Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

Ngày đăng: 24/03/2022      Lượt xem: 2621

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt tháng 3/2022

  • Ban hành theo các quyết định: từ số 372, 373, 375 đến 382/QĐ-ĐHTDM

  • Ngày hiệu lực: 15/3/2022

  • Lưu ý: trường hợp thông tin tra cứu chưa chính xác thì liên hệ phòng Đào tạo đại học (thầy Duy) để được kiểm tra và điều chỉnh.

Generated by wpDataTables

Tin cùng chuyên mục