm Thị Mỹ Khiêm 5820450713 5.878 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010532 Võ Mỹ Quyên 9122876188 5.879 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010549 Vũ Thụy Trúc Đào 7422878980 5.880 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010556 Võ Thị Ngọc Thảo 7424544646 5.881 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010560 Phạm Thị Hồng Nhung 7422919697 5.882 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010004 Phạm Giang Ngọc Hà 7928930456 5.883 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010011 Ngô Trần Tôn 7929373413 5.884 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010031 Đỗ Thị Linh 2520399043 5.885 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010043 Trần Thị Thanh Huyền 4420740647 5.886 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010052 Lê Thị Thu Hiền 5120345918 5.887 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010083 Nguyễn Chí Hải 5420331199 5.888 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010121 Chu Hoàng Thảo Nguyên 6821861439 5.889 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010125 Lê Thị Ngọc 6822547127 5.890 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010131 Lê Thị Phương Thanh 7021023655 5.891 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010150 Hà Thị Cẩm Tiên 7021588402 5.892 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010151 Khương Thị Bảo Trân 7021555950 5.893 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010186 Nguyễn Thị Thơm 7021137884 5.894 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010213 Đào Thị Mỹ Linh 7424310136 5.895 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010215 Hồ Khả Nhi 7424642026 5.896 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010216 Ngô Thị Tuyết Nhi 7422242801 5.897 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010220 Trần Thị Liên Thanh 7424599951 5.898 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010226 Ngô Văn Bằng 7422934447 5.899 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010250 Phạm Thị Ngọc Huyền 7424640779 5.900 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010260 Huỳnh Lam Linh 7422375878 5.901 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010266 Nguyễn Thành Lộc 7424310637 5.902 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010267 Nguyễn Thành Luân 7422373717 5.903 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010270 Hồ Văn Minh 7422578399 5.904 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010271 Nguyễn Hoàng Minh 7422342179 5.905 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010273 Huỳnh Thị Kim Ngọc 7422323532 5.906 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010280 Dương Thị Hoàng Như 7422137814 5.907 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010297 Đặng Hoài Thanh 7422603274 5.908 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010308 Võ Thị Thanh Trà 7424640780 5.909 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010310 Tăng Thị Hồng Trang 7422171242 5.910 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010319 Nguyễn Thiện Trung 7424310167 5.911 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010331 Nguyễn Lê Nhật Vy 7422119029 5.912 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010355 Cao Kiến Quốc 7424663875 5.914 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010366 Võ Thanh Vy 7423523519 5.915 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010367 Tạ Đoàn Hoàng Yến 7424671139 5.916 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010379 Hà Huy Khôi 7423162468 5.917 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010413 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 7422958248 5.918 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010416 Ngô Thị Thanh Xuân 7424293163 5.919 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010434 Phạm Thị Thu 7424255281 5.920 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010453 Lê Trung Hậu 7422224232 5.922 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010464 Trần Thị Hồng Nhung 7424419656 5.923 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010467 Đỗ Thị Lan Phương 7424419011 5.924 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010478 Lê Thành Đạt 7422837396 5.925 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010484 Hồ Văn Quốc 7422916243 5.926 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010488 Võ Phương Trang 7422840027 5.927 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010494 Hoàng Thị Ngọc Ánh 7424535703 5.928 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010496 Lê Nguyễn Minh Chí 7422936010 5.929 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010499 Nguyễn Hoàng Giang 7422965828 5.930 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010504 Nguyễn Thị Huyền 7424636486 5.931 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010512 Tô Thị Trà Mi 7424535513 5.932 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010513 Đỗ Văn Minh 7422927489 5.933 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010517 Phạm Anh Nhật 7424293690 5.934 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010525 Huỳnh Phước Hồng Sơn 7424293834 5.935 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010541 Lê Thị Nhã Uyên 7422963874 5.936 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010544 Nguyễn Thị Hồng Vân 7422956469 5.937 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010546 Mai Thị Kim Yến 7422874598 5.938 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010589 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 7415159462 5.939 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010702 Nguyễn Phương Quyên 8222388630 5.940 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010719 Lê Thị Ngọc Lành 6720977432 5.941 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010744 Nguyễn Ngọc Mai Xuân 7422303353 5.942 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010747 Nguyễn Kim Ngân 7424685035 5.943 dot 4 thang 12 nam 2021
1824202030008 Phan Hoàng An 7422202366 5.944 dot 4 thang 12 nam 2021
1824202030011 Cao Hồ Thanh Nhàn 7422326318 5.945 dot 4 thang 12 nam 2021
1824202030018 Lê Thị Diệu Hiền 7424054876 5.946 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120001 Hà Thị Yến Oanh 7938085944 5.947 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120015 Quan Phương Lộc 7422378525 5.948 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120016 Lê Minh Ngọc 7422354427 5.949 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120024 Nguyễn Phan Hoàng Hân 7424671159 5.950 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120025 Phạm Thị Mai 7423778517 5.951 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120037 Nguyễn Lê Thiện Phong 7424051994 5.952 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120039 Nguyễn Mỹ Trinh 7424258769 5.953 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120040 Nguyễn Khánh Hà 7422589960 5.954 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120054 Nguyễn Thị Thu Trang 5820307254 5.955 dot 4 thang 12 nam 2021
1824403010046 Đỗ Thị Thanh Diệu 7422266176 5.956 dot 4 thang 12 nam 2021
1824601010010 Đoàn Ngọc Thảo 7422187882 5.957 dot 4 thang 12 nam 2021
1824601010012 Trần Thị Anh Thư 7424640747 5.958 dot 4 thang 12 nam 2021
1824601010013 Lê Cẩm Tiên 7424578160 5.959 dot 4 thang 12 nam 2021
1824601010023 Lê Thị Hồng Đào 7424255636 5.960 dot 4 thang 12 nam 2021
1824601010034 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 7422613540 5.961 dot 4 thang 12 nam 2021
1824601010036 Lê Ngọc Minh Tuyền 7422568044 5.962 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030004 Bồ Minh Tùng 7938085891 5.963 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030008 Nguyễn Như Phước 7935224265 5.964 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030028 Mai Văn Chánh 6622888901 5.965 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030033 Nguyễn Phi Hùng 6822693214 5.966 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030039 Vương Tiến An 7021681461 5.967 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030053 Dương Lê Phước Trung 7021187680 5.968 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030056 Võ Thanh Bình 7422313245 5.969 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030058 Nguyễn Trường Duy 7422363756 5.970 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030089 Lê Văn Tiến 7422697360 5.971 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030101 Nguyễn Mạnh Hào 7424671080 5.972 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030119 Nguyễn Thái Thanh Trà 7424671089 5.973 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030150 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 7424172070 5.974 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030170 Nguyễn Quốc Nhựt 7422397058 5.975 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030171 Cao Thanh Phong 7422508667 5.976 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030180 Đặng Văn Phúc 7422792053 5.977 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030181 Trương Minh Quốc 7422836762 5.978 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030183 Cao Văn Tâm 7422857407 5.979 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030195 Phạm Ngọc Yến Nhi 7424535517 5.980 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030212 Trương Tiến Thịnh 7422718091 5.981 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030214 Nguyễn Quang Tú 7422753655 5.982 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030230 Trần Tấn Tài 7221646443 5.983 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030243 Trần Thị Như Ý 6021159122 5.984 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030261 Lê Quang Chung 7422817533 5.985 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801030271 Hồ Diên Công 6422747994 5.986 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040014 Lê Trọng Đức 7020962130 5.987 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040026 Trần Thanh Đạt 7424310671 5.988 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040032 Nguyễn Hoàng Lâm 7422164822 5.989 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040036 Huỳnh Lê Thanh Phú 7423409840 5.990 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040038 Nguyễn Hoàng Phúc 7424642047 5.991 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040040 Nguyễn Bảo Thanh 7422271748 5.992 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040046 Ô Trạch Quốc Đường 7424671064 5.993 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040050 Giang Bá Phúc 7423622909 5.994 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040056 Đặng Trọng Nghĩa 7423421616 5.995 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040068 Nguyễn Nhĩ Khang 7422376616 5.996 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040070 Lê Thanh Phúc 7422861078 5.997 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040071 Nguyễn Thị Thanh Trúc 7423034451 5.998 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040077 Vũ Khánh Toàn 7422785041 5.999 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040082 Hà Trọng Phan 7422686803 6.000 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040087 Nguyễn Quang Dinh 7423468730 6.001 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040101 Đoàn Công Hậu 7222194918 6.002 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040126 Nguyễn Đức Duy 5121732621 6.003 dot 4 thang 12 nam 2021
1824801040128 Đinh Thị Kim Tới 5221967302 6.004 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010032 Nguyễn Triệu Gia Hân 7422356284 6.007 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010043 Trần Thị Bích Phượng 7422476321 6.008 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010045 Trịnh Hồng Thanh 7424310666 6.009 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010050 Văn Thị Đoan Trang 7424309853 6.010 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010053 Đặng Thị Mỹ Trinh 7424640712 6.011 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010064 Bùi Thị Kim Ngân 7424664082 6.012 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010073 Trần Thị Thùy Linh 7423292571 6.013 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010076 Lê Thị Huyền Trang 7424476822 6.014 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010078 Huỳnh Lê Nhật Vy 5620439180 6.015 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010081 Hứa Ngọc Điệp 7424194414 6.016 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010089 Nguyễn Huỳnh Thi Thi 7422384125 6.017 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010095 Nguyễn Thùy Linh 7422997729 6.018 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010130 Nguyễn Thế Dinh 9421733300 6.019 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010146 Nguyễn Thị Thanh Mai 7424664081 6.020 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010008 Phạm Vũ Danh 3824363860 6.021 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010010 Mai Tiến Tài 5121459697 6.022 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010011 Lê Hữu Phước 6221140391 6.023 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010013 Lê Văn Linh 5220924703 6.024 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010034 Lý Thành Long 7021247943 6.025 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010037 Phạm Thái Bảo 7021378084 6.026 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010041 Nguyễn Thanh Gia Bảo 7523619940 6.027 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010044 Ngô Hoài Ân 7424000922 6.028 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010053 Hồ Hoàng Duy 7422210635 6.029 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010054 Hồ Tấn Dương 7424640700 6.030 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010060 Mai Tấn Hiền 7424594883 6.031 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010083 Lê Nguyễn Chiến Thắng 7424302283 6.033 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010116 Phan Văn Hải 7424211080 6.034 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010130 Trần Chí Thiện 7424181102 6.035 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010137 Hoàng Ngọc Quang 7422774529 6.036 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010155 Nguyễn Văn Nam 7424535491 6.037 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010163 Trần Tuấn Vũ 7422901270 6.038 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010192 Trần Thanh Tuấn 7424128777 6.039 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010224 Nguyễn Thanh Hoài 7524856372 6.040 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010230 Trương Quang Nhã 7422193352 6.041 dot 4 thang 12 nam 2021
1825202010232 Thẩm Văn Đức 7022070766 6.042 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010004 Lê Nữ Hồng Minh Anh 7424358950 6.043 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010009 Bùi Xuân Sáng 6622629779 6.044 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010015 Đặng Quốc Tuấn 7021736918 6.045 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010018 Cao Thị Thanh Ngân 7422218506 6.046 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010024 Nguyễn Trường Giang 7424671004 6.047 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010027 Nguyễn Trần Khánh Vân 7423888936 6.048 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010029 Cao Vũ Thành Đạt 7423184305 6.049 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010030 Vũ Đức Sơn 7423304995 6.050 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010033 Lê Hoàng Sơn 7424255640 6.051 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010046 Nguyễn Thành Đạt 7422758842 6.052 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801010054 Đàng Hồng Nhạn 5820679752 6.053 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801050003 Đoàn Duy Thuần 7424606137 6.054 dot 4 thang 12 nam 2021
1825801050004 Mai Văn Hiếu 7422999340 6.055 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010009 Trần Xuân Nghiêm 5420705506 6.056 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010013 Phạm Đức Thắng 7022206741 6.057 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010034 Lê Công Minh 7424531496 6.058 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010043 Trương Quốc Khánh 7423737742 6.059 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010050 Nguyễn Thanh Hậu 7424157723 6.060 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010051 Đỗ Gia Huy 7424137143 6.061 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010054 Nguyễn Duy Thành 7422629600 6.062 dot 4 thang 12 nam 2021
1825802010082 Nguyễn Việt Long 7021065810 6.063 dot 4 thang 12 nam 2021
1827601010027 Nguyễn Lê Trung Kiên 7424208977 6.064 dot 4 thang 12 nam 2021
1827601010035 Bùi Văn Buồm 7424671062 6.065 dot 4 thang 12 nam 2021
1827601010094 Nguyễn Chí Hào 7424419276 6.066 dot 4 thang 12 nam 2021
1827601010138 Đinh Thị Phương Đài 7935179192 6.067 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010025 Phạm Anh Duy 7424310719 6.068 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010029 Nguyễn Thị Thu Hường 7422268128 6.069 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010030 Đỗ Đông Lai 7422337367 6.070 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010054 Trần Phi Hảo 7424642097 6.071 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010058 Nguyễn Thu Kim Ngân 7424300784 6.072 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010061 Lê Thanh Phong 7422120859 6.073 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010062 Lê Hoàng Phúc 7928621651 6.074 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010074 Hồ Thị Ngọc Hân 7423877038 6.075 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010087 Võ Ngọc Hồng Anh 7424670984 6.076 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010095 Nguyễn Ngọc Như Hảo 7422980971 6.077 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010103 Đỗ Ngọc Diễm 7423684877 6.078 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010116 Đỗ Tấn Triệu 7424255277 6.079 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010120 Trần Đặng Xuân Lê 7422549032 6.080 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010681 Đỗ Thị Như Quỳnh 7424176056 6.080 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010133 Huỳnh Công Danh 7424546697 6.081 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010138 Đỗ Thị Thúy Ngân 7424932730 6.082 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010156 Trần Thanh Liêm 7424478351 6.083 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010181 Trương Thị Phương Trúc 7424030567 6.084 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010186 Lê Phạm Tiên 5220426307 6.085 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010187 Nguyễn Thị Thanh Ngân 7424640814 6.086 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030003 Đào Tuấn Anh 7935466419 6.087 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030024 Lê Thị Kim Hoa 7422168051 6.088 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030025 Phan Văn Hoà 7424640733 6.089 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030027 Nguyễn Trọng Khiêm 7424640719 6.090 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030028 Nguyễn Thành Lộc 7422153902 6.091 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030033 Huỳnh Lê Bảo Trâm 7422193391 6.092 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030034 Huỳnh Thị Tuyết Trinh 7422195577 6.093 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030041 Liêu Tấn Đạt 7424671150 6.094 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030044 Lê Thị Thu Nhi 7424671975 6.095 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030046 Phan Thành Phát 7424671101 6.096 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030057 Nguyễn Quốc Triệu 7423940877 6.097 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501030073 Thượng Hồng Thái 7422441534 6.098 dot 4 thang 12 nam 2021
1921401010028 Phan Minh Hiếu 7021242070 6.099 dot 4 thang 12 nam 2021
1921401010067 Đỗ Thị Hồng Trang 7424258688 6.100 dot 4 thang 12 nam 2021
1921401010070 K’ Thị Trinh 6021487427 6.101 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402010001 Nguyễn Thị Mỹ Uyên 4920264828 6.102 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402010006 Trần Thị Hà My 5420809872 6.103 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402010010 Đỗ Thị Thùy Dương 7422891710 6.104 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402010013 Lê Kim Huyền 7222309925 6.105 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402010019 Trần Xuân Mỹ 8721967201 6.107 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402010028 Võ Thị Mỹ Thoa 5220736137 6.107 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020003 Đào Thị Ngọc Hà 7422132866 6.108 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020011 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7423267536 6.109 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020014 Nguyễn Thị Kim Tuyền 7424418554 6.110 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020020 Nguyễn Thanh Trang 7935218470 6.111 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020021 Nguyễn Thị Thanh Thư 7935015453 6.112 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020023 Phạm Khánh Linh 3621247592 6.113 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020024 Nguyễn Thị Hải Hà 7423013888 6.114 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020031 Đặng Nguyễn Ngọc Trâm 7422336132 6.115 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020035 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7935243128 6.116 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020038 Nguyễn Hoàng Huyền Trang 7021402524 6.117 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020049 Phan Thị Thái Đựng 5820100115 6.118 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020051 Bùi Tuyết Mai 7934859151 6.119 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020056 Đỗ Thị Thùy Dương 7424319288 6.120 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020066 Nguyễn Hoàng Hoa 7936952228 6.121 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020074 Nguyễn Bảo Ngân 7424048369 6.122 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020077 Nguyễn Thị Mai Anh 4217030987 6.123 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020089 Dương Thị Bình Giang 7424476682 6.124 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020103 Nguyễn Như Huỳnh 7424896491 6.125 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010328 Đậu Đặng Mai Anh 6621888607 6.125 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020108 Hà Thị Linh 7424310546 6.126 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020116 Nguyễn Thị Nam 3822962478 6.127 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020117 Lương Thị Thanh Nga 7422933371 6.128 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020119 Nguyễn Thị Nga 6021622252 6.129 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020121 Biện Thị Kim Ngân 7424309592 6.130 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020126 Bồ Yến Nhi 7424663774 6.131 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020127 Lương Ngọc Nhi 7422483143 6.132 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020130 Trịnh Yến Nhi 7424306392 6.133 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020134 Tăng Thị Ngọc Nhung 7424418900 6.134 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020135 Trần Lê Hồng Nhung 7424663563 6.135 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020137 Nguyễn Thị Huỳnh Như 7424595811 6.136 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020139 Trần Thị Thiên Như 7423597813 6.137 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020142 Bùi Thị Kim Phiên 7424558410 6.138 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020143 Nguyễn Hà Phương 7424567362 6.139 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020151 Hồ Thị Kim Thanh 7424310612 6.140 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020160 Nguyễn Hà Thủy 7422524611 6.141 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020162 Đinh Thị Thư 7424255316 6.142 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020166 Thông Thị Kim Thư 6021329852 6.143 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020172 Trương Thị Kim Trang 7424258650 6.144 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020177 Phùng Nguyễn Thanh Trúc 7422962584 6.145 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020179 Phạm Hồng Tường 7424308613 6.146 dot 4 thang 12 nam 2021
