Danh sách sinh viên về tình trạng Bảo Hiểm Y tế năm 2021

Ngày đăng: 15/01/2021      Lượt xem: 3345

Tất cả sinh viên vui lòng kiểm tra tình trạng Bảo hiểm Y tế của mình.

Sinh viên chưa mua Bảo hiểm Y tế phải nộp BHYT bổ sung ( theo thông báo đóng BHYT bổ sung năm 2021)

Sinh viên có thẻ BHYT được cấp miễn phí tại địa phương phải nộp bản sao thẻ BHYT

Quá hạn quy định, những sinh viên không đóng BHYT tại trường và không có thẻ BHYT tại địa phương sẽ bị kỷ luật theo quy định

Tin cùng chuyên mục