Thu học phí học kỳ 3 năm học 2020-2021

Ngày đăng: 07/05/2021      Lượt xem: 757
 1. Đối tượng:
  – Nghiên cứu sinh;
  – Học viên cao học;
  – Sinh viên đại học hệ chính quy;
  – Sinh viên đại học hệ thường xuyên
 2. Thời gian thu:
  Từ 06/05/2021 – 26/05/2021

Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn trong thời gian quy định

Nội dung thông báo:

Tin cùng chuyên mục