1921402020183 Lưu Ngọc Lan Nhi 7423749850 6.147 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030001 Trần Xuân Tùng 5420570387 6.148 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030017 Nguyễn Trương Hải Duy 7422213405 6.149 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030049 Lê Đặng Thuận 7422922611 6.150 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030051 Cao Bùi Kim Phượng 7423907846 6.151 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030057 Bùi Nhật Anh Duy 7424033216 6.152 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030066 Trần Thoại Kim 7424531339 6.153 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030073 Nguyễn Thị Hồng Phúc 7424634534 6.154 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030077 Đỗ Hoàng Thắng 7424310614 6.155 dot 4 thang 12 nam 2021
1922104030093 Bùi Thị Thi 8924778312 6.156 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010005 Nguyễn Ngọc Song Thư 7422328497 6.157 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010007 Trần Nguyễn Phương Trinh 7424310598 6.158 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010035 Ngô Nguyễn Xuân Diệu 5621308996 6.159 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010038 Nguyễn Nhật Quỳnh 7424319139 6.160 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010043 Lê Thị Trinh 9121993322 6.161 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010059 Nguyễn Thị Thu Hồng 7422888583 6.162 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010060 Huỳnh Thị Trà My 7424319065 6.163 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010068 Vũ Anh Trí 7021359718 6.164 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010071 Huỳnh Thị Hạ Giao 7422525986 6.165 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010074 Trần Như Quỳnh 7424672037 6.166 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010078 Dương Thị Cẩm Tiên 7422770002 6.167 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010079 Nguyễn Thị Khánh Ly 7422985066 6.168 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010096 Nguyễn Lê Ngọc Linh 7424663493 6.169 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010099 Bùi Thị Mai Hoa 7422266954 6.170 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010616 Nguyễn Văn Việt 6721018707 6.171 dot 13 thang 1 nam 2022
2022202010616 Nguyễn Văn Việt 6721018707 6.171 dot 15 thang 1 nam 2022
1922202010103 Vũ Phạm Trúc Anh 7424169871 6.171 dot 4 thang 12 nam 2021
2125201140015 Phạm Trường Huy 7423378054 6.172 dot 12 thang 1 nam 2022
2125201140015 Phạm Trường Huy 7423378054 6.172 dot 2 thang 2 nam 2022
1922202010104 Lê Thị Kim Ngọc Châu 7526015960 6.172 dot 4 thang 12 nam 2021
2125201140131 Bùi Văn Tuấn 7424293445 6.173 dot 12 thang 1 nam 2022
2125201140131 Bùi Văn Tuấn 7424293445 6.173 dot 15 thang 1 nam 2022
1922202010115 Đoàn Thanh Phương 7022475640 6.173 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010126 Nguyễn Mộng Kiều 9123385404 6.174 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010131 Nguyễn Thị Phương Vy 7422986027 6.175 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010144 Trần Thị Phương Thảo 7934935402 6.176 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010149 Trần Hương Giang 7424671447 6.177 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010158 Trần Thị Xuân Trúc 7424558399 6.178 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010161 Nguyễn Ngọc Hồng 7424255727 6.179 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010164 Đỗ Thị Nhật Tú 7424319277 6.180 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010170 Đặng Nguyễn Tường Vy 7422701142 6.181 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010171 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 7424671285 6.182 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010172 Thái Trung Kiên 7424476772 6.183 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010176 Lê Thị Thảo Vy 7422587717 6.184 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010188 Hồng Diệp An 7937960465 6.185 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010193 Phạm Thị Hải Yến 7422383402 6.186 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010202 Lê Thị Cẩm Tiên 7422811208 6.187 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010209 Hoàng Thị Thanh Hiền 7424531262 6.188 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010210 Nguyễn Thị Thanh Tâm 7423639657 6.189 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010220 Trần Hồng Bảo Ngân 8923828242 6.190 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010226 Lê Thị Hương Trang 7422745692 6.191 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010227 Nguyễn Lê Ngọc Anh 7422687573 6.192 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010233 Ung Nguyễn Nhã Thy 7424319272 6.193 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010243 Trần Đoàn Thảo Vy 7424319081 6.194 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010250 Nguyễn Trần Minh Kha 7422181311 6.195 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010258 Nguyễn Khắc Quyền 7424294139 6.196 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010262 Nguyễn Bùi Hải Phương 7424998249 6.197 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010263 Nguyễn Thị Ngọc Anh 7424258956 6.198 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010265 Nguyễn Công Hoan 7022549073 6.199 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010277 Phan Thị Quỳnh Giang 5820602381 6.200 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010278 Nguyễn Thái Bảo 7422531138 6.201 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010279 Trần Phương Yến Nhi 7422792854 6.202 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010280 Phan Ngọc Thiên Kim 7424880329 6.203 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010285 Đỗ Thị Thanh Tâm 7422691419 6.204 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010286 Nguyễn Thị Huyền Trân 8222498376 6.205 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010290 Nguyễn Hoàng Trang 7424308586 6.206 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010296 Vũ Hoài Tâm 7423944868 6.207 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010297 Trần Thị Bảo Uyên 6020280787 6.208 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010299 Nguyễn Thị Kim Ngân 7021545418 6.209 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010300 Lê Ngọc Trang 7422927823 6.210 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010301 Bùi Thị Thanh Tuyền 7721961659 6.211 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010304 Trần Thị Thùy Nhung 7021802468 6.212 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010325 Trần Thị Trúc Linh 7422215191 6.213 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010326 Trần Thị Hồng Nhung 6622864598 6.214 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010337 Đỗ Thị Thùy Linh 7424476566 6.216 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010338 Lê Tâm Như 7422686247 6.217 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010344 Huỳnh Thanh Thảo 7424663643 6.218 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010351 Sú Vày Bình 7525175868 6.219 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010359 Phan Thảo Nhi 7423977224 6.220 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010367 Huỳnh Nhật Nhật 9422526247 6.221 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010387 Lê Minh Hải 7422142689 6.222 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010389 Nguyễn Lâm 7424671365 6.223 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010397 Trần Thị Thúy Nhi 7422307630 6.224 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010402 Bùi Thị Ngọc Oanh 7424073257 6.225 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010404 Nguyễn Thị Trúc Giang 7424056390 6.226 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010407 Lê Thị Bích Phượng 7424093546 6.227 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010412 Ngô Thành Vỹ 7424398978 6.228 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010415 Nguyễn Minh Thi 5420565033 6.229 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010440 Đặng Thị Yến Nhi 7424259006 6.230 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010454 Phạm Thị Hồng Nhung 7935116297 6.231 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010456 Bùi Gia Bảo 7424544481 6.232 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010464 Trần Thị Huỳnh Như 7422894178 6.233 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010466 Nguyễn Thị Thanh Đan 7424309722 6.234 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010480 Trần Thị Huyền Thanh 7423413726 6.235 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010504 Phan Hà Anh 0121928663 6.236 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010506 Trần Thị Lan Anh 7424671419 6.237 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010511 Lê Thị Ngọc Ánh 6821909640 6.238 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010524 Nguyễn Thị Ngọc Châu 7422315388 6.239 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010525 Trần Ngọc Châu 7424258536 6.240 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010528 Nguyễn Lê Thảo Chi 6421601668 6.241 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010531 Trần Nguyễn Linh Chi 7422848151 6.242 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010547 Nguyễn Thị Mỹ Dung 7525352715 6.243 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010552 Lê Thị Tuyết Duy 8924937684 6.244 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010557 Đỗ Thị Cẩm Dương 8022935087 6.245 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010577 Nguyễn Mỹ Thanh Hà 7424998245 6.246 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010586 Phan Thị Hạnh 3823808055 6.247 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010587 Đỗ Đông Hào 7422365037 6.248 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010600 Hoàng Lê Hân 7424473203 6.249 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010601 Lê Ngọc Hân 7424309810 6.250 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010604 Nguyễn Tấn Hậu 7935299926 6.251 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010620 Lều Thị Ánh Hồng 7021067613 6.252 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010621 Nguyễn Phạm Ánh Hồng 7422474339 6.253 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010623 Phạm Thị Thanh Hồng 7424478257 6.254 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010636 Dương Thị Hương 7422973630 6.255 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010642 Phan Trọng Khang 7422976269 6.256 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010656 Nguyễn Thị Mỹ Lê 5220824833 6.257 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010661 Đặng Gia Linh 7424294120 6.258 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010667 Nguyễn Hải Hà Linh 7422379899 6.259 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010669 Nguyễn Thị Khánh Linh 7525315698 6.260 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010687 Nguyễn Thị Trúc Ly 6021055369 6.261 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010694 Trần Thị Ngọc Mai 7424476800 6.262 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010698 Ừng Quốc Minh 7525196867 6.263 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010712 Nguyễn Thị Thúy Nga 7424473238 6.264 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010717 Huỳnh Thị Thúy Ngân 7424293541 6.265 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010736 Võ Thị Thảo Nguyên 7422688485 6.266 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010743 Dương Thị Tuyết Nhi 7222239390 6.267 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010758 Võ Hồng Quỳnh Nhi 7424673797 6.268 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010761 Vũ Thị Yến Nhi 7422756978 6.269 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010763 Lê Thị Nhung 4026133832 6.270 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010765 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7422970506 6.271 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010785 Trần Văn Phan 7423718028 6.272 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010794 Lư Gia Phú 7423105862 6.273 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010795 Nguyễn Hoàng Phong Phú 7424905024 6.274 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010808 Vũ Thị Kim Phương 7722244942 6.275 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010824 Lê Thái Hương Quỳnh 7422252545 6.276 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010833 Phạm Ngọc Sơn 7424686714 6.277 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010834 Trần Hoàng Sơn 8924073759 6.278 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010849 Nguyễn Thị Thảo 6221308259 6.279 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010863 Bùi Nhật Thăng 7422443284 6.280 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010866 Nguyễn Hoàng Thông 7424299249 6.281 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010877 Nguyễn Thị Thu Thủy 7424259014 6.282 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010885 Phan Thị Thanh Thuý 7423886092 6.283 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010897 Lê Thị Kim Thương 7422162459 6.284 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010906 Đỗ Thị Thủy Tiên 7021090703 6.285 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010938 Đặng Ngọc Trăm 7424476570 6.286 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010950 Đinh Thị Tố Trinh 7525543506 6.287 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010954 Ôn Ngọc Trinh 7424672065 6.288 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010955 Trần Thị Phương Trinh 6623964718 6.289 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010968 Đặng Tuấn Tú 7423218763 6.290 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010980 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 7423147342 6.291 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010990 Nguyễn Hồng Vân 7424557455 6.292 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040019 Võ Thị Ngọc Xuân 7422484725 6.293 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040021 Võ Thị Ngân 6624192282 6.294 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040034 Nguyễn Thị Cẩm Tú 7424943142 6.295 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040042 Nguyễn Như Quỳnh 9622878319 6.296 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040043 Nguyễn Thị Hà Trang 5420676028 6.297 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040048 Lê Thị Thảo 3821801342 6.298 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040063 Bùi Thị Như Hảo 7424600212 6.299 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040064 Trần Thị Ngọc Linh 7422167140 6.300 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040065 Trịnh Nguyễn Hương Giang 7424306367 6.301 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040068 Đỗ Thị Hồng Thùy 7422950866 6.302 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040069 Phạm Thị Hà 4017628811 6.303 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040084 Đặng Thị Như Tâm 7424419654 6.304 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040087 Võ Thị Thúy Hiền 5420612978 6.305 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040095 Triệu Thị Hà 5420529715 6.306 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040125 Hồ Thị Phụng Nghi 7424531273 6.307 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040129 Hà Thị Thư 5820758528 6.308 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040149 Nguyễn Ngọc Hậu 7424557404 6.309 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040189 Đinh Thị Tú Trinh 7524363838 6.310 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040191 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 3821814314 6.311 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040201 Nguyễn Thị Hằng 7021652334 6.312 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040205 Trần Thị Hoài Phương 7021513999 6.313 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040206 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 6720743447 6.314 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040213 Nguyễn Thị Diệu Nương 7416170396 6.315 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040217 Nguyễn Thị Yến 7021194328 6.316 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040219 Ngô Thủy Tiên 6822503757 6.317 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040244 Thị Huyền 7021865367 6.318 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040259 Đặng Thị Thu Tuyền 5420568732 6.319 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040268 Dương Nguyễn Hoàng Lam 7424671343 6.320 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040269 Bùi Thị Lan Hương 7422289355 6.321 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040273 Phan Thị Thanh Hương 5221132281 6.322 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040279 Trần Thị Minh Anh 7423385750 6.323 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040300 Nguyễn Thị Thuận 7424544413 6.324 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040322 Trần Thị Giang 7422726847 6.325 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040328 Lê Thị Phương 7423628066 6.326 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040331 Bùi Thị Mai Thi 7424310531 6.327 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040337 Vũ Phương Ngân 7935040310 6.328 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040340 Phạm Thị Ngọc Trinh 7422857247 6.337 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040347 Phan Bích Ngọc 7424319266 6.338 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040358 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 6622641269 6.339 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040374 Bùi Hải An 7021513891 6.340 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040375 Đặng Thị Kim Anh 6624192866 6.341 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040381 Lê Thị Quỳnh Anh 7424557590 6.342 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040387 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6720680693 6.343 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040391 Nguyễn Thị Vân Anh 3821411693 6.344 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040401 Quách Thị Hồng Ánh 7423962983 6.345 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040402 Trương Ngọc Ánh 7021863131 6.346 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040420 Nguyễn Thị Kim Chi 5220498590 6.347 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040429 Nguyễn Thị Dịu 7424544592 6.348 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040431 Châu Thị Thùy Dung 7422935829 6.349 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040442 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7221316451 6.350 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040443 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7422658148 6.351 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040461 Nguyễn Thị Đào 6020663335 6.352 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040466 Nguyễn Mậu Nhật Đô 4920763270 6.353 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040482 Nguyễn Thị Hải 4216953888 6.354 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040487 Trần Thị Hồng Hạnh 7523356759 6.355 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040522 Nguyễn Thị Hoàn 4017387938 6.356 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040537 Châu Thị Như Huỳnh 7423036823 6.357 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040588 Nguyễn Thị Trúc Linh 7222076218 6.358 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040603 Chu Khánh Ly 4017517665 6.359 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040607 Lê Thị Cẩm Ly 5221186270 6.360 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040610 Nguyễn Trần Thảo Ly 7424879567 6.361 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040614 Hồ Thị Hương Mai 4017349815 6.362 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040621 Võ Đức Minh 9622192224 6.363 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040676 Võ Thị An Nhàn 5820389340 6.364 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040681 Đoàn Anh Nhật 6623169966 6.365 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040685 Đỗ Thị Yến Nhi 7423162376 6.366 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040690 Nguyễn Đào Tuyết Nhi 7424310478 6.367 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040692 Nguyễn Thị Tú Nhi 7523491317 6.368 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040698 Võ Yến Nhi 7424258692 6.369 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040699 Vũ Thị Phương Nhi 7423317093 6.370 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040706 Nông Thị Nhung 6422590222 6.371 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040708 Phạm Thị Cẩm Nhung 6422699049 6.372 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040721 Phan Thị Kim Oanh 7424686741 6.373 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040731 Bùi Thị Phương 6623431761 6.374 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040736 Lê Thị Cúc Phương 4217670072 6.375 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040752 Nguyễn Thị Quyên 7935082156 6.376 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040756 Lê Thị Diễm Quỳnh 5220686370 6.377 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040776 Lê Thị Phương Thảo 7928722580 6.378 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040803 Phùng Thị Thơ 7424544549 6.379 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040807 Nguyễn Thị Mỹ Thu 8022215252 6.380 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040810 Đỗ Hồng Thuận 7424310556 6.381 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040812 Đặng Thị Thùy 3620311402 6.382 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040834 Trần Dương Anh Thư 8923211690 6.383 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040840 Mai Thị Hiền Thương 7423081929 6.384 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040847 Trần Thị Ngọc Thy 7422818070 6.385 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040848 Dương Thị Cẩm Tiên 7422953756 6.386 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040849 Đào Thị Cẩm Tiên 7222401461 6.387 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040856 Nguyễn Thị Tiền 7222457604 6.388 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040865 Đỗ Thị Trang 7424294124 6.389 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040877 Bùi Thị Bích Trâm 6422914661 6.390 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040893 Đoàn Minh Trí 7424418935 6.391 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040910 Phạm Thanh Trúc 7422155021 6.392 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040933 Đào Thị Anh Vân 6623459807 6.393 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040937 Phạm Võ Thùy Vi 6822420489 6.394 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040939 Đoàn Vũ Phương Vy 7424255325 6.395 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040942 Nguyễn Ngọc Triệu Vy 7423854042 6.396 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040948 Lê Thị Thanh Xuân 7422737358 6.397 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040953 Dương Tử Yên 9521991909 6.398 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202040960 Nguyễn Thị Hồng Yến 5221179717 6.399 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300007 Lê Văn Nu 7424310606 6.400 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300012 Trần Đặng Minh Tú 5820501001 6.401 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300015 Trần Bảo Trân 7422347593 6.402 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300019 Nguyễn Tú Quỳnh Ngân 7423913556 6.403 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300021 Nguyễn Hoàng Tùng 7423491224 6.404 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300023 Nguyễn Ngọc Huyền 7424663693 6.405 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300027 Đặng Lê Mỹ Nương 7424255377 6.406 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300035 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7424544586 6.407 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300036 Lê Võ Ngọc Nhi 7424476537 6.408 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300077 Đỗ Văn Trọng 7424663684 6.409 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050001 Nguyễn Trương Hoài Thương 7424309714 6.410 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050002 Nguyễn Thị Thanh Huyền 7424557100 6.411 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050012 Nguyễn Thị Kiều Linh 7424258678 6.412 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050014 Nguyễn Thúy Vy 7424681117 6.413 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050015 Trần Thị Thu Trang 7422292084 6.414 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050026 Vũ Thị Ngọc Ánh 7422759307 6.415 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050036 Lê Thị Thùy Linh 7423275948 6.416 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050048 Lê Ngọc Nhân 7424418860 6.417 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050056 Nguyễn Anh Thư 7422185474 6.418 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050060 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7422746951 6.419 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050061 Trần Mạnh Thắng 7424330026 6.420 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050092 Nguyễn Trọng Bằng 7424257766 6.421 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050094 Huỳnh Hồng Ngọc 7422684337 6.422 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050095 Tô Thị Mộng Trầm 7424557091 6.423 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050098 Hồ Chấn Hưng 7935054036 6.424 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050127 Mai Tiến Dũng 7422297687 6.425 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050205 Phạm Huỳnh Tấn Lộc 7938083102 6.426 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050207 Nguyễn Thị Trúc Ly 7422743529 6.427 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050222 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 7422700067 6.428 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050310 Lê Phương Trâm 7424319303 6.429 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050317 Bồ Thanh Trọng 7423719297 6.430 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050353 Phạm Lê Mai Thy 7424157332 6.431 dot 4 thang 12 nam 2021
1923104010020 Lý Nguyễn Sơn Tùng 7423823963 6.432 dot 4 thang 12 nam 2021
1923104010150 Huỳnh Thị Thanh Hương 7935158518 6.433 dot 4 thang 12 nam 2021
1923105010013 Huỳnh Vũ Hòa Long 7423271681 6.434 dot 4 thang 12 nam 2021
1923105010017 Võ Thị Yến 7422710276 6.435 dot 4 thang 12 nam 2021
1923105010072 Lý Tuyết Nghi 7424258673 6.436 dot 4 thang 12 nam 2021
1923106010001 Nguyễn Huyền Huệ Nhung 7424262279 6.437 dot 4 thang 12 nam 2021
1923106010009 Nguyễn Ngọc Tường Vi 7422295525 6.438 dot 4 thang 12 nam 2021
1923106010017 Nguyễn Thị Tú Quyên 7424418790 6.439 dot 4 thang 12 nam 2021
1923106010027 Lê Thanh Hòa 7424544502 6.440 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010001 Nguyễn Tấn Lộc 7937985159 6.441 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010003 Ninh Thị Ngọc Phượng 7424663496 6.442 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010006 Lê Thị Lệ Hằng 7938085833 6.443 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010012 Lê Thị Mỹ Duyên 7424309584 6.444 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010029 Lê Khánh Băng 8022545048 6.445 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010043 Nguyễn Nhựt Hào 7424310249 6.446 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010050 Hà Mẫn Quân 7424255104 6.447 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010067 Lê Thị Hồng Diễm 7021371211 6.448 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010085 Nguyễn Phước Thịnh 7937805605 6.449 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010086 Triệu Nguyên Thủy 7424309772 6.450 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010088 Đoàn Thị Thanh Tuyền 7021102614 6.451 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010094 Huỳnh Lâm Trường 7422230459 6.452 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010102 Lê Anh Hào 7422998444 6.453 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010116 Lê Thị Thu Trinh 5420903835 6.454 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010121 Vũ Thị Thùy Linh 4016385564 6.455 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010127 Ngô Thị Diễm Xương 8924556357 6.456 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010136 Phạm Thị Hồng Thu 5420619068 6.457 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010144 Lê Nguyễn Ngọc Trinh 5420466611 6.458 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010168 Võ Thị Hoàng Anh 7424319248 6.459 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010185 Đặng Ngọc Hoài Linh 7424606379 6.460 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010187 Phan Thị Ánh Trúc 7424309603 6.461 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010188 Lê Thị Quỳnh Anh 7021735913 6.462 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010189 Lương Minh Tuấn 7424319212 6.463 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010194 Châu Nguyễn Tấn Sang 7424477229 6.464 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010208 Nguyễn Thị Yến Anh 7424052272 6.465 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010209 Trần Xuân Yến 7222388570 6.466 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010222 Trần Thị Nhật 7524187733 6.467 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010232 Trần Văn Thịnh 7424681122 6.468 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010234 Chìu Thị Thuý Nhi 7422832168 6.469 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010239 Nguyễn Ngọc Lan 4420668667 6.470 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010249 Phạm Văn Hùng 7424708506 6.471 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010254 Nguyễn Thị Minh Thư 5820397987 6.472 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010275 Trần Thị Thu 7021500293 6.473 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010279 Đỗ Thị Ngọc Ánh 7424349196 6.474 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010280 Trần Thị Thanh Hằng 7423012741 6.475 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010291 Nguyễn Thị Hồng Trâm 7423518784 6.476 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010294 Huỳnh Thị Phương Thanh 7021656016 6.477 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010314 Lê Phương Hải Lý 5220682259 6.478 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010321 Nguyễn Hoàng Ân 7021289448 6.479 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010322 Nguyễn Thị Kim Anh 5120581561 6.480 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010326 Nguyễn Phương Linh 6720648870 6.481 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010327 Phùng Nguyệt Hà 7022058259 6.482 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010334 Thái Thanh Tâm 7022197764 6.483 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010335 Ngô Mỹ Chi 7526195683 6.484 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010338 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 5420376426 6.485 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010343 Trần Thị Tươi 7524302703 6.486 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010346 Nguyễn Ngọc Ánh 6822215123 6.487 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010360 Nguyễn Thị Thương 7423393746 6.488 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010366 Hồ Nguyễn Hoài Thương 7423612483 6.489 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010369 Nguyễn Thị Tường Vy 6021106389 6.490 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010370 Ngô Thị Thanh Thúy 7424310344 6.491 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010403 Nguyễn Thanh Ngân 7424671431 6.492 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010407 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7424673788 6.493 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010417 Đỗ Đông Trường An 7422933064 6.494 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010456 Phan Nguyễn Thái Bảo 7222202253 6.495 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010477 Lê Thị Thúy Diệu 7022069569 6.496 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010484 Ngô Thị Thùy Dung 7424257688 6.497 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010488 Trần Thị Kim Dung 7222541472 6.498 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010497 Nguyễn Ngọc Duyên 7934868155 6.499 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010503 Ngô Thị Thiên Dương 7424319120 6.500 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010505 Vi Thị Hoàng Dương 7422512182 6.501 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010512 Võ Tấn Đạt 5120501579 6.502 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010515 Bùi Minh Đức 7424418914 6.503 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010519 Võ Thị Cẩm Giang 7422381271 6.504 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010531 Trần Thị Mỹ Hà 7021613700 6.505 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010549 Nguyễn Thị Ngọc Hậu 7422626595 6.506 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010557 Lê Trung Hiếu 7021233907 6.507 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010568 Nguyễn Thị Hoa 4221432309 6.508 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010575 Lê Thị Hồng 6822842174 6.509 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010576 Lưu Nguyên Hồng 7422569825 6.510 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010580 Lê Phi Hùng 5820663571 6.511 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010601 Bùi Nguyễn Bảo Khanh 7422810310 6.512 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010617 Nguyễn Thị Lành 6421895007 6.513 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010620 Cao Ngọc Linh 7424663492 6.514 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010627 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 7424557446 6.515 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010654 Nguyễn Thị Trúc Ly 5420788058 6.516 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010663 Phùng Thị Tuyết Mai 7423855511 6.517 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010667 Đỗ Châu Hải Mi 7424258686 6.518 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010672 Trần Hoàng Minh 7424319132 6.519 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010689 Huỳnh Phạm Kim Ngân 7422205228 6.520 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010702 Lý Lâm Nghĩa 7422126965 6.521 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010729 Nguyễn Thị Thanh Nhã 7424310366 6.522 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010744 Phan Nguyễn Yến Nhi 7422308311 6.524 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010768 Nguyễn Thị Hồng Phấn 7424235642 6.525 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010780 Hoàng Trần Hữu Phước 7424531288 6.526 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010781 Huỳnh Kim Phước 7422296568 6.527 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010789 Nguyễn Thị Diễm Phương 8621488833 6.528 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010800 Võ Duy Quang 7423373276 6.529 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010811 Nguyễn Minh Sang 6622162109 6.530 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010833 Nguyễn Nguyễn Nhựt Tân 7422816578 6.531 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010838 Thân Liêu Quốc Thái 7424319274 6.532 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010848 Trần Thị Như Thảo 7424258972 6.533 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010887 Trần Nguyễn Anh Thư 7424310296 6.534 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010913 Hoàng Thị Hương Trang 7424309741 6.535 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010922 Nguyễn Thị Trang 3824248202 6.536 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010935 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trân 7424672172 6.537 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010938 Nguyễn Thị Quế Trân 7424418818 6.538 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010940 Trần Thị Huyền Trân 7424558374 6.539 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010949 Nguyễn Thị Diễm Trinh 7422727370 6.540 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010952 Lê Minh Trọng 7221210448 6.541 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010972 Nguyễn Tuấn Tú 7424473160 6.542 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010977 Lê Tuấn 6623319124 6.543 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010995 Thân Thị Trúc Uyên 4921578992 6.544 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010996 Thượng Thị Thúy Uyên 7424294076 6.545 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401011036 Nguyễn Thị Bảo Yến 6422987564 6.546 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010004 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 7424309650 6.547 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010007 Đoàn Khả Ái 7424319115 6.548 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010014 Trần Thị Thu Phương 5620713734 6.549 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010018 Trần Thị Thanh Hằng 6623646244 6.550 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010019 Phạm Hồng Kiều My 7424319227 6.551 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010031 Đinh Phương Trinh 7422624458 6.552 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010033 Thái Lê Đăng Khoa 7424319085 6.553 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010040 Nguyễn Hoàng Tỷ 7021027656 6.554 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010051 Trương Thị Diễm Sương 7424177481 6.555 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010060 Nguyễn Võ Vân Anh 7422118622 6.556 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010066 Nguyễn Thị Trúc Ni 7423644071 6.557 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010075 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 7424476671 6.558 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010080 Trần Thị Ngọc Thảo 7424294091 6.559 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010087 Nguyễn Thị Hà Thu 7422462385 6.560 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010089 Nguyễn Trường Sơn 7424477245 6.561 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010097 Trịnh Lương Tuấn Khanh 7021292227 6.562 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010103 Vi Thúy Ngọc 7424706038 6.563 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010134 Thị Xuân 7021411386 6.564 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010147 Nguyễn Thị Phương 7424663710 6.565 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010156 Nguyễn Thị Xuân Hoa 5420763456 6.566 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010161 Võ Thị Trung Trinh 7424309776 6.567 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010177 Tô Thị Anh Thư 7424398990 6.568 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010182 Phạm Lê Hoài Nam 7022208593 6.569 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010183 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7020935328 6.570 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010190 Trần Thủy Tiên 7424319149 6.571 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010192 Trần Thiên Vũ 7424235587 6.572 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010205 Nguyễn Thị Hoài Trinh 7424544463 6.573 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010221 Đỗ Bình Minh 7424310392 6.574 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010229 Phan Thị Ngọc Huyền 7422242448 6.575 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010236 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 7424319171 6.576 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010239 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7021075962 6.577 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010244 Nguyễn Tuyết Anh 7424259029 6.578 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010311 Nguyễn Thiên Kim 7424319222 6.579 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010340 Đỗ Huyền Nhi 7424419616 6.580 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010350 Đặng Tố Như 7424308605 6.581 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010355 Trần Huỳnh Thanh Phụng 7423089623 6.582 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010361 Nguyễn Ái Quy 7422782585 6.583 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010370 Võ Minh Tài 7424672311 6.584 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010375 Lê Thị Thu Thảo 7422167058 6.585 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010376 Thái Võ Phương Thảo 7424310320 6.586 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010379 Nguyễn Hoàng Thiện 7422613725 6.587 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010398 Phạm Thị Trang 7424418872 6.588 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010407 Nguyễn Phi Trường 7424544425 6.589 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010414 Trần Đông Sơn Uyên 7424308591 6.590 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010004 Hoàng Thanh Phương 6421959875 6.591 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010007 Trương Thị Linh Chi 7422386324 6.592 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010020 Nguyễn Thùy Tâm 7422624451 6.593 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010030 Phạm Thị Bích Vân 7422957168 6.594 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010034 Nguyễn Tuấn Vĩ 7424310565 6.595 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010035 Nguyễn Thị Cẩm Loan 7424310547 6.596 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010040 Ngô Thị Nhi 7424294125 6.597 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010051 Nguyễn Thị Hoài Thương 6423027798 6.598 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010053 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 7424168334 6.599 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010054 Trần Quốc Tâm 7422959719 6.600 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010056 Vũ Thị Phúc 7422929208 6.601 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010064 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 7423334001 6.602 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010075 Phạm Thị Quỳnh Giang 7422994736 6.603 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010091 Nguyễn Thị Yến 4017971703 6.604 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010109 Trần Kim Trang 7424319304 6.605 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010122 Bùi Gia Hân 7423153997 6.606 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010137 Lê Tường Vi 7424319154 6.607 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010138 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 7424473262 6.608 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010139 Vũ Ngọc Anh Thương 7424255394 6.609 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010148 Trần Mỹ Phương 7424319299 6.610 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010149 Nguyễn Thị Kiều Anh 7424068229 6.611 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010161 Đỗ Cao Thắng 7422192187 6.612 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010164 Lý Phạm Gia Bảo 7422372431 6.613 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010179 Phạm Thị Thanh Đào 6020451314 6.614 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010180 Trần Thị Thanh Xuân 7424073679 6.615 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010184 Đặng Như Ý 7424563254 6.616 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010233 Nguyễn Ngọc Thy Hảo 7424419166 6.616 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010187 Nguyễn Thị Trúc Mai 7424293540 6.617 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010197 Đặng Thị Thùy Linh 7424309704 6.618 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010203 Phạm Thị Thu Hiền 7424617369 6.619 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010212 Tạ Thị Thái Hải 7422783707 6.620 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010219 Trần Mộng Thuỳ Dung 7422453732 6.621 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010234 Hồ Thị Mỹ An 6720957198 6.622 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010240 Hoàng Thị Thơm 6720997362 6.623 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010247 Nguyễn Thị Như Quỳnh 7424698960 6.624 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010261 Vũ Thị Thu Hiền 7022200184 6.625 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010276 Trần Thị Thuỳ Trang 7422811663 6.626 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010277 Nguyễn Thị Phương Thảo 5121108203 6.627 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010283 Lê Hồng Thư 5221249191 6.628 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010286 Trần Thị Thu Thảo 7424544563 6.629 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010292 Bùi Thị Bích Loan 7021771644 6.631 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010302 Nguyễn Thị Thảo Trang 7424557625 6.632 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010319 Trần Ngọc Hoàng Nhi 7424060275 6.633 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010322 Lê Thị Mỹ Nhi 7423292822 6.634 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010328 Phan Hồng Hiền 5220975622 6.635 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010330 Nguyễn Đình Khôi 7424545857 6.636 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010332 Nguyễn Như Quỳnh 7424663510 6.637 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010333 Phạm Đình Vỹ 7422894556 6.638 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010342 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên 7424671418 6.639 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010345 Đỗ Thị Thanh Ngân 7424310283 6.640 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010351 Nguyễn Ngọc Sương 7424310584 6.641 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010352 Trần Thị Ngọc Châu 7424255670 6.642 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010357 Trần Thị Phương Thu 7422874831 6.643 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010359 Dương Thị Thùy Linh 7424672080 6.644 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010360 Nguyễn Thị Thanh Tú 7021244527 6.645 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010370 Phan Thị Thúy Tuyền 7424557461 6.646 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010371 Phạm Trần Kim Ngân 7422658831 6.647 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010383 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 7524227043 6.648 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010386 Mai Thị Như Ý 7021297865 6.649 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010387 Trần Thị Quỳnh Trang 7935093741 6.650 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010389 Lê Thúy Tiên 6623969601 6.651 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010393 Nguyễn Thanh Hậu 7424398886 6.652 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010410 Nguyễn Thị Bích Trâm 7424543949 6.653 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010427 Trần Thụy Vy 7424606362 6.654 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010431 Lê Thị Hoài Ngọc 5420705607 6.655 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010432 Nguyễn Thị Cẩm Ly 4018543092 6.656 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010438 Nguyễn Thị Thúy An 4221315399 6.657 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010457 Võ Thị Liêu Bích 7424166109 6.658 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010471 Lê Thị Ngọc Diệu 7424259036 6.659 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010477 Võ Khánh Duy 7424319159 6.660 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010479 Huỳnh Cao Cẩm Duyên 7424663524 6.661 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010486 Trần Minh Đức 7424671221 6.662 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010288 Trương Phước Lê Tin 5820304626 6.663 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010494 Lê Thị Thanh Hải 7424663523 6.663 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010501 Đặng Thúy Hằng 7424255089 6.664 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010506 Vũ Thị Thùy Hân 6822556833 6.665 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010515 Đào Thị Thu Hoa 7424671270 6.666 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010517 Trần Thị Hoài 4420666143 6.667 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010532 Cao Nguyễn Quỳnh Hương 7424139183 6.668 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010541 Phạm Thị Ngọc Hương 7424310360 6.669 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010559 Chu Thị Linh 4216559156 6.670 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010567 Nguyễn Thị Thùy Linh 7424557082 6.671 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010583 Dương Huỳnh Mai 7422603174 6.672 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010597 Phan Thị Nga 4017018358 6.673 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010611 Nguyễn Thị Soi Ngần 3420616043 6.674 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010627 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 5620637906 6.675 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010629 Nguyễn Thị Yến Nhi 7422219702 6.676 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010653 Trần Thị Quỳnh Như 4420351749 6.677 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010665 Châu Thị Diễm Phương 7424310503 6.678 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010676 Nguyễn Quốc Quy 7424663495 6.679 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010691 Huỳnh Thị Thu Sương 7422511861 6.681 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010730 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 7422716119 6.682 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010735 Nguyễn Thị Thúy 7022099443 6.683 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010750 Đinh Ngọc Thy 7424672063 6.684 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010765 Lâm Thùy Trang 7423739708 6.685 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010769 Tạ Thị Thu Trang 7424186818 6.686 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010772 Trương Thị Thu Trang 4420645921 6.687 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010774 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 7022203587 6.688 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010001 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7424310554 6.689 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010002 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 7424310564 6.690 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010040 Nguyễn Trần Quốc Trung 7424319108 6.691 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010048 Huỳnh Thị Thuỳ Vân 7423001305 6.692 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010053 Đỗ Thị Minh Thiện 6021279459 6.693 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010057 Lê Thị Hoài Phương 7424671435 6.694 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010063 Hồ Minh Thuận 7422920355 6.695 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010067 Huỳnh Ngọc Hà 7222200549 6.696 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010086 Lê Thị Ánh Tuyết 7020945177 6.697 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010088 Trần Thị Thảo 7422971151 6.698 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010093 Bùi Như Hảo 9320880836 6.699 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010094 Trần Ngọc Mai 7424880327 6.700 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010149 Nguyễn Tuyết Hoa 7424672008 6.701 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010155 Lê Ngô Diệu My 7523730005 6.702 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010156 Đặng Trần Kim Huyền 7423996647 6.703 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010173 Huỳnh Thị Mỹ Nhung 7424600208 6.704 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010180 Nguyễn Thị Anh Thư 7422883181 6.706 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010189 Nguyễn Hải Vy 7423935649 6.707 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010190 Phạm Mai Vy 5420854642 6.708 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010194 Nguyễn Hải 5121769543 6.709 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010195 Trương Phan Thảo Trang 7022200006 6.710 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010205 Trần Ngọc Nhiều 8021717270 6.711 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010208 Nguyễn Bảo Ngọc 7424255495 6.712 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010211 Lê Bùi Thúy An 7523335994 6.713 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010213 Võ Thị Yến Nhi 7423533808 6.714 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010218 Trương Thị Mỹ Duyên 7021579927 6.715 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010235 Trần Thị Ngọc Thanh 7424558398 6.717 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010236 Đào Thị Bình 7424557442 6.718 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010244 Phạm Thị Linh Trúc 7422837584 6.719 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010251 Nguyễn Văn Tươi 7424138947 6.720 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010255 Đặng Nguyễn Như Đặng 7424419163 6.721 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010256 Trần Ngọc Anh Thư 7422183572 6.722 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010257 Vương Tiểu Vy 7422327590 6.723 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010259 Nguyễn Hà Trung Hiếu 7424172032 6.724 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010270 Lê Thành Tâm 7422992791 6.725 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010282 Đặng Thủy Hà 5221079357 6.726 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010290 Nguyễn Lê Phương Uyên 7424310325 6.727 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040285 Phạm Trần Bảo Ngọc 7222386205 6.728 dot 3 thang 12 nam 2021
1923801010295 Trần Bảo Ngọc 7424310477 6.728 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010300 Đàng Nữ Huyền Trâm 5820635701 6.729 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010356 Nguyễn Lê Quốc Cường 7424418780 6.730 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010357 Nguyễn Ngọc Diểm 7424255098 6.731 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010387 Nguyễn Thành Đạt 7422677844 6.732 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010404 Lê Thị Thu Hà 7422970218 6.733 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010427 Võ Thị Trung Hậu 7424309665 6.734 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010428 Lê Thị Thu Hiền 7423405067 6.735 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010429 Trần Thị Thu Hiền 7424255732 6.736 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010438 Lê Huy Hoàng 7422266926 6.737 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010457 Lê Thị Huyền 6622758679 6.738 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010465 Hồ Xuân Hương 5420610276 6.739 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010497 Đào Thị Hoa Lành 6020476344 6.740 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010514 Trần Thị Mỹ Linh 7022200328 6.741 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010552 Bùi Khắc Nam 7021771076 6.742 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010554 Lê Nhật Nam 7424544576 6.743 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010566 Nguyễn Thị Thu Ngân 7424310310 6.744 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010570 Phạm Thanh Ngân 7422873691 6.745 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010583 Phạm Nguyễn Thúy Ngọc 7424419590 6.746 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010591 Trần Thị Thảo Nguyên 7022058274 6.747 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010636 Phạm Văn Phong 3421046200 6.748 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010642 Nguyễn Hoàng Phúc 7424310106 6.749 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010724 Phạm Thị Thanh Thủy 7422122215 6.750 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010730 Lê Ngọc Anh Thư 7424310464 6.751 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010741 Trương Hoài Thương 7424293147 6.752 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010743 Nguyễn Quỳnh Ti 7423846057 6.753 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010777 Nguyễn Thị Kim Trâm 8223338684 6.754 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010790 Lâm Thúy Trinh 8925562384 6.755 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010800 Hồ Ngọc Phương Trúc 7422369972 6.756 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010802 Nguyễn Thanh Trúc 7422647062 6.757 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010827 Lê Thị Phương Uyên 6021090895 6.758 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010851 Nguyễn Thị Thanh Xuân 7424310566 6.759 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010861 Nguyễn Hoàng Phúc 8721693843 6.760 dot 4 thang 12 nam 2021
1924401120009 Nguyễn Ái Nhân 7424672109 6.762 dot 4 thang 12 nam 2021
1924401120003 Nguyễn Tấn Luân 7424672005 6.763 dot 4 thang 12 nam 2021
1924401120053 Lâm Thanh Tấn 7424671210 6.763 dot 4 thang 12 nam 2021
1924401120068 Nguyễn Minh Huỳnh Như 7424228733 6.764 dot 4 thang 12 nam 2021
1924403010005 Đặng Thanh Trúc 7424672002 6.765 dot 4 thang 12 nam 2021
1924403010017 Vương Hồng Trí 7424310110 6.766 dot 4 thang 12 nam 2021
1924403010028 Trần Thúy Duyên 7423895644 6.767 dot 4 thang 12 nam 2021
1924403010040 Đặng Hiền Trúc Nhi 7021266858 6.768 dot 4 thang 12 nam 2021
1924403010048 Nguyễn Nhật Trường 6624120626 6.769 dot 4 thang 12 nam 2021
1924601010047 Lê Hữu Phước 7424210259 6.771 dot 4 thang 12 nam 2021
1924601010048 Trần Thị Ngọc Sen 7422292733 6.772 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030015 Lê Gia Bảo 7422141447 6.773 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030016 Nguyễn Văn Hoài 4520767249 6.774 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030022 Phạm Phương Tây 7424671306 6.775 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030024 Nguyễn Nhật Lộc 7422769037 6.776 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030033 Nguyễn Trung Hậu 7424255658 6.777 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030055 Ngô Kim Khánh 7423292479 6.778 dot 4 thang 12 nam 2021
1924601010037 Phạm Bá Bằng 7424418873 6.779 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030057 Nguyễn Cao Toàn 7424558377 6.779 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030059 Hoàng Hồng Vân 7424309748 6.780 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030085 Phạm Văn Thuận 7425007955 6.781 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030096 Nguyễn Thị Mỹ Cúc 6422962867 6.782 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030102 Đặng Hoàng Minh 7423897793 6.783 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030104 Nguyễn Tuấn Anh 7422722729 6.784 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030105 Huỳnh Trần Tính 7422400471 6.785 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030106 Huỳnh Đức Huy 7021094115 6.786 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030111 Đoàn Minh Khánh 7524357362 6.787 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030124 Nguyễn Hồng Hải 7424641919 6.788 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030142 Nguyễn Viết Thành 7021090629 6.791 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030146 Võ Huỳnh Tâm Tính 7422299771 6.792 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030147 Huỳnh Phúc Hậu 7424319290 6.793 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030151 Huỳnh Hữu Phước 7424257748 6.794 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030180 Nguyễn Hồ Thanh Hiếu 7423988201 6.795 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030189 Lý Tường Huy 7422326969 6.796 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030215 Nguyễn Đình Lợi 7423157905 6.797 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030224 Phạm Đức Nam 7422763117 6.798 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030227 Nguyễn Thanh Nhàn 7424634536 6.799 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030235 Hà Quốc Phong 7422407629 6.800 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030238 Phạm Đặng Phú 7222092326 6.801 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030275 Nguyễn Thanh Thùy 7424309771 6.802 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801030280 Nguyễn Trung Tín 7422721139 6.803 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040027 Đoàn Minh Phương 7424310126 6.805 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040030 Nguyễn Văn Dũng 7422618869 6.806 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040042 Trần Thị Thu Hà 7422358985 6.807 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040122 Trần Thị Mỹ Lan 7422668436 6.808 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040130 Trần Khánh Như 7422407978 6.809 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040144 Phạm Thị Bảo Trân 8923737465 6.810 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040150 Trần Hoàng Thuận 7424205114 6.811 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040151 Nguyễn Thanh Sang 7422290124 6.812 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040157 Nguyễn Công Hoàng Dũng 7424671244 6.813 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040158 Tất Bội Cẩm Linh 7424623639 6.814 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050003 Trần Đăng Khôi 7424319292 6.815 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050009 Dương Thiện Tâm 7424419613 6.816 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050011 Lê Tiến Cường 7422745170 6.817 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050019 Phạm Tuấn Kiệt 7424645786 6.818 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050035 Nguyễn Tấn Đạt 7424419617 6.819 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202100252 Nguyễn Phương Uyên 7422976394 6.819 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050039 Nguyễn Minh Phát 7424398869 6.820 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050041 Huỳnh Ngọc Sơn 8022506485 6.821 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050043 Nguyễn Thành Nhân 7422779819 6.822 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050052 Huỳnh Phi 7424671350 6.823 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050057 Trương Hưng Phước 7424641988 6.824 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050068 Nguyễn Thanh Xuân 7424255671 6.825 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050081 Nguyễn Hữu Trí Anh 7422724848 6.826 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050116 Lê Đức Anh 4016396619 6.827 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050122 Nguyễn Minh Duy 7424310385 6.828 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050128 Trần Quốc Đạt 7424544493 6.829 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050132 Nguyễn Minh Khang 7424679291 6.830 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050143 Lê Nhật Minh 7424671386 6.831 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050150 Chung Hồng Phúc 7424558408 6.832 dot 4 thang 12 nam 2021
1925102050154 Nguyễn Lê Bảo Quân 7022206929 6.833 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010009 Lê Trần Thanh Trúc 7423341208 6.834 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010016 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7422859784 6.835 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010019 Huỳnh Thị Bích Thảo 7424418804 6.836 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010031 Dương Văn Hiếu 7424310305 6.837 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010036 Dương Ngọc Diễm 7424595365 6.838 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010037 Nguyễn Thúy Nga 7422991125 6.839 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010040 Trương Thị Mỹ Hòa 7424309811 6.840 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010041 Nguyễn Thị Hồng 7424880218 6.841 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010046 Lê Thị Minh Thư 7422828689 6.842 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010048 Ngô Thị Bình Nhi 7424882375 6.843 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010059 Đặng Huỳnh Hoài My 7424309814 6.844 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010065 Nguyễn Hữu Phước 7423000494 6.845 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010067 Nguyễn Thị Hà 6720687800 6.846 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010076 Võ Hoàng Huy 7424663708 6.847 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010082 Mai Công Hậu 7422786860 6.848 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010087 Đinh Minh Phúc 7021440877 6.849 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010088 Phan Đình Quy 7422879312 6.850 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010089 Bùi Khánh My 7423524243 6.851 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010092 Đinh Văn Đức 7021749767 6.852 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010096 Thạch Minh Hoàng Khang 7422491251 6.853 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010101 Nguyễn Thị Khánh Linh 4217068274 6.854 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010112 Vi Thị Thuý Hồng 7422397769 6.855 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010137 Nguyễn Thị Hồng Vân 7423782844 6.856 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010140 Trịnh Cao Triệu Vỹ 7422820355 6.857 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010142 Lê Thị Mỹ Duyên 7424531263 6.858 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106010146 Nguyễn Duy Thanh 7422462108 6.859 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050005 Vũ Thị Ánh Hồng 7424319225 6.860 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050010 Nguyễn Minh Hậu 7424258669 6.861 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050018 Huỳnh Anh Nhã 7424531361 6.862 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050019 Phạm Thị Thanh Thảo 7526204157 6.863 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050028 Lê Đức Anh 7424398847 6.864 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050032 Nguyễn Thị Quỳnh 3821448310 6.865 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050039 Nguyễn Thị Hoàng Kim 7424061873 6.866 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050050 Nguyễn Hoàng Mỹ Dung 7424319043 6.867 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050051 Nguyễn Thị Kim Hằng 7021371760 6.868 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050053 Trần Quốc Trung 7422838232 6.869 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050060 Nguyễn Thị Thùy 6623235094 6.870 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050067 Hoàng Văn Duy 7021596304 6.871 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050071 Lưu Minh Tiến 2221654097 6.872 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050077 Dương Trọng Đạt 7936924831 6.873 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050078 Trần Quốc Đặng 7424531335 6.874 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050095 Trần Thị Dạ Quỳnh 7424536170 6.875 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050108 Trương Nhật Phương 7221972937 6.876 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050111 Trần Thị Thanh Trúc 5221832596 6.877 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050120 Lê Thị Kiều My 5221397618 6.878 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050122 Huỳnh Thị Ngọc Hân 7222214200 6.879 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050123 Lê Nguyễn Ngọc Vy 7422791103 6.880 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050124 Trần Thị Ngọc Anh 7422797255 6.881 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050131 Nguyễn Thị Thảo 3824378923 6.882 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140008 Nguyễn Hoàng Thái 7424319101 6.883 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140014 Đỗ Cao Học 7422137702 6.884 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140026 Trần Quang Huy 7423489852 6.885 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140031 Lê Huy Kiệt 7524985406 6.886 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140037 Đỗ Văn Phương 7422712249 6.887 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140056 Bùi Tiến Dũng 7021078643 6.888 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140070 Lê Quốc Cường 4017492866 6.889 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140075 Phạm Văn Đức 7424636482 6.890 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140124 Nguyễn Quý Quốc 7423043190 6.891 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010021 Võ Hoàng Quân 7422356635 6.892 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010022 Trần Văn Phương 7424557112 6.893 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010034 Võ Thanh Đức 7424310278 6.894 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010037 Phan Lê Trung Kiên 5420708939 6.895 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010053 Đỗ Văn Thiện 7423008946 6.896 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010058 Nguyễn Công Thành Đạt 7424310275 6.897 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010059 Nguyễn Sơn Long 7423821242 6.898 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010073 Nguyễn Đình Trung Kiên 4017233431 6.899 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010084 Nguyễn Trần Quốc Anh 7422165027 6.900 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202010113 Nguyễn Tấn Huỳnh 5420966770 6.901 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160007 Hồ Hoài Nam 7424310331 6.902 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160010 Lương Anh Kiệt 7422191324 6.903 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160011 Võ Thành Duy 7422233022 6.904 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160019 Đoàn Ngọc Lý Duy 7424010798 6.905 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160025 Phạm Trần Trung Anh 7422310983 6.906 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160034 Hoàng Trọng Dũng 7021393396 6.907 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160040 Lại Thành Đô 7021191236 6.908 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160042 Hồ Dương Minh Châu 7424319052 6.909 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160055 Huỳnh Hữu Luân 7424531266 6.910 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160063 Lê Mai Minh Trần 7424476664 6.911 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160065 Nguyễn Lê Tiến Trung 7934918757 6.912 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160070 Trần Ngọc Triệu 7424319276 6.913 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160074 Nguyễn Văn Trương 4019262068 6.914 dot 4 thang 12 nam 2021
1925202160079 Phạm Duy Nam 7934892096 6.915 dot 4 thang 12 nam 2021
1925490010010 Phạm Thị Lê Ly 7423288441 6.916 dot 4 thang 12 nam 2021
1925490010015 Lê Minh Tân 7934995397 6.917 dot 4 thang 12 nam 2021
1925490010040 Lê Minh Hòa 7424326522 6.918 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010002 Nguyễn Hồng Ngọc 7424310311 6.919 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010008 Lê Hữu Phước 7422254719 6.920 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010011 Nguyễn Hoàng Anh 7021256049 6.921 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202100262 Nguyễn Thị Thùy Dương 7424883787 6.921 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010016 Nguyễn Khánh 5120847778 6.922 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010019 Nguyễn Thị Như Quỳnh 7020973860 6.923 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010021 Đặng Quốc Huy 7221800491 6.924 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010031 Vũ Văn Thông 7424535814 6.925 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010032 Hà Huy Hoàng 7423099188 6.926 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010033 Lê Thị Ngọc Thảo 6020991698 6.927 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010038 Nguyễn Thành An 7423280301 6.928 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010046 Lưu Nguyễn An Giang 7423324053 6.929 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010057 Lê Thị Khánh Linh 3823052096 6.930 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010059 Đắc Thanh Lộc 6021485381 6.931 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010060 Nguyễn Hữu Luận 7422201969 6.932 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010063 Phạm Quang Nghĩa 7424671994 6.933 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010066 Nguyễn Trọng Nhân 7422245356 6.934 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010069 Trần Thị Thanh Tâm 7935080183 6.935 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010078 Bùi Long Nguyễn Toàn 7422427150 6.936 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801010085 Huỳnh Ngọc Yến 7424531365 6.937 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801050029 Nguyễn Thanh Sang 7424544527 6.938 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801050032 Nguyễn Thành Đạt 7424557589 6.939 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801050033 Trần Thị Ngọc Huệ 7021923635 6.940 dot 4 thang 12 nam 2021
1925801050034 Nguyễn Trần Sơn Phương 7422750484 6.941 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010004 Nguyễn Trương Trọng Ngôn 7929571303 6.942 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010031 Nguyễn Chí Trọng 7423503064 6.943 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010035 Lưu Trường Duy 7424856399 6.944 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010040 Y Da Huy 5820456746 6.945 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010045 Nguyễn Minh Trí 7422660912 6.946 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010057 Nguyễn Văn Quốc 5221256591 6.947 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010069 Võ Tuấn Kiệt 7935161468 6.948 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010072 Đỗ Đức Cường 7422948628 6.949 dot 4 thang 12 nam 2021
1925802010073 Đặng Văn Minh Tiến 7424476551 6.950 dot 4 thang 12 nam 2021
1927601010017 Lê Thủy Ngân 7424546337 6.951 dot 4 thang 12 nam 2021
1927601010022 Cao Thanh Nhã 7424310395 6.952 dot 4 thang 12 nam 2021
1927601010040 Lê Trường Giang 7422867085 6.953 dot 4 thang 12 nam 2021
1927601010041 Nguyễn Minh Hải 7423956988 6.954 dot 4 thang 12 nam 2021
1927601010047 Trần Xuân Hoa 7526341072 6.955 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010018 Châu Gia Bảo 7937704253 6.956 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010023 Nguyễn Thành Phúc 7424227764 6.957 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010054 Phạm Đình Chương 7424563267 6.958 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010067 Dương Vệ Quốc 7422705912 6.959 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010069 Dương Thị Tuyết Vân 7424319153 6.960 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010086 Ngô Anh Tuấn 7424641946 6.961 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010095 Mai Gia Huy 7424255221 6.962 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501010117 Lê Văn Hùng 7424671426 6.963 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501030023 Nguyễn Thị Minh Thư 7936919643 6.964 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501030057 Mạc Thị Mỹ Dung 7021084407 6.965 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501030077 Nguyễn Tiến Sang 7423634873 6.966 dot 4 thang 12 nam 2021
1928501030098 Tạ Mạnh Thủy Tiên 7422140258 6.967 dot 4 thang 12 nam 2021
2021401010005 Lê Thanh Trúc 7424567209 6.968 dot 4 thang 12 nam 2021
2021401010011 Nguyễn Văn Huy Phát 7423540856 6.969 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402010019 Huỳnh Thị Lợi 7423373253 6.970 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402010043 Đào Thị Xuân 6020987021 6.971 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020017 Trần Thanh Hiền 7424686493 6.972 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020022 Phạm Thị Thùy Linh 7424256675 6.973 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020025 Lê Đặng Huỳnh Trang 7934890144 6.974 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020028 Đinh Thị Yến 7422945792 6.975 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020038 Lê Nguyễn Cẩm Tú 7422241335 6.976 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020041 Hà Thị Thanh Trúc 7934871567 6.977 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020046 Nguyễn Ngọc Trâm Như 7424166361 6.978 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020058 Nguyễn Thị Cẩm Vân 7934961420 6.979 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020075 Nguyễn Hà Hồng Thắm 7424564174 6.980 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020086 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 7423123455 6.981 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020106 Trần Hoàng Yến Phương 7935028044 6.982 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020110 Lê Nguyễn Hạnh Nguyên 7935251134 6.983 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020143 Trần Thị Thúy Hằng 6020995195 6.984 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020146 Tô Tuyết Như 7934998857 6.985 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020151 Trần Thị Thảo Ngân 7422940314 6.986 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020196 Văn Minh Thắng 8023389568 6.987 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020245 Nguyễn Phương Anh 8723685583 6.988 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020250 Phan Thị Tú Anh 7934981934 6.989 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020270 Nguyễn Xuân Diễm 7424686489 6.990 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020271 Trần Ngọc Diễm 7424546288 6.991 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020281 Nguyễn Mai Khánh Duy 7935082143 6.992 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020289 Vương Thị Kỳ Duyên 7424565445 6.993 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020308 Huỳnh Ngọc Hạnh 7423034733 6.994 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020310 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 7423127666 6.995 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020312 Cao Thị Xuân Hằng 7424251013 6.996 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020315 Đào Thị Hằng 3321342595 6.997 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020324 Huỳnh Gia Hân 7423940710 6.998 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020339 Hoàng Thị Ngọc Hiếu 7937705748 6.999 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020344 Trần Thị Kim Hòa 7424475800 7.000 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020349 Huỳnh Thị Thu Huyền 7422718446 7.001 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020359 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh 7423679817 7.002 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020363 Mai Thị Thu Hương 7424251028 7.003 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020370 Lê Thị Hoàng Kim 6021303622 7.004 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020376 Nguyễn Thị Nhật Lệ 4017107608 7.005 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020382 Lý Nhựt Linh 7424600097 7.006 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020383 Mai Thị Huệ Linh 7424686657 7.007 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020384 Nguyễn Khánh Linh 7937633280 7.008 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020386 Nguyễn Thị Thảo Linh 7423985212 7.009 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020389 Phạm Thị Mai Linh 7423158137 7.010 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020393 Trịnh Thùy Linh 7722296315 7.011 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020398 Lê Đoàn Khánh Ly 3823147560 7.012 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020414 Lê Quang Minh 7424567292 7.013 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020426 Bùi Thu Nga 7422334476 7.014 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020440 Phạm Thúy Ngân 7935406998 7.015 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020471 Đỗ Phạm Tuyết Nhi 7022291541 7.016 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020474 Nguyễn Hạnh Yến Nhi 7422533574 7.017 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020477 Tạ Thị Yến Nhi 7422714074 7.018 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020479 Trần Mai Yến Nhi 7424544095 7.019 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020487 Nguyễn Lê Ngọc Như 7935280433 7.020 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020490 Phan Thị Quỳnh Như 7424606319 7.021 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020500 Trần Thị Kiều Oanh 7424221167 7.022 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020506 Hoàng Thị Thanh Phương 7933587149 7.023 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020522 Trương Ngọc Sáng 7424104784 7.024 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020553 Đinh Thị Thơ 4216010395 7.025 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020557 Nguyễn Thị Cẩm Thu 7424686691 7.026 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020578 Nguyễn Ngọc Minh Thư 7423228576 7.027 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020598 Nguyễn Phan Thùy Trang 7423195945 7.028 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020602 Phạm Thị Thùy Trang 7424686673 7.029 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020610 Nguyễn Thị Kiều Trâm 7422685786 7.030 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020615 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 7424599993 7.031 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020640 Liêu Như Tú 7424677758 7.032 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020641 Nguyễn Thị Tú Tú 7523795920 7.033 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020654 Phan Thị Tuyết 6720870017 7.034 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020676 Nguyễn Thế Vy 7422710415 7.035 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020680 Trần Ngọc Bảo Vy 6021547208 7.036 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020694 Phan Thị Ngọc Huyền 7422804198 7.037 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020695 Nguyễn Duy Trường 7935414624 7.038 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020696 Nguyễn Thị Ngân Loan 7424605621 7.039 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020706 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7937582618 7.040 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020709 Tạ Đặng Thùy Linh 7934845331 7.041 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020719 Phạm Hồng Lài 7935211938 7.042 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020720 Nguyễn Thị Kim Ngân 7934883066 7.043 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020727 Lữ Thị Thùy Dung 7422786948 7.044 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020728 Trương Thị Ngọc Thùy 7424705786 7.045 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020731 Nguyễn Ngọc Ngân 7424600123 7.046 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020738 Nguyễn Thị Yến Như 7424168014 7.047 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020740 Bùi Thị Phương Trúc 7423192007 7.048 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020742 Trần Thị Thu Xuân 7424641857 7.049 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170004 Nguyễn Lưu Thiên Phúc 7523980257 7.050 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170009 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 7423924878 7.051 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170033 Nguyễn Phượng Hồng Diễm Anh 7022208388 7.052 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170037 Nguyễn Thanh Hà 7424600138 7.053 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170044 Nguyễn Thị Kiều My 7424026789 7.054 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170049 Lê Thị Thanh Nguyệt 7424474463 7.055 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170059 Trần Hàn Quốc 7222404420 7.056 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170069 Phạm Thảo Ngọc Thuận 7424896484 7.057 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170081 Đỗ Lê Uyên 7222339314 7.058 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402170086 Vũ Thị Thân Thương 6721245458 7.059 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402180006 Nguyễn Mai Hoa 6720717953 7.060 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402180018 Trần Ngọc Vũ 8924997743 7.061 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030011 Trịnh Văn Trung 7422948589 7.062 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030013 Nguyễn Thị Vân 5221741656 7.063 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030019 Đỗ Thị Bảo Nghi 7423928129 7.064 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030028 Dương Trọng Nhân 7424893388 7.065 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030030 Trần Trung Chánh 7937704392 7.066 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030037 Lý Hưng Thịnh 7424564047 7.067 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030041 Nguyễn Hoàng Anh Quốc 6020815334 7.068 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030042 Nguyễn Quốc Huy 7422707862 7.069 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030043 Nguyễn Đỗ Minh Thư 5621521376 7.070 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030044 Phạm Minh Trí 3821660302 7.071 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030047 Phạm Hoàng Nhi 7422294951 7.072 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030050 Huỳnh Trung Thuận 7424395191 7.073 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030061 Bạch Thái Hòa 7424080366 7.074 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030065 Nguyễn Kim Ngân 7422317393 7.075 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030067 Lê Đình An 3823820166 7.076 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030070 Trương Thị Quỳnh Như 7424548180 7.077 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030071 Nguyễn Tuấn Hưng 0128913435 7.078 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030078 Trần Minh Ngọc 7424843747 7.079 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030085 Lê Thị Diễm Ngọc 7424564136 7.080 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030088 Phạm Tiến Đạt 7422851143 7.081 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030089 Hồ Hữu Anh Trường 7424565388 7.082 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030093 Nguyễn Xuân Toàn 7422650031 7.083 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030111 Nguyễn Trung Kiên 7021286896 7.084 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030114 Lê Tuyết Phụng 7424677691 7.085 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030120 Trần Thị Thảo Nguyên 7935092224 7.086 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030132 Nguyễn Hữu Triều 7424661709 7.087 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030136 Lê Huỳnh Như 7424705890 7.088 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030143 Trần Thị Anh 7022222688 7.089 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030148 Nguyễn Hồng Thái 7936903690 7.090 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030156 Trần Quốc Nguyên 7424677744 7.091 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030176 Võ Đặng Đại Mỹ 7424850852 7.092 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030198 Nguyễn Thế Sơn 4520244487 7.093 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030199 Lê Hồng Nhung 7021111857 7.094 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030208 Nguyễn Trúc Linh 7424249003 7.095 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030215 Võ Thị Thanh Vân 7424600130 7.096 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030221 Phạm Nguyễn Minh Thư 7935208292 7.097 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030222 Trần Nguyên Khải Huyền 7424137691 7.098 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030223 Châu Hùng Cường 7424186982 7.099 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030228 Trần Thế Lực 7022150831 7.100 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030235 Nguyễn Hữu Tấn 7424487435 7.101 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030238 Đoàn Thị Thuỳ Dương 6622879057 7.102 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030266 Trần Minh Đức 7424395229 7.103 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030276 Nguyễn Thị Hồng Hoa 7424475264 7.104 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030344 Lưu Thị Ngọc Tiên 7424564079 7.105 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030367 Nguyễn Thanh Vy 7424564215 7.106 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030373 Đoàn Thị Ngọc Trang 7021574298 7.107 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104050010 Đoàn Nhật Anh 7424671400 7.108 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104050016 Lê Lê Vi 4217119614 7.109 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104050029 Nguyễn Ngọc Tuyền 7422717850 7.110 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104070003 Trần Nhật Huy 8222725843 7.111 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104070004 Tống Cao Minh 7422341612 7.112 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104070005 Nguyễn Thành Phát 7424669672 7.113 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010003 Lê Linh 7424600045 7.114 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010009 Hồ Hồng Ngân 7424600196 7.115 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010012 Nguyễn Kim Phúc 7423003475 7.116 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010025 Nguyễn Thanh Nhã 7422222209 7.117 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010066 Hồ Thị Cẩm Nhung 6624211958 7.118 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010072 Nguyễn Thị Thái Hòa 7424600117 7.119 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010080 Trần Trúc Vy 7424705996 7.120 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010099 Nguyễn Hồng Phi 7022124328 7.121 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010117 Nguyễn Trà Diểm Thy 7424050335 7.122 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010135 Lê Thị Thùy Linh 7424255673 7.123 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010136 Mai Thị Vũ Linh 7424544263 7.124 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010145 Võ Thị Bích Ngân 6421572433 7.125 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010146 Nguyễn Văn Hữu Phúc 7424398534 7.126 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010168 Nguyễn Thị Yến Linh 4520795516 7.127 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010179 Trần Thanh Thảo 7424600172 7.128 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010187 Nguyễn Hoài Bảo 7424677685 7.129 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010191 Lê Phương Nhi 7424600169 7.130 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010195 Nguyễn Hoàng Phúc 7422332564 7.131 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010207 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 7422908338 7.132 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010213 Lương Trần Đăng Khoa 7422663906 7.133 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010222 Võ Ngọc Hằng 7524510209 7.134 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010228 Nguyễn Thị Châu Loan 7422917706 7.135 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010249 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 7021721888 7.136 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010250 Lê Hồng Ngọc 7424563983 7.137 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010263 Phan Thị Mỹ Lai 6624005317 7.138 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010272 Nguyễn Cẩm Tiên 7424256843 7.139 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010280 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 9121992630 7.140 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010285 Phan Thị Kim Ngọc 7022199874 7.141 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010288 Phạm Thị Ngọc Trâm 7524666825 7.142 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010298 Võ Thị Thùy Dương 7424315458 7.143 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010303 Nguyễn Tấn Vàng 8924710991 7.144 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010318 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 6720678200 7.145 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010322 Nguyễn Ái Như 7422327573 7.146 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010327 Nguyễn Thị Hiếu Nhân 7424544121 7.147 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010329 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 7937164089 7.148 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010336 Huỳnh Minh Thư 8422408684 7.149 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010349 Nguyễn Thị Phương 6622825192 7.150 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010372 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 7929272188 7.151 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010374 Lê Hồng Ngọc 7424605728 7.152 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010389 Mai Thị Kim Anh 7424224016 7.153 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010390 