KHUNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

Ngày đăng: 01/04/2019      Lượt xem: 4206

Nhà trường, ban hành Văn bản 168/ĐHTDM-CTSV ngày 18/3/2019 hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện và công bố danh mục các hoạt động ngoại khóa để SV tích cực tham gia đồng thời tích lũy điểm rèn luyện trong học kỳ.

Toàn văn tải tại đây: – Khung điểm rèn luyện: khung ren luyen HK2_TDMU (huongdan)

– Danh mục hoạt động ngoại khóa: danh muc HDNK

Tin cùng chuyên mục