THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ TRỢ CẤP XÃ HỘI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 04/04/2019      Lượt xem: 1157

THÔNG BÁO

Thực hiện trợ cấp xã hội học kỳ II, năm học 2018-2019

Căn cứ quy định của Nhà nước về trợ cấp xã hội, phòng CTSV thông báo thực hiện chế độ trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

  1. Đối tượng và hồ sơ thuộc diện trợ cấp xã hội

 1.1. Đối tượng 1. Sinh viên là người dân tộc ít người ở vùng cao hoặc các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Hồ sơ cần nộp:

+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo Mẫu STSV2-Tải về STSV2)

+ Giấy tờ chứng minh là người dân tộc ít người (có thể sử dụng các giấy tờ: Giấy khai sinh; giấy chứng nhận là người dân tộc)

+ Sổ hộ khẩu (photo công chứng)

1.2. Đối tượng 2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa

Hồ sơ cần nộp:

+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo Mẫu STSV2)

+ Giấy xác nhận của UBND xã/ phường/thị trấn phường/xã nơi SV đăng ký thường trú là diện mồ côi cả cha lẫn mẹ, điều kiện kinh tế khó khăn.

  1.3. Đối tượng 3. Sinh viên bị tàn tật khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên.

Hồ sơ cần nộp:

+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo Mẫu STSV2)

+ Biên bản giám định của Hội đồng y khoa xác định khả năng lao động bị suy giảm (tỉ lệ) do tàn tật.

 1.4. Đối tượng 4. SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc hộ nghèo.

  • Hồ sơ cần nộp:

+ Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội (theo Mẫu STSV1_Tải về STSV1)

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo năm 2019

  1. Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ

2.1. Địa  điểm: Phòng Công tác sinh viên

2.2. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/5/2019

Lưu ý: Các sinh viên đã được hưởng trợ cấp xã hội  thuộc các đối tượng 1,2,3 đã có tên trong danh sách ở HK1, NH: 2018-2019 (kèm theo_ tải về TCXH 20181_thong bao 2) không phải thực hiện lại hồ sơ.

Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên nộp sồ sơ chậm trễ, sinh viên tự chịu trách nhiệm về việc hưởng trợ cấp của mình nếu thuộc trong các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội.

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tin cùng chuyên mục