CẬP NHẬT SỐ TÀI KHOẢN

Ngày đăng: 22/11/2018      Lượt xem: 2815

Cập nhật từ BIDV ngày 21_11_2018 21_11_XAC NHAN TAI KHOAN

Cập nhật từ BIDV ngày 22&23_11_2018 bidv_XAC NHAN TAI KHOAN 22&23_11_2018

Cập nhật từ BIDV ngày 26 đến 30_11_2018 BIDV_ 26_11_2018_xac nhan tk+  bidv_27_11_2018_xac nhan tk+ bidv_28_11_2018_xac nhan tk+bidv_29_11_2018_xac nhan tk+ BIDV_30_11_2018_xac nhan tk

Cập nhật từ BIDV ngày 05_12_2018 BIDV_ 05_12_2018_xac nhan tk

Cập nhật từ BIDV ngày 11,12,13&14_12_2018 11_12_2018xac nhan tk + 12_12_2018xac nhan tk + 13_12xac nhan tk14_12_2018_xac nhan tk

Cập nhật từ _https://goo.gl/UiEZcX_link 17_12_2018_cap nhat STK D15_D16_D17_D18 + link_CẬP NHẬT D15, D16, D17, D18 18_25_12_2018 +cap nhat_07_01_2019

Tin cùng chuyên mục