TS. Nguyễn Quốc Cường – Hiệu trưởng trường, trúng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng: 29/05/2021      Lượt xem: 742

          Chiều ngày 27/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết 132/NQ-UBBC về công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo danh sách công bố, tỉnh Bình Dương có 72 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 119 người ứng cử.

          Tham gia “Ngày hội non sông” (23/5/2021), toàn tỉnh đã có hơn 1,7 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, với 1.100 khu vực bỏ phiếu. Kết thúc ngày bầu cử, số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 99,39%. Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, trong 119 người ứng cử đã có 72 người trúng cử, đủ 100% số đại biểu được ấn định. Đồng thời, Tỉnh cũng đã bầu đủ 11 đại biểu Quốc hội khóa XV. (chi tiết)

Tin cùng chuyên mục