Ngô Thị Anh Thư 7523779799 7.154 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010391 Trần Thị Thanh Thùy 7021860257 7.155 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010404 Đặng Thúy Quỳnh 7424641868 7.156 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010418 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 7424677759 7.157 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010428 Nguyễn Đức Lộc 7422803992 7.158 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010432 Lưu Thị Thắng 6720983049 7.159 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010435 Nguyễn Thị Kim Thoa 7424640614 7.160 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010439 Trần Đang Trường 9622151971 7.161 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010469 Nguyễn Hồng Trang 7424564083 7.162 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010474 Mạc Thị Lan Hương 7721497207 7.163 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010485 Dương Thị Hồng Phúc 7424531396 7.164 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010499 Võ Trịnh Quỳnh An 7422386177 7.165 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010508 Trần Thị Ánh 7424563998 7.166 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010510 Bùi Nguyễn Tuyết Dương 7424600090 7.167 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010522 Nguyễn Thị Hồng Ngân 9621411264 7.168 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010527 Thái Vương Bảo Trân 7424544359 7.169 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010535 Nguyễn Trung Thật 7422649103 7.170 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010538 Nguyễn Trung Thành 7424425747 7.171 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010543 Nguyễn Bảo Hân 7424563934 7.172 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010549 Trương Thị Quỳnh Như 7424681079 7.173 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010558 Đặng Kim Giang 7422460264 7.174 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010564 Trần Nữ Khánh Hồng 7022180794 7.175 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010567 Trần Nguyễn Tố Uyên 7423473759 7.176 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010576 Trần Hoài Linh 7422450557 7.177 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010578 Vương Tín Huy 7424677718 7.178 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010581 Ngô Minh Thùy Vy 7526613477 7.179 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010592 Hồ Thị Trà My 7423405747 7.180 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010605 Võ Thị Yến Nhung 6422412572 7.181 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010607 Phạm Thị Hạnh 7021212435 7.182 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010609 Vương Ngọc Tuyết 7935365474 7.183 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010630 Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên 7526592439 7.184 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010647 Huỳnh Thị Hương Bình 5820379629 7.185 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010649 Lê Thanh Thùy 7422486610 7.186 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010653 Nguyễn Ngọc Diễm 7424425798 7.187 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010659 Nguyễn Khắc Anh Vũ 7021291268 7.188 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010687 Lê Thị Phương Linh 6622999475 7.189 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010697 Phạm Thị Ngọc Nhi 7526970691 7.190 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010702 Ngô Gia Huy 7022201097 7.191 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010731 Ngô Thành Phát 9622207862 7.192 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010737 Lương Thế Hiển 7424544257 7.193 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010760 Lê Thị Mỹ Linh 7021499842 7.194 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010798 Phạm Tường Vi 9622619320 7.195 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010807 Bùi Thị Quỳnh Như 7424705844 7.196 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010814 Đinh Thị Hồng Nhung 5221321912 7.197 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010817 Võ Chí Cường 7424600137 7.198 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010860 Nguyễn Triệu Quỳnh Như 7424482203 7.199 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010875 Nguyễn Quốc Thịnh 8223901660 7.200 dot 4 thang 12 nam 2021
1923402010125 Kim Thị Mỹ Kim 7424671320 7.201 dot 2 thang 2 nam 2022
1923402010125 Kim Thị Mỹ Kim 7424671320 7.201 dot 3 thang 2 nam 2022
2022202010897 Hồ Thị Như Quỳnh 4017723679 7.201 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010898 Võ Thị Diệu Linh 7021048428 7.202 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010908 Nguyễn Trường Kỳ 6622916512 7.203 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010970 Nguyễn Nhật Hào 7424679289 7.205 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010987 Chu Ngọc Phương Anh 7424605765 7.206 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010992 Lê Hoàng Trâm Anh 8022328436 7.207 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011016 Trần Nguyễn Như Bình 7021737281 7.208 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011021 Lê Thị Chi 7424705833 7.209 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011049 Nguyễn Hồng Đào 5820341888 7.210 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011053 Nguyễn Tấn Đạt 7424686496 7.211 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011082 Võ Thị Ngọc Hiếu 7936495103 7.212 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011094 Nguyễn Lương Phi Hùng 7424249385 7.213 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011114 Lê Minh Kha 7424565504 7.214 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011128 Võ Thị Lành 6622824492 7.215 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011137 Lưu Gia Linh 7424563912 7.216 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011144 Nguyễn Yến Linh 7422275383 7.217 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011151 Thị Loan 7021991149 7.218 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011161 Trần Thị Diễm Mi 7424544349 7.219 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011165 Nguyễn Ngọc Thảo My 7423277438 7.220 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011176 Lê Thị Tuyết Ngân 7424544094 7.221 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011182 Nguyễn Thị Ngân 4217077249 7.222 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011185 Trần Diệp Bảo Ngân 7524999411 7.223 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011186 Trần Nguyễn Bảo Ngân 7423783367 7.224 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011205 Ngô Thị Nguyệt 7422691277 7.225 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011218 Nguyễn Thị Yến Nhi 7422738045 7.226 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011229 Võ Trương Minh Nhựt 7423554680 7.227 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011247 Nguyễn Phước 7424677711 7.228 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011250 Phạm Minh Phương 7423866952 7.229 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011262 Nguyễn Thảo Quỳnh 7424259024 7.230 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011265 Hồ Hải Sâm 7934903287 7.231 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011267 Trịnh Văn Sơn 3824397780 7.232 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011273 Nguyễn Trần Minh Tâm 7423117421 7.233 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011284 Dương Thị Thu Thảo 7424564049 7.234 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011299 Tô Gia Thịnh 8621469370 7.235 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011346 Phạm Lê Tuyết Trân 7021773766 7.236 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011348 Trịnh Cao Trí 7929432393 7.237 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011349 Phạm Thị Đông Triều 7423845328 7.238 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011350 Nguyễn Lê Quốc Triệu 7424640547 7.239 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011387 Trần Thị Vy 7424677654 7.240 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011412 Bùi Thị Thủy Tiên 6624006852 7.241 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011413 Đặng Huyền Thoại 7222009789 7.242 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011416 Phạm Hồ Thiên Hương 7424544314 7.243 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040022 Huỳnh Thị Huỳnh Như 7021197100 7.244 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040043 Hồ Diễm My 8421357644 7.245 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040047 Trần Ngọc Linh 7424677646 7.246 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040050 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7022201212 7.247 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040062 Lê Thị Phương Thảo 6621967624 7.248 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040079 Nguyễn Thị Hải 4216333362 7.250 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040086 Nguyễn Ngọc Hân 8022158041 7.251 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040106 Vũ Thị Thúy Ngân 6421706068 7.252 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040116 Thái Trung Tín 7424599995 7.253 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040138 Hà Thị Trúc Quyên 7022362278 7.254 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040141 Võ Đức Thành Đạt 7422998881 7.255 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040146 Phạm Văn Tuấn 6623303775 7.256 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040155 Phan Thị Ngọc Thùy 7424600060 7.257 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040159 Võ Kim Thoa 7934967783 7.258 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040161 Võ Thị Mỹ Sương 7424255248 7.259 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040166 Trần Thị Hương Giang 7524537529 7.260 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040168 Bùi Ngọc Vy 7021691026 7.261 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040177 Trần Thị Mỹ Trâm 7424705850 7.262 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040178 Nguyễn Thị Thùy Trang 7021464951 7.263 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040187 Nguyễn Thị Hồng Đào 7525266075 7.264 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040204 Diệp Thùy Duyên 7424661695 7.265 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040206 Nguyễn Thị Thảo Duyên 7222401906 7.266 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040223 Phạm Mai Yến Nhi 7423789356 7.267 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040225 Trương Thị Cẩm Tú 7423015979 7.268 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040237 Bùi Ngọc Trâm 7424600071 7.269 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040240 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7021721886 7.270 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040246 Lê Thanh Huyền 2620709509 7.271 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040248 Trần Thị Minh Ánh 7422909980 7.272 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040257 Nguyễn Hồng Phượng 7422972115 7.273 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040267 Vòng Sín Kín 7021502677 7.274 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040270 Lâm Nhã Linh 7526817195 7.275 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040272 Ngô Thị Ngọc Chi 7424558354 7.276 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040282 Nguyễn Thị Thùy Dung 7424541618 7.277 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040294 Lê Thị Thu Hiền 7422683947 7.278 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040306 Phạm Thành Trọng 7424477160 7.279 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040310 Lê Ngọc Trâm 7424565477 7.280 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040325 Nguyễn Thị Ngọc Hà 7422740866 7.281 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040334 Nguyễn Phong Vũ 7424565355 7.282 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040349 Lê Thị Thanh Huyền 4016292762 7.283 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040361 Đậu Thị Ái 4216559025 7.285 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040362 Thái Thanh Tuyền 7424548188 7.286 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040381 Đặng Thị Mỹ Hạnh 6622854038 7.287 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040400 Võ Ngọc Bảo Châu 7935167250 7.288 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040428 Vũ Thị Cẩm Tú 3822582135 7.289 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040463 Lê Thu Thùy 7424877326 7.290 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040476 Lê Thị Thanh Thủy 5220943419 7.291 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040486 Lê Thị Nhàn 7424677645 7.292 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040499 Trần Quỳnh Chi 7424600133 7.293 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040503 Trần Thị Bích Long 5220846948 7.294 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040516 Trương Thị Minh Thư 7021588448 7.295 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040545 Nguyễn Thị Yến Trang 5420870879 7.296 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040549 Lê Hoàng Thùy Linh 7424705779 7.297 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040552 Phạm Thị Thanh Bình 7424608338 7.298 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040556 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 6624199505 7.299 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040592 Nguyễn Thị Lai 8924174923 7.300 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040605 Lê Thị Thảo 6623190645 7.301 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040613 Ngô Thị Thuỳ Trang 3822130028 7.302 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040614 Nguyễn Thị Thủy Tiên 7021481608 7.303 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040628 Lại Thị Minh Anh 7424563904 7.304 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040643 Huỳnh Quốc Bảo 7424565501 7.305 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040645 Lê Phi Bảo 7423054680 7.306 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040650 Trần Công Bình 7424563902 7.307 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040683 Hồ Thị Mỹ Duyên 4217023902 7.308 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040688 Trần Thị Mỹ Duyên 5220547395 7.309 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040711 Phan Hồng Hạnh 7021302784 7.310 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040715 Bùi Thị Hằng 7424605670 7.311 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040743 Bùi Thị Thu Hoài 5220562547 7.312 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040775 Đặng Thị Diễm Kiều 7422965503 7.313 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040789 Nguyễn Thị Liên 6623018074 7.314 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040790 Rahlan Liên 6422408435 7.315 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040839 Nguyễn Văn Minh 7422691136 7.316 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040877 Đỗ Bảo Ngọc 7424641869 7.317 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040879 Hoàng Thị Ngọc 6422135255 7.318 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040896 Trịnh Thị Thanh Nhàn 7526592423 7.319 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040915 Nguyễn Tuyết Nhi 7424677682 7.320 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040924 Hoàng Thị Nhung 6623419896 7.321 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040958 Nguyễn Võ Minh Phương 7424605655 7.322 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040982 Võ Thị Diễm Quỳnh 4217076899 7.323 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040983 Vũ Thị Quỳnh 2421982459 7.324 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040986 Đào Minh Sáng 7021499863 7.325 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040987 Trần Thị Sáng 4017254239 7.326 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041015 Cao Thị Thu Thảo 7021191401 7.327 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041020 Lò Thị Phương Thảo 7022199220 7.328 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041036 Nguyễn Võ Hoàng Thi 6623797058 7.329 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041044 Nguyễn Thị Kim Thoại 7222538364 7.330 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041102 Lăng Thị Thùy Trang 6822520430 7.331 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041115 Trịnh Thị Trang 7424482212 7.332 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041118 Hoàng Thị Trăm 6720674333 7.333 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041140 Nguyễn Cẩm Tú 7424605632 7.334 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202041199 Nguyễn Quốc Thái 7424554140 7.335 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290300004 Nguyễn Hoàng Anh 7422343741 7.336 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290300029 Nguyễn Hoàng Anh Thư 7424564111 7.337 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290300061 Võ Thị Hoa 6721079706 7.338 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290300077 Lý Gia Linh 7935053933 7.339 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290400005 Lý Ngân Trang 7422155891 7.340 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290400045 Phan Quang Tiến 7422117222 7.341 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290400069 Phạm Kiều Anh Thư 5820492530 7.342 dot 4 thang 12 nam 2021
2022290400071 Trần Văn Chi 5221022202 7.343 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050002 Phạm Ngọc Phương Ngân 7424952664 7.344 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050011 Nguyễn Hoàng Cẩm Quỳnh 7422469582 7.345 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050068 Nguyễn Thị Huỳnh Như 7424685705 7.346 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050085 Trương Võ Thùy Trang 7424565479 7.347 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050088 Nguyễn Tứ Kỳ 7424705799 7.348 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050117 Nguyễn Thị Lắm 7424600119 7.349 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050139 Nguyễn Đức Khánh 7424546299 7.350 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050167 Nguyễn Thị Bích Huyền 7935206053 7.351 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050182 Tồ Ngọc Sơn 6624211352 7.352 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050203 Lợi Tuyết Nhi 7424565454 7.353 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050212 Phạm Kim Ngọc Hân 7424080391 7.354 dot 4 thang 12 nam 2021
2023801010271 Nguyễn Thị Huế 7423781700 7.354 dot 4 thang 2 nam 2022
2023102050217 Phan Mộng Ngọc Trâm 7934867351 7.355 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050220 Lý Minh Hậu 7523516604 7.356 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050221 Lý Phạm Minh Phong 7523363712 7.357 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050225 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 7939235766 7.358 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050253 Từ Thị Bé Phúc 7939198929 7.359 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050262 Nguyễn Thị Thu Thảo 7424541628 7.360 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050271 Cao Thị Bích Vy 7422954991 7.361 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050272 Lê Trúc Giang 7424251734 7.362 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050276 Trương Tú Trinh 7424546382 7.363 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050287 Bùi Nguyễn Hồng Trúc 7935242156 7.364 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050333 Trần Thị Mỹ Duyên 7422962021 7.365 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050431 Trương Thị Yến Nhi 7221775601 7.366 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050447 Nguyễn Hồng Quyên 7424705986 7.367 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050522 Nguyễn Ngọc Ân 7424251530 7.368 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050528 Trần Minh Khang 7424705820 7.369 dot 4 thang 12 nam 2021
2023102050530 Bạch Công Toàn 7422810262 7.370 dot 4 thang 12 nam 2021
2023104010041 Nguyễn Thị Hồng Thảo 6623283676 7.371 dot 4 thang 12 nam 2021
2023104010115 Trần Thị Kim Trâm 6623475870 7.372 dot 4 thang 12 nam 2021
2023104010119 Nguyễn Lê Thảo Trâm 7021050732 7.373 dot 4 thang 12 nam 2021
2023104010132 Nguyễn Ngọc Kim Thanh 7423262483 7.374 dot 4 thang 12 nam 2021
2023104010152 Nguyễn Khánh Duy 7424548172 7.375 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010010 Nguyễn Hữu Toàn 7424256976 7.376 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010011 Đào Minh Quân 7422463372 7.377 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010012 Phan Ngọc Thảo 7422122877 7.378 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010019 Nguyễn Chí Thanh 7422442527 7.379 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010020 Lý Phụng Tiên 7424319211 7.380 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010022 Lâm Tường Vy 7424600131 7.381 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010030 Nguyễn Ngọc Hồng Hạnh 7422323606 7.382 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010043 Nguyễn Thị Xuân Ý 7422353661 7.383 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010045 Trần Thị Thanh Lam 5420575253 7.384 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010056 Nguyễn Ái Nhi 7424599992 7.385 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010067 Huỳnh Tấn Cường 7424398950 7.386 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010071 Phạm Thị Thanh Hà 7523721485 7.387 dot 4 thang 12 nam 2021
2023106010094 Đỗ Uyên Duyên 7424413828 7.388 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010005 Nguyễn Anh Thy 7424600173 7.389 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010008 Hồ Như Thảo 7422301816 7.390 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010010 Nguyễn Phương Huỳnh Giao 7424600161 7.391 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010034 Ngô Thị Thùy Ngân 7021452052 7.392 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010035 Đặng Thành Danh 7424541979 7.393 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010045 Phan Thị Ánh Linh 7424640575 7.394 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010046 Nguyễn Anh Trà My 7422120917 7.395 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010060 Nguyễn Thị Bích Thuận 7422700056 7.396 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010079 Đỗ Hoàng Quân 7424681109 7.397 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010084 Khưu Yến Linh 7935244714 7.398 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010140 Nguyễn Hoài Ngọc 5420748179 7.399 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010143 Huỳnh Thị Anh Thư 5420758207 7.400 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010148 Đỗ Hoàng Như 7423780808 7.401 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010154 Nguyễn Ngọc Tú Tân 7424310465 7.402 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010157 Nguyễn Hùng Vương 7424535734 7.403 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010168 Nguyễn Thị Ý Duyên 6622908050 7.404 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010173 Hướng Đông Nam 7937599776 7.405 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010180 Hồ Quốc Huy 8924484228 7.406 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010181 Đỗ Thị Thanh Trinh 6721093411 7.407 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010192 Nguyễn Hữu Thọ 7424641947 7.408 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010195 Nguyễn Mai Nhi 7422299266 7.409 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010204 Nguyễn Thị Lan Anh 7424641980 7.410 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010208 Nguyễn Thành Danh 7021738103 7.411 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010216 Nguyễn Thị Duyên 7021593106 7.412 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010227 Nguyễn Ngọc Trâm 7424039815 7.413 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010237 Nguyễn Thị Ngọc Dung 7424677656 7.414 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010253 Phan Bé Thảo 9622631841 7.415 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010254 Trịnh Thị Trúc Hà 7424546653 7.416 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010259 Phạm Thị Quỳnh Như 7424293244 7.417 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010263 Đặng Thùy Trang 4018062727 7.418 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010273 Nguyễn Ngọc Anh 7022201122 7.419 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010281 Võ Nguyên Vũ 7424482895 7.420 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010303 Nguyễn Quang Duy 5220909902 7.421 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010313 Thượng Thanh Thủy 7424640634 7.422 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010321 Đặng Thanh Xuân 7424544338 7.423 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010323 Võ Thị Thanh Ngân 7424563942 7.424 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010347 Nguyễn Phước Hậu 7422624597 7.425 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010359 Long Thúy Lệ Giang 6822568627 7.426 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010361 Ngô Văn Hiệp 5420604000 7.427 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010362 Bùi Thị Vân 3621657437 7.428 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010371 Phạm Hoàng Anh Phát 7934961252 7.429 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010374 Đặng Thị Minh Thư 7222223153 7.430 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010379 Nguyễn Phan Bích Trâm 7424600127 7.431 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010386 Lê Thị Huyền Trang 7422700123 7.432 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010388 Lưu Thị Tường Vi 7424557069 7.433 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010402 Lê Thị Phương Thảo 7424641624 7.434 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010407 Trần Thị Bích Loan 5421068093 7.435 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010411 Nguyễn Thị Tính 5420618888 7.436 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010418 Nguyễn Thị Như Ý 9622861293 7.437 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010422 Trần Hoàng Phúc 7424705893 7.438 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010433 Văn Thị Tuyết 5420868279 7.439 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010435 Phạm Thị Ngọc Mai 7021424456 7.440 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010437 Nguyễn Thị Kim Ngân 7424641751 7.441 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010444 Huỳnh Thị Thu Hoài 5420568998 7.442 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010455 Nguyễn Hà Tường Vi 7022199894 7.443 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010456 Dương Ngọc Ngân 7424641638 7.444 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010461 Nguyễn Minh Bảo 7424641762 7.445 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010467 Lê Thị Thùy Dương 8923897289 7.446 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010482 Lương Thanh Xuân 7424251108 7.447 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010486 Trần Gia Linh 7021700825 7.448 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010493 Võ Minh Trung 7423742948 7.449 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010502 Nguyễn Thị Yến Nhi 7424705782 7.450 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010506 Nguyễn Linh Nhi 7424600126 7.451 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010507 Phan Thị Lan Phương 7424600166 7.452 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010520 Lê Thị Kim Linh 6423189725 7.453 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010524 Nguyễn Chí Thanh 7422924302 7.454 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010539 Nguyễn Thị Bích Như 7424705955 7.455 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010554 Nguyễn Thị Thúy 7424482525 7.456 dot 4 thang 12 nam 2021
1524403010119 Trương Quang Duy 7422181867 7.457 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010557 Nguyễn Thị Hoàng Lan 4025471287 7.457 dot 4 thang 12 nam 2021
1722202010259 Lạc Thị Tuyền Phúc 7424344214 7.457 dot 4 thang 2 nam 2022
1622202010245 Bùi Thị Trang 3420978182 7.458 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010571 Lê Ngọc Trâm 6623626540 7.458 dot 4 thang 12 nam 2021
1725802080107 Võ Đình Khanh 7424359325 7.458 dot 4 thang 2 nam 2022
1724801030172 Nguyễn Tuấn Vũ 7422295547 7.459 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010585 Lê Đỗ Hồng Linh 7422298113 7.459 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010044 Trương Thị Thùy Linh 7424476819 7.459 dot 4 thang 2 nam 2022
1724801040035 Trần Nhật Linh 7222147132 7.460 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010587 Bùi Thị Trúc Ly 7424710344 7.460 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402020057 Lê Hạ Vy 7424111828 7.460 dot 4 thang 2 nam 2022
1724801040053 Nguyễn Nhựt 7424344396 7.461 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010592 Đinh Thị Ngọc Huỳnh 7422732263 7.461 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010001 Nguyễn Ngọc Minh Thư 7423653393 7.461 dot 4 thang 2 nam 2022
1724801040129 Phạm Thanh Phát 7424316460 7.462 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010602 Trương Tấn Hiếu 8924463782 7.462 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040396 Huỳnh Mộng Tố Như 7222020194 7.462 dot 4 thang 2 nam 2022
1725202010086 Nguyễn Văn Hiếu 7424343869 7.463 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010644 Nguyễn Thị Minh 3422245591 7.463 dot 4 thang 12 nam 2021
1823401010543 Phạm Thị Ngọc Thảo 7424401255 7.463 dot 4 thang 2 nam 2022
1823401010543 Phạm Thị Ngọc Thảo 7424401255 7.463 dot 5 thang 2 nam 2022
1725202010151 Lý Vũ Luân 7422232608 7.464 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010668 Nguyễn Phan Nhật Linh 5420716237 7.464 dot 4 thang 12 nam 2021
1823402010318 Phạm Phúc Nguyên 7423235546 7.464 dot 4 thang 2 nam 2022
1725202010225 Nguyễn Giang Sang 7422690124 7.465 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010694 Phạm Tuấn Anh 7422560911 7.465 dot 4 thang 12 nam 2021
1823403010478 Trượng Thị Hồng Hoàng 5820544779 7.465 dot 4 thang 2 nam 2022
1725202010313 Nguyễn Hoàng Vũ 7424359097 7.466 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010695 Trần Thị Phương Anh 7424605634 7.466 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010587 Nguyễn Văn Mạnh 7424535843 7.466 dot 4 thang 2 nam 2022
1725801020030 Phạm Thanh Nam 7422375439 7.467 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010701 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 3720375284 7.467 dot 4 thang 12 nam 2021
1823801010726 Nguyễn Ngọc Diệu Linh 6720704912 7.467 dot 4 thang 2 nam 2022
1725801020036 Nguyễn Thị Nhị Nhung 6021231531 7.468 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010704 Hồ Quốc Bảo 7424553605 7.468 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401020005 Võ Yến Nhi 7243771944 7.468 dot 4 thang 2 nam 2022
1725801020067 Vũ Thị Tú Trinh 7021977261 7.469 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010733 Nguyễn Huỳnh Duy Cường 7422809988 7.469 dot 4 thang 12 nam 2021
1824401120036 Trần Thị Yến Nhi 7424213688 7.469 dot 4 thang 2 nam 2022
1725802080015 Nguyễn Tiến Đạt 7021133788 7.470 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010758 Nguyễn Hoàng Duy 7423976021 7.470 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010123 Lê Thị Ánh Hằng 6020539120 7.470 dot 4 thang 2 nam 2022
1725802080037 Ngô Minh Mẫn 7424120565 7.471 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010829 Lê Văn Hải 7424546625 7.471 dot 4 thang 12 nam 2021
1825106010144 Võ Thị Thanh Bình 6624007098 7.471 dot 4 thang 2 nam 2022
1725802080062 Nguyễn Minh Tiến 7424358895 7.472 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010831 Phan Văn Hải 7526601910 7.472 dot 4 thang 12 nam 2021
1828501010056 Nguyễn Thị Loan 7424642104 7.472 dot 4 thang 2 nam 2022
1725802080087 Thái Thanh Vương 7424349221 7.473 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010834 Nguyễn Huy Hạnh 6720703962 7.473 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010006 Vũ Thị Chinh 7424672029 7.473 dot 4 thang 2 nam 2022
1821401010027 Nguyễn Thị Trúc Linh 7422285397 7.474 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010863 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 7424565522 7.474 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010302 Trần Thanh Thủy 7424640656 7.474 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010005 Đoàn Thị Hoài Trang 4017992931 7.475 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010912 Biện Nguyễn Thùy Hương 4025014235 7.475 dot 4 thang 12 nam 2021
1922202010449 Lê Minh Thư 7424310510 7.475 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010037 Trịnh Nguyễn Hoài Thương 7424686609 7.476 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010913 Bùi Thị Thanh Hương 7424474435 7.476 dot 4 thang 12 nam 2021
1922290300002 Võ Thị Kim Khoa 8924442171 7.476 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010039 Nguyễn Thị Thảo Vi 7423813769 7.477 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010918 Nguyễn Thị Thanh Hương 4420864346 7.477 dot 4 thang 12 nam 2021
1923102050019 Đinh Hoàng Hà Gia Hân 7424398927 7.477 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010040 Phan Thị Hoàng Anh 7423056928 7.478 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010919 Phan Thị Thu Hương 6422781938 7.478 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010246 Nguyễn Thị Thu Nguyên 7424641916 7.478 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010041 Nguyễn Khánh Linh 7423307657 7.479 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010921 Trương Lan Hương 5220868185 7.479 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010323 Phan Nguyễn Ngọc Chinh 7021245322 7.479 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010042 Đỗ Thị Lan Hương 7423302282 7.480 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010933 Quách Trọng Khiêm 7423784463 7.480 dot 4 thang 12 nam 2021
1923401010387 Bùi Thị Hồng Khánh 3620639524 7.480 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010049 Nguyễn Thủy Tiên 7423052563 7.481 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010942 Trần Anh Kiệt 7423760718 7.481 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010378 Phan Bảo Tài 7424257753 7.481 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010053 Lê Kim Ánh 7424139410 7.482 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010947 Lê Thị Lan 3822127729 7.482 dot 4 thang 12 nam 2021
1923403010807 Đinh Tường Vy 7424258934 7.482 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010062 Nguyễn Thị Ngọc Hà 7424467725 7.483 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010957 Bùi Thị Trúc Linh 7424251308 7.483 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010352 Hoàng Thị Kim Cúc 7222559479 7.483 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010064 Trần Thị Phương Trâm 7422803930 7.484 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010964 Nguyễn Ngọc Linh 7422340107 7.484 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010746 Phan Thị Thủy Tiên 7221449187 7.484 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010067 Nguyễn Thu Hiền 7422932985 7.485 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010968 Nguyễn Thị Mỹ Linh 6421853928 7.485 dot 4 thang 12 nam 2021
1821402010068 Hoàng Thị Yến Nhi 7422928959 7.486 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010971 Nguyễn Thị Thùy Linh 7021814434 7.486 dot 4 thang 12 nam 2021
1924801040061 Nguyễn Anh Quân 7424257751 7.486 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010070 Lê Thị Tuyết Nhi 7424651811 7.487 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010978 Trần Nhã Linh 7422439527 7.487 dot 4 thang 12 nam 2021
1923801010811 Phan Đình Trường 6622867021 7.487 dot 4 thang 2 nam 2022
1924801040140 Chu Phạm Tân 9123801345 7.487 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010073 Nguyễn Thị Thu Thảo 7424544606 7.488 dot 3 thang 12 nam 2021
1925106010108 Võ Công Hậu 8022561592 7.488 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010077 Trần Thị Nga 7422715217 7.489 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010997 Lê Thị Ly 3823071786 7.489 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050074 Nguyễn Ngọc Anh 4216975439 7.489 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010078 Nguyễn Thị Trúc Bi 7422741259 7.490 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401010998 Phan Thị Trúc Ly 5420612347 7.490 dot 4 thang 12 nam 2021
1925106050116 Hồ Phạm Thị Kim Hương 7424306350 7.490 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010084 Nguyễn Thượng Thùy Linh 7524057916 7.491 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011010 Sơn Thị Kim Ngọc Mai 7424482879 7.491 dot 4 thang 12 nam 2021
1925201140009 Nguyễn Hoàng Phúc 7423928640 7.491 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010088 Nguyễn Thị Loan 4221470357 7.492 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011011 Tần Thị Mai 4217283288 7.492 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020024 Võ Thị Cẩm Tú 7935050058 7.492 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010089 Tô Thanh Tuyền 7221313670 7.493 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011015 Lê Hửu Mẩn 7424549640 7.493 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020064 Đậu Bá Tùng 4017283315 7.493 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402010090 Nguyễn Thị Kim Riêu 5820770128 7.494 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011032 Ngô Thị Trà My 5420654708 7.494 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020089 Dương Thị Ánh Băng 7935153889 7.494 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020008 Đinh Thị Hằng 6623563574 7.495 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011047 Châu Bảo Ngân 7021553311 7.495 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020199 Đậu Thị Soa 4018662333 7.495 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020010 Nguyễn Thị Phương 6623083729 7.496 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011050 Lê Thị Thanh Ngân 7424544264 7.496 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020489 Nguyễn Thị Ngọc Như 7422464135 7.496 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020012 Vũ Ngọc Xuân Dung 6822113969 7.497 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011074 Dương Hồ Hồng Ngọc 7424563916 7.497 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020512 Nguyễn Hoàng Trí Quân 7424595553 7.497 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020018 Nguyễn Tấn Lợi 7422563526 7.498 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011077 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7424565453 7.498 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020617 Nguyễn Thị Ngọc Trân 5820464165 7.498 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020021 Lý Ngọc Uyển Nhi 7422116981 7.499 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011118 Phạm Thanh Nhi 7424255882 7.499 dot 4 thang 12 nam 2021
2021402020693 Võ Lê Kiều My 8022167192 7.499 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020033 Ngô Ngọc Nhung 7423650444 7.500 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011121 Trần Thị Uyển Nhi 7021620574 7.500 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030026 Huỳnh Thị Thu Ngân 7934847552 7.500 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020034 Nguyễn Minh Anh 7423567929 7.501 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011122 Trần Tuyết Nhi 7523688267 7.501 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030186 Nguyễn Quốc Tuấn 7422870845 7.501 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020037 Đinh Thị Hải Yến 7423101661 7.502 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011137 Nguyễn Ngọc Nhung 7424565433 7.502 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030193 Trương Thị Mỹ Duyên 9421847764 7.502 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020038 Nguyễn Hoàng Thảo Chi 7423296454 7.503 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011139 Trần Thị Hồng Nhung 6423142450 7.503 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030195 Đinh Hải Lâm 7423540562 7.503 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020041 Cáp Diễm Chi 7423139652 7.504 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011163 Ngô Thị Kiều Oanh 7423143682 7.504 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030203 Nguyễn Thị Thùy Trang 8023418330 7.504 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020043 Nguyễn Thị Biên Thùy 7424783292 7.505 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011167 Vũ Thị Trúc Oanh 7422853339 7.505 dot 4 thang 12 nam 2021
2022104030233 Trần Ngọc Dũng 7221254082 7.505 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020046 Đinh Thị Thúy An 7424255535 7.506 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011177 Lê Khắc Hùng Phú 7221223315 7.506 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010416 Hứa Khánh Linh 7935017681 7.506 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020048 Lê Thị Nga 7424173538 7.507 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011184 Nguyễn Ngọc Phụng 7422560953 7.507 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010525 Nguyễn Thị Kim Ngân 6822139674 7.507 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020049 Trần Ngọc Bảo Thi 7424046575 7.508 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011192 Nguyễn Thị Hoài Phương 7422803965 7.508 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010529 Võ Lê Tuyết Thu 7422399848 7.508 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020056 Lê Thùy Thanh Trúc 7424255266 7.509 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011194 Nguyễn Thu Phương 7423724024 7.509 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010670 Lê Nguyễn Thanh Trúc 5820154277 7.509 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020060 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 7422841738 7.510 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011197 Nguyễn Ngọc Phượng 7422596842 7.510 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202010740 Nguyễn Hoàng Kiều 7935233688 7.510 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020067 Phạm Thị Yến Loan 7423013431 7.511 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011203 Ngô Ngọc Quân 6721122920 7.511 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202011301 Phạm Trường Thọ 7424605628 7.511 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020069 Ngô Văn Tiến 7422946898 7.512 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011216 Mai Ngọc Như Quỳnh 7424255875 7.512 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040057 Lê Thị Thu Huyền 6423357839 7.512 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020071 Nguyễn Thị Thu Thanh 7424682495 7.513 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011234 Nguyễn Tấn Tài 7424663418 7.513 dot 4 thang 12 nam 2021
2022202040427 Thẩm Minh Tiến 7021487560 7.513 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020074 Nguyễn Thị Như Hảo 7422660754 7.514 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011247 Trương Đình Thái 7423908381 7.514 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010242 Điểu Thị Ly 7021575573 7.514 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020076 Tống Thị Ngọc Thảo 7422695234 7.515 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011250 Nguyễn Hoàng Thiên Thanh 7424423716 7.515 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010404 Lê Huy Trường 7422190518 7.515 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402020082 Bùi Quốc Bảo 5820681486 7.516 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011255 Nguyễn Thái Thành 7424565421 7.516 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010570 Trần Nguyễn Thúy Huyên 8223176794 7.516 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170004 Nguyễn Thị Thanh Xuân 7935396094 7.517 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011277 Trình Ngọc Thảo 7721898165 7.517 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010700 Lê Thị Hồng Ánh 2521627157 7.517 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170011 Bùi Thị Phương Nhi 5420668422 7.518 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011286 Nguyễn Thị Thắm 7424255902 7.518 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401010837 Phạm Thị Mỹ Hạnh 7424565447 7.518 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170015 Phạm Hồng Nhung 7424594861 7.519 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011290 Lê Khắc Thắng 3822417414 7.519 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401011070 Phạm Đông Nghi 7422496381 7.519 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170019 Vũ Thị Hoa 7422213121 7.520 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011294 Nguyễn Thị Ngọc Thi 7424251856 7.520 dot 4 thang 12 nam 2021
2023401011544 Trần Thị Nhung 4019264651 7.520 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170021 Ngô Thị Bích Ngọc 7424084384 7.521 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011300 Văng Thị Kim Thoa 7422463374 7.521 dot 4 thang 12 nam 2021
2023402010228 Bùi Nguyễn Yến Ngọc 7424309731 7.521 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170024 Lê Thị Thùy Trang 7422127394 7.522 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011307 Phạm Thị Cẩm Thu 7423935475 7.522 dot 4 thang 12 nam 2021
2023402010277 Đổng Thị Kim Nguyện 5820454060 7.522 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170030 Nguyễn Thúy Hằng 7424151651 7.523 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011313 Nguyễn Thị Thanh Thùy 7424640561 7.523 dot 4 thang 12 nam 2021
2023402010405 Dương Lâm Tâm Thương 5420844951 7.523 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170032 Trần Ngọc Thiên Minh 7423273507 7.524 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011321 Nguyễn Thị Hồng Thúy 4217011448 7.524 dot 4 thang 12 nam 2021
2023402010616 Phạm Thị Trinh 7424543838 7.524 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170036 Đặng Ngọc Thùy Trang 7423289439 7.525 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011347 Nguyễn Tốt Ti 5120497923 7.525 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403010335 Phạm Thị Hải Yến 7424563992 7.525 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170038 Trần Huỳnh Như 7424258751 7.526 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011348 Lê Thị Mỹ Tiên 7422783244 7.526 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403010354 Nguyễn Quỳnh Trang 3420785285 7.526 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170045 Nguyễn Thị Như Ngọc 7422763781 7.527 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011351 Nguyễn Thị Thúy Tiên 6623354922 7.527 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403010436 Nguyễn Lê Ngọc Hiền 7424708391 7.527 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170050 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7422656712 7.528 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011352 Phạm Thị Bích Tiên 7422675451 7.528 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403010458 Nguyễn Thu Trinh 7424536126 7.528 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402170054 Võ Thị Mỹ Duyên 7424129613 7.529 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011357 Huỳnh Minh Tiến 7422214750 7.529 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403010560 Phạm Thị Mai Hoa 7424309784 7.529 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402180005 Nguyễn Quế Châu 7422481810 7.530 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011376 Nguyễn Thị Kiều Trang 7424055118 7.530 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403010591 Huỳnh Thị Hoàng Yến 7424546015 7.530 dot 4 thang 2 nam 2022
