SV_TDMU – bạn là ai?

Ngày đăng: 26/06/2021      Lượt xem: 682

Đặc điểm nhận diện của SV_TDMU

1. Khát vọng

2. Trách nhiệm

3. Sáng tạo

4. Bản lĩnh

5. Phụng sự cộng đồng

Quy tắc ứng xử của SV_TDMU

Tin cùng chuyên mục