THÔNG BÁO NHẮC NHỞ “Đăng ký địa chỉ ngoại trú TRỰC TUYẾN năm học 2016-2017” (SV năm 2,3,4,5). Thời gian đăng ký ngoại trú theo Thông báo số 01/TB-CTSV ngày 25/7/2016 sắp hết hạn. Phòng Công tác Sinh viên đề nghị Ban cán sự lớp kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc đăng ký ngoại trú trực tuyến đối với các sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đầy đủ thông tin đến hết ngày 30/09/2016.

Ngày đăng: 23/09/2016      Lượt xem: 1906

Thời gian đăng ký ngoại trú theo Thông báo số 01/TB-CTSV ngày 25/7/2016 sắp hết hạn. Phòng Công tác Sinh viên đề nghị Ban cán sự lớp kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc đăng ký ngoại trú trực tuyến đối với các sinh viên chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đầy đủ thông tin đến hết ngày 30/09/2016.thong-bao-dang-ky-ngoai-tru-2016-2017

Tin cùng chuyên mục