THÔNG BÁO “Khảo sát hoạt động phục vụ cộng đồng năm 2018-2019”

Ngày đăng: 07/06/2019      Lượt xem: 2919

Cơ sở giáo dục đại học không chỉ có trách nhiệm về đào tạo và nghiên cứu khoa học mà còn trách nhiệm phục vụ xã hội. Việc kết nối và phục vụ cộng đồng tạo cơ hội học tập trải nghiệm ở bên ngoài lớp học cho sinh viên. Giúp sinh viên hoàn thiện kỹ năng học tập và phát triển nhân cách.

Một số hoạt động phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Thủ Dầu Một trong thời gian qua: Chương trình Tiếp sức đến trường; Chiến dịch Xuân tình nguyện; Hè tình nguyện; Tiếp sức mùa thi; Tư vấn tuyển sinh… các hoạt động phục vụ công đồng như: Nâng cao nhận thức (bảo vệ môi trường, thay đổi các nhận thức về phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, ); hỗ trợ các nhóm yếu thế – trẻ em lang thang, người già neo đơn, người khuyết tật, nhóm người lao động… tiếp cận giáo dục hay kết nối các chính sách hỗ trợ cộng đồng, cũng được sinh viên tích cực tham gia.

Với mục tiêu không ngừng cải tiến chất lượng phục vụ người học, thực hiện Kế hoạch số 77/KH-ĐHTDM ngày 04/12/2018 của trường Đại học Thủ Dầu Một về việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan năm học 2018 – 2019, phòng Công tác sinh viên kính đề nghị đến các khoa triển khai đến sinh viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến về hoạt động phục vụ cộng đồng. Cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: 100% SV
  2. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRMwj8vJEz7P7vqstEbqdDy4mM1jrSmSBSrRk1goIWIRXh3w/viewform
  3. Thời gian khảo sát: Từ ngày 07/6/2019 đến hết ngày 12/6/2019

Toàn văn thông báo: thông bao_ phuc vu TDMU (1)

Tin cùng chuyên mục