GIA HẠN_KHẢO SÁT SINH VIÊN

Ngày đăng: 12/03/2019      Lượt xem: 2613

GIA HẠN ĐẾN NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-ĐHTDM ngày 04/12/2018 của trường Đại học Thủ Dầu Một về việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo đến các khoa và sinh viên thực hiện khảo sát lấy ý kiến năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu khảo sát:

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động hỗ trợ sinh viên và chất lượng phục vụ của nhà trường; khảo sát sự kỳ vọng của sinh viên về trường Đại học Thủ Dầu Một. Nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan hoạt động hỗ trợ sinh viên và chất lượng phục vụ của nhà trường thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của sinh viên.

  1. Nội dung khảo sát:
TT Nội dung Đối tượng Link khảo sát
1 – Khảo sát sự kỳ vọng của sinh viên về cơ sở đào tạo (Biểu mẫu khảo sát 01).

Phiếu lấy ý kiến sinh viên về chất lượng phục vụ/Hỗ trợ của trường (Biểu mẫu khảo sát 03).

100 %

sinh viên

khóa D18

https://tdmu.edu.vn/khao-sat/sinh-vien
2 Phiếu lấy ý kiến sinh viên về chất lượng phục vụ/Hỗ trợ của trường (Biểu mẫu khảo sát 03). Sinh viên

toàn trường

https://tdmu.edu.vn/khao-sat/sinh-vien
  1. Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/02/2019 đến hết ngày 15/3/2019.

 

HƯỚNG DẪN CỤ THỂ: huong dan_Khao sat

 

 

Tin cùng chuyên mục