Thông báo đánh giá rèn luyện

Ngày đăng: 09/10/2020      Lượt xem: 712

Hiện nay, hệ thống đánh giá rèn luyện đang bảo trì nên việc kiểm tra xem xét điểm rèn luyện sẽ tạm hoãn. Sinh viên chờ thông báo mới sau ngày 15/10/2020./.

Tin cùng chuyên mục