THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SỐ 5

Ngày đăng: 21/05/2020      Lượt xem: 2919

Phòng Công tác sinh viên thông báo kiểm tra kết quả rèn luyện: Kết quả lần 1 và kết quả lần 2 (trong các file kèm theo). Link: https://dkmh.tdmu.edu.vn/  mục “Đánh giá rèn luyện” sẽ mở để SV kiểm tra. SV có thể đánh giá lại các mục được phép điều chỉnh (nếu có). Riêng mục 7.1 (cán bộ lớp, cán bộ đoàn hội …), 8.2 (khen thưởng các cấp) nếu không đúng điểm SV gửi phản hồi và minh chứng về email: danhgiarenluyen@tdmu.edu.vn.

Lưu ý: Không giải quyết các phản hồi liên quan đến mục 4 và 6. SV chưa đánh giá theo thông báo số 4 sẽ đánh giá bổ sung trong đợt này, Thời gian: Hết ngày 26/5/2020.

Tin cùng chuyên mục