Thông báo “gia hạn thời gian báo cáo tình hình vay vốn của SV, năm học: 2019-2020”

Ngày đăng: 13/08/2020      Lượt xem: 1280

Thời gian: Hết ngày 20/8/2020. Có file “Thông báo” và “Danh sách chưa thực hiện” đính kèm.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPPgIUtvDVqpwA8Nt-BQAbnFupxNQLVP6xtNek8Lu0l0V9IQ/viewform

Tin cùng chuyên mục