THÔNG BÁO Về việc đăng ký thông tin size đồng phục thể dục sinh viên khóa 2023 – 2027 (D23)

Ngày đăng: 20/02/2024      Lượt xem: 312

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên khóa D23 (chính quy).

2. Thời hạn đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2024 (Thứ 5).

3. Đường link đăng ký: https://forms.gle/zXboHg7fSq9SSUGY8

Lưu ý: Sinh viên phải dùng mail trường cấp khi thực hiện việc đăng ký.

Tin cùng chuyên mục