1821402180017 Nguyễn Thị Ánh Dương 7424293691 7.531 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011381 Trần Thị Bích Trang 7424635548 7.531 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403011181 Lưu Thị Thương 5120839930 7.531 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010007 Nguyễn Hà Thanh Ngân 7938493352 7.532 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011404 Phạm Thị Mai Trinh 6622462036 7.532 dot 4 thang 12 nam 2021
2023403011310 Trịnh Thị Phương Lam 6020626689 7.532 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010040 Thái Thị Diễm Quỳnh 5221847768 7.533 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011455 Lưu Lâm Thục Uyên 7424563957 7.533 dot 4 thang 12 nam 2021
2023801010121 Phan Tuấn Linh 7422975226 7.533 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010048 Nguyễn Thanh Thúy 6421507983 7.534 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011490 Nguyễn Cát Tường Vy 7424565439 7.534 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202010049 Phạm Thị Hương Giang 6422493002 7.535 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011505 Trần Thị Thanh Xuân 7424888163 7.535 dot 4 thang 12 nam 2021
2023801010688 Lê Văn Kiên 7423015554 7.535 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010053 Nguyễn Thị Thu Nga 5420320498 7.536 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011514 Nguyễn Hồ Hồng Yến 7424640572 7.536 dot 4 thang 12 nam 2021
2023801010976 Phạm Minh Tùng 7424251015 7.536 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010079 Dương Thị Diệu Linh 7022206708 7.537 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011521 Phạm Hùng Thịnh 7526101384 7.537 dot 4 thang 12 nam 2021
2024801030013 Cao Đức Minh 4026252963 7.537 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010094 Nguyễn Xuân Trang 7022066716 7.538 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011523 Trần Việt Đăng Nguyên 7021577364 7.538 dot 4 thang 12 nam 2021
2024801030159 Trần Phi Học 7424705906 7.538 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010118 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7021240261 7.539 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011535 Phan Nguyễn Thảo Vy 7928627219 7.539 dot 4 thang 12 nam 2021
2024802050005 Huỳnh Văn Hòa 7424918752 7.539 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010134 Trần Lê Vân Anh 7424531421 7.540 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011537 Tống Hào Nam 7424661704 7.540 dot 4 thang 12 nam 2021
2025102050267 Võ Công Danh 5220795693 7.540 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010138 Trần Thanh Trúc Giang 7424531481 7.541 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011539 Nguyễn Cao Tiến Dũng 6623269681 7.541 dot 4 thang 12 nam 2021
2025102050280 Nguyễn Tấn Lộc 6221327495 7.541 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010140 Hồ Thị Phương Hằng 7422209412 7.542 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011541 Trần Thu Phương 6821845796 7.542 dot 4 thang 12 nam 2021
2025102050398 Lê Hoàng Hải 7423156656 7.542 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010153 Nguyễn Ngân Lộc 7424599902 7.543 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011551 Lương Thị Trúc Giang 7021508475 7.543 dot 4 thang 12 nam 2021
2025102050667 Nguyễn Quốc Thiên Phúc 7424677801 7.543 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010154 Nguyễn Thị Cẩm Ly 2521605923 7.544 dot 3 thang 12 nam 2021
2023401011560 Nguyễn Thị Ngọc Mai 7222399320 7.544 dot 4 thang 12 nam 2021
2025102050723 Trần Lê Hữu Thiên 5820456803 7.544 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010158 Lý Mỹ Phương Ngân 7424531494 7.545 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010017 Phạm Thị Ánh Tuyết 7525239699 7.545 dot 4 thang 12 nam 2021
2025102050733 Nguyễn Hiền Thuận 5820625996 7.545 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010162 Đoàn Thị Mai Nhi 7424531461 7.546 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010032 Phạm Thị Hải 4017594696 7.546 dot 4 thang 12 nam 2021
2025106050316 Trần Lưu Thị Mỹ Lam 5420878873 7.546 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010178 Nguyễn Hoàng Minh Thi 7424599917 7.547 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010058 Nguyễn Ngọc Phương Như 7424563915 7.547 dot 4 thang 12 nam 2021
2025106050601 Trần Thanh Quang 7523391414 7.547 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010180 Trịnh Thị Kim Thoa 7422117699 7.548 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010065 Nguyễn Thị Tường Vy 7424705974 7.548 dot 4 thang 12 nam 2021
2025106050658 Trần Thị Quế Trân 7423012357 7.548 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010189 Bùi Lê An Toàn 7422348182 7.549 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010066 Đậu Vương Trúc Vy 7424531398 7.549 dot 4 thang 12 nam 2021
2025202010138 Lê Tấn Nghiệp 4562082365 7.549 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010193 Huỳnh Ngọc Diễm Trinh 7422362596 7.550 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010070 Nguyễn Thị Thanh Trúc 7422970425 7.550 dot 4 thang 12 nam 2021
2025801010062 Võ Hữu Minh Thư 8721732216 7.550 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010216 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 7424594868 7.551 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010071 Lê Thị Hồng Nhung 7424425774 7.551 dot 4 thang 12 nam 2021
2025802010121 Dương Văn Phong 5420621092 7.551 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010219 Cáp Bùi Hoàng Tâm 7422268084 7.552 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010072 Đinh Thị Thùy Linh 3822954278 7.552 dot 4 thang 12 nam 2021
2027601010019 Nguyễn Văn Thanh 7422765363 7.552 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010236 Trần Võ Thảo Duyên 7423700180 7.553 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010074 Nguyễn Thảo Quyên 7424249389 7.553 dot 4 thang 12 nam 2021
2027601010049 Nguyễn Thị Thúy An 7938013587 7.553 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010266 Phan Thanh Thảo 7423733357 7.554 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010081 Trần Thị Thanh Tú 7424600205 7.554 dot 4 thang 12 nam 2021
2027601010105 Đoàn Minh Sang 7422927646 7.554 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010272 Lê Võ Thiên Triệu 7423870798 7.555 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010085 Nguyễn Thị Thúy Vy 7422669176 7.555 dot 4 thang 12 nam 2021
2028501010078 Nguyễn Trãi Công Danh 7022351074 7.555 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010276 Nương Triệu Vy 7423898924 7.556 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010086 Lê Thành Công 7424705880 7.556 dot 4 thang 12 nam 2021
2028501030091 Hứa Dỹ Cường 7424661627 7.556 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010278 Nguyễn Kiều Anh 7423400740 7.557 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010101 Võ Thái Hồng Tâm 7423009363 7.557 dot 4 thang 12 nam 2021
2121401010139 Trần Lê Như Tường Vy 7934942267 7.557 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010279 Nguyễn Thị Hương Giang 7423056541 7.558 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010107 Nguyễn Thanh Tâm 7422262435 7.558 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402010015 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 6421723942 7.558 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010280 Phan Đặng Minh Giàu 7423190679 7.559 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010108 Nguyễn Thị Yến Nhi 7424600162 7.559 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402010065 Thông Thị Diễm Quỳnh 6020477892 7.559 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010293 Đặng Thị Yến Loan 7423233536 7.560 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010116 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 7424318712 7.560 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402020140 Trương Quỳnh Thư 7934978822 7.560 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010311 Trần Minh Thư 7423273245 7.561 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010125 Nguyễn Thị Thùy Trang 3824087952 7.561 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402020200 Trần Thị Ngọc Quý 7935192553 7.561 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010321 Đinh Lê Tố Mi 7424255568 7.562 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010126 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 7424600145 7.562 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402020268 Huỳnh Bảo Thi 7424640439 7.562 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010332 Nguyễn Khắc Thiên Trang 7423015790 7.563 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010137 Hoàng Thị Phương 7022178072 7.563 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402170100 Nguyễn Thị Kim Anh 7424250780 7.563 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010339 Nguyễn Võ Phương Anh 7423637924 7.564 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010146 Lương Hoài Nam 7424640544 7.564 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402170133 Võ Tuấn Hiền 7937626538 7.564 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010342 Võ Thùy Dương 7424093360 7.565 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010147 Nguyễn Cẩm Loan 7422440287 7.565 dot 4 thang 12 nam 2021
2121402180017 Nguyễn Mai Anh 7935191354 7.565 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010350 Tống Thùy Linh 7424255214 7.566 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010148 Phạm Thị Thu Hồng 7424541562 7.566 dot 4 thang 12 nam 2021
2122104030030 Trần Tấn Lộc 7424694227 7.566 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010351 Phạm Thị Thanh Loan 7423923698 7.567 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010154 Trịnh Đình Trung 7022069800 7.567 dot 4 thang 12 nam 2021
2122104030132 Nguyễn Thị Thanh Phượng 7020961864 7.567 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010357 Phan Văn Phát 7424258875 7.568 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010172 Nguyễn Thị Kim Ngân 7424729099 7.568 dot 4 thang 12 nam 2021
2122104030298 Trịnh Đức Phát 7422463981 7.568 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010366 Chiếm Thị Trâm 7424208269 7.569 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010185 Dương Thị Dịu 7424477167 7.569 dot 4 thang 12 nam 2021
2122104030316 Nguyễn Trần Chiến 7935099942 7.569 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010375 Nguyễn Thị Ngọc Dung 7422815665 7.570 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010190 Nguyễn Thị Thúy Vi 7221147729 7.570 dot 4 thang 12 nam 2021
2122104030344 Tăng Ngọc Hiếu 7424029619 7.570 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010386 Ngô Thị Thanh Trúc 7422460393 7.571 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010192 Thái Nguyễn Trúc Nguyên 7424686561 7.571 dot 4 thang 12 nam 2021
2122104030352 Phạm Nguyễn Gia Huy 7424580171 7.571 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010399 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 7424473343 7.572 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010208 Nguyễn Trường Huy 7422738687 7.572 dot 4 thang 12 nam 2021
2122104030486 Đặng Văn Phúc 7021580611 7.572 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010405 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 7422866336 7.573 dot 3 thang 12 nam 2021
2122104070022 Hàn Quang Kiên 7424891645 7.573 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010406 Văn Thị Tuyết Hân 7424544665 7.574 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010223 Nguyễn Thị Phương Thảo 7422303714 7.574 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202010221 Phạm Thanh Tuyết 7422634470 7.574 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010410 Vũ Như Quỳnh 7424294151 7.575 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010231 Nguyễn Thành Quang 7422871063 7.575 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202010300 Võ Tạo 5120862500 7.575 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010414 Nguyễn Huỳnh Mỹ Uyên 7422914553 7.576 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010232 Trần Thị Thanh Vy 7929309316 7.576 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202010380 Phan Châu Giang 8022089975 7.576 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010416 Nguyễn Thị Kim Anh 7422714039 7.577 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010243 Đỗ Thị Ngọc 7424419606 7.577 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202010679 Hồ Thanh Thảo 7424070546 7.577 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010435 Trương Thị Thanh Thúy 7935125228 7.578 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010256 Nguyễn Thị Thu Uyên 7021819466 7.578 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202010773 Nguyễn Đức Ngọc Long 7424673645 7.578 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010444 Hồ Minh Trọng 7222558350 7.579 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010257 Võ Huỳnh Thanh Long 7424420100 7.579 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202011003 Trần Vũ Phương Linh 7423882113 7.579 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010455 Hoàng Vỉ An 7222021733 7.580 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010260 Trịnh Thảo Nguyên 7021769847 7.580 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202011038 Mỵ Lê Phương Nam 7424886726 7.580 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010461 Biện Ngọc Trâm 7222199334 7.581 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010263 Trần Thị Ngọc Trâm 7424310711 7.581 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202011099 Bùi Thị Hồng Nhung 3421499188 7.581 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010474 Trương Hoài Trúc 6021272652 7.582 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010264 Trần Minh Thư 7938777854 7.582 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202011137 Nguyễn Văn Quí 7424249040 7.582 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010484 Nguyễn Thị Huệ Mai 8722514073 7.583 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010274 Nguyễn Gia Bảo 6021318113 7.583 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202011223 Võ Thị Thanh Thương 7424556779 7.583 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010491 Đoàn Thị Mỹ Tiên 8923142511 7.584 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010287 Đỗ Thị Thanh Ngân 7424710250 7.584 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202011305 Lê Thúy Vy 7422787359 7.584 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010499 Trần Thị Anh Thư 8621453606 7.585 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010309 Lương Trần Hoàng Yến Nhi 9423010820 7.585 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202011312 Phạm Nguyễn Tường Vy 7424594056 7.585 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010511 Nguyễn Anh Khoa 7422364461 7.586 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010318 Phan Hồng Tuệ 7424641611 7.586 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040118 Nguyễn Thị Lan Mai 7021522093 7.586 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202010524 Nguyễn Thi Hoàng Na 4920294786 7.587 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010330 Lê Hồng Ngọc 7424600018 7.587 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040157 Nguyễn Lê Dung Nhi 7934938666 7.587 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040006 Lê Thị Kim Phụng 7935248440 7.588 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010343 Ngô Phương Anh 7424705774 7.588 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040294 Trần Ngô Thanh Phương 7423075904 7.588 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040025 Nguyễn Thị Trang 4217074805 7.589 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010353 Đặng Thị Ngọc Hiếu 7935683533 7.589 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040353 Nguyễn Minh Thư 7934993387 7.589 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040035 Lê Thủy Tiên 4920374985 7.590 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010362 Đoàn Hoàng Giang 7422381291 7.590 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040405 Nguyễn Ngọc Cường 4217101066 7.590 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040049 Huỳnh Thị Thu Hiền 5220970990 7.591 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010365 Lê Thị Huyền Trân 7424681103 7.591 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040487 Phạm Quí Sinh 5220269244 7.591 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040050 Huỳnh Thị Thu Thủy 5220993812 7.592 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010370 Trần Hữu Tiến 7021584535 7.592 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040680 Phạm Thị Bảo Ngân 4921555480 7.592 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040056 Huỳnh Thị Kim Yến 5220649799 7.593 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010388 Đỗ Thụy Hiếu Thảo 7424705804 7.593 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040749 Nguyễn Thị Thương 7022319686 7.593 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040104 Nguyễn Phương Linh 7021863004 7.594 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010390 Nguyễn Hương Trà 7424563359 7.594 dot 4 thang 12 nam 2021
1822202040108 Nguyễn Thế Tâm 7021863096 7.595 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010394 Bùi Quốc Hậu 7423313917 7.595 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040871 Phạm Hồng Hạnh 7423154586 7.595 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040153 Nguyễn Thị Bình An 7424594844 7.596 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010395 Võ Nguyễn Mộng Huyền 7424563999 7.596 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202040911 Trần Thị Thanh Hoa 7423349892 7.596 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040164 Nguyễn Thị Thùy Trang 7422267184 7.597 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010410 Phạm Gia Hân 7423222919 7.597 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202041129 Nguyễn Thị Mai Phương 0120345964 7.597 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040167 Lê Ngọc Uyên 7422296776 7.598 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010416 Lê Thị Kim Phụng 7422323119 7.598 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202041163 Phan Thị Ngọc Sáng 7422574640 7.598 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040170 Nguyễn Thị Phương Ngân 7422321891 7.599 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010421 Nguyễn Thị Kim Cương 7424641658 7.599 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202041170 Nguyễn Thị Thúy Tâm 7422541145 7.599 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040172 Lâm Kim Phụng 7424635028 7.600 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010436 Lê Nguyễn Khánh Vân 7424641754 7.600 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202041211 Hồ Thị Thanh Thơ 7423213161 7.600 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040185 Lê Thị Diệu Hiền 7423630446 7.601 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010448 Nguyễn Đặng Quốc Huy 7424567218 7.601 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202100035 Nguyễn Thị Kim Ngân 7422260935 7.601 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040192 Trương Ngọc Diễm 7424671034 7.602 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010456 Đoàn Đức Tứ 4520232537 7.602 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202100129 Trần Thị Hồng Yến 7423912775 7.602 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040198 Trần Ngọc Thủy Tiên 7424686612 7.603 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010475 Ngọc Thị Thanh Hiền 7021603889 7.603 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202100228 Doãn Nguyệt Ánh 6021539590 7.603 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040204 Trần Thị Ngọc Ánh 7423024693 7.604 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010484 Quang Quốc Huy 9622212091 7.604 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202100232 Chu Thị Thùy Phương 4017354243 7.604 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040205 Lê Thị Mỹ Cầm 7423427151 7.605 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010490 Phạm Thị Bích Loan 7937984733 7.605 dot 4 thang 12 nam 2021
2122202100390 Phan Thị Thu Trang 9731247617 7.605 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040206 Trần Thị Cẩm Hồng 7423116012 7.606 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010501 Trương Thị Minh Thư 5420591432 7.606 dot 4 thang 12 nam 2021
2122290400100 Võ Thị Thùy Dương 7422356256 7.606 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040207 Ngô Thị Vân Anh 7423417855 7.607 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010506 Nguyễn Trần Minh Nguyệt 7021720387 7.607 dot 4 thang 12 nam 2021
2123102050059 Nguyễn Thị Mỹ Liên 7422618233 7.607 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040213 Vũ Nam Phương 7424019644 7.608 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010541 Nguyễn Thị Thu Hiền 4217476861 7.608 dot 4 thang 12 nam 2021
2123102050315 Đoàn Thị Quế Trân 7935046117 7.608 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040230 Trần Ngọc Kim Trân 7424031393 7.609 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010552 Huỳnh Ngọc Phước 7422891494 7.609 dot 4 thang 12 nam 2021
2123102050414 Vũ Thị Kim Dung 7423004184 7.609 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040245 Phan Trúc Nhường 7424081280 7.610 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010561 Vương Thị Diễm Quỳnh 0124023864 7.610 dot 4 thang 12 nam 2021
2123102060010 Quảng Ngọc Hồng Đào 7929051185 7.610 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040248 Nguyễn Thị Hồng Gấm 7422575554 7.611 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010563 Nguyễn Thanh Tú 7935050164 7.611 dot 4 thang 12 nam 2021
2123102060054 Lê Phát Thịnh 7424644328 7.611 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040250 Nguyễn Thị Thu Thảo 7422918288 7.612 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010564 Lê Thị Mỹ Hạnh 7935252663 7.612 dot 4 thang 12 nam 2021
2123102060133 Nguyễn Phúc Hậu 7424252034 7.612 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040254 Lê Thị Ái My 8023249040 7.613 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010570 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5120897071 7.613 dot 4 thang 12 nam 2021
2123102060240 Đặng Ngọc Thuyền 6021481437 7.613 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040268 Nguyễn Đặng Thảo Vy 7422812827 7.614 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010580 Nguyễn Thị Thanh Minh 7424661721 7.614 dot 4 thang 12 nam 2021
2123104010008 Vũ Phạm Hoàng Nhi 7935191349 7.614 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040275 Nguyễn Thị Ánh Hồng 7422758988 7.615 dot 3 thang 12 nam 2021
2023402010593 Đào Thị Thanh Duyên 7424591240 7.615 dot 4 thang 12 nam 2021
2123104010121 Nguyễn Thị Hồng Việt 4621355565 7.615 dot 4 thang 2 nam 2022
1822202040282 Kim Thị Ngọc Nga