Quyết định cấp HBKKHT (QĐ: 1686) và cập nhật số tài khoản đến 16h00 ngày 16/11/2018, các sinh viên có số tài khoản đúng, còn hoạt động sẽ được chuyển tiền trong đợt 1 (khi có thông báo chuyển tiền của phòng KHTC), các trường hợp còn lại có thông báo cập nhật sau. Lưu ý: SINH VIÊN THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI THÔNG BÁO TRÊN WEB CỦA PHÒNG CTSV

Ngày đăng: 16/11/2018      Lượt xem: 3218

HBKKHT_IN ngay 16_11_2018_Report

Tin cùng chuyên mục