Điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022

Ngày đăng: 01/04/2022      Lượt xem: 46001

ĐIỂM RÈN LUYỆN

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

1- Đối tượng: Sinh viên chính quy

2- Tra cứu danh sách bên dưới: Sinh viên nhập “Mã số sinh viên” vào ô “Tìm” bên dưới để kiểm tra thông tin.

*** Căn cứ MỤC 2 của Hướng dẫn số 415/ĐHTDM-CTSV ngày 12/10/2021 thì Cố vấn học tập là người quyết định cuối cùng về điểm rèn luyện của sinh viên vì vậy nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Cố vấn học tập của mình để được tư vấn hướng dẫn, ngoài ra có thể liên hệ thư ký Khoa/Chương trình đào tạo để phản ánh thắc mắc.

(Lưu ý: Danh sách này cập nhật 1/4/2022)

Danh sách tra cứu: