Nộp file ảnh làm Thẻ Sinh viên khóa D21

Ngày đăng: 19/10/2021      Lượt xem: 46520

Nộp file ảnh làm Thẻ sinh viên

khoá 2021

1- Đối tượng: Sinh viên chính quy khoá tuyển sinh 2021 (D21)

2- Thời gian: Từ ngày 20/10 đến ngày 30/10/2021 (hệ thống sẽ khóa link sau thời gian này)

3- Yêu cầu:

– Là ảnh thẻ, kích thước 3×4 (30mm x 40mm) tiêu chuẩn.

– Tên file đặt theo mẫu: “MSSV_Họ và tên.jpg” hoặc “MSSV_Họ và tên. png”

– Ví dụ: 2125xxxxxxxxx_Nguyen Van A.jpg hoặc 2125xxxxxxxxx_Nguyen Van A.png

4. Cách thức gửi hình ảnh

– Sinh viên truy cập theo đường link form để cập nhật

STT

Khoa/Viện

Link

1

Khoa học Quản lý

https://forms.gle/HGheCdth8PVbtKra7

2

Khoa Ngoại ngữ

https://forms.gle/MLBruMFvEYvnkk9eA

3

Khoa Sư phạm

https://forms.gle/zGLzotSWt994kyeUA

4

Viện Phát triển Ứng dụng

https://forms.gle/Svf5X89RXvsS1ngb9

5

Viện Kỹ thuật Công nghệ

https://forms.gle/mkoRakaR5CyxMUnc9

6

Khoa Kiến trúc

https://forms.gle/Qs6e37b44ripiLrC9

7

Khoa Kinh tế

https://forms.gle/CTF6WMjWsEw53pH18

8

Khoa Công nghiệp Văn hóa

https://forms.gle/4qXqio7zZcP24vdZ7

*Lưu ý: sinh viên phải sử dụng email trường để thao tác, cập nhật.

– Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, sinh viên liên hệ thầy Trần Hữu Đông (giaychungnhan@tdmu.edu.vn hoặc 0914818850). Trường hợp sinh viên không thực hiện theo nội dung thông báo sẽ tự chịu trách nhiệm về việc không có thẻ sinh viên theo quy định.

——

[PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN]

Mọi thắc mắc vui lòng “vào đây”

Tin cùng chuyên mục